Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
substudie "Tweede wereldoorlog"
Informatie over prof. dr. mr. Hendrik Houwens Post alias mr. dr. W.L. Vreede (1904-1986)
- T.W.M. van Berkel -

English version
 

H. Houwens Post
H. Houwens Post

In 1941 bracht uitgeverij Servire de eerste, volledige, Nederlandstalige editie van de CenturiŽn op de markt, getiteld De profetieŽn van Nostradamus; op deze website aangeduid als "de vertaling-Vreede-1941". De verkoopprijs was f 2,90.
De vertaler van de CenturiŽn, dr. mr. Hendrik Houwens Post, gebruikte evenals andere auteurs en vertalers wier werk door Servire werd uitgegeven, een pseudoniem: mr. dr. W.L. Vreede. De naam Vreede kan zijn gekozen met het oog op de oorlogsomstandigheden in 1941.
Houwens Post werd geboren op 18 september 1904 in Surakarta en overleed op 1 september 1986 in Utrecht. Zijn ouders wilden hem een Europese opvoeding geven. Van 1911 tot 1934 woonde en studeerde hij dan ook in Nederland. In maart 1929 behaalde Houwens Post het doctoraal in Romanistiek (Frans, Italiaans en vulgair Latijn). Daarna was hij een aantal jaren werkzaam als leraar Frans. In 1932 voltooide hij in het kader van zijn studie Romanistiek zijn proefschrift, getiteld La sociťtť des nations de l'abbť de Saint-Pierre.
In januari 1934 vertrok Houwens Post naar Nederlands-Oost-IndiŽ, waar hij in Surabaya ruim een jaar werkzaam was als leraar Frans. In oktober 1936 keerde hij terug naar Nederland om Indisch Recht te studeren aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. In juli 1940 behaalde hij de meestertitel.
Vanwege de oorlog kon Houwens Post niet terugkeren naar Nederlands-Oost-IndiŽ. Van december 1940 tot juli 1956 was hij leraar Frans aan het Gemeentelijk Gymnasium in Breda; daarna was hij tot 1974 Bijzonder Hoogleraar in de Portugese Taal en Portugese en Braziliaanse Letterkunde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Zijn interesse in Portugees dateerde al uit 1921; vanaf 1938 bestudeerde hij Portugese taal en literatuur.[1]
In 1982 schreef de Nederlandse journalist Adriaan van Dis in een artikel over Nostradamus dat de vertaling-Vreede-1941 was gemaakt als reactie op pro-Hitler Nostradamus-vertalingen die in Duitsland circuleerden.[2] In de in 1987 door de lusitanist dr. Benjamin Nicolaas Teensma geschreven biografie van Houwens Post staat hierover niets vermeld. Op pagina 11 van de vertaling-Vreede-1941 heeft Houwens Post verwezen naar een fotokopie van de editie-Amsterdam-1668 van de CenturiŽn die bij menigeen in huis was gekomen. Deze opmerking wordt op deze website opgevat als (a) een verwijzing naar Nederland en (b) een indirecte verwijzing naar de nationaalsocialistische brochure Hoe zal deze oorlog eindigen?, die in april 1940 in omloop is gebracht en waarin staat dat de citaten uit de CenturiŽn zijn ontleend aan een fotokopie van de editie-Amsterdam-1668. Met andere woorden: de vertaling-Vreede-1941 kan zijn bedoeld als een reactie op Hoe zal deze oorlog eindigen?.
Twee opmerkingen in Teensma's biografie kunnen in verband worden gebracht met motieven die ten grondslag kunnen hebben gelegen aan het vertalen van de CenturiŽn. Deze opmerkingen houden verband met paranormale ervaringen die Houwens Post heeft meegemaakt.
De eerste ervaring heeft betrekking op de politieke ideeŽn van Houwens Post. Toen Houwens Post in de jaren '30 de Borobodur in Yogjakarta bezocht, kreeg hij een visioen waarin Boeddha hem opdroeg een "Eurosattva" te worden, een profeet van het Europeanisme.[3] Met het oog op de vertaling van de CenturiŽn als reactie op Hoe zal deze oorlog eindigen?, kan worden gezegd dat het Europa dat Houwens Post voor ogen stond een ander Europa was dan het Europa, gedomineerd door Hitlers Groot-Duitsland.
De tweede opmerking heeft betrekking op de mogelijkheid van het bestaan van reÔncarnatie. Tijdens zijn eerste bezoek aan Lissabon in 1939, kwam Houwens Post tot het inzicht dat hij in een vorig leven een 16e eeuwse Portugees moest zijn geweest. In Lissabon herkende hij de kerken en paleizen die in de 16e eeuw waren gebouwd en wist hij er meteen de weg. Aldaar hoefde hij het Portugees niet te leren, om het te kunnen spreken hoefde hij het zich slechts te herinneren.[4] Misschien heeft het paranormale karakter van de CenturiŽn op een of andere manier in het verlengde gelegen van deze ervaring.
Het is niet te achterhalen of het vervaardigen van de vertaling-Vreede-1941 een initiatief was van Houwens Post of van iemand anders, bijvoorbeeld Carolus Verhulst, eigenaar/directeur van uitgeverij NV Servire in Den Haag, de uitgeverij waarbij de vertaling-Vreede-1941 is verschenen. 
In de jaren '40 heeft Houwens Post ook een aantal filosofische en politieke boeken geschreven:

  • Bergson, de philosophie der intuÔtie (Den Haag, 1940, filosofie)

  • Montesquieu en de westersche geest (Den Haag, 1941, geschiedenis van de rechtswetenschappen)

  • Democratie op kwalitatieve grondslag - Naar een nieuwe Nederlandsche staatsinrichting (Den Haag, 1945, politicologie, samen met ir. H.J. Kolkman en mr. dr. Johanna Clementina Hudig)

 

De vertaling-Vreede-1941, besproken op deze website 

De vertaling-Vreede-1941 (NL) en de editie-Lyon-1558
De vertaling-Vreede-1941 (NL) en de Tweede Wereldoorlog
Nostradamus De grootste ziener aller tijden (J. Vandervoort, NL, 1998) 

 

De Meern, 2 oktober 2006
T.W.M. van Berkel
bijgewerkt op 10 augustus 2007

 

Noten
De titels, de plaats en het jaar van uitgifte van de publicaties van de in deze noten genoemde auteurs staan in de bibliografie.

  1. De gegevens over de loopbaan en interesses van Houwens Post zijn afkomstig uit de biografie die dr. B.N. Teensma in 1987 over Houwens Post heeft geschreven. [tekst]

  2. Van Dis: Nostradamus - een profeet voor duistere tijden. In: NRC-Handelsblad, Rotterdam, 19 februari 1982. [tekst]

  3. Teensma, p.2. [tekst]

  4. Teensma, p.3. [tekst]

 

 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top