Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
substudie "Tweede wereldoorlog"
Informatie over de Völkischer Beobachter (de partijkrant van de NSDAP, Berlijn, 1920-1945)
- T.W.M. van Berkel -

English version
 

"Völkischer Beobachter"In 1920 kocht de NSDAP de Münchener Beobachter op, een vier pagina's tellend weekblad dat in 1887 was opgericht. De naam ervan werd gewijzigd in Völkischer Beobachter - Kampfblatt der nationalsozialistischen Bewegung Großdeutschlands
In de beginjaren '20 was de Völkischer Beobachter een antisemitisch roddelblad. Vanwege dit karakter kreeg het drie maal een verschijningsverbod opgelegd, voor het laatst in 1925. 
In februari 1923 werd de Völkischer Beobachter een dagblad dat ging fungeren als de partijkrant van de NSDAP. Alfred Rosenberg, in 1921 door Adolf Hitler benoemd tot redacteur, veranderde de krant in een forum voor Hitler en voor dr. Paul Joseph Goebbels, minister van Propaganda, onder handhaving van het antisemitisch karakter.
In 1923 had de Völkischer Beobachter een oplage van 7000 exemplaren. Vanaf 1930 werd de krant uitgegeven in een Berlijnse en een Zuid-Duitse editie; vanaf 1938 verscheen ook een Weense editie. In 1941 was de oplage gestegen tot 1,2 miljoen exemplaren. In 1944 was de oplage 1,4 miljoen exemplaren. 
Diplomaten en journalisten lazen de Völkischer Beobachter om op de hoogte te blijven van veranderingen in de politiek van de nazi's en hun propaganda. 
Het einde van het Derde Rijk betekende eveneens het einde van de Völkischer Beobachter.[1] 

 

Publicaties over Nostradamus in de Völkischer Beobachter, besproken op deze website

Die Kolonne des Nostradamus (dr. Th.Fr. Böttiger, DE, 27 mei 1940)

 

De Meern, 2 oktober 2006
T.W.M. van Berkel

 

Noten

  1. De informatie over de Völkischer Beobachter is voor een belangrijk deel afkomstig uit de Encarta® Encyclopedie basiseditie Winkler Prins 2002 en de Encyclopedia Britannica Deluxe edition 2004 CD. [tekst]

Met dank aan A. Fiebig (Staatsbibliothek zu Berlin) voor de afbeelding van de koptekst van de Völkischer Beobachter".

 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top