Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
substudie "Tweede wereldoorlog"
Informatie over baron dr. LageFabian Wilhelm StaŽl von Holstein alias Norab (1886-1946)
- T.W.M. van Berkel -

English version
 

Familiewapen Stael von HolsteinBaron Lage Fabian Wilhelm StaŽl von Holstein (geboren op 15 april 1886, overleden in 1946) was een afstammeling van de Zweedse tak van de aristocratenfamilie StaŽl von Holstein. Zijn vader, Carl Jakob Joakim StaŽl von Holstein (1843-1890), was assessor.
Lage Fabian Wilhelm StaŽl von Holstein is meerdere malen gehuwd geweest. Op 2 januari 1914 trouwde hij in Amsterdam met de 25-jarige Marie Ulrike Oelsner. Op 29 oktober 1914 eindigde dit huwelijk in een scheiding. Op 27 maart 1919 trad hij in het huwelijk met Anna Gurli Gunhild Sonja Edlund, geboren op 22 september 1891. Op 21 september 1919 werd uit dit huwelijk een dochter geboren: Rosa Sonja Eleonora.[1]
In de online-catalogus van de Koninklijke Zweedse Bibliotheek staat als meest vroege publicatie van StaŽl von Holstein de dichtbundel Morgunjubel vermeld (Stockholm, 1906). In 1908 verscheen in Stockholm het proefschrift Etude sur le roman d'Athis et Prophilias. StaŽl von Holsteins dissertatie over dit proefschrift werd uitgegeven in Uppsala in 1909 onder de titel
Le roman d'Athis et Prophilias. Etude litteraire sur ses deux versions.

 

Kan Engeland den oorlog winnen?Vanaf 1911 schreef Stšel von Holstein over Zweedse en internationale maatschappelijke, militaire en politieke en aangelegenheden. Sommige van zijn publicaties uit die tijd werden vertaald in het Duits en het Frans.
De titels van de publicaties van StaŽl von Holstein uit de jaren '30 wijzen erop dat hij zich in die jaren had aangesloten bij het nationaalsocialisme. In 1939-1940 verscheen bij uitgeverij ŇstrŲm in Stockholm de vierdelige serie
VŚr neutralitet. In 1940 werd het eerste deel van deze serie vertaald in het Nederlands en door uitgeverij W.J. Ort in Den Haag uitgebracht onder de titel Kan Engeland den oorlog winnen? De zee-oorlog en de neutralen in een oplage van 5.000 exemplaren. StaŽl von Holstein had zelf contact opgenomen met Arie Meijer Schwencke, eigenaar/directeur van de VGB (Vereenigde Grafische Bedrijven, een drukkerij), met de vraag of Meijer Schwencke zijn brochure kon laten vertalen in het Nederlands en laten verspreiden. Bij de VGB, gevestigd in Den Haag, werden pro-Duitse propagandabrochures vervaardigd die op naam van Ort werden uitgegeven.
StaŽl von Holstein was de eigenaar van een uitgeverij, de Neutrala Institutets FŲrlag. Deze uitgeverij was allesbehalve neutraal; in het fonds zaten de nationaalsocialistische boeken en brochures die StaŽl von Holstein hetzij zelf had geschreven hetzij had vertaald in het Zweeds.[2] 
De activiteiten van StaŽl von Holstein beperkten zich niet tot het schrijven van brochures. Op pagina 1 van de avondeditie van Het Vaderland viel te lezen dat de Zweedse volkenrechtdeskundige Baron StaŽl von Holstein in Berlijn in het kader van het winterprogramma van het Nordische Gesellschaft een voordracht zou houden over een rechtsgeleerd onderwerp.

 

Nostradamus
Op naam van "Norab" werden in 1940 bij Stockholms bokindustri AB twee nationaalsocialistische brochures over Nostradamus gedrukt: Nostradamus spŚdomar om kriget, bestemd voor verspreiding in Zweden, en What will happen in the near future? For an answer we must turn to "Les vrayes centuries et propheties de Maistre Michel Nostradamus" - The prophecies of the ancient French astrologer Michel Nostradamus and the present war - by Norab (omslagtitel: Nostradamus Prophecies about the War), volgens Edgar Leoni, een Amerikaanse onderzoeker van Nostradamus en de CenturiŽn, verspreid in de Verenigde Staten.[3] Deze brochures zijn vertalingen cq. bewerkingen van Was bringt das Jahr 1940 - Die Antwort geben uns "Les vrayes Centuries et Propheties de Maistre Michel Nostradamus", een nationaalsocialistische tekst over Nostradamus, die in 1939-1940 is opgesteld in opdracht van dr. Paul Joseph Goebbels, van 1933 tot 1945 minister van Propaganda in nazi-Duitsland. StaŽl von Holstein is dus niet de schrijver van Nostradamus spŚdomar om kriget en What will happen in the near future?..., maar de vertaler. Vergeleken met de inhoud van Was bringt das Jahr 1940? heeft hij aan beide brochures, met name aan What will happen in the near future? teksten toegevoegd, waarschijnlijk om de propagandistische slagkracht te vergroten. Om waarschijnlijk dezelfde reden heeft hij in met name What will happen in the near future? teksten uit Was bringt das Jahr 1940? weggelaten en in enkele gevallen commentaren vervangen door andere commentaren.
Nostradamus spŚdomar om kriget is naar alle waarschijnlijkheid verschenen bij de Neutrala Institutets FŲrlag in Stockholm. Vertaald in het Engels luidt deze titel: Nostradamus prophecies about the war, de omslagtitel van What will happen in the near future?.
Volgens de Svensk Bok-Katalog 1936-1940 was de naam Norab, een vrij gangbare Zweedse familienaam, een pseudoniem van StaŽl von Holstein.[4] 

 

 

Norab-1940a
Norab-1940a
Norab-1940b
Norab-1940b

 

De Meern, 20 november 2006
T.W.M. van Berkel
bijgewerkt op
17 mei 2012

 

Noten
De titels, de plaats en het jaar van uitgifte van de publicaties van de in deze noten genoemde auteurs staan in de bibliografie.

  1. Th. Baron StaŽl von Holstein aan Van Berkel, 17 en 23 april 2007. Zie ook: http://runeberg.org/adelskal/1923/1153.html. [tekst]

  2. P. BjŲrk (www.trismegistus.se) aan Van Berkel, 15 april 2007. [tekst]

  3. Leoni, p.99. [tekst]

  4. StaŽl von Holstein gebruikte naast het pseudoniem Norab ook de pseudoniemen Camillus, Elles Rit, Lage StaŽl von Holstein en L. de StaŽl-Holstein. [tekst]

 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top