Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
substudie "Tweede wereldoorlog"
Informatie over Der Reichswart (een nationaalsocialistisch weekblad, Berlijn, 1920-1944)
- T.W.M. van Berkel -

 English version
 

logo "Der Reichswart"Enkele feiten over Der Reichswart
Der Reichswart
werd in 1920 in Berlijn opgericht door Ernst Graf zu Reventlow. In het eerste nummer was aan de naam toegevoegd dat het een onafhankelijk weekblad was. Al snel kreeg Der Reichswart een ultranationalistisch en antisemitisch karakter. Vanwege de publicatie in 1935 van een artikel waarin ontevredenheid was geuit over de nationaalsocialistische economische politiek, legde Hitler Der Reichswart een tijdelijk verschijningsverbod op.
Der Reichswart werd gedrukt bij de Aufwärts-Verlag Maxim Klieber in Berlijn en verscheen iedere donderdag. Het laatste nummer van Der Reichswart verscheen op 17 februari 1944.

 

Ernst Graf zu Reventlow, oprichter en redacteur van Der Reichswart
Ernst Graf zu Reventlow werd geboren in Husum in Sleeswijk-Holstein op 18 augustus 1869 en overleed in München op 21 november 1943. Hij begon zijn carrière als marineofficier. Na de Eerste Wereldoorlog sloot hij zich aan bij de Deutschvölkigen. In 1924 werd hij afgevaardigde in de Reichstag, het Duitse parlement. In 1927 sloot hij zich aan bij de nationaalsocialisten.
Vanaf het begin van de 20e eeuw ontpopte Zu Reventlow zich als politiek schrijver. In de eerste decennia heeft hij veel gepubliceerd over de Duitse marine, de buitenlandse politiek van Duitsland in de periode 1888-1914 en de Eerste Wereldoorlog. Zu Reventlow had een sterke afkeer van de Weimar-Republiek en van Engeland; hij bepleitte dat de Europese landen elk een vloot zouden opbouwen, waarmee zij weerstand konden bieden aan de Engelse marine. 
Zu Reventlow was ook een voorvechter van de paganistische beweging in Duitsland. Zijn weekblad ging samen met de Deutsche Glaubensbewegung, het blad van een a-christelijke beweging, opgericht door Jakob Wilhelm Hauer (1881-1962), die ervan overtuigd was dat in zijn beweging de essentie werd weerspiegeld van het nationaalsocialisme. Van 1933 tot 1936 vervulde Zu Reventlow een leidende functie in deze beweging.

 

 

De Meern, 26 oktober 2006
T.W.M. van Berkel

 

Noten

  1. Mogelijk is dit artikel geschreven door Hans Kurt Fervers (Fiebig aan Van Berkel, 24 oktober 2006). Hans Kurt Fervers, geboren op 18 september 1911, was afdelingshoofd in het persbureau van de NSDAP. Hij heeft zich vanuit nationaalsocialistisch oogpunt beziggehouden met de Duitse jeugd en heeft een groot aantal publicaties geschreven, gericht tegen Joden en vrijmetselaars. [tekst]

 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top