Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
substudie "Tweede wereldoorlog"
The fate of the nations (A. Prieditis, St. Paul, 1982)
- T.W.M. van Berkel -

English verison
 

The fate of the nations (1982)
The fate of the nations (1982)

Inleiding
In dit artikel wordt, voor zover de inhoud ervan betrekking heeft op de Tweede Wereldoorlog, de tweede, vermeerderde druk besproken van The fate of the nations - Great Events of the Near Future as Predicted by Nostradamus and Other Clairvoyants, geschreven door Arthur Prieditis en verschenen bij Llewellyn Publications in St. Paul, Minnesota. De eerste druk van dit boek, die eveneens bij deze uitgeverij verscheen, dateert uit 1975.
[1] 
In The Greatest Proven Seer Since Biblical Times!, het voorwoord bij de tweede druk van The fate of the nations, staat dat Prieditis geboren is in Letland en daar tot aan de Tweede Wereldoorlog heeft gewoond. Daarna woonde hij gedurende vijf jaar in Duitsland en Zwitserland alvorens te emigreren naar de Verenigde Staten. Prieditis heeft boeken geschreven over Chinese filosofie en poëzie en over Griekse mythologie en heeft een aantal vertalingen op zijn naam staan. Een bibliografie van boeken van Prieditis en vertalingen die hij heeft gemaakt, ontbreekt.
Volgens het colofon van The fate of the nations geeft Prieditis niet alleen de meest nauwkeurige vertaling van de Centuriën, maar laat hij ook zien hoe ze in vervulling zijn gegaan en interpreteert hij de kwatrijnen die nog in vervulling moeten gaan - het merendeel ervan in de laatste twee decennia van de twintigste eeuw. Hij besteedt daarbij uitvoerig aandacht aan de interpretaties van Hans Bauder in Schicksal der Fürsten und Völker 1945-3797: Prophetische Weltgeschichte nach Nostradamus (Basel, 1944-'45); die van G. Gustafsson in Europas framtid enligt Nostradamus (Härnösand, 1956) en die van Emile Ruir in Nostradamus - ses prophéties de nos jours à l'an 2023 (Parijs, 1947) en Nostradamus - les proches et derniers événements (Parijs, 1953). Voorspellingen van onder Edgar Cayce, Jeane Dixon, Irene Hughes en het Bijbelboek Openbaring die eveneens worden besproken in The fate of the nations, bevestigen volgens Prieditis de voorspellingen in de Centuriën.

 

Inhoud
De tweede druk van The fate of the nations is een ongeïllustreerde paperback van 450 pagina's en is opgebouwd uit de volgende hoofdstukken:

 • The Greatest Proven Seer Since Biblical Times!

 • Introduction

 • 1. The Life of Nostradamus

 • 2. The Writings of Nostradamus and Their Interpretation

 • 3. Survey of Fulfilled Predictions

 • 4. Ambiguous Predictions

 • 5. Epistle to Caesar, A (Preface to Centuries I-VII)

 • 6. Epistle to Henry II, King of France, B (Preface to Centuries VIII-X)

 • 7. Quatrains of Nostradamus' Centuries

 • 8. Three Views of the Future: Bauder, Gustafsson, Ruir

 • 9. Predictions Other Than by Nostradamus

 • Conclusion

 • List of Works Consulted

 • Index to Predictions of Future Events

 

De Tweede Wereldoorlog: Krafft, Goebbels, Hitler, Kritzinger en De Wohl
In het hoofdstuk Survey of Fulfilled Predictions heeft Prieditis onder andere aandacht besteed aan Hitler. Volgens Prieditis was Hitler sterk geïnteresseerd in astrologie, helderziendheid en occultisme, getuige bijvoorbeeld de loopbaan van de helderziende Hanussen en het feit dat Hitler de astrologie in 1935 als Reichsfachschaft kwalificeerde. Volgens Prieditis omgaf Hitler zich met astrologen, die bepaalden welke perioden gunstig waren of wanneer er militaire acties moesten worden ontketend. Toen de wereldoorlog was uitgebroken, engageerde Hitler K.E. Krafft, Duitslands beste astroloog, van oorsprong Zwitsers staatsburger, om met zijn hulp plannen voor militaire operaties te ontwikkelen. Op basis van zijn astrologische berekeningen was Krafft ervan overtuigd dat het leven van Hitler tussen 7 en 10 november 1939 gevaar liep. Hij waarschuwde Hitler in een brief, gedateerd op 2 november 1939. Na de mislukte aanslag in een bierkelder in München op 8 november 1939 liet Hitler die brief lezen door een aantal prominente Nazi's. Himmler zag de brief als bewijs voor Kraffts betrokkenheid bij de samenzwering en liet hem arresteren. Goebbels, slimmer, wist Krafft vrij te krijgen, ontbood hem naar Berlijn en stelde hem aan als vertaler bij het Duits persbureau. Goebbels was onder de indruk van de manier waarop Krafft sommige kwatrijnen van Nostradamus interpreteerde en aan de persoon van Hitler koppelde. Hij gaf Krafft toestemming een fotokopie uit te geven van de beste uitgave van Nostradamus' kwatrijnen in de originele Franse tekst, met wetenschappelijk Duits commentaar, en liet Kraffts interpretatie van kwatrijn 05-94 via pamfletten verspreiden. Krafft was ervan overtuigd dat in de tekst van dit kwatrijn een zetfout stond en dat de woorden duc d'Armenie eigenlijk duc d'Arminie moesten luiden, op die manier verwijzend naar Duitsland, het land van Hermann de Cherusker. Kwatrijn 05-94 zou volgens Krafft dan ook verwijzen naar de veroveringen door Groot-Duitsland van Brabant, Vlaanderen, Gent, Brugge en Boulogne en Keulen, dat wil zeggen het Rijnland, dat korte tijd in Franse handen was geweest. Vandaag de dag, zo schrijft Prieditis, staat vast dat er geen sprake is geweest van een zetfout en dat het laatste deel van kwatrijn 05-94 gekoppeld moet worden aan Stalin, zoals reeds opgemerkt door professor H.H. Kritzinger, die echter niet in staat was Krafft ervan te overtuigen dat diens interpretatie niet juist was.
Om greep te krijgen op Kraffts plannen en ze te ontkrachten, nam de Britse regering de bekende Oostenrijkse astroloog en schrijver Ludwig von Wohl in dienst, die Brits staatsburger werd en de naam Louis de Wohl ging voeren. De Wohl probeerde Krafft in discrediet te brengen, waarin hij tot op zekere hoogte slaagde. In de zomer van 1941 gaf Krafft Hitler waarschuwingen en voorspelde hij verliezen. Hitler ging zich aan hem storen en liet hem arresteren. In 1942, toen het aantal ongunstige voorspellingen gestaag toenam, proclameerde Hitler dat astrologie een nutteloze bezigheid was die verboden moest worden. Op grond van een decreet van Himmler werd in Duitsland de verspreiding van de voorspellingen van Nostradamus verboden. Krafft overleed op 16 april 1944 in het concentratiekamp Buchenwald.[2] 
Op de pagina's 425 t/m 428 heeft Prieditis de titels opgesomd van de publicaties die hij bij het schrijven van The fate of the nations heeft geraadpleegd. Zijn relaas over de mislukte aanslag op Hitler in de Bürgerbraukeller in München en de verwikkelingen rond Krafft vertoont veel overeenkomsten met het relaas van Boris von Borresholm en Karena Niehoff in het hoofdstuk Nostradamus in Dr. Goebbels nach Aufzeichnungen aus seiner Umgebung (Berlijn, 1949), een relaas dat in tal van opzichten onjuist is, zoals elders op deze website aangetoond.[3] In The fate of the nations komt in het overzicht van geraadpleegde werken de titel van het boek van Von Borresholm en Niehoff niet voor. 
De opmerking van Prieditis dat Kritzinger vergeefs heeft geprobeerd Krafft te overtuigen van de onjuistheid van diens koppeling van de woorden duc d'Armenie aan Hitler kan worden teruggevoerd op wat de Britse onderzoeker Ellic Howe over deze kwestie heeft geschreven in Uranias Children - The strange world of the astrologers, dat in 1995 in het Duits is vertaald onder de titel Uranias Kinder - Die seltsame Welt der Astrologen und das Dritte Reich.[4] In The fate of the nations komt in het overzicht van geraadpleegde werken de titel van het boek van Howe niet voor. Krafft is overigens niet op 16 april 1944 overleden in Buchenwald, maar, zoals mijn collega Ulrich Maichle heeft ontdekt en op zijn website Die Nostradamus-Propaganda der Nazis, 1939-1942 heeft gepubliceerd, op 8 januari 1945.
Prieditis heeft zo te lezen niet geweten dat Kritzinger de schrijver is geweest van de nationaalsocialistische propagandistische brochure Der Seher von Salon, deel 38 in de serie Informations-Schriften, en dat hij deze brochure heeft afgesloten met een vrije vertaling van kwatrijn 05-94, waarin hij niet schreef over Armenië, maar net als Krafft over Arminië, en dit kwatrijn aan Hitler koppelde, de Westfeldzug in 1940, de invasie in Polen in 1939, de remilitarisatie van het Rijnland in 1936 en de Anschluß van Oostenrijk in 1938:

Hinübernehmen nach Großdeutschland wird,
Brabant und Flandern, Gent und Brügge, Polen -
Vertrag war Schwindel! - Der Arminien führt,
Wird sich im Sprunge Wien und Cöllen holen.
[5]

 

De kwatrijnen 10-100 en 03-57
Op de pagina's 112 t/m 116 van de tweede druk van The fate of the nations heeft Prieditis ter afsluiting van zijn overzicht van vervulde voorspellingen van Nostradamus de kwatrijnen 10-100 en 03-57 besproken. Deze kwatrijnen, die betrekking hebben op Engeland en haar rol in de wereld, bestrijken een langdurige periode die volgens Prieditis in onze dagen ten einde loopt, voor onze ogen in vervulling zijn gegaan of waarvan de vervulling nog steeds gaande is.
Prieditis heeft in The fate of the nations niet vermeld welke bronnen hij heeft geraadpleegd bij het bespreken van de kwatrijnen 10-100 en 03-57 en de andere inmiddels vervulde kwatrijnen. Integendeel. Net als degene die het geleidehoofdstuk
The Greatest Proven Seer Since Biblical Times! heeft geschreven, wekt Prieditis de indruk dat hijzelf degene is geweest die heeft vastgesteld welke kwatrijnen inmiddels zijn vervuld en op welke manier, al blijkt op een aantal plaatsen wel welke commentaren echt van hemzelf afkomstig zijn.
In de opsomming in The fate of the nations van geraadpleegde werken staat op pagina 426 de vermelding Fontbrune, Dr. de. Les propheties de Maistre Nostradamus. Paris, 1947. Deze vermelding is een onjuiste weergave van de gegevens van de editie-1946 van De Fontbrune's Les Prophéties de Maistre Michel Nostradamus - Expliquées et commentées, verschenen bij uitgeverij Michelet in Sarlat (Dordogne). Op de pagina's 259-261 in deze editie heeft De Fontbrune de kwatrijnen 10-100 en 03-57 in dezelfde volgorde besproken als Prieditis in The fate of the nations.
De studie die aan dit artikel ten grondslag heeft gelegen, heeft uitgewezen dat de inleiding in The fate of the nations op kwatrijn 10-100 en het commentaar erop niet kan worden teruggevoerd op de editie-1946 van Les Prophéties de Maistre Michel Nostradamus - Expliquées et commentées. In die editie heeft De Fontbrune namelijk niets geschreven wat kan worden vertaald in to restore her military power of the lacking of the principal element: time. Op essentiële punten vertoont de tekst van de inleiding op kwatrijn 10-100 in The fate of the nations overeenkomsten met de inleiding op dit kwatrijn in de nationaalsocialistische propagandistische brochure die eind 1939 is geschreven door Hans-Wolfgang Herwarth von Bittenfeld, prof. dr. Karl Bömer en Leopold Gutterer, allen werkzaam in het Duitse ministerie voor Volksvoorlichting en Propaganda. Zij hadden deze passage overgenomen uit de 5e druk (1939) van Les Prophéties de Maistre Michel Nostradamus - Expliquées et commentées. De woorden to restore her military power en the lacking of the principal element: time keren terug bij Prieditis, in wiens overzicht van geraadpleegde literatuur de 5e druk (1939) van Les Prophéties de Maistre Michel Nostradamus - Expliquées et commentées niet is vermeld. 
Opvallend in de inleiding op kwatrijn 10-100 in The fate of the nations is de Franstalige kwatrijnregel Les Iles seront à sang pour le tardif ramer. In de beschikbare vertalingen/bewerkingen van de Duitse grondtekst van Herwarth von Bittenfeld c.s. komt deze regel voor in de Franse en Italiaanse vertaling/bewerking en in het citaat in de Nederlandse vertaling/bewerking. Dit wijst erop dat hetzij Prieditis, hetzij één de auteurs wier boeken hij heeft vermeld, de Franse, Italiaanse of Nederlandse vertaling/bewerking heeft geraadpleegd van de Duitse grondtekst van Herwarth von Bittenfeld c.s.[6]

De Fontbrune-1939 (5e ed.), p.256-257

Herwarth von Bittenfeld c.s.

De Fontbrune-1946, p.259

Prieditis-1982, p.112

Lorsque l'Angleterre sentira la menace et se mettra à l'oeuvre pour restaurer sa puissance militaire, il sera trop tard. Sa richesse légendaire ne suffira plus à la sauver, car de tous les éléments capables de la faire respecter, le plus précieux de tous: le temps, manquera. "Les Iles seront à sang, dit N., pour le tardif ramer", cest-à-dire pour avoir pris une décision trop tardive.

"Genua", p.18
Quando l'Inghilterra sentirà la minaccia e si metterà all'opera per restaurare la sua potenza militare, sarà troppo tardi. La sua leggendaria recchizza non basterà piú a sollevarla, poichè di tutti gli elementai capaci di farla rispettare, il piú preziosi di tutti, il tempo, mancherà. "Les Iles seront à sang - dice Nostradamus - pour le tardif ramer" le Isole cioè saranno insanguinale per aver presa une decisione troppo tardiva.

"Pasteur", p.43
Lorsque l'Angleterre sentira la menace et se mettra à l'oeuvre pour restaurer sa puissance militaire, il sera trop tard. Sa richesse légendaire ne suffira plus à la sauver, car de tous les éléments capables de la faire respecter, le plus précieux de tous: le temps, manquera. "Les Iles seront à sang, dit N., pour le tardif ramer" , cest-à-dire pour avoir pris une décision trop tardive.

"Rossier"-1940b, p.4
Lorsque l'Angleterre sentira la menace et se mettra à l'oeuvre pour restaurer sa puissance militaire, il sera trop tard. Sa richesse légendaire ne suffira plus à la sauver, car de tous les éléments capables de la faire respecter, le plus précieux de tous: le temps, manquera. "Les Iles seront à sang, dit N., pour le tardif ramer", cest-à-dire pour avoir pris une décision trop tardive.

Lorsque l'Angleterre sentira la menace, il sera trop tard: "Les Iles seront à sang, dit N., pour le tardif ramer", c'est-à-dire pour avoir pris une décision trop tardive.

When England will feel the approach of the last cataclysm, she will forcibly try to restore her military power, but will lose in the contest, because she will lack the principal element: time. (Les Iles seront à sang pour le tardif ramer).
 

 
Ook een deel van het commentaar van Prieditis op kwatrijn 03-57 valt terug te voeren op één van de versies van de Duitse grondtekst van Herwarth von Bittenfeld c.s., te weten het gedeelte waarin hij beschrijft dat de Duitse onderzoekers Kritzinger en Loog, de Franse onderzoekers Rochetaillée en Piobb en de Engelsman Rupert Taylor allen tot de conclusie kwamen dat het jaar 1939 een oorlog zou brengen die het begin van het einde van het Britse Imperium zou inluiden. Ondergetekende kent slechts één publicatie waarin de combinatie van deze onderzoekers voorkomt: de brochure van Herwarth von Bittenfeld c.s., en tekent daarbij aan dat Kritzinger in zijn commentaar in Mysterien von Sonne und Seele (Berlijn, 1922) Loog heeft gevolgd en dat Rochetaillée, Piobb en Taylor, die overigens geen Engelsman is maar een Amerikaan, niets hebben geschreven over het jaar 1939 in relatie tot kwatrijn 03-57.
In Prieditis' bewoordingen op pagina 114 ontbreken de doctorstitels van Kritzinger en Taylor. Dit komt overeen met de weergave van hun namen in Que se passera-t-il entre le printemps 1940 et le printemps 1941? ("Rossier"-1940b), wat zou kunnen betekenen dat hetzij Prieditis hetzij één van de auteurs wier boeken hij heeft geraadpleegd, teksten heeft overgenomen uit Que se passera-t-il entre le printemps 1940 et le printemps 1941?.

Herwarth von Bittenfeld c.s.

Prieditis, p.114

"Genua", p.20
I calcoli di altri commentatori, i francesi, P. Rochetaillée, Piobb, Dr. de Fontbrune e Marc Amiaux e dei tedeschi
Dr. H.H. Kritzinger e C. Loog e perfino dell'inglese Dr. Rupert Taylor, sboccano tutti l'uno indipendentemente dall'altro, nell'anno 1939.

"Pasteur", p.29
Neen, sedert jaren en decenniën hebben de Nostradamuskenners, o.m. de Fransen P. Rochetaillée, Piobb, Dr. De Fontbrune en Marc Amiaux, de Duitschers
Dr. H.H. Kritzinger en C. Loog, ja zelfs de Engelschman Dr. Rupert Taylor, onafhankelijk van elkaar als Engelands noodlotsjaar het jaar 1939 berekend.

"Rossier"-1940b, p.5
Les calculs d'autres commentateurs, les Français P. Rochetaillée, Piobb, de Fontbrune et Marc Amiaux, les Allemands H.H. Kritzinger et C. Loog et même l'Anglais Rupert Taylor, aboutissent tous à l'an 1939 qui doit apporter l'accomplissement du sort de l'Angleterre.

Such investigators, as the Germans, Kritzinger and Loog, the Frenchmen, Rochetaillée and Piobb, and the Englishman, Rupert Taylor, have all been in agreement, that 1939 would bring a war marking the end of the British Empire.

 

Een schijn van integerheid
In het bovenstaande is opgemerkt dat Prieditis het heeft doen voorkomen dat hij degene is geweest die in The fate of the nations heeft vastgesteld welke kwatrijnen van Nostradamus in vervulling zijn gegaan en op welke manier. In werkelijkheid bevat zijn verhandeling over vervulde kwatrijnen naast zijn eigen commentaren tal van commentaren van schrijvers, wier publicaties zijn vermeld in het overzicht van geraadpleegde literatuur.
In dit artikel is aangetoond dat de beschrijving in The fate of the nations van de verwikkelingen rond de mislukte aanslag op Hitler in november 1939 terug te voeren is op Dr. Goebbels nach Aufzeichnungen aus seiner Umgebung (Von Borresholm / Niehoff, Berlijn, 1949), een titel die in het overzicht van geraadpleegde literatuur niet voorkomt, evenmin als Urania's Children... of de Franse, Italiaanse of Nederlandse versie van de Duitse grondtekst van Herwarth von Bittenfeld c.s., waarop de inleiding op kwatrijn 10-100, het commentaar op dit kwatrijn en een deel van het commentaar op kwatrijn 03-57 kan worden teruggevoerd. Dit kan betekenen dat de in dit artikel besproken beschrijvingen en commentaren van Prieditis uit publicaties afkomstig zijn, vermeld in zijn overzicht, waarvan de schrijvers op hun beurt de Franse, Italiaanse of Nederlandse versie van de Duitse grondtekst van Herwarth von Bittenfeld c.s. hebben geraadpleegd. Het kan ook betekenen dat Prieditis zelf teksten uit de Franse, Italiaanse of Nederlandse versie van de Duitse grondtekst van Herwarth von Bittenfeld c.s. heeft overgenomen. Hoe dit ook zij, een feit is dat in The fate of the nations elementen staan die terug zijn te voeren op de Franse, Italiaanse of Nederlandse versie van de Duitse grondtekst van Herwarth von Bittenfeld c.s. Evenals in het geval van Nostradamus De grootste ziener aller tijden, de taalkundig herziene versie van de vertaling-Vreede-1941 van de Centuriën, kunnen we ons afvragen waarom Centurie-onderzoekers fragmenten overnemen uit dit soort brochures, waarvan het propagandistische karakter overduidelijk is.
[7] Kennelijk wekken deze de indruk dat ze het resultaat zijn van gedegen onderzoek zonder bijbedoelingen. De werkelijkheid is anders.

 

De Meern, 15 september 2009
T.W.M. van Berkel
bijgewerkt op 6 oktober 2009

 

Noten
De titels, de plaats en het jaar van uitgifte van de publicaties van de in deze noten genoemde auteurs staan in de bibliografie.

 1. Het lijkt erop dat The fate of the nations uit 1973 dateert, gezien het feit dat in een aantal registers een editie ervan is vermeld, verschenen bij uitgeverij Neville Spearman in Londen in 1973. [tekst]

 2. Prieditis, p.84-86. [tekst]

 3. Von Borresholm/Niehoff, p.146-149. Zie ook: Van Berkel: Dr. Goebbels nach Aufzeichnungen aus seiner Umgebung (B. von Borresholm / K. Niehoff, Berlijn, 1949). [tekst]

 4. Howe-1995, p.246-247. [tekst

 5. Der Seher von Salon, p.15. Zie ook: Van Berkel: Der Seher von Salon (Informations-Schriften #38, dr. H.H.- Kritzinger, Berlijn, 1941). [tekst]

 6. In de Engelse versie komt de hier besproken inleiding op kwatrijn 10-100 niet voor. In de Servische versie is deze regel in het cyrillisch weergegeven. In de Zweedse versie is de eerste helft van deze regel weergegeven in het Zweeds en de tweede helft in het Frans. [tekst

 7. Van Berkel: Nostradamus - De grootste ziener aller tijden (J. Vandervoort, Amsterdam, 1998). [tekst]

 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top