Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
substudie "Tweede wereldoorlog"
Nostradamus Seer and Prophet .. Quatrains that Apply to Today
(William Dudley Pelley, Indianapolis, 1941)
- T.W.M. van Berkel -

English verison
 

Nostradamus seer and prophet..
Nostradamus seer and prophet ..

De Fellowship Press, Inc. in Indianapolis, Indiana, U.S.A. heeft in de oorlogsjaren een Nostradamusbrochure uitgebracht, getiteld Nostradamus Seer and Prophet .. Quatrains that Apply to Today
In Nostradamus Seer and Prophet .. is het jaar van uitgifte niet vermeld. In Nostradamus and his prophecies heeft Leoni 1941 als jaar van uitgifte aangehouden.
[1] Dit is ook aangehouden op www.archive.org, waarop deze brochure online is in te zien.[2] Op pagina 1 in Nostradamus Seer and Prophet.. staat dat het "komende herfst 386 jaar geleden is dat een zonderlinge man de drukkerij van Bonhomme in Lyon betrad met een manuscript met 800 kwatrijnen met elk een voorspelling die in de komende 400 jaar in vervulling zouden gaan." Op pagina 3 is de overhandiging van het manuscript aan Bonhomme op 1555 gedateerd (1555 + 386 = 1941). Op pagina 43 is opgemerkt dat tot aan de zomer van 1941 95% van de voorspellingen van Nostradamus juist zijn gebleken.Hieruit kan worden afgeleid dat de definitieve tekst van Nostradamus Seer and Prophet..  uit op zijn vroegst het eerste kwartaal van 1941 dateert en op zijn laatst het tweede kwartaal. 
Nergens in Nostradamus Seer and Prophet .. is de naam van de auteur vermeld. In de Nostradamusbibliografie van Leoni staat bij Nostradamus Seer and Prophet .. geen auteursnaam vermeld. Volgens een lid van de op internet actieve "Pelley club" is Nostradamus Seer and Prophet .. geschreven door William Dudley Pelley.[3]  
Nostradamus Seer and Prophet .. heeft een omvang van 48 pagina's. De tekst is ingedeeld in hoofdstukken en paragrafen, alle zonder titel, en is niet voorzien van illustraties. Bovenaan pagina 1 staat de koptitel Nostradamus - his life and prophecies. De illustratie op de voorpagina (het hoofd van een man met een baard die in een kristallen bol staart) is volgens een lid van de eerder genoemde "Pelley club" vervaardigd door een zekere Hial.[4] 
Op de achterpagina van Nostradamus Seer and Prophet .. worden de lezers opgeroepen anderen op de hoogte te stellen van de waarheid door exemplaren van Nostradamus Seer and Prophet .. te verspreiden. Bij Fellowship Press, Inc. konden zij destijds losse exemplaren bestellen voor de prijs van $ 0,25; vijf exemplaren voor de prijs van $ 1,- en 60 exemplaren voor de prijs van $ 10,-. 

 

De strekking van Nostradamus Seer and Prophet ..
In Nostradamus Seer and Prophet .. wordt uiteengezet wie Nostradamus was, worden belangrijke en spraakmakende feiten uit zijn leven beschreven, wordt aandacht besteed aan de manier waarop hij zijn ProfetieŽn samenstelde, worden kwatrijnen gepresenteerd die volgens de auteur van Nostradamus Seer and Prophet .. in vervulling zijn gegaan en worden toekomstperspectieven gegeven voor de korte, middellange en lange termijn.
In Nostradamus Seer and Prophet .. zijn meer dan dertig kwatrijnen besproken. Drie ervan hebben betrekking op de werkwijze van Nostradamus bij het samenstellen van de ProfetieŽn. Elf ervan hebben betrekking op gebeurtenissen in het verleden waarover in deze kwatrijnen voorspellingen zijn gedaan, zoals het overlijden van Henri II, de arrestatie van Louis XVI en de opkomst van Napoleon I. Het komt erop neer dat tot 1941 95% van de kwatrijnen in vervulling zijn gegaan. Er is geen reden om aan de voorspellingen van Nostradamus te twijfelen; het zijn gedetailleerde voorspellingen waarin man en paard worden genoemd
Volgens Nostradamus Seer and Prophet .. laten de kwatrijnen niets aan duidelijkheid te wensen over als het gaat om het verloop en einde van de Tweede Wereldoorlog. Nostradamus heeft de onafhankelijkheid in 1776 van de Verenigde Staten voorspeld, het uitbreken in 1936 van de Spaanse Burgeroorlog, de opkomst van Hitler en het op zijn gezag verdrijven van de Joden uit Duitsland en het uitbreken in 1939 van de Tweede Wereldoorlog. Uit de ProfetieŽn van Nostradamus blijkt zonneklaar dat de ondergang van Engeland op handen is. Sommige Amerikaanse oorlogshitsers beweren dat Nazi-Duitsland het Westen onder de voet wil lopen. Volgens Nostradamus Seer and Prophet .. blijkt dat nergens uit de ProfetieŽn van Nostradamus; waarmee de oorlogshitsers worden gelogenstraft. In Engeland, waar een bloedige revolutie zal uitbreken, en in Frankrijk zullen de Joden het zwaar te verduren krijgen. Rond 1944 zal in Frankrijk een buitenechtelijke nazaat van Henri IV de troon bestijgen en zich Henri V noemen. Zijn heerschappij strekt zich in eerste instantie uit tot Spanje. Vanaf 1945 zal hij ook over ItaliŽ heersen. Tegen die tijd zijn hetzij Mussolini hetzij koning Victor Emmanuel overleden. Nog voor 1945 zal er een nieuwe paus worden gekozen, een Fransman, die zich Gregorius XVII zal noemen. Onder Henri V en Gregorius XVII zal Europa een ongekende periode van vrede en welvaart kennen. Nazi-Duitsland zal zich met hen verbinden.
In 1999 zal de wereld te lijden hebben onder aanvallen uit het oosten (MongoliŽ, SiberiŽ), die een soortgelijke omvang zullen hebben als de invasies in het verleden door Djengis Kahn. In het bijzonder zal Frankrijk door deze invasies getroffen worden. Rond 3420 is dit land vrijwel volledig verwoest.

 

Geraadpleegde literatuur
Volgens Leoni is Nostradamus Seer and Prophet .. een pro-nazi propagandabrochure, gebaseerd op What will happen in the near future? (Stockholm, 1940), een nationaalsocialistische propagandabrochure die op naam staat van "Norab".[5] What willen happen in the near future? is een van de acht vertalingen van Was bringt das Jahr 1940? Die Antwort geben uns "Les vrayes Centuries et Propheties de Maistre Michel Nostradamus" (H.W. Herwarth von Bittenfeld cs, Berlijn, 1939) en is op deze website uitvoerig besproken.[6] In de studie die aan dit artikel ten grondslag ligt, is de inhoud van Nostradamus Seer and Prophet .. vergeleken met de inhoud van What will happen in the near future?. De enige overeenkomst tussen beide brochures is dat er de op handen zijnde ondergang van Engeland in wordt aangekondigd. Geen enkel tekstfragment van Nostradamus Seer and Prophet .. kan worden teruggevoerd op What will happen in the near future?. Ter illustratie: de commentaren in beide brochures op kwatrijn 03-57. In What will happen in the near future? wordt de lezers voorgehouden dat in dit kwatrijn de oorlogsverklaring in september 1939 van Engeland aan Duitsland is voorspeld naar aanleiding van de Duitse inval in Polen. Volgens het commentaar op kwatrijn 03-57 in What will happen in the near future? is deze oorlogsverklaring de laatste verandering in een serie van zeven, die in 1649 begon met de onthoofding van Charles I, en waarbij tegelijkertijd een crisis zou uitbreken in Polen.[7] In Nostradamus Seer and Prophet .. is kwatrijn 03-57 niet aan het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog gekoppeld. Volgens het commentaar in Nostradamus Seer and Prophet .. heeft de eerste verandering in de serie van zeven waarvan in kwatrijn 03-57 gewag wordt gemaakt, zich voltrokken in de vorm van de kroning in 1558 van Elizabeth (Tudor); de zevende en laatste verandering was de Reform Act in 1852.[8] Deze opvatting kan worden teruggevoerd op het commentaar van Charles A. Ward op kwatrijn 03-57 in Oracles of Nostradamus, dat voor het eerst in 1891 verscheen en in 1940 werd herdrukt onder toevoeging van een supplement aangaande de actualiteit en de nabije toekomst. Ward was de eerste Centurie-onderzoeker die deze serie gebeurtenissen aanhield.[9]
Ward-1940 Nostradamus Seer and Prophet ..
bevat geen lijst van geraadpleegde literatuur. In Nostradamus Seer and Prophet .. is op pagina 24 aandacht besteed aan het woord "Halidom", het laatste woord in de eerste regel van de Engelse vertaling van kwatrijn 04-24. Volgens Nostradamus Seer and Prophet .. heeft Ward, de biograaf van Nostradamus, gesuggereerd dat dit woord in de vorm van "Halidame" een verwijzing is naar de heilige Maria. In de editie-1940 van Oracles of Nostradamus kan Wards bespreking van kwatrijn 04-24 en zijn opvatting over het (door hemzelf bedachte!) woord "Halidom" worden teruggevonden op pagina 204. Op die pagina staat ook Wards vertaling van kwatrijn 04-24. De Engelse versie van kwatrijn 04-24 in Nostradamus Seer and Prophet .. kan volledig worden teruggevoerd op de vertaling van Ward in de editie-1940 van Oracles of Nostradamus. Dit geldt ook voor de Engelse versies van 27 andere kwatrijnen in Nostradamus Seer and Prophet .. Zes van deze versies zijn terug te voeren op het supplement van de editie-1940 van Oracles of Nostradamus, een supplement dat uit 1940 dateert en dat mogelijkerwijs niet door Ward is samengesteld.[10] Het feit dat een aantal Engelstalige kwatrijnversies in Nostradamus Seer and Prophet .. teruggevoerd kan worden op het supplement van de editie-1940 van Oracles of Nostradamus, sluit de editie-1891 van Oracles of Nostradamus uit.
Voor de Engelstalige versies van kwatrijnen in Nostradamus Seer and Prophet .. die terug te voeren zijn op de hoofdtekst van de editie-1940 van Oracles of Nostradamus geldt dat ook de strekking van het commentaar in Nostradamus Seer and Prophet .. op deze kwatrijnen op de hoofdtekst van de editie-1940 van Oracles of Nostradamus kan worden teruggevoerd. Ter illustratie: de bespreking van de "Legis Cautio" en de kwatrijnen 01-01 en 01-02. In Nostradamus Seer and Prophet .. is de "Legis Cautio" besproken op pagina 5. De bespreking begint met de opmerking dat de "Legis Cautio" aan het einde van centurie VI staat. Daarna volgt een "necromantische formule", dat wil zeggen: een Engelse versie van kwatrijn 01-01. Op pagina 6 staat een interpretatie van deze versie. Daarna volgt de bespreking van kwatrijn 01-02, waarbij opvalt dat dit kwatrijn genummerd is als "Century I, Quatrain I". Hierbij de aantekening dat vrijwel geen enkel kwatrijn in Nostradamus Seer and Prophet .. van een kwatrijnnummer is voorzien. In de editie-1940 van Oracles of Nostradamus is de "Legis Cautio" besproken op pagina 68. Daarna volgt de bespreking van een "magische formule", te weten: kwatrijn 01-01, correct genummerd. Op pagina 69 staat onder de koptekst The Magical Call by Water een bespreking van kwatrijn 01-02, foutief genummerd als "Century I - Quatrain I". Met andere woorden: in de delen van de tekst van Nostradamus Seer and Prophet .. die terug te voeren zijn op de editie-1940 van Oracles of Nostradamus, is een kwatrijn verkeerd genummerd, een feit dat eveneens terug te voeren is op de editie-1940 van Oracles of Nostradamus.
Voor de Engelstalige versies van kwatrijnen in Nostradamus Seer and Prophet .. die terug te voeren zijn op het supplement van de editie-1940 van Oracles of Nostradamus, geldt dat de commentaren in Nostradamus Seer and Prophet .. op deze kwatrijnen niet op het supplement van Oracles of Nostradamus terug te voeren zijn. De kwatrijnen die in het supplement zijn opgenomen, zijn niet becommentarieerd. Het is aan de lezer van Oracles of Nostradamus om vast te stellen op welke gebeurtenissen in de nabije toekomst deze kwatrijnen betrekking hebben.[11]
Op de pagina's 7 en 8 van Nostradamus Seer and Prophet .. staan verwijzingen naar Le Pelletier. Hiermee is Anatole le Pelletier bedoeld, de auteur van het tweedelige Les Oracles de Michel de Nostredame (Parijs, 1867). Of de auteur van Nostradamus Seer and Prophet .. Les Oracles de Michel de Nostredame erop na heeft geslagen, is hoogst twijfelachtig. Op pagina 7 van Nostradamus Seer and Prophet .. luidt een deel van de tekst waarin naar Le Pelletier is verwezen, als volgt:

M. le Pelletier, one of the biographers of Nostradamus, tells us that a pagan rite of the god Branchus was once practiced, corresponding to the aforesaid fatidical ceremony of the Lyons prophet. 

In de editie-1940 van Oracles of Nostradamus staat deze zin op pagina 70.
Op pagina 8 in Nostradamus Seer and Prophet .. is  Le Pelletiers commentaar op kwatrijn 01-02 weergegeven, dat wil zeggen het commentaar, zoals gedrukt op pagina 72 van de editie-1940 van Oracles of Nostradamus.

Een aantal teksten in Nostradamus Seer and Prophet .. zijn niet op Oracles of Nostradamus terug te voeren, waaronder de teksten met betrekking tot Henri V, Gregorius XVII en de desolate toestand waarin Frankrijk zich in 3420 zal bevinden. Over Henri V en de toestand van Frankrijk in 3420 is ook een en ander geschreven in het artikel Nostradamus in West-End in de editie van 6 juli 1943 van het dagblad Amigoe di Curacao.[12] In Nostradamus in West-End staan tekstfragmenten die overeenkomsten vertonen met teksten in Oracles of Nostradamus, maar het zijn geen woordelijke overeenkomsten. Verder zijn er uit een niet nader genoemde publicatie fragmenten overgenomen zoals een fragment waarin staat dat Nostradamus het uitbreken in 1914 en 1940 van de twee wereldoorlogen met jaartal en al heeft voorspeld en het overlijden in 1945 van Mussolini. Nergens in de editie-1940 van Oracles of Nostradamus is Mussolini met naam en toenaam genoemd en aan de ProfetieŽn van Nostradamus is niet toegeschreven dat daarin de jaartallen 1914 en 1940 in ťťn adem zijn genoemd. Het heeft er veel van weg dat de teksten in Nostradamus Seer and Prophet .. met betrekking tot Henri V, Gregorius XVII en de toestand van Frankrijk in 3420 ontleend zijn aan een uit 1940 of 1941 daterende publicatie waarin veel materiaal is overgenomen uit (de editie-1940 van) Oracles of Nostradamus. Een kenmerk van dit boek is dat de duur van de wereldgeschiedenis op 7.000 jaar is gesteld.
Naar mijn mening wijzen al deze bevindingen uit dat Nostradamus Seer and Prophet .. niet, zoals Leoni heeft aangehouden, gebaseerd is op What will happen in the near future?, integendeel. Een groot deel van de tekst van Nostradamus Seer and Prophet .. kan worden teruggevoerd op de editie-1940 van Oracles of Nostradamus. De teksten met betrekking tot Henri V, Gregorius XVII en de toestand van Frankrijk in 3420 lijken te kunnen worden teruggevoerd op een mij nog niet bekende publicatie waarin veel teksten zijn overgenomen uit Oracles of Nostradamus.

 

William Dudley Pelley en de ProfetieŽn van Nostradamus
William Dudley Pelley (1890-1965) was een schrijver, spiritualist en in de jaren '30 en '40 oprichter en politiek leider van de "Silver Legion of America", een extreemrechtse organisatie die zich tegen Joden en communisten keerde en die zich verzette tegen Amerikaanse inmenging in de Tweede Wereldoorlog. Toen in het begin van de jaren '40 in de bagage van een Amerikaanse militair een aantal van Pelley's pro-nazi brochures werden aangetroffen, werd Pelley gearresteerd. In 1942 werd hij schuldig bevonden aan 11 aanklachten wegens opruiing en tot 15 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Na zijn vrijlating in 1950 legde hij zich toe op religieuze activiteiten. Hij veranderde de door hem in de beginjaren '30 ontwikkelde "Liberation Doctrine", een mengeling van pyramidisme, rozencrucianisme, spiritualisme en theosofie in een religie, "Soulcraft" genaamd.[13]
Na de oorlog claimde Pelley dat hij in contact stond met Nostradamus. In 1956 verscheen bij de Soulcraft Fellowship een boek van zijn hand van 126 pagina's, getiteld New Quatrains of the Modern Michel Nostradamus. Wellicht doet zich in de nabije toekomst de gelegenheid voor na te gaan of en zo ja in hoeverre elementen uit Nostradamus Seer and Prophet .. in New Quatrains of the Modern Michel Nostradamus terugkeren.

 

De Meern, 19 augustus 2013
T.W.M. van Berkel

 

Noten
De titels, de plaats en het jaar van uitgifte van de publicaties van de in deze noten genoemde auteurs staan in de bibliografie.

 1. Leoni, p.99. [tekst]

 2. Zie: http://archive.org/details/NostradamusSeerAndProphet...QuatrainsThatApplyToToday. [tekst]

 3. Zie: http://groups.yahoo.com/group/pelleyclub/message/674. [tekst]

 4. Zie: http://groups.yahoo.com/group/pelleyclub/message/689. [tekst

 5. Leoni, p.99. [tekst]

 6. Van Berkel: What will happen in the near future? For an answer, we must turn to "Les vrayes Centuries et Prophťties de Maistre Michel Nostradamus"- The prophecies of the ancient French astrologer Michel Nostradamus and the present war. [tekst

 7. "Norab"-1940b, p.47-51. [tekst]

 8. Pelley-1941, p.19-20. [tekst]

 9. Ward-1891, p.146-148; Ward-1940, p.146-148. De editie-1940 van Oracles of Nostradamus is online in te zien op http://archive.org/details/oraclesofnostrad032450mbp. Een overzicht van duidingen van kwatrijn 03-57 in de loop der eeuwen staat in Van Berkel: Kwatrijn 03-57 en Die Weissagungen des Nostradamus (C. Loog, Pfullingen in WŁrttemberg, 1921 [1920]). [tekst]

 10. Op de flap van de omslag van de editie-1940 van Oracles of Nostradamus staat dat in deze editie, bewerkt door Ward, de nadruk wordt gelegd op voorspellingen ten aanzien van hedendaagse gebeurtenissen en gebeurtenissen in de op handen zijnde toekomst. 
  Op de pagina's 314 en 315 staat het volgende: Since Ward, in the work to which this supplement is added, did not stress happenings beyond his own time, we felt it necessary to select a few of the oracles by which some elasticy of the imagination may be applicable to the current and forthcoming events. The reader may read into these additional prophecies anything he desires, or which his expert knowledge may substatiate or reject. We have supplied this reprint and supplement in response to widespread public demand, and we do so without identifying ourselves with the pros and cons of a controversial subject. Dit fragment suggereert dat het supplement van de editie-1940 van Oracles of Nostradamus, met daarin kwatrijnen ten aanzien van de actualiteit van 1940 en de nabije toekomst, niet door Ward is samengesteld, maar door iemand anders. [tekst]

 11. Ward-1940, p.313-314: We have selected a few verses from his work which may well be applied to the present and to the days immediately to follow. We have made no attempt to interpret them or to supply names of contemporary men. Our task has been that of giving a literal translation of the old French text. The reader is invited to make his own interpretation. It seems that the present war is described, that Nostradamus has foretold both the airplane and the submarine with amazing accurary. The present plight of France and England is apparently predicted in more than one graphic instance. [tekst]

 12. Zie: http://kranten.kb.nl/view/article/id/ddd%3A010987340%3Ampeg21%3Ap002%3Aa0024. [tekst]

 13. Bron: http://www.anb.org/articles/15/15-01310.html. [tekst]

 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top