Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
substudie "Tweede wereldoorlog"
Informatie over dr. Elisabeth Noelle (prof. dr. dr. h.c. Elisabeth Noelle-Neumann) (1916-2010)
- T.W.M. van Berkel -

English version
 

E. Noelle-Neumann
Prof. dr. dr. h.c. 
E. Noelle-Neumann

Enkele feiten over prof. dr. dr. h.c. E. Noelle-Neumann
Prof. dr. dr. h.c. Elisabeth Noelle-Neumann (Berlijn, 19 december 1916 - Allensbach, 25 maart 2010) heeft geschiedenis gestudeerd, journalistieke wetenschappen en filosofie. In 1940 werd zij in Berlijn doctor in de filosofie. De titel van haar proefschrift luidde Meinungs- und Massenforschung in USA - Umfragen Łber Politik und Presse (ook bekend onder de titel Amerikanische Massenbefragungen Łber Politik und Presse). Na het mondeling examen over haar proefschrift op 14 maart 1940, werkte zij enkele jaren als journalist bij onder andere de Deutsche Allgemeine Zeitung, das Reich en de Frankfurter Zeitung. De feitelijke promotie vond plaats op 17 september 1940.
In 1946 trad Noelle in in het huwelijk met de journalist Erich Peter Neumann (1912-1973). In 1947 richtten zij het eerste Duitse opinieonderzoeksinstituut op: het Institut fŁr Demoskopie Allensbach - Gesellschaft zum Studium der Ųffentlichen Meinung mbH.
Dit instituut, gevestigd in Allensbach, bestaat vandaag de dag nog steeds. 
In de jaren '60 werd Noelle-Neumann benoemd tot hoogleraar aan de Gutenberg-universiteit in Mainz en vervulde zij van 1978 tot 1991 een gastprofessoraat aan de universiteit van Chicago. Eind jaren '60 legde zij zich toe op het ontwikkelen van theorieŽn over de publieke opinie. Dit culmineerde in de Schweigespirale, een theorie waarin wordt gesteld dat naarmate de opinie van de meerderheid, verspreid door de massamedia en met name de TV, dominanter is, de daaraan tegengestelde opinies meer en meer verstommen.
In 1976 werd Noelle-Neumann onderscheiden met het Bundesverdienstkreuz.

Noelle-Neumann is een politiek omstreden persoon. In het artikel The Pollster and the Nazis, gepubliceerd in het augustus-nummer van Commentary, een tijdschrift over Joodse cultuur en Joods erfgoed, beschuldigde de Amerikaanse socioloog en media- en marketingexpert Leo Bogart haar ervan antisemitische passages te hebben geschreven in haar proefschrift en in artikelen voor nationaalsocialistische kranten. Bogart suggereerde eveneens dat er verbanden waren tussen Goebbels' ideeŽn over propaganda en Noelle-Noemanns theorie over de Schweigespirale. In een brief waarin zij aan Commentary haar verontschuldigingen aanbood, schreef Noelle-Neumann dat de betrokken tekstfragmenten fungeerden als alibi ten tijde van de Nazi-dictatuur en dat zij er niet mee had beoogd schade teweeg te brengen. In een artikel in de editie van 16 december 1991 van de New York Times schreef John J. Mearsheimer, hoogleraar politieke wetenschappen aan de Universiteit van Chicago, dat Noelle-Neumann had toegegeven dat zij de Nazi's vůůr 1940 niet vijandig gezind was. Na 1940 was zij anti-Nazi geworden. Mearsheimer merkte naar aanleiding hiervan op dat zij niet heeft kunnen aantonen dat zij de Nazi's in die tijd bekritiseerde. Hij merkte eveneens op dat zij in 1938-'41 niet gedwongen was antisemitische artikelen te schrijven. Ondervraagd over haar antisemitische artikelen stelde Noelle-Neumann dat zij nog nooit in haar leven iets had geschreven waarvan ze niet geloofde dat het waar was.[1] Tot op de dag van vandaag is Noelle-Neumanns politieke houding in de Tweede Wereldoorlog regelmatig onderwerp van discussie . 

 

Noelle-Neumann over Nostradamus
In de periode waarin Noelle-Neumann werkzaam was als freelance-journaliste voor de Deutsche Allgemeine Zeitung heeft zij een artikel geschreven, waarin zij de lezers voorhield dat Nostradamus in 1940 de Duitse inval in Frankrijk had voorspeld en de val van Parijs. In 1998 heeft zij dit artikel aangehaald in een interview met de Duitse mediawetenschapper Wolfgang Hagen en gaf zij aan reeds in 1940 op basis van de CenturiŽn te hebben geweten dat Duitsland de oorlog zou verliezen. In 2003 heeft zij dit artikel besproken in een bijdrage in het Duitse dagblad Die Welt en gaf zij aan reeds in 1940 op basis van de CenturiŽn te hebben geweten dat er na de Tweede Wereldoorlog een conflict zou ontstaan met "de Arabieren". Al deze artikelen zijn op deze website besproken, niet in de laatste plaats omdat het relaas dat Noelle-Neumann in 1998 heeft verteld, in een aantal opzichten verschilt van het artikel dat zij in 2003 heeft geschreven.

 

 

De Meern, 2 oktober 2006
T.W.M. van Berkel
bijgewerkt op 26 maart 2010

 

Noten

  1. Bron: http://en.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_Noelle-Neumann. [tekst

 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top