Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
substudie "Tweede wereldoorlog"
Nostradamus predice el porvenir de Europa
(K.E. Krafft, Madrid, 1941 [1940])
- T.W.M. van Berkel -

English version

 
Zie ook:

Spanje in de Tweede Wereldoorlog
Spanje was in de Eerste Wereldoorlog neutraal, maar intern verdeeld. Rechtsgeoriënteerden, in het bijzonder de Kerk, waren tegen Frankrijk gekant terwijl linksgeoriënteerden sympathiseerden met de geallieerden. 
De jaren na de Eerste Wereldoorlog kenmerkten zich door sociaal-revolutionaire acties, waarbij anarchisten en socialisten terrein wonnen, tot generaal Primo de Rivera op 13 september 1923 met instemming van koning Alfonso XIII een staatsgreep pleegde. Onder zijn bewind, dat een voorbeeld nam aan het bewind van Mussolini in Italië, werd Spanje een dictatuur. Het parlement werd ontbonden en aan persvrijheid en burgerlijke vrijheden werd een einde gemaakt. Dit leidde in 1929 tot een toenemend verzet. In januari 1930 werd Primo de Rivera vervangen door generaal Berenguer. In april 1931 wonnen de republikeinen de gemeenteraadsverkiezingen. Alfonso XIII vluchtte en Spanje werd een democratische republiek naar Frans voorbeeld. In november 1933 won een rechts blok de verkiezingen. In 1934 braken tussen rechts en links gewelddadige acties uit. Republikeinse en anarchistische partijen verenigden zich in het Volksfront, dat in februari 1936 de verkiezingen won. De sociale spanningen namen toe en er braken straatgevechten uit. Op 17 juli 1936 voerde het leger vanuit Spaans Marokko een staatsgreep uit, die door arbeiders in Spanje werd beantwoord met een revolutie. Dit was het begin van de Spaanse Burgeroorlog, die op 1 april 1939 eindigde met de overwinning van de nationalisten onder leiding van generaal Francisco Franco y Bahamonde. Deze regeerde tot zijn dood in 1975 als alleenheerser, gesteund door de Falange, de enig toegestane politieke beweging, waarin alle rechtse krachten waren verenigd.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog steunde Franco de regimes van Hitler en Mussolini, maar hield hij Spanje buiten de oorlog.

 

Omslag Nostradamus predice el porvenir de Europa

Nostradamus predice el porvenir de Europa 
In 1941 gaf uitgeverij Ediciones Españoles S.A., gevestigd in de Almagro 40 in Madrid, Nostradamus predice el porvenir de Europa uit, de Spaanse vertaling van Nostradamus sieht die Zukunft Europas, een nationaalsocialistisch propagandistisch commentaar op de Centuriën waarmee invloed moest worden uitgeoefend op de Spaanse bevolking. Nostradamus sieht die Zukunft Europas was geschreven tussen 28 mei en 30 juni 1940 door de Zwitserse astroloog/statisticus Karl Ernst Krafft (Basel, 1900 - Buchenwald, 1945), in opdracht van het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken in de persoon van dr. Werner Wilmanns, hoofd van de afdeling Inf IV. Uiterlijk 19 augustus 1940 was de definitieve Duitse grondtekst voltooid.
Vermoedelijk is de Spaanse vertaling van Nostradamus sieht die Zukunft Europas in Spanje vervaardigd. In zijn brief van 20 augustus 1940 die de verzending begeleidde van kopieën van Nostradamus sieht die Zukunft Europas die bestemd waren voor het buitenland, had de schrijver, Simon, om kwaliteitsredenen aanbevolen de vertalingen van Nostradamus sieht die Zukunft Europas in het buitenland te laten vervaardigen. Hij schreef ook dat Krafft, die voldoende onderlegd was in het Frans, zelf de Franse vertaling van Nostradamus sieht die Zukunft Europas zou vervaardigen.[1]
Nostradamus predice el porvenir de Europa
is gedrukt bij Diana Artes Graficas, gevestigd in Larra 6 in Madrid.

 

Samenstelling van Nostradamus predice el porvenir de Europa
Nostradamus predice el porvenir de Europa is een gebonden uitgave van 147 pagina's met zwart/wit illustraties. De indeling van de tekst van Nostradamus predice el porvenir de Europa in hoofdstukken en paragrafen stemt overeen met die in Nostradamus sieht die Zukunft Europas. De inhoudsopgave van Nostradamus predice el porvenir de Europa is, in tegenstelling tot Nostradamus sieht die Zukunft Europas, opgenomen op de laatste pagina. 

 

Titels van hoofdstukken en paragrafen van Nostradamus sieht die Zukunft Europas en Nostradamus predice el porvenir de Europa

NOSTRADAMUS SIEHT DIE ZUKUNFT EUROPAS NOSTRADAMUS PREDICE EL PORVENIR DE EUROPA
Inhoudsopgave -
I. Wer war Nostradamus? Was sind seine Prophéties? I. ¿Quién fué Nostradamus? ¿Qué son sus profecías?
Ongetitelde paragraaf Ongetitelde paragraaf
Wie uns die Prophezeiungen des Nostradamus überkommen sind Cómo han llegado haste nosotros las Profecías de Nostradamus
II. Sagt Nostradamus die Wahrheit? II. ¿Dice verdad Nostradamus?
Ongetitelde paragraaf Ongetitelde paragraaf
Ankündigung der französischen Revolution und des versuchten Kalenderwechsels Anuncio de la Revolución francesa y del proyectade cambio del calendario
Italiens Entwicklung und Aufstieg zum Imperium La evolucíon de Italia y su elevación a imperio
Nostradamus und die Genfer Völkerbundstragödie Nostradamus y la tragedia de la Liga de Naciones de Ginebra
Herkunft und Aufstieg von Cromwell Origen y encumbramiento de Cromwell
Dramatische Höhepunkte aus der fanzösische Revolutionszeit Dramatico momento culminante de la Revolución francesa
Aufstieg und Fall von Napoleon Bonaparte Ascencíon y caída de Napoléon Bonaparte
Verbannung Napoleons nach St. Helena El destiero de Napoléon a Santa Elena
Die Kapitulation von Sédan La capitulación de Sedán
Voraussagen in den Prophéties für den Weltkrieg Predicciones sobre la Guerra Mundial
III. Was kündet Nostradamus für heute und morgen? III. ¿Qué anuncia Nostradamus para hoy y para mañana?
Ongetitelde paragraaf Ongetitelde paragraaf
Der Aufstieg der autoritären Staaten El auge de los estados autoritarios
Der Krieg in Frankreich La guerra en Francia
Der 10. Mai 1940 El 10 de mayo de 1940
Blitzkrieg in Frankreich La guerra relámpago en Francia
Bestimmung und Verantwortung Destino y responsabilidad
Schatten über England Sombras sobre Inglaterra
Hungersnot in England El hambre en Inglaterra
Bombardierung Englands Bombardeo de Inglaterra
General Wirrwarr - England allein gegen Europa Confusión general - Inglaterra sola contra Europa
Lösung der irischen Frage La solución de la cuestión Irlandesa
Voraussagen über Deutschland Predicciones sobra Alemania
Adolf Hitler als Erneuerer Deutschlands Adolfo Hítler como renovador de Alemania
Großdeutschland La gran Alemania
Noch einmal der Einmarsch in Frankreich und England Nuevamente el ataque contra Francia e Inglaterra
IV. Wie kam Nostradamus zu seinen Prophezeiungen? IV. ¿Come llega Nostradamus a sus profecías?
- Indice

 

Illustratiemateriaal
Aan Nostradamus sieht die Zukunft Europas waren bijlagen toegevoegd met 12 afbeeldingen en bijbehorende bijschriften en met fotokopieën uit de "kopie-Krafft-1940"
(een door Krafft vervaardigde fotokopie van een editie-B.Rigaud-1568 van de Centuriën) van vier tekstfragmenten uit de Brief aan Henri II en de Franstalige kwatrijnteksten van de 35 kwatrijnen die in Nostradus sieht die Zukunft Europas waren besproken. De bedoeling was dit materiaal te verwerken in de vertalingen. Uit de manier van verwerken blijkt dat men in het buitenland hierin een zekere mate van vrijheid had.

De omslag
Evenals op de omslag van de Hongaarse en de Portugese  vertaling van Nostradamus sieht die Zukunft Europas is op de omslag van Nostradamus predice el porvenir de Europa een portret van Nostradamus afgebeeld, afkomstig uit de publicatie uit 1840 van de Franse Centurie-onderzoeker Bareste. Dit portret staat ook op pagina 5.

Afbeeldingen 
Alle afbeeldingen die in bijlage waren opgenomen bij Nostradamus sieht die Zukunft Europas, zijn verwerkt in Nostradamus predice el porvenir de Europa. De afbeeldingen zijn voorzien van bijschriften, die zijn vertaald uit de de bijschriften, vermeld in Nostradamus sieht die Zukunft Europas.

 • p.5: portret van Nostradamus (uit: Bareste, 1840)

 • p.13: titelpagina van de Duitse vertaling van twee medische publicaties van Nostradamus door  Jeremias Märzen, arts in Augsburg (1589)

 • p.17: omslag van een editie-Lyon-1557 van de Centuriën

 • p.21: omslag van een editie-B.Rigaud-1568 van de Centuriën, door Krafft gebruikt als brontekst en in oktober-november 1940 uitgegeven in de vorm van een fotokopie (de kopie-Krafft-1940)

 • p.23: omslag van de editie-Leiden-1650 van de Centuriën

 • p.25: omslag van de editie-Amsterdam-1668 van de Centuriën

 • p.27: titelblad van de editie-Keulen-1689 van de Centuriën

 • p.41: kaart van de vermoedelijke vluchtroute in 1791 van de Franse koning Louis XVI van Parijs naar Varennes

 • p.49: afbeelding van een houtsnede, voorstellende de arrestatie op 22 juni 1791 van Louis XVI in Varennes

 • p.75: horoscoopfiguur voor 10 mei 1940

 • p.79: efemeridepagina mei 1940

 • p.131: horoscoopfiguur generaal Franco

Franstalige Centurie-teksten
Alle kwatrijnen, besproken in Nostradamus sieht die Zukunft Europas, zijn ook besproken in Nostradamus predice el porvenir de Europa. Aan Nostradamus predice el porvenir de Europa zijn geen kwatrijnen toegevoegd. In tegenstelling tot de Deense vertaling van Nostradamus sieht die Zukunft Europas zijn aan de kwatrijnbesprekingen in Nostradamus predice el porvenir de Europa geen kopieën toegevoegd van Franstalige kwatrijnteksten, afkomstig uit de kopie-Krafft-1940, die deel uitmaakten van de bijlagen van Nostradamus sieht die Zukunft Europas, maar zijn deze kwatrijnteksten opnieuw gezet en van kwatrijnnummers voorzien. De kwatrijnen 08-37 en 10-22, die in de bijlage van de foutieve nummers VII-37 en X-27 waren voorzien, zijn in Nostradamus predice el porvenir de Europa correct genummerd.
In Nostradamus sieht die Zukunft Europas had Krafft uitvoerig aandacht besteed aan drie passages in de Brief aan Henri II, waarin was geschreven over achtereenvolgens de opkomst van Italië na het jaar 1792, de opkomst van Romanië, Germanië en Spanje en de macht die deze landen zouden vewerven. In de bijlage waren kopieën opgenomen, afkomstig uit de kopie-Krafft-1940, van de Franstalige tekst van deze passages. In Nostradamus predice el porvenir de Europa is de tekst van deze fragmenten opnieuw gezet

 

De boodschap van Nostradamus predice el porvenir de Europa
In Nostradamus predice el porvenir de Europa is de tekst van Nostradamus sieht die Zukunft Europas integraal vertaald, zonder toevoegingen of weglatingen. De boodschap van Nostradamus predice el porvenir de Europa is dan ook identiek aan die van Nostradamus sieht die Zukunft Europas, namelijk, dat volgens Krafft alle belangrijke succesvolle Duitse politieke manoeuvres en wapenfeiten (de opkomst van Hitler, het toegevoegd worden aan Duitsland van het Rijnland, Oostenrijk en Bohemen, de invallen in Polen en Scandinavië en het begin van de Westfeldzug op 10 mei 1940) had voorzien, evenals het feit dat Italië zich aan de kant van Duitsland zou scharen en aan de oorlog zou meedoen en dat Frankrijk zou capituleren. Aan de hand van zijn koppeling van de kwatrijnen 09-83 en 10-67 aan het begin op 10 mei 1940 van de Westfeldzug, heeft Krafft betoogd dat Nostradamus tot in ver verwijderde tijden tot in detail kon voorspellen. Het toekomstbeeld dat Krafft uit de Centuriën had afgeleid, zou volgens hem onverbiddelijk werkelijkheid worden: de onafwendbare gang van het noodlot. In Engeland zou hongersnood uitbreken. Engeland zou grote militaire verliezen gaan lijden, Noord-Ierland verliezen aan de Ierse Republiek en uiteindelijk verdwijnen van het wereldtoneel. Duitsland zou de oorlog winnen en de leidende macht worden in Europa. Hitler zou de Joden vervolgen, de vreemde eend in de bijt van Europa.
Nostradamus predice el porvenir de Europa is niet toegespitst op het land waarin het in omloop zou worden gebracht, in tegenstelling tot een aantal vertalingen van de Duitse Nostradamusbrochure die Hans-Wolfgang Herwarth von Bittenfeld, prof. dr. Karl Bömer en Leopold Gutterer, leidinggevende medewerkers van Goebbels' Propagandaministerie  in november - december 1939 hadden geschreven, die wel waren toegespitst op de landen waarin ze
in omloop werden gebracht.[2]

 

Een achterhaalde propagandaboodschap
De vertalingen van Nostradamus sieht die Zukunft Europas, een tekst die dateerde uit mei-juni 1940 en inspeelde op de strijd tussen Duitsland en Engeland, de enig overgebleven tegenstander,  verschenen in 1941, dat wil zeggen met een vertraging van bijna een jaar, in een tijd dat Duitsland op het Europese continent geen veldtochten voerde en de gevechten met Engeland op een laag pitje stonden. Volgens die vertalingen was de strijd aan het noordelijk front beslecht in het voordeel van Duitsland en was er slechts één front, het westelijk front, waar de strijd in het voordeel van Duitsland zou gaan uitvallen. In 1941 had het Duitse leger Engeland echter niet verslagen en kreeg Duitsland, door de inval van het Duitse leger in Rusland in juni 1941, te maken met een tweede front. Dit betekende dat het oorlogsbeeld in de vertalingen van Nostradamus sieht die Zukunft Europas achterhaald werd, wat van negatieve invloed kan zijn geweest op de uitwerking van de propaganda in deze brochures. Krafft had niets geschreven over Rusland en ook geen toespelingen gemaakt die konden worden uitgelegd als een voorspelling van Operatie Barbarossa, zoals de inval van het Duitse leger in Rusland ook wel wordt genoemd.

 

Behandelde kwatrijnen in Nostradamus predice el porvenir de Europa

I. ¿Quién fué Nostradamus? ¿Qué son sus profecías?
Geen kwatrijnen behandeld
II. ¿Dice verdad Nostradamus?
01-47
08-76
09-20
09-34
01-60
08-59
02-58
02-92
01-64
Falen Volkenbond
Opkomst Cromwell
Vlucht Louis XVI naar Varennes
Bestorming Tuilerieën, schending koningsgraven
Opkomst Napoleon
Opkomst Napoleon, Elba, Waterloo
Verbanning Napoleon naar St. Helena
Nederlaag Napoleon III bij Sedan
Eerste Wereldoorlog
III. ¿Qué anuncia Nostradamus para hoy y para mañana?
09-52
10-67
09-83
04-37
05-30
05-100
03-23
03-24
03-57
10-100
03-71
06-34
02-100
03-70
08-37
02-68
05-74
05-94
03-53
Na het einde van de Duitse veldtocht in Polen volgt het begin van de Westfeldzug
Mei 1940: Westfeldzug
10 mei 1940: Westfeldzug
Leger Frankrijk stort ineen; Italië's intrede in de oorlog
Inname van Parijs na Italië's intrede in de oorlog
Laatste fase Westfeldzug in Frankrijk
Frankrijk zal een nederlaag lijden tegen Italië
Frankrijk zal een nederlaag lijden tegen Italië
Voorjaar 1940: Engeland zet de grondwet opzij, onbeperkte volmachten voor haar regering
Einde van meer dan 300 jaar Engelse overheersing, gerekend vanaf 1603
Hongersnood in Engeland
Bombardementen op Engeland
Chaos in Engeland
Engeland tegenover een verbond van totalitaire staten
Moeilijkheden voor de Engelse koning
Duitsland bezet de westkust van Scandinavië
;
IV. ¿Come llega Nostradamus a sus profecías?
10-22
03-35
09-16
01-23
06-20
04-85
05-68
1649: onthoofding Charles I Stuart; aftreden Edward VIII; verwachte val George VI
Geboorte en opkomst Franco
Franco en Rivera
1815: nederlaag Napoleon bij Waterloo
Opkomst Mussolini
1936: bezetting Rijnland; 1938: Anschluß Oostenrijk; 1940: Westfeldzug
Elektriciteit; voorjaar 1939: Bohemen bij Duitsland gevoegd

 

De Meern, 2 augustus 2007
T.W.M. van Berkel

 

Noten
De titels, de plaats en het jaar van uitgifte van de publicaties van de in deze noten genoemde auteurs staan in de bibliografie.

 1. Van Berkel: Nostradamus sieht die Zukunft Europas (K.E.Krafft, Berlijn, 1940).
  Ediciones Españolas S.A. in Madrid heeft ook onder andere de serie Historia de la cruzada Española uitgegeven (1940 ev), waarin onder andere de Spaanse Burgeroorlog aan de orde kwam.  [tekst]

 2. Van Berkel: Was bringt das Jahr 1940? (H.-W. Herwarth von Bittenfeld, prof. dr. K. Bömer en L. Gutterer, Berlijn, 1940 [1939]). [tekst]

 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top