Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
substudie "Tweede wereldoorlog"
Inleiding op de substudie "Tweede Wereldoorlog"
- T.W.M. van Berkel -

English version
 

voorplaat editie-Amsterdam-1668De voorspellingwaarde van de CenturiŽn
Volgens het Voorwoord, gericht aan Cťsar en de Brief aan Henri II, die deel uitmaken van de CenturiŽn, ook wel ProfetieŽn van Nostradamus genoemd, zoals wij die vandaag de dag kennen, hebben de CenturiŽn een looptijd van 1555 tot 3797 en gelden zij voor West- en Midden-Europa en de landen rond de Middellandse Zee, de "oude" wereld.
Het onderzoek dat ten grondslag ligt aan Nostradamus, astrologie en de Bijbel heeft onder andere geleid tot een beoordeling van de voorspellingwaarde van de CenturiŽn. De conclusie is dat deze voorspellingen niet zullen uitkomen, omdat zij niet kķnnen uitkomen. De bestaansduur van de wereld cq. de mensheid kan niet worden ondergebracht in een tijdstructuur van 8000 jaar zoals in de CenturiŽn is gebeurd; de wereld bestaat reeds miljoenen jaren en de mensheid meer dan 40.000 jaar. Het wereldbeeld dat aan de CenturiŽn ten grondslag ligt, is achterhaald, immers, het Amerikaanse, Afrikaanse, Australische en Aziatische continent zijn er niet in besproken. Astrologische structuren die deel uitmaken van de CenturiŽn zijn in onbruik geraakt, niet in de laatste plaats omdat zij geen voorspellingskracht bleken te hebben. Bijbelteksten die zijn aangevoerd om de CenturiŽn te legitimeren, zijn uit hun context gehaald, waardoor zij krachteloos werden.[1]

 

De Tweede Wereldoorlog
Minstens zo interessant als de vraag ůf de CenturiŽn in vervulling gaan, is de vraag wat de CenturiŽn in de loop van hun bestaan teweeg hebben gebracht. Zij hebben aan bekendheid niet ingeboet en trekken ook vandaag de dag nog steeds de aandacht van velen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de stijging van het aantal bezoekers van Nostradamus-websites toen kardinaal Joseph AloÔs Ratzinger op 19 april 2005 tot paus werd gekozen. Op die dag werd www.nostradamusresearch.org 521 keer bezocht, bij een voorgaand gemiddeld aantal bezoekers per dag van 275. Ook ten tijde van de aanslag op de Twin Towers in New York op 11 september 2001 en de tsunami in Zuid-Oost AziŽ op 26 december 2004 was er een grote stijging van het aantal bezoekers van Nostradamus-websites. Met betrekking tot de aanslag op de Twin Towers waren er al spoedig "spookkwatrijnen" in omloop, toegeschreven aan Nostradamus, waarin deze aanslag zou zijn voorspeld.
In bepaalde opzichten zijn de CenturiŽn verbonden met de Tweede Wereldoorlog. De strijdende partijen hebben de CenturiŽn, Centurie-commentaren of de reputatie van Nostradamus als astroloog/profeet/ziener die belangrijke politieke gebeurtenissen heeft voorspeld tot aan het eind der tijden, gebruikt voor propagandistische doeleinden. Sommige mensen baseerden hun houding ten opzichte van de oorlog op een analyse van de actuele situatie, geschetst aan de hand van de CenturiŽn, of op een uit de CenturiŽn gedestilleerd toekomstbeeld (al of niet deel uitmakend van propaganda). Na de Tweede Wereldoorlog is aan Nostradamus toegeschreven dat hij in de CenturiŽn belangrijke aangelegenheden omtrent de Tweede Wereldoorlog had voorspeld en dat hij namen had genoemd van personen die er een prominente rol in hadden gespeeld. De eerste Nederlandse vertaling van de CenturiŽn, uitgegeven in 1941, was bedoeld als tegenwicht tegen de nationaalsocialistische Nostradamusbrochure Hoe zal deze oorlog eindigen?, die in april 1940 in Nederland in omloop was gebracht.
In de substudie "Tweede Wereldoorlog"  staan artikelen die onder andere het resultaat zijn van studie van boeken en krantenartikelen uit de periode 1939-1945 (studies, nationaalsocialistische propaganda, contrapropaganda van de zijde van de Geallieerden) en naoorlogse publicaties die verbonden zijn met de lotgevallen van de CenturiŽn in de Tweede Wereldoorlog, Centurie-commentaren of de reputatie van Nostradamus.
In het literatuuronderzoek dat aan deze substudie ten grondslag ligt, neemt Ellic Howe's Uranias Kinder: Die seltsame Welt der Astrologen und das Dritte Reich (Weinheim, 1995, een vertaling van Astrology and the Third Reich [Londen, 1984]) een belangrijke plaats in. Howe heeft in de jaren '60 diepgaand onderzoek gedaan naar de astrologie in nazi-Duitsland en het leven en werk van de Zwitserse astroloog Karl Ernst Krafft, wiens naam onlosmakelijk is verbonden aan nationaalsocialistische propaganda, voorzover op basis van de CenturiŽn. Verder wordt een belangrijke plaats ingenomen door de wetenschappelijke editie van de dagboeken van Goebbels, uitgegeven door het InstitŁt fŁr Zeitgeschichte in MŁnchen, en de publicaties uit 1966 en 1967 van Willi A. Boelcke over de geheime dagelijkse propagandabesprekingen in het Duitse propagandaministerie.
Voor de studie van publicaties in de periode 1939-1945 over Nostradamus en de CenturiŽn is gebruik gemaakt van authentiek materiaal (artikelen, boeken, brochures, interviews en pamfletten).

 

Inhoud van de substudie "Tweede Wereldoorlog"
De substudie "Tweede Wereldoorlog" bestaat uit vijf delen. In onderstaande opsomming zijn de titels van deze delen weergegeven in de vorm van hyperlinks, die gekoppeld zijn aan de overzichten van artikelen in deze substudie.

Algemeen
In dit gedeelte staan artikelen over het ontstaan van nationaalsocialistische propaganda, voor zover gebaseerd op de CenturiŽn en/of Centurie-commentaren. Het literatuuronderzoek waarop de substudie "Tweede Wereldoorlog" is gebaseerd, heeft uitgewezen dat dr. Paul Joseph Goebbels, van 1933 tot 1945 minister van Propaganda in nazi-Duitsland, hierin een sleutelrol vervulde. 
In dit gedeelte staan ook overzichten van titels van Duitse en Franse literatuur over Nostradamus en de CenturiŽn.

Publicaties 1929-1945
In dit gedeelte staan artikelen over boeken, brochures en artikelen besproken aangaande Nostradamus en de CenturiŽn, verschenen in de periode 1929-1945. Een deel van deze publicaties is geschreven met het oog op psychologische oorlogvoering. Andere publicaties in deze substudie zijn het resultaat van onderzoek van de CenturiŽn en hebben geen propagandistisch karakter.
In een aantal artikelen is het effect beschreven van deze publicaties.

Naoorlogse publicaties
In dit gedeelte staan artikelen over publicaties die na 1945 zijn verschenen en die op ťťn of andere manier een verband hebben met boeken, brochures en artikelen over Nostradamus en de CenturiŽn, verschenen in de periode 1929-1945.

Informatie over auteurs
In dit gedeelte staan artikelen over een aantal auteurs die in de periode 1929-1945 hebben gepubliceerd over Nostradamus en de CenturiŽn, al of niet vanuit propagandistisch oogpunt.
In een aantal artikelen is beschreven in welke mate ideeŽn over de betekenis van de CenturiŽn en de houding ten opzichte van het gebruik van de CenturiŽn voor psychologische oorlogvoering in de loop der jaren aan verandering onderhevig was.
 

Informatie over kranten, tijdschriften enz.
In dit gedeelte staan artikelen over kranten en tijdschriften waarin in de periode 1929-1945 artikelen zijn gepubliceerd over Nostradamus en de CenturiŽn, al of niet vanuit propagandistisch oogpunt. 
Het merendeel van de besproken artikelen is online in te zien op http://kranten.kb.nl en http://kranten-historisch.startpagina.nl.

 

De lezing Bijgeloof uitbuiten - de ProfetieŽn van Nostradamus in de Tweede Wereldoorlog
Aan de hand van de ontstaansgeschiedenis en lotgevallen van de nationaalsocialistische brochure Hoe zal deze oorlog eindigen? worden in deze lezing de achtergronden belicht van de Nostradamus-campagnes die in de Tweede Wereldoorlog zijn gevoerd, en wat er na de oorlog is gebeurd met het propagandamateriaal.

 

Dankwoord
Allereerst wil ik de heer W. Zannoth (Duitsland) van harte bedanken voor zijn voortdurende hulp en de vele informatie die hij heeft gegeven over Duitse Nostradamus-literatuur. Zonder hem zou dit project niet hebben kunnen slagen.
Ook wil ik de heer U. Maichle (Duitsland) van harte bedanken voor de informatie die hij heeft gedeeld vanuit zijn archiefonderzoek naar de Nostradamus-propaganda van de nazi's. In maart 2006 heeft hij de resultaten hiervan gepubliceerd op de website Die Nostradamus-propaganda der Nazis 1939-1942, die hij regelmatig van aanvullingen voorziet. De resultaten van zijn archiefonderzoek geven een objectief en helder inzicht in wat zich achter de muren van het Duitse ministerie van Propaganda en het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken afspeelde met betrekking tot de Nostradamus-propaganda, een gebied dat tot dusver ontoegankelijk is geweest. Maichle is bovendien degene geweest die de reden heeft ontdekt waarom de Duitse filoloog/historicus dr. phil. Alexander Max Centgraf in zijn naoorlogse publicaties over Nostradamus en de CenturiŽn gebruik maakte van het pseudoniem dr. N. Alexander Centurio.
Onschatbare bronnen van informatie zijn de website http://kranten.kb.nl van de Koninklijke Bibliotheek, waarop kranten online zijn gezet die in de voorbije vier eeuwen zijn uitgegeven, en de website http://kranten-historisch.startpagina.nl, waarop links staan naar kranten, uitgegeven in de voorbije twee eeuwen. De relevante artikelen in deze kranten bevatten aanvullende informatie over de manier waarop met nationaalsocialistische Nostradamusbrochures propaganda werd gevoerd in de eerste jaren van de Tweede Wereldoorlog, en over protesten tegen deze brochures.

Van belangrijke waarde is ook de informatie geweest die is toegezonden door mevrouw G. Grossmann (Institut fŁr Zeitgeschichte, MŁnchen); mevrouw A.S. Langner (Bundesarchiv, Berlijn) en mevrouw C. von Schierstedt (Duitsland), de auteur en beheerder van de astrologische website Hermes-Astrologie.
Verder dank ik de heer F. Erkelens en mevrouw M. Plettenburg (Nederland). Zij hebben veel informatie gegeven over uitgeverij NV Servire, Den Haag, die in 1941 Houwens Posts vertaling van de ProfetieŽn op de markt bracht, en over C. Verhulst, de toenmalige eigenaar. De heer Erkelens en mevouw Plettenburg zijn lange tijd werkzaam geweest bij deze uitgeverij.
Mijn dank gaat ook uit naar de heer A.E. Post (Nederland), een achterneef van prof. dr. mr. H. Houwens Post, voor het toezenden van een biografie over zijn oudoom.
Ook spreek ik mijn dank uit aan de heer R. Benazra (Frankrijk), voor zijn uitgebreide onderzoek naar herkomst van gebruikte Franse bronteksten in diverse publicaties, voor informatie over Franstalige publicaties en voor het toezenden van een kopie van een Franstalige versie van de nationaalsocialistische brochure Die Prophezeiungen des Nostradamus, gedrukt door F. Beroud in Parijs; en aan dr. J. Halbronn (Frankrijk), voor het toezenden van kopieŽn van de Franstalige versie van de nationaalsocialistische brochures Die Prophezeiungen des Nostradamus en het Duitse origineel, geproduceerd onder auspiciŽn van de Deutsche Informationsstelle, een afdeling van het Auswšrtige Amt, het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken.
Eveneens betuig ik mijn dank aan dr. E.R. Gruber (Duitsland) voor informatie die hij heeft gegeven over C. Loog en de kopie van de nationaalsocialistische brochure Der Seher von Salon die hij heeft gezonden en aan de heer P. Lemesurier (Engeland) voor zijn informatie over diverse commentaren op kwatrijn 03-57.
Een bijzonder woord van dank aan mevrouw E.-M. Stengel-Peter (Duitsland) voor de informatie die zij heeft gegeven over het leven en werk van haar vader, dr. B. Winkler, van wie in 1937 een roman over Nostradamus is uitgegeven en in 1939 en 1940 Centurie-commentaren. Deze informatie stelde mij in staat zijn publicaties te bestuderen in samenhang met zijn politieke en pacifistische ideeŽn.
Tenslotte spreek ik mijn dank uit aan de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, de Deutsche Nationalbibliothek in Berlijn en de Staatsbibliothek zu Berlin, die kopieŽn hebben gestuurd van een reeks publicaties.

 

Disclaimer
Deze rubriek heeft niet als doel fascistische, nationaalsocialistische, antisemitische, racistische en/of revisionistische denkbeelden te propageren en/of te verspreiden. Ik distantieer mij dan ook nadrukkelijk en volledig van de in de besproken publicaties geuite opvattingen.

 

De Meern, 16 augustus 2013
T.W.M. van Berkel

 

Noten

  1. Van Berkel:
    - De voorspellingwaarde van de kwatrijnen en brieven
    - Landen en steden in de CenturiŽn  [tekst]

 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top