Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
substudie "Tweede wereldoorlog"
Informatie over de Informations-Schriften 
(een nationaalsocialistische serie propagandabrochures, Berlijn, 1940-1941)
- T.W.M. van Berkel -

English version
 

Beschrijving 
De nationaalsocialistische propagandaserie Informations-Schriften was een serie brochures, in 1940-'41 geproduceerd en uitgegeven door de Deutsche Informationsstelle, een afdeling van het Auswärtige Amt, het ministerie van Buitenlandse Zaken, die was gevestigd in de Rauchstraße 27, Berlijn-W35. Voorzover valt na te gaan in de Gesamtverzeichnis des deutschsprachigen Schrifttums 1911-1965 en de online-catalogi van de Deutsche Bibliothek en de Staatsbibliothek zu Berlin zijn in deze serie 48 deeltjes verschenen, vertaald in tien talen. Voor de Duitstalige serie werd de serietitel Informations-Schriften gebruikt. De deeltjes werden gedrukt bij verschillende drukkerijen in Berlijn, onder meer Erich Zander Druck- und Verlagshaus, de Deutsche Zentraldruckerei en Rotadruck Wilhelm Meyer KG. De gebruikte uitgeversnaam Europa-Verlag was gefingeerd, evenals de mededeling dat deze uitgeverij vestigingen had in Berlijn, Parijs en Londen.  In de vertaalde series doken de serietitel en de gefingeerde uitgeversnaam in vertaalde vorm op. In de Nederlandstalige serie werden de serietitels Brochures ter Informatie en Informatieboekjes gevoerd en de gefingeerde uitgeversnaam Europa-Uitgeverij. Voorzover valt na te gaan is voor België een Franstalige serie geproduceerd met de naam Maison internationale d'edition als gefingeerde uitgeversnaam.
In de boekjes die deel uitmaakten van serie Informations-Schriften was de naam van de schrijver niet vermeld. In de loop der jaren is van een aantal deeltjes achterhaald door wie ze zijn geschreven.  Van onder andere Häfner, Meyer-Erlach, Nikolajew, Sonolewic en Winsch is bekend dat zij ook andere propagandaboekjes hebben geschreven. In sommige gevallen kon ook worden achterhaald van welk eerder gepubliceerd materiaal gebruik is gemaakt. Recentelijk heeft Ulrich Maichle ontdekt dat deel 38, dat de Centuriën als onderwerp had en waarin zestien kwatrijnen werden besproken vanuit nationaalsocialistisch gezichtspunt, geschreven was door dr. H.-H. Kritzinger, een voormalig astronoom/meteoroloog, later astroloog en onderzoeker van het paranormale.[1] In de Tweede Wereldoorlog was Kritzinger werkzaam als ballisticus bij het Duitse ministerie van Oorlog. Vanaf vrijwel het begin was hij betrokken bij de productie van nationaalsocialistische propagandamateriaal, gebaseerd op de Centuriën.
In de jaren 1940-'41 waren de vijandigheid jegens Engeland en de uitsluiting van Engeland van de zaken van het Europese continent vaste thema's in de nationaalsocialistische propaganda.[2] Deze thema's keerden regelmatig terug in de Informations-Schriften. In de delen 18 (Die Prophezeiungen des Nostradamus), 38 (Der Seher von Salon) en 39 (Hungersnot in England?) bijvoorbeeld is de lezers voorgehouden dat de vooruitzichten voor Engeland hopeloos waren. Engelse politici zijn op de hak genomen in de delen 5 (Englisches Selbstbildnis), 19 (Dichtung und Wahrheit), 27 (Wie werde ich M.P.? [Member of Parliament]) en 33 (Die Männer um Churchill). In deel 34 (Der Baralong-Fall) werd het Engelse leger in diskrediet gebracht. 
In de serie Informations-Schriften werd ook geageerd tegen andere landen en bevolkingsgroepen. In deel 11 bijvoorbeeld (Das Fest von Ambiky) en deel 12 (24 Kilometer in 60 Jahren) werd de spot gedreven met het Franse kolonisatiebeleid. Tegen de Joden is geageerd in onder andere deel 20 (Juden in England) en deel 25 (Die Sassoons). Tegen het bolsjewisme is geageerd in deel 46 (Die Stimme des Bolschewismus). 
In een aantal gevallen is teruggegrepen op vroegere publicaties. Deel 4 bijvoorbeeld (Opium in Indien) was oorspronkelijk deel 3 in de serie England ohne Maske, in meerdere talen geproduceerd en uitgebracht door de Deutsche Informationsstelle. In die serie had Opium in Indien de titel Englands Herrschaft in Indien. In deel 6 (Vier Millionen suchen eine Wohnung) was teruggegrepen op Conquests The naked truth (Londen, 1933). In deel 16 (England und das europäischen Festland) was teruggegrepen op Scarfoglio's L'Inghilterra e il continente (Rome, 1938). In deel 45 (Zwiegespräch mit der GPU) was teruggegrepen op Rachmanova's Die Fabrik der neuen Menschen (1936).
De Informations-Schriften werden in het buitenland verspreid, in het bijzonder in gevangenenkampen.[3]
De delen 18 (Die Prophezeiungen des Nostradamus) en 38 (Der Seher von Salon) hadden de Centuriën als onderwerp. In deze delen werd de ondergang van Engeland in het vooruitzicht gesteld. Van deel 18 is in Frankrijk niet alleen een vertaling verschenen in de serie Information Universelle, maar ook een zelfstandig ogende brochure, getiteld Les prophéties de Nostradamus, gedrukt door F. Beroud, 25, Rue Michel-le-Comte, Paris-8.
[4]

 

Overzichten [5]

1. Titels Duitstalige serie Informations-Schriften 

Jaar

#

Titel

Auteur

Bron

1940 1.

Lob des Krieges 

   
1940 2.

Französen über England

   
1940 3.

Irland in der englischen Hölle

Meyer-Erlach, W.

Ist Gott Englander? (Freiburg in Breisgau, 1940)

1940 4.

Opium in Indien

Frank, R.

Englands Herrschaft in Indien, deel 3 uit de serie England ohne Maske (Berlijn, 1940)

1940 5.

Englisches Selbstbildnis

   
1940 6.

Vier Millionen suchen eine Wohnung

Conquest, J.

The naked truth (Londen, 1933)

1940 7.

Freie Bahn dem Tüchtigen!

   
1940 8.

Wo liegt die Zukunft?

   
1940 9.

Marokko

   
1940 10.

Das Grab der Kabylen

 

Vertaald uit: L'Afrique Française, l'Empire de Maroc et les déserts de Sahara

1940 11.

Das Fest von Ambiky

   
1940 12.

24 Kilometer in 60 Jahren

   
1940 13.

Fuchsjagd oder Brot?

   
1940 14.

Kautschuk am Kongo

   
1940 15.

Politik und Religion

   
1940 16.

England und das europäischen Festland

Scarfoglio, C.

Uit: L'Inghilterra e il continente (Rome, 1938)

1940 17.

Schüsse in El Abid

Vivanti, A.

Mea Culpa (Stuttgart, 1940)

1940 18.

Die Prophezeiungen des Nostradamus

  O.a. Nostradamus sieht die Zukunft Europas (Krafft, 1940c), Hoe zal deze oorlog eindigen? (Den Haag, 1940)
1940 19.

Dichtung und Wahrheit

   
1940 20.

Juden in England

   
1940 21.

Zweierlei Recht

Strickland, sir W.W.

British justice and honesty (1913)

1940 22.

Kriegsgefangen in Frankreich

   
1940 23.

Worum geht es in diesem Krieg?

   
1940 24.

Was ist Belize?

   
1940 25.

Die Sassoons

Winsch, G.

Uit: Das 20. Jahrhundert (mei 1940)

1940 26.

Englands siebenfache Schuld

   
1940 27.

Wie werde ich M.P.?

   
1940 28.

Die Memoiren des Mr. Gree

   
1940 29.

Schwarzes Elfenbein

   
1940 30.

Brief an John

Ibrügger, F.

Briefe an John (1940)

1940 31.

Wass ist denn nun eigentlich Demokratie?

Ibrügger, F.

Briefe an John (1940)

1940 32.

Ein Jude spricht

Ravage, M.E.

 
1940 33.

Die Männer um Churchill

   
1940 34.

Der Baralong-Fall

Curran, J.J. Uit: Crompton, I: Englands Verbrechen an U 41 (Gütersloh, 1940)
1940 35.

Die britischen Seedoggen

   
1940 36.

Europa, so oder so?

   
1940 37.

Englands Kriegsziele

Ibrügger, F. Briefe an John (1940)
1941 38.

Der Seher von Salon

Kritzinger, dr. H.H. Mysterien von Sonne und Seele (Berlijn, 1922); Hoe zal deze oorlog eindigen? (Den Haag, 1940)
1941 39.

Hungersnot in England?

Häfner, O.P.

Das Reich (Berlijn, 25-01-1941)

1941 40.

Der Sohn des Kulaken

Nikolajew, P.

Bauern unter Hammer und Sichel (Berlijn, 1936)

1941 41.

Die Blutschuld von Azizia

   
1941 42.

Arbeiterwohnungen in England und Deutschland

   
1941 43.

Hungerkrieg gegen Europa?

   
1941 44.

Kinder in Waffen

Solonevic, B.L.

Molodez' i GPU (Sofia, 1937)

1941 45.

Zwiegespräch mit der GPU

Rachmanova, A.

Die Fabrik des neuen Menschen (1936)

1941 46.

Die Stimme des Bolschewismus

   
1941   Kamerad Luge    
1941   Vom "kurzen" und vom "langen" Rubel    
1940   Das englische Weltreich im Krieg    

 

2. Uitgaven serie Informations-Schriften

Taal

Serietitel

Gefingeerde uitgeversnaam

Bulgaars

Informacionna biblioteka

Knigoizd Evropa

Deens

Informationsskrifter

Europa-Forlaget

Duits

Informations-Schriften

Europa-Verlag

Engels

The 20th Century Series

The European Publishers

Frans (België)

?

Maison internationale d'edition

Frans (Frankrijk)

Information universelle

Editions Européennes

Hongaars

Tájékoztató fuzetek

Európa-Kiadóvállalat

Nederlands

Brochures ter informatie / Informatieboekjes

Europa-Uitgeverij

Portugees

Serviço de Informaçóes / Publicaçoés Informativas

?

Roemeens

Colectia informativa

?

Spaans

Folletos de información

Sociedade Editora Europa

Zweeds

Informationsbroschyr

?

 

 

De Meern, 11 maart 2006
T.W.M. van Berkel
bijgewerkt op 2 oktober 2006

 

Noten
De titels, de plaats en het jaar van uitgifte van de publicaties van de in deze noten genoemde auteurs staan in de bibliografie.

  1. Maichle aan Van Berkel, 6 augustus 2005 en 27 februari 2006.  [tekst

  2. Zeman, p.165. [tekst]

  3. Maichle aan Van Berkel, 27 februari 2006. [tekst]

  4. Van Berkel: Les prophéties de Nostradamus (F. Beroud, drukker, Parijs, 1940). [tekst]

  5. De overzichten -1- en -2- zijn voor het merendeel samengesteld aan de hand van gegevens uit de Gesamtverzeichnis des deutschsprachigen Schrifttums 1911-1965 en de online-catalogi van de Deutsche Bibliothek en de Staatsbibliothek zu Berlin. [tekst]

 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top