Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
substudie "tweede wereldoorlog"
Informatie over Ellic Paul Howe (1910-1991)
- T.W.M. van Berkel -

 English version
 

Ellic Paul Howe
Ellic Paul Howe

Enkele wetenswaardigheden over Ellic Paul Howe
Ellic Paul Howe werd geboren in Londen op 20 september 1910 en is overleden op 28 september 1991. Hij was van Russisch-Joodse afkomst. Aan de universiteit van Oxford studeerde hij enkele jaren geschiedenis en nationale economie. Van 1934 tot 1937 bestudeerde hij het vervaardigen van boeken en schreef hij publicaties over de geschiedenis van de boekdrukkerij en de boekbinderij. In die tijd verbleef hij regelmatig in Duitsland, bestudeerde hij Duitse druktechnieken en typografie en legde hij een verzameling aan van gedrukt materiaal van uiteenlopende aard, waaronder kranten, opsporingsposters van de politie en tramkaarten.
In 1938 sloot Howe zich aan bij de Britse landstrijdkrachten. In 1940-41 was hij sergeant-majoor bij de afdeling Luchtafweer. 
In september 1941 schreef Howe het artikel Political Warfare and the Printed Word - a Psychological Study. Naar aanleiding van dit artikel werd hij uitgenodigd zich aan te sluiten bij de Political Warfare Executive, een afdeling die zich bezighield met psychologische oorlogvoering en die in het najaar van 1941 op initiatief van Winston Churchill, de Britse minister-president, was opgericht onder auspiciën van de Britse ministers van Buitenlandse Zaken, Economische oorlogvoering en Informatie.
Dankzij zijn vooroorlogse contacten in de wereld van de uitgeverij kon Howe voor de Psychological Warfare Executive regelingen treffen voor het verkrijgen van papier en typografisch materiaal en het drukken van propagandamateriaal.

Nostradamus prophezeit den Kriegsverlauf
Nostradamus prophezeit 
den Kriegsverlauf

Bij het vervaardigen van materiaal voor psychologische oorlogvoering zoals briefkaarten, Duitse levensmiddelenkaarten en Duitse postzegels, spande Howe zich tot het uiterste in om dat papier en die lettertypen te bemachtigen die zoveel mogelijk gelijkenis vertoonden met wat in Duitsland werd gebruikt.
Howe heeft ook de druk verzorgd van de brochure Nostradamus prophezeit den Kriegsverlauf, die vermoedelijk in het voorjaar van 1943 illegaal in Duitsland in omloop werd gebracht en waarover hij in Uranias Kinder... had geschreven dat het merendeel van de tekst ervan was geschreven door de schrijver/astroloog Louis de Wohl.[1]

 

 

 

Astrologie in nazi-Duitsland; Nostradamusbrochures
Na de Tweede Wereldoorlog schreef Howe een groot aantal publicaties, die zijn onder te verdelen in publicaties op het gebied van militaire geschiedenis, occultisme en typografie. Op het gebied van occultisme en vrijmetselarij genieten zijn publicaties over de Orde van de Gouden Dageraad (Order of the Golden Dawn) grote bekendheid. Op 17 oktober 1970 werd hij ingewijd als lid van de Saint George Lodge in Chertsey, Surrey.
Howe heeft zich ook verdiept in de positie van astrologie en haar beoefenaars in nazi-Duitsland. In het kader van zijn onderzoek naar het leven en werk van Karl Ernst Krafft (Basel, 1900 - Buchenwald, 1945) heeft hij aan de hand van een interview in 1961 met prof. dr. Hans-Hermann Kritzinger, die vertelde Krafft goed te hebben gekend en er in zekere mate voor verantwoordelijk was dat hij begin 1940 voor Goebbels aan Nostradamus werkte, beschreven hoe dr. Paul Joseph Goebbels in het najaar van 1939 ertoe kwam om de Centuriën, de voorspellingen van Nostradamus, te gebruiken voor psychologische oorlogvoering.[2]
Howes publicaties over de astrologie in nazi-Duitsland, het leven en werk van Krafft en Nostradamusbrochures hebben zich uitgestrekt over een periode van ongeveer twintig jaar. In 1965 verscheen in Londen zijn eerste publicatie op dit gebied met als titel Nostradamus and the Nazis - a footnote to the history of the Third Reich. Twee jaar later, in 1967, ging de inhoud van Nostradamus and the Nazis deel uitmaken van Uranias Children - The Strange World of the Astrologers, eveneens uitgegeven in Londen. Dit boek werd in 1967 ook in de Verenigde Staten uitgebracht onder de titel Astrology - a recent History including the Untold Story of its Role in World War II. In 1976 verscheen bij uitgeverij Lafond in Parijs een Franse vertaling van Uranias Children..., getiteld Monde étrange des astrologues.
In 1972 verscheen in Londen een uittreksel van Uranias Children... onder de titel Astrology and Psychological Warfare in World War II. In 1991 verscheen hiervan een Tjechische vertaling, getiteld
Astrologická Válka - Využití astrologie v psychologickém boji za druhé světové války
In 1982 werd in Londen Howes The black game - British subsersive operations against the Germans in World War II gepubliceerd, met onder andere informatie over de vervaardiging van de brochure Nostradamus prophezeit den Kriegsverlauf. In 1983 verscheen in München de Duitse vertaling van The black game, getiteld Die schwarze Propaganda - ein Insider-Bericht über die geheimsten Operationen der britischen Geheimdienstes im Zweiten Weltkrieg. De vertaling was verzorgd door Hans Jürgen baron von Koskull. Howe heeft deze vertaling nagelopen en aangevuld.
In 1984 verscheen in Wellingborough onder de titel Astrology and the Third Reich - a historical study of astrological beliefs in Western Europe since 1700 and in Hitler's Germany 1933-45 de tweede, gewijzigde en vermeerderde druk van Uranias Children... Hiervan verscheen in 1995 in Weinheim de door Franz Isfort verzorgde en van aantekeningen voorziene Duitse vertaling onder de titel Uranias Kinder: Die seltsame Welt der Astrologen und das Dritte Reich. In de substudie "Tweede Wereldoorlog" wordt deze vertaling gebruikt.
In het Warburg Institute in Londen bevindt zich een dossier, afkomstig van Ellic Howe, bestaande uit werkpapieren en correspondentie van Krafft uit de periode 1929-1938 en correspondentie die Ellic Howe in de periode 1957-1964 over deze documenten heeft gevoerd. Het postadres van het Warburg Institute is: Woburn Square, London WC1H 0AB, England. Nadere details over de inhoud van dit dossier en over het inzien ervan zijn te vinden op http://www.aim25.ac.uk/cats/108/8620.htm.[3]

 

Publicaties van Ellic Howe

The magicians of the Golden Dawn Le monde étrange des astrologues Uranias Kinder... Astrologická Válka

 

De Meern, 26 oktober 2007
T.W.M. van Berkel
bijgewerkt op 14 september 2008

 

Noten
De titels, de plaats en het jaar van uitgifte van de publicaties van de in deze noten genoemde auteurs staan in de bibliografie.

  1. Howe-1995, p.291; Van Berkel: Nostradamus prophezeit den Kriegsverlauf. [tekst]

  2. Howe-1995, p.220-223; Van Berkel: De lotgevallen in 1939 van Mysterien von Sonne und Seele. [tekst]

  3. Bron: Maichle: Die Nostradamus-Propaganda der Nazis, 1939-1942. [tekst]

 

Voor het schrijven van dit artikel zijn de volgende bronnen geraadpleegd:

 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top