Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
substudie "Tweede wereldoorlog"
Informatie over de Deutsche Allgemeine Zeitung (Berlijn, 1918-1945)
- T.W.M. van Berkel -

 English version
 

Deutsche Allgemeine Zeitung

In 1861 verscheen de eerste editie van de Berlijnse Norddeutsche Allgemeine Zeitung. In het begin volgde de redactie een sociaal-democratische lijn. Al snel veranderde het karakter van de Norddeutsche Allgemeine Zeitung in nationalistisch-liberaal tot conservatief. De Norddeutsche Allgemeine Zeitung was regeringsgetrouw en werd tijdelijk gefinancierd door het Auswärtige Amt.
Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog werd de naam van de Norddeutsche Allgemeine Zeitung veranderd in Deutsche Allgemeine Zeitung (DAZ). De DAZ moest aan het op instorten staande Duitse keizerrijk een democratisch profiel geven. 
In de tijd van het Duitse keizerrijk en de Weimar-republiek hoorde de DAZ samen met het Berliner Tageblatt, de Vossische Zeitung en de Frankfurter Zeitung tot de internationaal meest bekende en gerenommeerde Duitse kranten. Van deze vier was de DAZ het meest conservatief en regeringsgetrouw. 
Vanaf 1922 volgde de DAZ een meer en meer conservatieve lijn, om uiteindelijk een antirepublikeinse weg in te slaan. Aan het eind van de jaren '20 werd de DAZ een spreekbuis van een elitair gezelschap van industriëlen, gevestigd in het Ruhrgebied. Na een kortdurend verschijningsverbod in 1933 werd de DAZ door de nationaalsocialisten gelijkgeschakeld.
De DAZ verscheen voor het laatst in 1945.[1] 

 

Artikelen over Nostradamus in de Deutsche Allgemeine Zeitung, besproken op deze website

Ein Zukunftsroman der Menschheit - die Prophezeiungen des Michael Nostradamus (Walsing, DE, Reichsausgabe #534/535, 13 november 1925)

Die Prophezeiungen des Nostradamus (dr. E. Noelle, DE, 16 juni 1940)

 

De Meern, 2 oktober 2006
T.W.M. van Berkel

 

Noten

  1. De informatie over de Deutsche Allgemeine Zeitung is voor een belangrijk deel afkomstig uit de Duitse Wikipedia online-encyclopedie (www.wikipedia.de) [tekst]

 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top