Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
substudie "Tweede wereldoorlog"
Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte
(
dr. N. Alexander Centurio [dr. phil. A.M. Centgraf], Berlijn, 1968)
- T.W.M. van Berkel -

English version
 

Algemene informatie

Centurio-1968
Centurio-1968

Centurio-1953
Centurio-1953

Centurio 1968 familiewapen Nostradamus
Centurio-1968
familiewapen Nostradamus

In 1968 verscheen bij uitgeverij Turm in Bietigheim de eerste druk van Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte - Łbersetzt und gedeutet von dr. N. Alexander Centurio. De naam "dr. N. Alexander Centurio" is een van de auteurspseudoniemen van de Duitse Centurie-onderzoeker dr. phil. Alexander Max Centgraf (Thale, 8 maart 1893 - Kraiburg, 18 december 1970).[1] 
Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte is, zo heeft Centgraf er in het Geleitwort over geschreven, een voortzetting in geconcentreerde vorm van de vierde, tevens laatste druk van Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte - erste deutsche Gesamtausgabe der Vorhersagen zeitnah Łbersetzt und gedeutet von Dr. N. Centurio (Berlijn, 1960, uitverkocht in 1966). De eerste druk van Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte is dan ook niet als eerste druk genummerd maar als vijfde, herziene en aangevulde druk. De tweede en navolgende drukken van Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte zijn genummerd als zesde en navolgende drukken, steeds met de vermelding "herzien en aangevuld", terwijl het in werkelijkheid herdrukken van de eerste druk zijn. Vandaag de dag maakt Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte nog steeds deel uit van het fonds van uitgeverij Turm.
Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte is een geÔllustreerde uitgave van 292 pagina's. De eerste druk was een gebonden uitgave met een stofomslag die overeenkomsten vertoonde met de stofomslag van Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte. Op de voorkant van de stofomslag van Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte was de naam NOSTRADAMUS op dezelfde manier weergegeven als op de voorkant van de stofomslag van Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte, met afbeeldingen van de astrologische symbolen van de tekens Boogschutter en Vissen en met toevoeging van het astrologisch symbool van de planeet Jupiter. Op de achterzijde van de stofomslag van Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte was opgesomd wat Nostradamus volgens Centgraf over de toekomst tot in de 21e eeuw heeft voorspeld, zoals de kroning op 11 augustus 1999 van Hendrik de Gelukkige tot koning van Frankrijk, diens benoeming tot president van de Verenigde Staten van Europa en het onder diens bewind rond 2035 aanbreken van een 57 jaar durende periode van vrede, terwijl Engeland een bondsstaat van de USA zal worden. De informatie op de voorflap van de stofomslag van Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte was overgenomen van de voorflap van de stofomslag van Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte. Volgens deze informatie legt een gerespecteerd historicus en filoloog, die reeds met belangrijke werken in de openbaarheid is getreden, met dit boek de opzienbarende resultaten van zijn jarenlange studie van de CenturiŽn aan zijn lezers voor. Het beroemde en tot dusver meest omstreden boek in de wereldliteratuur werpt nu een heldere blik op de huidige tijd en de toekomst tot aan het jaar 2000. Op de achterflap van de stofomslag van Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte stond informatie over Nahe an 2000 Jahre - Gegenwart und Zukunft in prophetischer Schau, een boek van M. Kahir (ťťn van de auteurspseudoniemen van Viktor Mohr) over voorspellingen over pausen (waaronder de voorspellingen van Malachias) dat in 1958 bij uitgeverij Turm was verschenen en waarnaar Centgraf in Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte verscheidene malen heeft verwezen. Op de roodlinnen voorkant van de eerste druk van Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte was in gouddruk het wapen van de familie Notre-Dame afgebeeld, bestaande uit twee dubbele kruisen en twee adelaarskoppen, een wapen dat ook op de linnen voorkant van Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte was afgebeeld. Latere uitgaven van Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte zijn in paperbackvorm uitgebracht, met op de voorzijde de voorplaat van de stofomslag van de eerste druk en op de achterzijde de opsomming die op de achterzijde van de stofomslag van de eerste druk stond. 
In Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte staan zes zwart/wit illustraties: een portret van Nostradamus, overgenomen uit Nostradamus (EugŤne Bareste, Parijs, 1840) en reeds afgebeeld in de vierde druk van Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte, de voorplaat van de kopie-Krafft-1940 (Frankfurt am Main, 1940) en vier horoscoopfiguren: de geboortehoroscoop van Hendrik de Gelukkige (Le Mans, 21 januari 1981, 22:52 GMT) en de uurhoek van de Zonsverduistering van 11 augustus 1999 (Parijs, 11:17 GMT), beide berekend door de Oostenrijkse astroloog dr. Wilhelm Kestranek, de uurhoek van de Volle Maan van 7 augustus 1846 en ten slotte de geboortehoroscoop van Nostradamus (14 december 1503, Saint- Rťmy de Provence, 12:00 WPT), berekend door de Duitse astroloog Willy Bischoff, ťťn van de oprichters in 1947 van het Deutsche Astrologen-Verband e.V. De afbeelding van de uurhoek van de Zonsverduistering van 11 augustus 1999 is in 1979 door uitgeverij Schors in Amsterdam als omslagillustratie van De ProfetieŽn van Nostradamus gebruikt, een herdruk van de eerste Nederlandse vertaling van de CenturiŽn, verschenen bij Servire, Den Haag in 1941.
Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte bevat naast de studies en commentaren van Centgraf ook beknopte commentaren van Kestranek op de geboortehoroscoop van Hendrik de Gelukkige en de uurhoek van de Zonsverduistering van 11 augustus 1999 en een uitvoerig commentaar van Bischoff op de geboortehoroscoop van Nostradamus, dat reeds deel uitmaakte van de vierde druk van Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte
In het Geleitwort betuigde Centgraf zijn dank aan onder andere prof. dr. Hans-Hermann Kritzinger, die hij als de Nestor van het Nostradamus-onderzoek betitelde, en graaf Carl Ludwig Friedrich Otto von Klinckowstroem, de auteur van Die šltesten Ausgaben der ďProphetiesĒ des Nostradamus, ein Beitrag zur Nostradamus Bibliographie (in: Zeitschrift fŁr BŁcherfreunde, Leipzig, 1913), ťťn van de eerste Duitse Nostradamus-bibliografieŽn. Beiden waren ook genoemd in de Nachtrag van de vierde druk van Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte. Centgrafs echtgenote Frieda heeft hem bij het schrijven van Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte terzijde gestaan.

 

Inhoud van Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte
De inhoud van Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte valt evenals de inhoud van Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte in drie delen uiteen:

 1. Verhandelingen over het leven van Nostradamus, zijn taalgebruik en uitdrukkingswijzen; de toekomst tot in de 21e eeuw; Nostradamus als humanist en belijdend christen over de Kerk en het pontificaat; Nostradamus die geen koning der astrologen was maar astronoom; een meesterlijke prestatie van Nostradamus: het voorzien van de ontdekking van Neptunus; Nostradamus over de grote uitvindingen in de toekomst;

 2. de inspiratiebronnen van Nostradamus; Centgrafs vertaling van en commentaren op het Voorwoord aan Cťsar, de Brief aan Henri II, de banvloek aan het adres van onwetende critici en voorspellingen die in vervulling zijn gegaan in de 16e, 17e, 18e, 19e en de eerste twee trimesters van de 20e eeuw;

 3. profetische concordantie van de wereldgeschiedenis, chronologisch geordend voor de periode 1900-2050; de eerste helft van de 21e eeuw; een bibliografie van Centurie-edities en Centurie-commentaren; een bespreking van systemen waarmee een aantal Centurie-onderzoekers geprobeerd hebben de Centurie-kwatrijnen op volgorde van vervulling te ordenen; de horoscoop van Nostradamus en een register van personen en geografische benamingen.

In Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte heeft Centgraf niet, zoals in Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte, alle voorspellingen in de CenturiŽn, Prťsages en Sixains besproken, maar heeft hij zich beperkt tot het bespreken van die voorspellingen die volgens hem tussen 1555 en 1960 in vervulling zijn gegaan en die voorspellingen die volgens hem tussen 1960 en 2050 in vervulling zullen gaan. In Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte zijn de besproken voorspellingen dan ook gerangschikt op geleide van het door Centgraf aangehouden vervullingjaar.
Veel van de teksten en commentaren in Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte keren in Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte terug, vaak op een andere plaats, soms in een andere context. Op een aantal plaatsen in Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte heeft Centgraf feiten en commentaren in Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte van nieuwe of aanvullende details voorzien. In sommige gevallen heeft hij nieuwe feiten en inzichten aangedragen.
[2] Eťn van deze nieuwe inzichten had betrekking op Hendrik de Gelukkige. In Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte ging Centgraf ervan uit dat in kwatrijn 10-72 (Het jaar duizend negenhonderd negen en negentig zeven maanden...) de geboorte van Hendrik de Gelukkige was aangekondigd. Uit deze opvatting vloeide als geboortejaar het jaar 1999 AD voort.[3] In Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte heeft Centgraf op grond van de veronderstelling van de Oostenrijkse astroloog dr. Wilhelm Kestranek dat in kwatrijn 05-41 de geboortedatum van Hendrik de Gelukkige was aangeduid en in kwatrijn 10-71 zijn geboorte-uur, de datum 21 januari 1981 als geboortedatum aangehouden.[4] Dit lijkt de verklaring te zijn voor het feit dat in Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte de gebeurtenissen en ontwikkelingen in de 21e eeuw op het Europese vasteland en in Engeland zich tien jaar eerder afspelen dan in Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte.

 

Licentie-uitgaven en vertalingen van Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte

MŁnchen 1981
MŁnchen 1981
Utrecht 1981
Utrecht 1981

Katowice 1995

In 1981 verscheen bij uitgeverij Goldmann in MŁnchen onder de titel Die groŖen Weissagungen des Nostradamus: prophetische Weltgeschichte bis zum Jahr 2050 - Łbersetzt und gedeutet von N. Alexander Centurio een licentie-uitgave van Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte. Tegenwoordig berusten de uitgeversrechten van deze licentie-uitgave bij uitgeverij Random House in MŁnchen.
Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte is vertaald in het Nederlands en het Pools. De Nederlandse vertaling staat op naam van E.M.J. (Marieke) Prinsen Geerligs-Bakker
en is getiteld De ProfetieŽn van Nostradamus (Utrecht, 1981). Sinds 1995 is deze vertaling verkrijgbaar onder de titel De ware voorspellingen van Nostradamus - De wonderbaarlijke profetieŽn van de 16e eeuwse ziener ook voor onze tijd en toekomst! (Kosmos, Utrecht/Antwerpen).[5] De Poolse vertaling, getiteld Przepowiednie Nostradamusa, verscheen in 1995 bij uitgeverij Videograph in Katowice. Deze vertaling, die tot aan 2001 vier keer is herdrukt, staat op naam van Ewa Jurczyk.

 

Nostradamus als belijdend christen

Richard Schikowski logo
Richard Schikowski
logo 1953
Logo Turm Verlag 1968
Turm Verlag
logo 1968

In Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte komt Nostradamus niet als een occultist naar voren zoals in Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte of in Centgrafs brief van 22 mei 1950 aan de in Zwitserland woonachtige Duitse auteur Hermann Hesse, maar als een christen in wiens voorspellingen God tot de mensheid spreekt.[6] De paragrafen waarin Nostradamus in het eerste deel van Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte beschreven is als een humanist en belijdend christen die zich in zijn voorspellingen over de Kerk en het pontificaat uitspreekt en als iemand die geen astroloog was maar astronoom, komen in Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte niet voor. Verder is in Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte het derde motto van Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte (Ereignisse, die nicht prophezeit werden, bleiben fragwŁrdig. Ihr Eintreffen ist aber dann gesichert, sobald man an sie glaubt - Heinrich Mann in de roman Die Vollendung des KŲnigs Henri IV) vervangen door het motto Das Kreuz bedeutet Friede, wenn man die Gebote Gottes erfŁllt, Centgrafs vertaling van de eerste regel van kwatrijn 04-05.[7]   
De gedaanteverandering die Nostradamus in Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte heeft ondergaan, houdt misschien verband met het feit dat uitgeverij Schikowski, waarbij Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte was verschenen, zich toelegde op het uitgeven van esoterische en occulte boeken, terwijl uitgeverij Turm, opgericht in 1952, zich op onder andere verinnerlijking en christelijke profetie toelegde.
[8] 

 

De rol van Voorspellingen die uitgekomen zijn... bij het tot stand komen van Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte
In zijn naoorlogse publicaties over Nostradamus en de CenturiŽn, te beginnen met het artikel Nostradamus und Berlin - und andere Weissagungen in de editie van 10 juli 1949 van Der Kurier (Berlijn), heeft Centgraf zich nooit gedistantieerd van Voorspellingen die uitgekomen zijn... en Nostradamus and England, nationaalsocialistische Nostradamusbrochures die hij in respectievelijk 1940/'41 en 1944 had geschreven. Ook heeft hij geen verontschuldigingen aangeboden voor zijn pogingen om met deze brochures de bevolking in de door Duitsland bezette gebieden of bestreden landen te demoraliseren, met name de Britten, de communisten en de Joden. De lezers van Centgrafs naoorlogse publicaties over Nostradamus en de CenturiŽn hebben niet het geringste idee dat hij zijn in de Tweede Wereldoorlog gedateerde ontdekkingen over hoe Duitsland, de Geallieerden en Rusland in de CenturiŽn ter sprake komen, in zijn propagandistische brochure Voorspellingen die uitgekomen zijn... voor het eerst wereldkundig heeft gemaakt.

Het woord Hadrie
In Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte en Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte heeft Centgraf het woord Hadrie dat in onder andere de kwatrijnen 01-08 en 03-11 voorkomt, aan Hitler gekoppeld. In Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte wordt deze koppeling op een andere manier verklaard dan in Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte. In Voorspellingen die uitgekomen zijn..., de Nederlandse vertaling van de nationaalsocialistische Nostradamusbrochure die Centgraf, naar op deze website wordt aangenomen, tussen juni en december 1941 heeft geschreven dan wel voltooid, staat op pagina 47 over het woord Hadrie dat dit woord de beginletters van de voor- en achternaam van Adolf Hitler bevat en tevens het woord Adria, een verwijzing naar de as tussen Duitsland en ItaliŽ die zijn zwaartepunt heeft in de Adriatische Zee. In Nostradamus und Berlin - und andere Weissagungen (in: Der Kurier, Berlijn, 10 juli 1949) had Centgraf naar aanleiding van het in kwatrijn 03-11 staande woord Hadrie geschreven dat hij aan de hand van een serie andere kwatrijnen, waarin het lot van Duitsland in de Tweede Wereldoorlog ter sprake kwam, ontdekt had, zonder aan te geven wanneer, dat Nostradamus het woord Hadrie als cryptogram voor Hitler had gebruikt. De letter H was een verwijzing Hitler, de letters Ad waren een verwijzing naar Adolf, Hitlers voornaam, en de letters Adrie waren volgens Centgraf een verwijzing naar Adria, het zuidelijke zwaartepunt van diens As-politiek. Opvallend is dat de uitleg van het woord Hadrie in Nostradamus und Berlin vrijwel gelijkluidend is als de uitleg in Voorspellingen die uitgekomen zijn...
De uitleg van het woord Hadrie in de paragraaf Die Sprache des Propheten in Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte komt overeen met die in Voorspellingen die uitgekomen zijn... en Nostradamus und Berlin - und andere Weissagungen: H = Hitler, Ad = Adolf, Adria is het zwaartepunt van de As-politiek. In zijn commentaar op kwatrijn 01-08 heeft hij dit nog eens herhaald. In de bespreking van de kwatrijnen 03-07, -08 en -09 situeerde Centgraf zijn ontdekking dat het woord Hadrie een cryptische aanduiding voor Hitler was, in de winter van 1939/'40.[9] 
In de paragraaf Nostradamus und Berlin in Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte schreef Centgraf in zijn commentaar op kwatrijn 03-11 dat het woord Hadrie ook op andere manieren worden uitgelegd, zoals een zinspeling op Hader, een woord dat lomperik betekent, of op Holdrio, omdat Hitler uit het Zuid-Duitse taalgebied afkomstig was. Veel lezers zouden volgens Centgraf de verklaring dat in het woord Hadrie de echo weerklinkt van de naam Hadrian, de Romeinse keizer Hadrianus, aannemelijk vinden, omdat zowel Hitler als Hadrianus vernietigingsoorlogen tegen de Joden gevoerd hadden, waarbij miljoenen slachtoffers vielen.[10]  In Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte heeft Centgraf met geen woord over de cryptische verwijzingen naar de initialen van Hitler en diens As-politiek gerept. In de paragraaf Die Sprache des Propheten heeft hij zich beperkt tot de opmerking dat Hadrie een aanduiding is voor Hitler. In de bespreking van kwatrijn 10-38 heeft hij het woord Hadrie verklaard als een echo van de naam van keizer Hadrianus, die in de jaren 132-135 AD Jeruzalem verwoestte en de Joden naar alle uithoeken van de wereld verdreef.[11] Of Centgraf de duiding H = Hitler, Ad = Adolf, Adrie = Adriatische Zee heeft laten vallen en zo ja, om welke reden, is iets, waarnaar wij slechts kunnen gissen.

Centgrafs vertaling van kwatrijn 10-31
In het hoofdstuk Neuland der Zukunft I in Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte heeft Centgraf de kanttekening geplaatst dat in diverse uitgaven in de derde regel van kwatrijn 10-31 het woord Anes staat. Centgraf beschouwt dit als een zetfout en stelt dat in de oorspronkelijke tekst het woord Ames stond, dat "zielen" betekent, iets dat volgens hem wordt bevestigd door het woord Carmanie, het laatste woord in de derde regel van kwatrijn 10-31, waarin volgens Centgraf het woord "karma" schuilt. Centgrafs vertaling van de derde regel van kwatrijn 10-31 luidt Auch die Seelen wollen ihre Wiedergeburt.[12] In Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte heeft Centgraf de derde regel van kwatrijn 10-31 ook vertaald in Auch die Seelen wollen ihre Wiedergeburt, zonder in zijn commentaar uit te leggen hoe hij tot die vertaling gekomen was.[13]  
Het heeft er veel van weg dat Centgraf in het geval van zijn commentaar op kwatrijn 10-31 in Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte terug heeft gegrepen op de Duitse grondtekst van Voorspellingen die uitgekomen zijn..., waarin hij had geschreven dat hij het woord Anes voor een zetfout hield en vervangen had door het woord Ames (zielen), een woord dat bij de aanduiding CarmaniŽ paste, omdat daarin het woord karma was verborgen. Dit in aanmerking nemend zou volgens Centgraf de vertaling van de derde regel van kwatrijn 10-31 kunnen luiden: Ook de zielen willen hun wedergeboorte (Auch die Seelen wollen ihre Wiedergeburt), een vertaling die in de naoorlogse boeken van Centgraf terugkeert.[14] 

Centgraf voltooide Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte twee jaar voor zijn overlijden. De eerste herdruk van Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte werd een jaar na zijn dood uitgegeven. Het commentaar in dit boek op kwatrijn 10-31 laat zien dat Centgraf tot zeer laat in zijn leven nog steeds gebruik maakte van commentaren, verklaringen en vondsten die uit de Tweede Wereldoorlog dateerden, dat wil zeggen die terug te voeren zijn tot zijn nationaalsocialistische, propagandistische Nostradamusbrochures.

 

Een Centurie-onderzoeker van bedenkelijk allooi
Na de Duitse inval in Polen in september 1939 is Centgraf Nostradamus en de CenturiŽn gaan bestuderen, dat wil zeggen: Loogs Die Weissagungen des Nostradamus en vermoedelijk in het bijzonder diens commentaar op kwatrijn 03-57, dat in die tijd nogal spraakmakend was door de koppeling ervan aan de Duitse inval in Polen. De kritische opmerkingen van de Duitse ethicus/filosoof dr. Max Dessoir in Vom Jenseits der Seele over Nostradamus, de CenturiŽn en de Centurie-commentaren bracht hem er volgens eigen zeggen toe de voorspellingen in de CenturiŽn te vergelijken met de loop van de geschiedenis. 
Volgens eigen zeggen heeft Centgraf eind 1939 op grond van zijn analyse van de CenturiŽn landgenoten gewaarschuwd tegen de gevaren van een bliksemoorlog tegen Frankrijk. Wellicht was zijn studie erop gericht te doorgronden hoe de militaire en politieke situatie in Europa zich zou ontwikkelen. In de zomer van 1940 constateerde hij tot zijn schrik dat nationaalsocialisten zijn koppeling van een aantal kwatrijnen aan een dergelijke oorlog voor propagandadoeleinden hadden gebruikt. In de zomer van 1944 heeft hij volgens eigen zeggen geprobeerd vrede in Europa te bewerkstelligen door Hadamovsky, een prominente nationaalsocialist, voor te houden dat ťťn van de kwatrijnen in de CenturiŽn daartoe aanknopingspunten bood. Hij zou zich ook hebben ingezet voor het lot van sommige van zijn vrienden die in concentratiekampen gevangen werden gehouden. Uit dit relaas, dat een aantal feitelijke onjuistheden bevat, blijkt niet dat Centgraf in 1933 lid was geworden van de SA, in 1937 lid geworden was van de NSDAP en dat hij in de oorlogsjaren een gewaardeerd nationaalsocialistisch activist was die antisemitische brochures schreef en de CenturiŽn en commentaren erop gebruikte voor propagandistische doeleinden in de vorm van de Duitse grondtekst van Voorspellingen die uitgekomen zijn... en de brochure Nostradamus and England, waarmee in de zomer van 1944 de Britten hadden moeten worden gedemoraliseerd. 
Volgens het toekomstscenario in Voorspellingen die uitgekomen zijn... zou Engeland als wereldmacht ten onder gaan, zou Duitsland onder Hitler de leidende macht in Europa worden (het "Heilige Rijk") en zou de wereld een weldadige vrede tegemoet gaan die 57 jaar zou duren. In Centgrafs naoorlogse publicaties over Nostradamus en de CenturiŽn biedt Hendrik de Gelukkige, president van de Verenigde Staten van Europa, de wereld rond 2040 een weldadige vrede voor de duur van 57 jaar, krijgt Duitsland een leidende rol in de wereld (het "Heilige Rijk") en zal Engeland deel gaan uitmaken van de Verenigde Staten van Amerika en daarmee haar rol in de wereld kwijtraken.
Met andere woorden: het toekomstbeeld dat Centgraf in zijn naoorlogse publicaties over Nostradamus en de CenturiŽn schetst, is even pro-Duits en anti-Brits als het toekomstbeeld in Voorspellingen die uitgekomen zijn...of Centgraf in 1940/'41 een aantal teksten en een toekomstscenario heeft geschreven die hij in 1941 in propagandistische zin heeft omgebogen en na de oorlog weer in oorspronkelijke staat heeft hersteld, of dat de Duitse grondtekst van Voorspellingen die uitgekomen zijn... de eerste tekst was die hij over Nostradamus en de CenturiŽn heeft geschreven en dat hij deze tekst na de oorlog heeft omgebogen. Deze vraag, die belangrijk is omdat het moeilijk voorstelbaar is dat iemand die zijn propagandistische activiteiten in 1941/'44 voor het oog van de wereld heeft willen verbergen, het begin van zijn studie in 1939 dateert, kan ik vooralsnog niet beantwoorden. Vast staat dat Centgraf in zijn naoorlogse publicaties over Nostradamus en de CenturiŽn, te beginnen met het artikel Nostradamus und Berlin - und andere Weissagungen, materiaal verwerkt heeft dat kan worden teruggevoerd op de Duitse grondtekst van Voorspellingen die uitgekomen zijn... Noch in zijn naoorlogse publicaties, noch in het openbaar heeft Centgraf afstand genomen van of verontschuldigingen aangeboden voor wat hij in de Duitse grondtekst van Voorspellingen die uitgekomen zijn... had geschreven: commentaren die afschrikking en demoralisatie als doel hadden, die gericht waren tegen Joden en communisten en die de strekking hadden dat het nationaalsocialisme tientallen jaren lang de leidende kracht in Europa zou zijn. Integendeel,
Mijn collega Ulrich Maichle houdt zich al jaren bezig met onderzoek naar de activiteiten van Centgraf alias Centurio. Op zijn website Die Nostradamus-Propaganda der Nazis 1939 - 1942 staan talloze transcripties van documenten waaruit diens nationaalsocialistische betrokkenheid blijkt. Maichle is in discussie met uitgeverij Random House in MŁnchen teneinde Die grossen Weissagungen des Nostradamus, een licentie-uitgave van Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte, uit de handel te krijgen. Bij deze nodig ik u uit u te verdiepen in het oeuvre van Centgraf / Centurio, de artikelen op www.nostradamusresearch.org over zijn boeken en de bevindingen van Maichle. Wanneer u van mening bent dat het oeuvre van Centgraf alias Centurio politiek besmet is en dat zijn boek Die grossen Weissagungen des Nostradamus uit de handel dient te worden genomen, kunt u zich wenden tot uitgeverij Random House of tot uitgeverij Turm, die Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte tot op de dag van vandaag in haar fonds heeft. 

Tot op de dag van vandaag zijn de gevolgen merkbaar van het niet bekend zijn van het nationaalsocialistische, activistische verleden van sommige Centurie-onderzoekers en in het geval van Centgraf ook het niet bekend zijn van het feit dat in zijn naoorlogse Nostradamuspublicaties zijn nationaalsocialistische opvattingen over de politieke ordening op het Europese continent in enigszins aangepaste vorm doorklinken. De editie van 22 december 1978 van het Nieuw Israelitisch Weekblad is daar een triest voorbeeld van. 
Ter gelegenheid van de 475e geboortedag van Nostradamus stonden in de editie van 22 december 1978 van het Nieuw Israelitisch Weekblad twee artikelen over Nostradamus, geschreven door Meir Marcel Faerber, mede-oprichter en voorzitter van het Verband Deutschsprachiger Schriftsteller in Israel
In Joodse achtergrond beÔnvloedde werk van astronoom Nostradamus, het eerste artikel, heeft Faerber de biografische informatie over Nostradamus samengevat van de Engelsman James Laver in Nostradamus or the future foretold (Londen, 1942). De lezers van het Nieuw Israelitisch Weekblad maakten op die manier kennis met wat Laver over de joodse afkomst van Nostradamus, de bekering van zijn ouders tot het katholicisme, de opvoeding van Nostradamus door zijn grootvaders en het onderwijs dat hij van hen kreeg, geschreven had. In dit artikel stonden ook een aantal legendes die over Nostradamus de ronde doen. De titel van Lavers boek en het jaar van uitgifte ervan waren in Joodse achtergrond beÔnvloedde werk van astronoom Nostradamus keurig en wel vermeld.
In Verdeelsleutel maakt voorspellingen van Nostradamus begrijpelijk, het tweede artikel, heeft Faerber de werkwijze van Nostradamus besproken en de trefzekerheid van een aantal kwatrijnen. De verdeelsleutel waarop in de titel is gezinspeeld, is de sleutel die de Duitse Centurie-onderzoeker Carl Loog in de periode 1916-1920 heeft ontwikkeld en die hij heeft beschreven in Die Weissagungen des Nostradamus (Pfullingen in WŁrttemberg, 1921 (1920). Faerber heeft, zo blijkt uit zijn bespreking van het nawoord van uitgeverij Johannes Baum, de eerste druk van Die Weissagungen des Nostradamus geraadpleegd. De titel van Loogs boek en het jaar van uitgifte ervan is in Verdeelsleutel maakt voorspellingen van Nostradamus begrijpelijk keurig en wel vermeld.
In de reeks "trefzekere voorspellingen" heeft Faerber kwatrijnen besproken die aan onder andere Louis XIV, Louis XVI, Napoleon, Napoleon III en de Tweede Wereldoorlog zijn gekoppeld en die hij als vervuld beschouwt. Ongeveer 36 kwatrijnen bevatten volgens hem toespelingen op Hitler. 
De koppeling van kwatrijnen aan gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog zoals de Duitse invasies in Frankrijk (1940) en Rusland (1941) en de zelfmoord van Hitler in 1945 komt mij merkwaardig voor. In Die Weissagungen des Nostradamus heeft Loog geen enkel kwatrijn aan deze gebeurtenissen gekoppeld. Volgens Loog zou de eerstvolgende grootschalige oorlog waarin Duitsland een van de strijdende partijen zou zijn, pas rond 2100 uitbreken. Over Hitler heeft hij in het geheel niet gerept. Uit nadere studie bleek mij dat de Nederlandstalige kwatrijnteksten in Verdeelsleutel maakt voorspellingen van Nostradamus begrijpelijk niet teruggevoerd konden worden op de kwatrijnteksten in Die Weissagungen des Nostradamus. Een aantal kwatrijnen in Verdeelsleutel maakt voorspellingen van Nostradamus begrijpelijk zijn in Die Weissagungen des Nostradamus in het geheel niet besproken. Dit wijst erop dat Die Weissagungen des Nostradamus niet het enige boek is dat Faerber heeft geraadpleegd bij het schrijven van Verdeelsleutel maakt voorspellingen van Nostradamus begrijpelijk. Die Weissagungen des Nostradamus is echter de enige titel die hij heeft genoemd.
Het boek dat Faerber bij het beschrijven van de reeks "trefzekere voorspellingen" heeft geraadpleegd, is Centgrafs Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte (Bietigheim, 1968). In de eerste alinea van de paragraaf Roebel in Verdeelsleutel maakt voorspellingen van Nostradamus begrijpelijk staan de woorden Hadrie en Hitler. Centgraf is de eerste en enige Centurie-onderzoeker geweest die heeft gesteld dat het woord Hadrie in de CenturiŽn een anagram is voor Hitler en de As-mogendheden Duitsland en ItaliŽ. De eerste keer dat hij dit naar buiten bracht, was in 1941/'42 in Voorspellingen die uitgekomen zijn..., de Nederlandse vertaling van de nationaalsocialistische Nostradamusbrochure die hij tussen juni en december 1941 geschreven dan wel voltooid had. In zijn naoorlogse Nostradamuspublicaties heeft Centgraf deze verklaring gehandhaafd. 
De eerste twee zinnen van de paragraaf Roebel in Verdeelsleutel maakt voorspellingen van Nostradamus begrijpelijk, zijn terug te voeren op Centgrafs versie van kwatrijn 02-55 in Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte (Bietigheim, 1968):

Verdeelsleutel maakt voorspellingen van Nostradamus begrijpelijk

Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte, p.212.

In het conflict zal de grote, die weinig in aanzien stond, tenslotte toch het wonder volbrengen. Terwijl Hadrie, Hitler, zal moeten ervaren waarin hij tekortschiet, werpt op het feestmaal een schot de trotsen op de grond. 

In dem Konflikt wird der GroŖe, der wenig galt,
Doch zuletzt das Wunder vollbringen:
Wšhrend Hadrie ( Hitler) sehen wird, daŖ ihm alles fehlt,
Wirft auf dem Festmahl ein SchuŖ den Stolzen zu Boden.

In Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte heeft Centgraf de kwatrijnen die volgens hem reeds in vervulling zijn gegaan, geordend op jaar van vervulling. Aan Hitler heeft hij in ruim 30 kwatrijnen gekoppeld, een aantal dat Faerber heeft genoemd in Verdeelsleutel maakt voorspellingen van Nostradamus begrijpelijk. De overige "trefzekere kwatrijnteksten" en de kern van de commentaren erop in Verdeelsleutel maakt voorspellingen van Nostradamus begrijpelijk vallen stuk voor stuk terug te voeren op Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte. Hieruit kan worden geconcludeerd dat Faerber de reeks "trefzekere kwatrijnen" en de commentaren erop ontleend heeft aan Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte. 
De titel van het artikel van Faerber wekt de indruk dat de vervullingjaren van de reeks "trefzekere kwatrijnen" voortvloeien uit de toepassing van de sleutel van Loog. Dit blijkt dus niet het geval te zijn. De reeks "trefzekere kwatrijnen" en de commentaren erop zijn ontleend aan Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte en hebben niets met het boek van Loog van doen. Centgraf heeft de manier waarop hij vervullingjaren aan kwatrijnen toekende, de "historisch-kritische methode" genoemd. Deze methode is totaal anders dan de methode van Loog, die hij overigens wel kende. 
In 1978 was er bij het grote publiek niets bekend over het nationaalsocialistische verleden van Centgraf en de propagandabrochures die hij geschreven had onder gebruikmaking van de CenturiŽn. Ook was niets bekend over hoe in zijn naoorlogse Nostradamuspublicaties opvattingen over de ordening in Europa doorklinken die terug te voeren zijn op zijn opvattingen hierover in de Tweede Wereldoorlog. Naar het antwoord op de vraag of Faerber het werk van Centgraf zou hebben geraadpleegd als hij dit wel had geweten, kunnen we slechts gissen. Voor het moment moeten we constateren dat het erg triest is dat commentaar van een voormalig nationaalsocialist op de ProfetieŽn van Nostradamus als een wolf in schaapskleren opgedoken is in een weekblad, bestemd voor de bevolkingsgroep die in de eerste helft van de vorige eeuw het hardst door de nationaalsocialisten is getroffen.

 

De Meern, 17 juli 2010
T.W.M. van Berkel
bijgewerkt op
14 april 2012

 

Noten
De titels, de plaats en het jaar van uitgifte van de publicaties van de in deze noten genoemde auteurs staan in de bibliografie.

 1. Van Berkel: Informatie over dr. phil. A.M. Centgraf alias dr. N. Alexander Centurio. Zie ook: Maichle: Die Nostradamus-Propaganda der Nazi's, 1939-1942. Het woord Centurio is een verlatinisering van het woord Centuries. [tekst]

 2. Van Berkel: Dr. phil. A.M. Centgraf (dr. N. Alexander Centurio) over nationaalsocialistische Nostradamuspropaganda. [tekst]

 3. Centurio-1953-1960, p.226. [tekst 

 4. Centurio-1968, p.54. [tekst

 5. Van Berkel: Mysterie 14/18 - De Eerste Wereldoorlog onverklaard (R. Heijster, Tielt, 2000 [ 1999]). [tekst

 6. Centurio-1968, p.8. [tekst

 7. Centurio-1953, p.6; Centurio-1968, p.9. De twee overige motto's in Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte (een apologetisch gedicht van de Fransman Ronsard over Nostradamus en een uitspraak van Goethe over het schouwen in de toekomst) zijn wel overgenomen uit Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte. [tekst

 8. Zie: http://www.turm-verlag.de. [tekst

 9. Centurio-1953, p.17, 33 en 70. [tekst]

 10. Centurio-1953, p.100. [tekst

 11. Centurio-1968, p.30 en 200. [tekst]

 12. Centurio-1968, p.47. [tekst

 13. Centurio-1953, p.218. [tekst]

 14. "De Tombre"-1941, p.93. Op pagina 90 luidt de Nederlandse vertaling van de derde regel van kwatrijn 10-31: De zielen willen ook naar CarmaniŽ. [tekst]

 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top