Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
substudie "Tweede wereldoorlog"
Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte
(
dr. N. Centurio [dr. phil. A.M. Centgraf], Berlijn, 1953)
- T.W.M. van Berkel -

English version
 

Centurio-1953
Centurio-1953

Centurio-1953 familiewapen Nostradamus
Centurio-1953
familiewapen Nostradamus

Algemene informatie
In 1953 verscheen bij uitgeverij Richard Schikowski in Berlijn de eerste druk van Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte - erste deutsche Gesamtausgabe der Vorhersagen zeitnah Łbersetzt und gedeutet von Dr. N. Centurio. De naam "Dr. N. Centurio" is een van de auteurspseudoniemen van dr. phil. Alexander Max Centgraf (Thale, 8 maart 1893 - Kraiburg, 18 december 1970); het woord Centurio is een verlatinisering van het woord Centuries.
[1] Prof. dr. Wolfgang Goetz (Leipzig, 1885 - Berlijn, 1955), erevoorzitter van de Berliner Schriftstellervereinigung, heeft de inleiding geschreven. Op pagina 268 van de eerste druk van Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte is vermeld dat een zekere Thomas Johannsen, lector, de tekst van Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte voorafgaand aan voltooiing tekstueel en inhoudelijk doorgenomen heeft en van kanttekeningen heeft voorzien. Op dezelfde pagina heeft Centgraf zijn dank uitgesproken aan hen die hem helpen geholpen en aangespoord. 
Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte is een gebonden uitgave met stofomslag. Op de voorflap staat dat een gerespecteerd historicus en filoloog die reeds met belangrijke werken in de openbaarheid is getreden, met dit boek de opzienbarende resultaten van zijn jarenlange studie van de CenturiŽn aan zijn lezers voorlegt. Het beroemde en tot dusver meest omstreden boek in de wereldliteratuur werpt nu een heldere blik op de huidige tijd en de toekomst tot aan het jaar 2000. Op de achterflap staat dat met het verschijnen van de eerste Duitse verzameluitgave van de CenturiŽn een van de meest begeerde boeken uit de wereldliteratuur weer verkrijgbaar is en begrijpelijk is gemaakt voor de moderne mens. Dit oude profetische boek brengt nu troost en hoop voor de komende jaren en onderscheidt zich door haar opzet van alle andere boeken op dit gebied. Op de linnen voorkant is in gouddruk het wapen van de familie Notre-Dame afgebeeld, dat uit twee dubbele kruisen en twee adelaarskoppen bestaat. De enige illustratie in Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte is een afbeelding van een horoscoopfiguur, berekend voor de Volle Maan van 7 augustus 1846, waarop Nostradamus zou hebben gezinspeeld in kwatrijn 04-33, dat Centgraf aan de ontdekking van Neptunus koppelde.

Bij Schikowski verschenen ook de tweede, gewijzigde druk (1955), de derde en de vierde, verder gewijzigde druk (1960) van Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte, die tevens de laatste druk was, in 1966 was uitverkocht en in 1968 werd opgevolgd door Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte, uitgegeven door uitgeverij Turm in Bietigheim, een vervolg op en geconcentreerde versie van Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte zoals Centgraf het noemde. De eerste druk van Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte was dan ook genummerd als vijfde, herziene en aangevulde druk. Waarom Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte in 1966 door Schikowski niet meer opnieuw werd gedrukt, is mij niet bekend. De vierde druk bevatte als extra's een afbeelding van een portret van Nostradamus, overgenomen uit Nostradamus (EugŤne Bareste, Parijs, 1840) en een analyse door de Duitse astroloog Willy Bischoff van de geboortehroscoop van Nostradamus (Saint-Rťmy de Provence, 14 december 1503, 12.00 WPT).
Uitgeverij/antiquariaat Richard Schikowski, opgericht in 1951 en gespecialiseerd in esoterische en occulte literatuur, bestaat vandaag de dag nog steeds en is gevestigd in de MotzstraŖe 30 in Berlijn.

 

Indeling van Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte
Uit zijn brief van 22 mei 1950 aan de in Zwitserland woonachtige Duitse schrijver Hermann Hesse blijkt dat Centgraf dat jaar een manuscript over Nostradamus en de CenturiŽn persklaar had gemaakt. De inhoud ervan viel in drie delen uiteen: (1) een uitvoerige inleiding op het werk van Nostradamus, (2) de vertaling van en commentaren op zijn voorspellingen en (3) een profetische concordantie van de wereldgeschiedenis van 1550 tot 2200. Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte valt uiteen in (1) verhandelingen over het leven van Nostradamus, zijn taalgebruik en uitdrukkingswijzen, de toekomst tot in de 21e eeuw en de waarschuwingen in de voorspellingen  aan het adres van staatshoofden en prominente persoonlijkheden, (2) de vertaling van en commentaren op het Voorwoord aan Cťsar, de Brief aan Henri II, de CenturiŽn, de Sixains, nagelaten kwatrijnen en de Prťsages en (3) een appendix met een bibliografie van Centurie-edities en Centurie-commentaren, een bespreking van systemen waarmee een aantal Centurie-onderzoekers geprobeerd hebben de Centurie-kwatrijnen op volgorde van vervulling te ordenen, Centgrafs ordening van Centurie-kwatrijnen die volgens hem tussen 1900 en 1950 in vervulling zijn gegaan en een register van personen en geografische benamingen.
Bij de bespreking van de voorspellingen in de CenturiŽn heeft Centgraf gebruik gemaakt van de kopie-Krafft-1940 (Frankfurt am Main), een fotokopie van een editie-B.Rigaud-1568 van de CenturiŽn. Bij de bespreking van de Prťsages, de Sixains en de nagelaten kwatrijnen heeft hij gebruik gemaakt van de editie-SŤve-1605 van de CenturiŽn.

 

Hendrik de Gelukkige
In Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte heeft Centgraf in zijn commentaren op de voorspellingen van Nostradamus beschreven welke gebeurtenissen Europa tot aan 2050 te wachten staan. Centraal staat de figuur van Hendrik de Gelukkige (Heinrich der GlŁckliche), die in juli 1999 in Bretagne wordt geboren. Hendrik de Gelukkige zal de eerste president van de Verenigde Staten van Europa worden en Europa bevrijden van alle vreemde overheersing, waaronder communistische overheersing. In 2035, nadat hij zich na een hevige zeeslag bij Marseille, waarbij een atoombom een miljoen levens eist en enorme schade aanricht, de macht in de Middellandse Zee heeft toegeŽigend, valt hij met succes Engeland aan, dat niet langer meer een overheersende rol in Europa zal spelen en een bondsstaat van de USA wordt. Daarna maakt hij een einde aan de anarchie in ItaliŽ en bedwingt hij opstandige Duitsers, Oostenrijkers en Zwitsers. Ook lost hij het Arabisch-Joodse vraagstuk op. In 2045 breekt onder het regime van Hendrik de Gelukkige een 57 jaar durende periode van vrede aan en begint in Duitsland, dat lange tijd ondergeschikt is geweest aan de Westerse Geallieerden, het "heilige Rijk", dat de plaats inneemt van Engeland als overheersende wereldmacht en de wereld zal doordringen van menselijkheid en naastenliefde.
In zijn brief aan Hesse van 22 mei 1950 heeft Centgraf zich over de toekomst van Europa in soortgelijke bewoordingen uitgelaten.
In Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte (Bietigheim, 1968) heeft Centgraf de datum 21 januari 1981 aangehouden als geboortedatum van Hendrik de Gelukkige. Hij baseerde deze nieuwe datum op de veronderstelling van de Oostenrijkse astroloog dr. Wilhelm Kestranek dat in kwatrijn 05-41 de geboortedatum van Hendrik de Gelukkige was aangegeven en in kwatrijn 10-71 zijn geboorte-uur.
Hendrik de Gelukkige is overigens ook de hoofdpersoon in de brochure Die Wahrheit Łber Heinrich den GlŁcklichen - Nostradamus Prophezeiungen entschlŁsselt, geschreven door de Duitse astrologie Ingrid Beikirch (Gifhorn, 1986), die naast Centgrafs Die groŖen Weissagungen des Nostradamus ook Loogs Die Weissagungen des Nostradamus (Pfullingen in WŁrttemberg, 1921) en Allgeiers Die groŖen Prophezeiungen des Nostradamus in moderner Deutung (MŁnchen, 1982). Volgens Beikirch is Hendrik de Gelukkige een vrouw die het Christendom zal vernieuwen. Haar komst zou zijn aangekondigd in Openbaring 12.

 

voorplaat Voorspellingen die uitgekomen zijn...
De Tombre-1941

Voorspellingen die uitgekomen zijn...
Tussen juni en december 1941 heeft Centgraf in zijn hoedanigheid van vrijwilliger bij de Antikomintern, een afdeling van het Reichsministerium fŁr Volksaufklšrung und Propaganda die zich bezighield met anti-Russische propaganda, de tekst geschreven dan wel voltooid van een nationaalsocialistische, propagandistische Nostradamusbrochure, gericht tegen de Britten, de communisten en de Joden. In januari 1945 werd hij hiervoor onderscheiden met het Kriegsverdienstkreuz II. Klasse ohne Schwerter.  
Een eind 1939 in het Propagandaministerie geschreven tekst van een Nostradamusbrochure, gericht tegen Engeland en bedoeld voor verspreiding in de neutrale landen, is in het tweede kwartaal van 1940 in acht talen verschenen. Van de brochure die Centgraf in 1941 geschreven dan wel voltooid heeft, is slechts ťťn vertaling bekend: Voorspellingen die uitgekomen zijn - Michael Nostradamus spreekt in 1558 over het verloop en den uitslag van den huidigen oorlog (Hijman, Stenfert Kroese & Van der Zande NV, Arnhem, titelvariant: Staat onze toekomst vast? Voorspellingen van Nostradamus uit het jaar 1558 over het verloop van den huidigen oorlog). Deze vertaling staat op naam van A. de Tombre, volgens een lezer van Het Vrije Volk een fascistisch astroloog. De naam "A. de Tombre" kan ook een gefingeerde naam zijn, net als de naam Jean FranÁois Pasteur in de elders op deze website besproken nationaalsocialistische Nostradamusbrochure Hoe zal deze oorlog eindigen?.
[2]
Dat Centgraf de auteur is geweest van de Duitse grondtekst van Voorspellingen die uitgekomen zijn..., blijkt uit de volgende feiten:

 1. In het exemplaar van Voorspellingen die uitgekomen zijn... dat Centgraf in 1941 aan de Preussische Staatsbibliothek in Berlijn had geschonken en dat tegenwoordig in de Staatsbibliothek zu Berlin wordt bewaard onder nummer Na 7716/50, is in 1941 tweemaal aangetekend dat hij de schrijver ervan was. Op deze website wordt aangehouden dat deze aantekeningen moeten worden gelezen in de zin dat Centgraf de schrijver is geweest van de Duitse grondtekst van Voorspellingen die uitgekomen zijn...

 2. Op pagina 7 van Voorspellingen die uitgekomen zijn... staat de zin Ik heb wel eens gehoord, dat zij, die, zooals ik, in Maart geboren zijn [...]. Dit is een verwijzing van Centgraf naar zijn geboortedatum, 8 maart 1893.

 3. Op pagina 47 van Voorspellingen die uitgekomen zijn... staat dat het woord Hadrie de beginletters bevat van de voor- en achternaam van Adolf Hitler en het woord Adria, een verwijzing naar de as tussen Duitsland en ItaliŽ, die zijn zuidelijke zwaartepunt heeft in de Adriatische Zee. In het artikel Nostradamus und Berlin - und andere Weissagungen (in: Der Kurier, 10 juli 1949), heeft Centgraf geschreven dat hij had ontdekt dat het woord Hadrie dat in onder andere kwatrijn 03-02 staat, een cryptogram is met daarin verborgen: H = Hitler, Ad = Adolf en Adrie = Adria, het zuidelijke zwaartepunt van de As-politiek van de dictator. Deze opmerking is een verkapte verwijzing naar de Duitse grondtekst van Voorspellingen die uitgekomen zijn. 
  In zijn commentaar op de kwatrijnen 03-06, -07, -08 en -09 op pagina 70 van de eerste druk van Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte heeft Centgraf in verband met een gebeurtenis die zich in de winter van 1939/'40 voordeed, geschreven dat hij ontdekt had dat in het woord Hadrie in kwatrijn 01-08 een cryptische aanduiding voor Hitler school. Ook deze opmerking is een verkapte verwijzing naar de Duitse grondtekst van Voorspellingen die uitgekomen zijn...

Bij het schrijven van Voorspellingen die uitgekomen zijn..., dat wil zeggen: de Duitse grondtekst ervan, heeft Centgraf een aantal commentaren en toelichtingen overgenomen uit Die Prophezeiungen des Nostradamus (Informations-Schriften, Berlijn, 1940, deel 18), Die Weissagungen des Nostradamus: erstmalige Auffindung des ChiffreschlŁssels und EnthŁllung der Prophezeiungen Łber Europas Zukunft und Frankreichs GlŁck und Niedergang, 1555-2200 (C. Loog, Pfullingen in WŁrttemberg, 1921) en Nostradamus und seine Prophezeiungen fŁr das zwanzigste Jahrhundert (dr. B. Winkler, GŲrlitz, 1939). Het merendeel van de commentaren, waaronder de uitleg dat het woord Hadrie een cryptogram was waarmee Nostradamus Hitler en de as Duitsland-ItaliŽ had aangeduid, was van zijn eigen hand.
Centraal in Voorspellingen die uitgekomen zijn... staat de persoon van Adolf Hitler, de FŁhrer van het Derde Rijk. Volgens Centgraf is in 1939 onder zijn leiding een einde gekomen aan de overheersende rol van Engeland, dat haar plaats aan Duitsland zal moeten afstaan. De Joden zullen uit Europa verdreven worden. Het communisme zal rond 1944 ten val komen. Door Hitlers meesterlijke tactiek zal een 57 jaar durende periode van vrede aanbreken waarin Europa onder sterke Duitse leiding tot bloei komt. Duitsland is dan ook het door Nostradamus voorspelde "heilige Rijk".

 

Voorspellingen die uitgekomen zijn... versus Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte
In Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte heeft Centgraf de 942 Centurie-kwatrijnen behandeld, gebruik makend van de kopie-Krafft-1940. Alle 73 kwatrijnen die hij in Voorspellingen die uitgekomen zijn... heeft behandeld, komen voor in de kopie-Krafft-1940, die hij in Voorspellingen die uitgekomen zijn... heeft gebruikt als bron van citaten en illustraties. 
Op uiteenlopende manieren duiken de in Voorspellingen die uitgekomen zijn... gegeven commentaren op de kwatrijnen in Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte op. Vergeleken met de commentaren in Voorspellingen die uitgekomen zijn..., zijn 20 commentaren ongewijzigd gebleven. Dit zijn vooral commentaren waarin kwatrijnen aan gebeurtenissen tijdens de Eerste Wereldoorlog en de voorafgaande eeuwen gekoppeld zijn, zoals de uitvinding van de luchtballon. Met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog is in Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte evenals in Voorspellingen die uitgekomen zijn.. kwatrijn 03-58 aan de geboorte en opkomst van Hitler gekoppeld (waarin Centgraf Winkler volgt), zijn de kwatrijnen 03-07 en 03-50 aan de Duitse opmars in 1940 naar Parijs gekoppeld en is kwatrijn 09-48 aan Duitse luchtaanvallen in 1940 op Londen gekoppeld.
Vergeleken met de kwatrijnen in Voorspellingen die uitgekomen zijn..., zijn in Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte 14 kwatrijnen aan andere gebeurtenissen gekoppeld, waarbij de aard van de gebeurtenissen overeenkomsten vertonen met de aard van de gebeurtenissen in Voorspellingen die uitgekomen zijn... Deze veranderingen lijken verband te houden met de loop van de geschiedenis. Kwatrijn 10-100, waarin gezinspeeld is op een meer dan 300 jaar durende periode van Engelse overheersing, is hier een goed voorbeeld van. In Voorspellingen die uitgekomen zijn... liep deze periode van 1649 (welk jaar door Centgraf in navolging van Loog was aangehouden als begin van de looptijd van 290 jaar van kwatrijn 03-57) tot 1939 (het jaar van de Duitse inval in Polen en het begin van de ondergang van Engeland, onder verwijzing naar Loogs commentaar op kwatrijn 03-57). In Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte heeft Centgraf de ondergang van Engeland gesitueerd in de periode 2040-2050 (waarin Hendrik de Gelukkige Engeland aanvalt) en begint de meer dan 300 jaar durende periode van Engelse overheersing in 1763. In Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte zijn de kwatrijnen 02-68, 02-100 en 08-60 niet alleen aan de Eerste Wereldoorlog gekoppeld zoals in Voorspellingen die uitgekomen zijn..., maar ook aan de Tweede Wereldoorlog. De eerste twee regels van kwatrijn 05-94 zijn in Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte gekoppeld aan de Duitse opmars in 1940, evenals in Voorspellingen die uitgekomen zijn... De laatste twee regels zijn in Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte aan Stalin gekoppeld, evenals in Voorspellingen die uitgekomen zijn..., maar niet aan het Molotov - Von Ribbentrop pact dat Stalin in Voorspellingen die uitgekomen zijn... werd geacht te verbreken, maar aan de opmars in 1945 van Russische troepen naar Berlijn en Wenen. De koppeling in Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte van kwatrijn 05-51 aan de "Kleine Entente" is ook in Voorspellingen die uitgekomen zijn... gelegd; de prognose daarin dat Engeland Gibraltar zal verliezen keert in Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte uiteraard niet terug. In Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte is in het commentaar op kwatrijn 01-08 uitgelegd dat het woord Hadrie een zinspeling is op Hitler. Zodoende is dit kwatrijn, evenals in Voorspellingen die uitgekomen zijn..., aan de capitulatie van Parijs in 1940 gekoppeld. Echter, waar in Voorspellingen die uitgekomen zijn... Hitler als redder van Parijs fungeerde, krijgt Parijs in Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte nieuwe daadkracht om de Duitse bezetting te boven te komen.
Meer dan de helft van het aantal kwatrijnen in Voorspellingen die uitgekomen zijn..., 39 om precies te zijn, is in Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte aan gebeurtenissen gekoppeld die qua aard en vervullingjaar verschillen. Een deel van deze herziening betreft een aaneengesloten reeks kwatrijnen in Voorspellingen die uitgekomen zijn..., beginnend met kwatrijn 02-05 en eindigend met kwatrijn 10-42, het laatste kwatrijn dat in Voorspellingen die uitgekomen zijn... is behandeld. In de commentaren in dit deel van Voorspellingen die uitgekomen zijn... werd aan Rusland c.q. het bolsjewisme de wacht aangezegd: in 1944 zou aan het bolsjewisme een einde komen. Dit element keert in Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte niet meer terug. Kwatrijn 01-35, dat in Voorspellingen die uitgekomen zijn... gekoppeld was aan een op handen zijnde Duitse overwinning op Engeland, is in Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte aan het overlijden op 10 juli 1559 van de Franse koning Henri II gekoppeld. Kwatrijn 02-55 is in Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte niet gekoppeld aan de laatste, tot de eindoverwinning leidende veldtocht van Hitler zoals in Voorspellingen die uitgekomen zijn..., maar aan Hitlers zelfmoord en die van Eva Braun, zijn echtgenote. Kwatrijn 02-53, in Voorspellingen die uitgekomen zijn... aan Hitlers aanvallen op Engeland gekoppeld, is in Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte gekoppeld aan een pestepidemie in Londen in 1665 en de grote brand aldaar, een jaar later. Kwatrijn 03-13 is in Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte niet meer gekoppeld aan de aanvallen van Duitse duikboten op Engeland in 1940/'41 zoals in Voorspellingen die uitgekomen zijn..., maar aan duikbootaanvallen in 2040 van Hendrik de Gelukkige op Engeland. In Voorspellingen die uitgekomen zijn... staat dat kwatrijn 07-13 op een Duitse bezetting van Engeland voor de duur van 14 jaar wijst, volgens Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte heeft dit kwatrijn betrekking op de 14 jarige duur van de heerschappij van Napoleon Bonaparte. De kwatrijnen 10-31, 10-42 en 10-89 zijn in Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte niet gekoppeld aan de Duitse eindoverwinning in de veertiger jaren zoals in Voorspellingen die uitgekomen zijn..., maar aan de eindoverwinning van Hendrik de Gelukkige in 2050 en de dan plaatsvindende vestiging in Duitsland van het "heilige Rijk". 
In het hiernavolgend overzicht zijn beknopt de overeenkomsten en verschillen beschreven tussen de koppelingen in Voorspellingen die uitgekomen zijn... en Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte.

 

Voorspellingen die uitgekomen zijn... (1941) versus Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte (1953)

Kwatrijn

Voorspellingen die uitgekomen zijn... (1941)

   

Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte (1953)

10-100

1939: einde van de Engelse suprematie in Europa die was begonnen in 1649; Portugal verzet zich tegen vestiging van Amerikaanse divisies op de Azoren

V / X

1763-2045: 300 jaar Engelse suprematie die eindigt als Hendrik de Gelukkige Engeland verovert. De ondergang van Engeland begint ten tijde van de landingen van Amerikaanse hulptroepen in Europa. In de Tweede Wereldoorlog gaf Portugal geen toestemming voor dit soort landingen. Rond 2050 wordt Engeland een bondsstaat van Amerika

05-94

Mei 1940: bezetting Nederland en Vlaanderen tot Boulogne toe; Stalin zal het Molotov - Von Ribbentrop pact verbreken

V / X

Mei 1940: bezetting Nederland en Vlaanderen tot Boulogne toe. 
1945: de troepen van Stalin rukken op naar Berlijn en Wenen

02-57 [a]

Eerste Wereldoorlog: 1914: moord op aartshertog Franz Ferdinand in Sarajevo 

V

Eerste Wereldoorlog: 1914: moord op aartshertog Franz Ferdinand in Sarajevo

01-26

Eerste Wereldoorlog: 1914: het begin

V

Eerste Wereldoorlog: 1914: het begin

02-68

Eerste Wereldoorlog: Engeland weerstaat de Duitse druk 

V / X

Eerste en Tweede Wereldoorlog: twee mislukte pogingen  van Duitsland om de Britse toegang tot de oceaan af te snijden

03-71

Eerste Wereldoorlog: Engelse blokkade van Duitsland

V

Eerste Wereldoorlog: Engelse blokkade van Duitsland

08-60

Eerste Wereldoorlog: heroÔsche strijd Duitsland; Duitsland verliest Elzas-Lotharingen aan Frankrijk

V / X

Eerste en Tweede Wereldoorlog: heroÔsche strijd Duitsland; in beide oorlogen verliest Duitsland Elzas-Lotharingen aan Frankrijk

04-75

1918: Duitsland: novemberrevolutie

V

1918: Duitsland: novemberrevolutie

07-37

1918: Duitsland: novemberrevolutie: de Duitsers brengen in Scapa Flow hun vloot tot zinken

X

1798: Napoleon neemt paus Pius VI gevangen

05-83

1918: Duitsland misleid door Wilson, de president van de Verenigde Staten

V / X

1918: door bedrog komt aan het Duitse keizerrijk een einde; Wilhelm II verdwijnt van het toneel, in de waan dat Gods genade hem ten deel zal blijven vallen

04-14

1918: Troonsafstand Duitse keizer Wilhelm II; zijn vlucht naar Nederland

X

1999-2090: na het overlijden van de laatste Franse president neemt Hendrik de Gelukkige de macht in Frankrijk over en bevrijdt Frankrijk en Europa van alle vreemde machten

06-25

Oprichting Weimar-republiek; de kleuren van de Duitse vlag en de volgorde ervan

V

Oprichting Weimar-republiek; de kleuren van de Duitse vlag en de volgorde ervan

08-19

1918: Duitsland: novemberrevolutie: oproer Berlijn

V

1918: Duitsland: novemberrevolutie: oproer Berlijn

08-20

1918: Duitsland: novemberrevolutie: oproer Berlijn

V

1918: Duitsland: novemberrevolutie: oproer Berlijn

10-01

Na 1918: dwangarbeid Duitse krijgsgevangenen

X

Misdaden tegen gevangenen. Onduidelijk welk land deze misdaden begaat. Juist in deze tijd (1953) doet dit zich voor

01-82

Na 1918: isolatie Oostenrijk

V

Na 1918: isolatie Oostenrijk

06-20

Verval "oude" Entente; opkomst Mussolini

V

Verval "oude" Entente; opkomst Mussolini

01-47

Falen Volkenbond

X

De weerstand die de dogma's van Calvijn opriepen

05-51

Verbond tussen Engeland, RoemeniŽ, Polen en TsjechiŽ ("nieuwe" Entente), Engeland zal door toedoen van ItaliŽ Gibraltar verliezen

V / X

1926 e.v.: verbond tussen Engeland, RoemeniŽ, Polen en TsjechiŽ met als doel om de Britse macht in de Middellandse Zee veilig te stellen ten opzichte van de fascistische staten ItaliŽ en Spanje

09-16

Franco en Rivera

V

Franco en Rivera

06-64

Spaanse Burgeroorlog: gevechten in en rond Barcelona

V

1936 e.v.: Spaanse Burgeroorlog: gevechten in en rond Barcelona

03-67

Ontstaan nationaalsocialisme

V

Ontstaan nationaalsocialisme

09-90

Steun van Duitsland aan ItaliŽ in de oorlog tegen AbessyniŽ; de AnschluŖ van Oostenrijk

V

Steun van Duitsland aan ItaliŽ in de oorlog tegen AbessyniŽ; de AnschluŖ van Oostenrijk

03-58

Geboorte en opkomst Hitler

V

Geboorte en opkomst Hitler

04-15

Binnenlandse politiek Hitler

X

Ongedateerd: autarkie

05-79

Hitler als grote wetgever

X

Urbanus VIII (1623/'44), de laatste grote paus van de contrareformatie

10-38

Hadrie = Hitler; remilitarisatie Rijnland; Duitsland en Rusland sluiten zich aaneen tegen Frankrijk

V / X

Hadrie = Hitler; remilitarisatie Rijnland

10-86

1940: dankzij het Molotov - Von Ribbentrop pact heeft Duitsland Parijs veroverd

X

Kort na 2045: in zijn hoedanigheid van president van de Verenigde Staten van Europa onderneemt Hendrik de Gelukkige een laatste veldtocht tegen de koning van Babylon

03-57

1939: fatale crisis voor Engeland; bezetting van Polen door Duitsland

V / X

1939: fatale crisis voor Engeland; bezetting van Polen door Duitsland. De zesde verandering in Engeland vond plaats in 1926 in de vorm van de oprichting van de British Commonwealth of Nations

09-34

1791: vlucht en arrestatie Louis XVI

V

20 juni 1792 (sic!): vlucht en arrestatie Louis XVI

05-45

1940: het Duitse leger doorbreekt de Maginotlinie

X

2 september 1870: Franse nederlaag bij Sedan

10-51

1940: het Duitse leger neemt Frans gebied in langs de Beneden-Rijn en PicardiŽ, NormandiŽ en Maine

X

Huidige tijd (jaren '50): de Duitse Bondsrepubliek

03-06

1940: Franse vluchtelingenstroom richting Parijs

X

1870/'71: belegering van Parijs

03-07

1940: Duitse luchtaanvallen op Franse troepen; Duitse troepen rukken op naar Parijs

V

1940: Duitse luchtaanvallen op Franse troepen; Duitse troepen rukken op naar Parijs

06-43

1940: evacuatie Parijs; Frankrijk brengt als gevolg van de Engelse houding haar laatste reservetroepen in de strijd brengt ter verdediging van Parijs

X

Voor 2020: evacuatie van Parijs in de tijd van het optreden van Hendrik de Gelukkige, om aan de gevaren van een atoomoorlog te ontsnappen. Het lukt de Franse troepen niet de Engelse troepen te verdrijven

10-98

1940: Parijs verduisterd bij het naderen van Duitse troepen

X

1789 e.v.: Parijs ontredderd na de Franse Revolutie

03-50

1940: capitulatie Parijs; Parijs betreurt het de oorlog tegen Duitsland te zijn begonnen

V

1940: capitulatie Parijs

01-08

1940: Hadrie = Hitler; capitulatie Parijs; Hitler, redder van Parijs

V / X

1940: Hadrie = Hitler; capitulatie Parijs, de Zonnestad die door uitgerekend de invasie van Hitler nieuwe daadkracht krijgt

01-20

1940: de oorlog in Frankrijk breidt zich uit naar Zuid- en Oost-Frankrijk

V / X

1814 en 1940: Frankrijk werd in 1814 en 1940 geteisterd door invasietroepen die tot voorbij de Loire oprukten

03-93

1940: de Franse regering vlucht uit Parijs naar Zuid-Frankrijk en vestigt zich te Avignon; de bevolking in deze regio staat er niet achter

X

2045: Hendrik de Gelukkige vestigt zijn zetel in Avignon

03-08

1940: het Franse leger kan de Duitse opmars niet stoppen. Aan Franse zijde 1 miljoen doden en gevangenen

V / X

1940: de Blitzkrieg tegen Frankrijk. In het voorjaar van 1940 verbood de Franse minister Mandel dat over dit kwatrijn werd gesproken. Hij had zijn aandacht moeten schenken aan kwatrijn 03-09

01-72

1940: Duitse troepen rukken op tot aan de grens tussen Frankrijk en Spanje

X

Rond 2040: de grootste veldslag aller tijden zal in de buurt van Marseille plaatsvinden. Miljoenen slachtoffers. Hendrik de Gelukkige overwint zijn tegenstanders

03-54

1940: vlucht van de Franse premier Reynaud naar Spanje. De Franse bevolking betreurt het dat het een oorlog tegen Duitsland is begonnen.

X

1874/'75: de ter dood veroordeelde Franse maarschalk Bazaine vlucht in 1874 naar Spanje, alwaar de burgeroorlog in 1875 eindigt met het herstel van de Spaanse monarchie

07-34 [b]

1940: gevolgen van de oorlog voor Frankrijk: honger, gevangenschap, koude 

X

Na 1871: ontreddering in Frankrijk na het verlies van de Frans-Duitse oorlog

02-59

1940: aanval van Engelse marineschepen op Franse vlooteenheden voor de kust van Oran

V / X

1940-1944. 1940: aanval van Engelse marineschepen op Franse vlooteenheden voor de kust van Oran. De situatie van Frankrijk nam een wending door de landingen in november 1942 in Noord-Afrika en op 6 juni 1944 (tekst: 1942) in NormandiŽ. Het was de superioriteit van de Amerikaanse troepen die deze landingen mogelijk maakte

02-22

1940: vlucht Engelse leger uit Duinkerken

X

2040-2045: Hendrik de Gelukkige valt met duikboten Engeland aan vanuit de haven van Artois, waardoor een einde komt aan de 300-jarige Engelse suprematie

01-29

1940: Duitse marine- of luchtaanvallen op Londen

X

1940: de Duitse ingenieur Triepel ontwerpt het eerste succesvolle amfibievaartuig

09-48

1940: winter: Duitse luchtaanvallen op Londen

V

1940: winter: Duitse luchtaanvallen op Londen

02-78

1940: zware verliezen voor Franse en Frans-koloniale troepen; zware verliezen voor Engeland

V / X

1939/'45: de gevaren van de duikbootoorlog: zware verliezen voor Franse en Frans-koloniale troepen; zware verliezen voor Engeland

05-59

Toekomst: de Duitse en Spaanse marine brengen in de Middellandse Zee de Engelse marine in moeilijkheden, strijd om Gibraltar

X

2040: nederlagen voor Engeland, veroorzaakt door de twijfels van de Engelse veldmaarschalk 

02-100

1940/'41: chaos in Engeland dat  verlies lijdt door de Duitse onderzeeboten; Lord Halifax vraagt de Verenigde Staten om steun

V / X

1914/'18 en 1939/'45: in 1915 en 1940 wendde Engeland zich tot de Verenigde Staten met het verzoek om hulp

02-53

Zolang het Verdrag van Versailles niet verdwijnt, blijft Duitsland Londen aanvallen

X

1665: in Londen sterven 65.000 mensen aan een pestepidemie; 1666: grote brand in Londen, volgens Nostradamus een straf voor de moord op Charles I

02-83

Duitse blokkade van Engels handelsverkeer

X

1797: het einde door toedoen van Napoleon van VenetiŽ als handelsstad

07-13

Duitsland zal Engeland bezetten voor de duur van veertien jaar

X

19 december 1793: verdrijving van de Engelsen uit Toulon. Napoleon regeert ongeveer 14,5 jaar (van 9 november 1799 tot 13 april 1814)

08-96 [c]

De Joden, het onvruchtbare volk, verdreven uit Europa en verder vernederd door de Arabieren 

X

Huidige tijd (jaren '50): de problemen die de Arabieren de staat IsraŽl bezorgen

05-57

1794: Oostenrijk maakt tijdens een veldslag gebruik van luchtballonnen (MontgolfiŤre)

V

16 juni 1794: Oostenrijk maakt tijdens een veldslag gebruik van luchtballonnen (MontgolfiŤre)

02-76

1918: Parijs beschoten met langeafstandskanonnen

V

1918: Parijs beschoten met langeafstandskanonnen

02-05

Voorspelling van de uitvinding van de duikboot

X

1938: ter gelegenheid van Hitlers bezoek aan ItaliŽ liet Mussolini bij de kust van Midden-ItaliŽ een grote duikbootoefening uitvoeren

03-13

1940/'41: aanvallen van Duitse duikboten op Engeland

X

2040: aanval van Hendrik de Gelukkige op Engeland met duikboten 

02-75

Voorspelling van de uitvinding van het vliegtuig en van het luchtafweergeschut 

X

Huidige tijd (jaren '50): het gedreun van vliegtuigmotoren en het luchtafweergeschut

03-44

September 1940: experimenten atoomsplitsing op de Jungfrau

X

1630: de perfectionering van schietwapens

05-26

Ontstaan van het bolsjewisme

X

1917/'45 e.v.: opkomst van Rusland door het geluk in twee wereldoorlogen

01-14

Vervolging van de Kerk door de bolsjewieken

X

1560-1917, 1917 e.v.: in Rusland werden in de tijd van de tsaren velen gearresteerd en naar SiberiŽ verbannen; het navolgende regime maakte van deze manier van onderdrukking eveneens gebruik 

08-15

Eerste Wereldoorlog: aanvallen van de bolsjewieken op Duitsland

X

1914 e.v., 1939 e.v.: Duitsland betrokken bij twee wereldoorlogen

01-99 [d]

November 1937: Antikomintern-pact Duitsland - ItaliŽ - Japan als actie tegen het bolsjewisme  

X

1879 e.v.: verbond onder Bismarck van het Duitse Rijk met Oostenrijk en het verdrag met Rusland; hierdoor werd Frankrijk ontkracht

08-77 [e]

Het bolsjewisme, de Antichrist, zal 27 jaar bestaan 

X

2150?: komst van de derde Antichrist, die gedurende 25 jaar zal regeren 

07-07

Juni 1941: Duitse invasie in Rusland, het Russische leger zal ten onder gaan

X

1940 e.v.: de kritieke toestand waarin Turkije zich in de huidige tijd (jaren '50) bevindt

10-31

Duitsland als ordenende staat der toekomst

X

Na 2050: in Duitsland ontstaat een groot geestelijk rijk dat de plaats inneemt van Engeland als overheersende wereldmacht; de Arabieren hebben dankzij Hendrik de Gelukkige genoeg levensruimte; wereldwijd vindt een eerlijke verdeling plaats van grond en bodem

01-35

Duitsland overwint Engeland 

X

10 juli 1559: dood van Henri II

02-55 [f]

Hadrie = Hitler; laatste veldtocht van Duitsland; Hitler verslaat zijn tegenstanders vernietigend 

X

30 april 1945: zelfmoord van Hitler en Eva Braun, waarbij Hitler een pistool gebruikt als wapen

02-77

Hitler verkrijgt de macht in Europa; Engeland en Frankrijk zijn overwonnen

X

1916 e.v.: de hel van Verdun

10-89

Einde van de oorlog; vrede voor de duur van 57 jaar; Europese volkeren werken samen

X

Tweede helft 21e eeuw: Hendrik de Gelukkige zorgt ervoor dat de wereld voor de duur van 57 jaar vrede zal kennen

10-42 [g]

Einde van de oorlog; Europa gedijt onder sterke leiding  

X

2050: Hendrik de Gelukkige zal in de tweede helft van zijn regeerperiode in zijn hoedanigheid van president van de Verenigde Staten van Europa de wereld een vrede van 57 jaar schenken

v

commentaar in Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte identiek aan het commentaar in Voorspellingen die uitgekomen zijn...

v / x

commentaar in Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte deels verschillend van het commentaar in Voorspellingen die uitgekomen zijn...

x

commentaar in Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte geheel verschillend van het commentaar in Voorspellingen die uitgekomen zijn... 

Noten bij het kwatrijnoverzicht

 1. In Voorspellingen die uitgekomen zijn... heeft dit kwatrijn het foutieve nummer II, VII. [retour

 2. In Voorspellingen die uitgekomen zijn... heeft dit kwatrijn het foutieve nummer III,XXXIV. [retour]

 3. In Voorspellingen die uitgekomen zijn... heeft dit kwatrijn het foutieve nummer VII, XCVI. [retour]

 4. In Voorspellingen die uitgekomen zijn... heeft dit kwatrijn het foutieve nummer XI, XCIX. [retour]

 5. In Voorspellingen die uitgekomen zijn... heeft dit kwatrijn het foutieve nummer VIII, LXXII. [retour]

 6. In Voorspellingen die uitgekomen zijn... is dit kwatrijn in dit uitleg foutief genummerd als kwatrijn II, V. [retour]

 7. In Voorspellingen die uitgekomen zijn... heeft dit kwatrijn het foutieve nummer X, LII. [retour]

 

De ontstaansgeschiedenis van Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte
In de toekomstperspectieven in Voorspellingen die uitgekomen zijn... en Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte komen dezelfde elementen voor: sterke leiders (Hitler, Hendrik de Gelukkige) die in Europa orde op zaken stellen, waarbij een einde komt aan de overheersende rol van Engeland. Onder de bezielende leiding van deze sterke leiders, die een meesterlijke tactiek hebben, breekt voor Europa een 57 jaar durende periode van vrede aan. In die periode zal Duitsland in een "heilig Rijk" veranderen, dat de plaats van Engeland als overheersende wereldmacht zal innemen. 
De figuur van Hendrik de Gelukkige kan Centgraf hebben ontleend aan Loogs Die Weissagungen des Nostradamus, het eerste Centurie-commentaar dat Centgraf in 1939 onder ogen kreeg en dat voor hem volgens zijn artikel Nostradamus und das jŁngste Weltgeschehen (ZŁrich, 1959) aanleiding was zich in Nostradamus en de CenturiŽn te gaan verdiepen. Loog beschouwde Hendrik de Gelukkige als de grootste koning van Frankrijk, onoverwinnelijk. Hij koppelde Hendrik de Gelukkige aan onder andere kwatrijn 10-72. Volgens Loog zou Hendrik de Gelukkige een wereldleider worden. Centgraf was van mening dat in kwatrijn 10-72 de geboorte van Hendrik de Gelukkige was aangekondigd en was eveneens van mening dat hij een wereldleider zou worden.
De toevoeging de Gelukkige aan de naam Hendrik is een vertaling van het Latijnse woord secundus, dat ook in tweede vertaald kan worden. De aanhef van de Brief aan Henri II luidt A l'invictissime, tres-puissant, et tres-chrestien Henry Roy de France second [...]. Centgraf, waarschijnlijk een suggestie van Loog volgend, vertaalde het woord second in deze aanhef niet in tweede maar in gelukkige. Volgens Centgraf is de Brief aan Henri II niet aan de Franse koning Henri II gericht die in 1559 is overleden maar Hendrik de Gelukkige, die in 1999 zal worden geboren.
Naar aanleiding van de toekomstperspectieven en de manier waarop de commentaren in Voorspellingen die uitgekomen zijn... in Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte opduiken, rijst de vraag hoe Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte is ontstaan. Volgens eigen zeggen is Centgraf in 1939 met het bestuderen van de CenturiŽn begonnen. In Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte heeft hij laten doorschemeren dat hij in 1939 tot de ontdekking was gekomen dat het woord Hadrie een cryptische aanduiding voor Hitler was. In Nostradamus und Berlin - und andere Weissagungen heeft Centgraf over deze ontdekking geschreven zonder hem te dateren. Mij is niet bekend of Centgraf vůůr de Duitse inval in Polen in september 1939 artikelen of boeken over Nostradamus en de CenturiŽn heeft geschreven. Tussen juni en december 1941 heeft hij de Duitse grondtekst van Voorspellingen die uitgekomen zijn... geschreven dan wel voltooid en in juli 1944 de brochure Nostradamus and England, een anti-Engelse brochure waarnaar Goebbels in zijn dagboeken lijkt te hebben verwezen, die nooit in omloop is gekomen. Ik neem dan ook aan dat de Duitse grondtekst van Voorspellingen die uitgekomen zijn... de eerste publicatie van Centgraf over Nostradamus en de CenturiŽn is geweest, en dat zijn onderzoek werd bepaald door politieke, te weten nationaalsocialistische, propagandistische drijfveren.
In zijn brief aan Hesse van 22 mei 1950 heeft Centgraf zich gepresenteerd als een historicus en schrijver die zich in het bijzonder met de zestiende eeuw had beziggehouden, in 1940 met Luther en in "de afgelopen jaren" met Nostradamus.[3] Naar mijn mening wijzen de woorden "de afgelopen jaren" erop dat Centgraf na de Tweede Wereldoorlog is begonnen met het schrijven van het manuscript dat in 1953 in de vorm van Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte is uitgegeven, waarbij hij wat hij in de Duitse grondtekst van Voorspellingen die uitgekomen zijn... over Nostradamus en de CenturiŽn had geschreven, deels overnam en deels bijstelde, en het beeld dat Duitsland als "heilig Rijk" de plaats van Engeland als leidende macht in de wereld zou innemen, van een nieuwe vervullingdatum voorzag, rond 2040, en niet rond 1940, zoals in Voorspellingen die uitgekomen zijn... Centgrafs opmerkingen in zijn brief aan Hesse over de armoede waarin hij en zijn echtgenote na de oorlog leefden en de ontberingen die zij na de oorlog hadden doorgemaakt, en zijn opmerkingen over zijn arrestaties na de oorlog doen bij mij het vermoeden rijzen dat Centgraf na de oorlog geruime tijd werkloos is geweest en - naar later zou blijken: met succes - geprobeerd heeft in zijn inkomen te voorzien door over Nostradamus en de CenturiŽn boeken en artikelen te schrijven en lezingen te geven. Hierbij kan worden aangetekend dat hij in 1945/'46 en 1951/'52 vergeefs heeft geprobeerd hersteld te worden in het ambt van dominee, waaruit hij in 1935 wegens het hebben van buitenechtelijke kinderen was ontheven.

 

Het succes van Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte; de opgang van Centgraf als Centurie-onderzoeker
In de Nachtrag bij de vierde editie (1960) van Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte heeft Centgraf geschreven dat Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte vanaf het verschijnen in 1953 wereldwijde weerklank had gevonden. Uit tal van landen ontving hij reacties en commentaren. Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte was, zo schreef Centgraf, voor belangrijke en deskundige tijdgenoten aanleiding om het leven en werk van Nostradamus niet alleen uit het oogpunt van vrijetijdsbesteding te bestuderen, maar de studie ervan tot levensopgave te maken.
Een aantal prominenten heeft in de loop der jaren bijdragen geschreven voor Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte. Onder hen waren prof. dr. Hans-Hermann Kritzinger, door Centgraf de nestor van het Nostradamus-onderzoek genoemd, en graaf Carl Ludwig Friedrich Otto von Klinckowstroem, de auteur van Die šltesten Ausgaben der ďProphetiesĒ des Nostradamus, ein Beitrag zur Nostradamus Bibliographie (Zeitschrift fŁr BŁcherfreunde, Leipzig, 1913), ťťn van de eerste Duitse Nostradamus-bibliografieŽn. Von Klinckowstroem heeft voor Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte een bibliografie van vroege Centurie-edities samengesteld. Een andere prominent was Willy Bischoff, ťťn van de oprichters in 1947 van het Deutsche Astrologen-Verband e.V., heeft voor de vierde editie van Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte een analyse geschreven van de geboortehoroscoop van Nostradamus. 
De Duitse Centurie-onderzoeker Alexis von Sabler heeft aan Nostradamus in de nummers 41, 45 en 46 van de 84e jaargang (1959) van het in Winona, Minnesota (USA) verschijnende weekblad Sonntagspost een aantal artikelen gewijd. Een Centurie-onderzoeker moest volgens Von Sabler zowel een historicus als een taalkundige zijn en verder over een grondige algemene kennis beschikken. Centgraf leek naar zijn mening al deze eigenschappen in zich te verenigen.

 

Een Centurie-onderzoeker van bedenkelijk allooi
Op deze website wordt ervan uitgegaan dat Centgraf na de Duitse inval in Polen in september 1939  is begonnen met het bestuderen van Nostradamus en de CenturiŽn, dat wil zeggen: Loogs Die Weissagungen des Nostradamus en vermoedelijk in het bijzonder diens commentaar op kwatrijn 03-57, dat in die tijd nogal spraakmakend was door de koppeling ervan aan de Duitse inval in Polen. De kritische opmerkingen van de Duitse ethicus/filosoof dr. Max Dessoir in Vom Jenseits der Seele over Nostradamus, de CenturiŽn en de Centurie-commentaren bracht hem er volgens eigen zeggen toe de voorspellingen in de CenturiŽn te vergelijken met de loop van de geschiedenis. 
Volgens eigen zeggen heeft Centgraf eind 1939 op grond van zijn analyse van de CenturiŽn landgenoten gewaarschuwd tegen de gevaren van een bliksemoorlog tegen Frankrijk. Wellicht was zijn studie erop gericht te doorgronden hoe de militaire en politieke situatie in Europa zich zou ontwikkelen. In de zomer van 1940 constateerde hij tot zijn schrik dat nationaalsocialisten zijn koppeling van een aantal kwatrijnen aan een dergelijke oorlog voor propagandadoeleinden hadden gebruikt. In de zomer van 1944 heeft hij volgens eigen zeggen geprobeerd vrede in Europa te bewerkstelligen door Hadamovsky, een prominente nationaalsocialist, voor te houden dat ťťn van de kwatrijnen in de CenturiŽn daartoe aanknopingspunten bood. Hij zou zich ook hebben ingezet voor het lot van sommige van zijn vrienden die in concentratiekampen gevangen werden gehouden. Uit dit relaas, dat een aantal feitelijke onjuistheden bevat, blijkt niet dat Centgraf in 1933 lid was geworden van de SA, in 1937 lid geworden was van de NSDAP en dat hij in de oorlogsjaren een gewaardeerd nationaalsocialistisch activist was die antisemitische brochures schreef en de CenturiŽn en commentaren erop gebruikte voor propagandistische doeleinden in de vorm van de Duitse grondtekst van Voorspellingen die uitgekomen zijn... en de brochure Nostradamus and England, waarmee in de zomer van 1944 de Britten hadden moeten worden gedemoraliseerd. 
Volgens het toekomstscenario in Voorspellingen die uitgekomen zijn... zou Engeland als wereldmacht ten onder gaan, zou Duitsland onder Hitler de leidende macht in Europa worden (het "Heilige Rijk") en zou de wereld een weldadige vrede tegemoet gaan die 57 jaar zou duren. In Centgrafs naoorlogse publicaties over Nostradamus en de CenturiŽn biedt Hendrik de Gelukkige, president van de Verenigde Staten van Europa, de wereld rond 2040 een weldadige vrede voor de duur van 57 jaar, krijgt Duitsland een leidende rol in de wereld (het "Heilige Rijk") en zal Engeland deel gaan uitmaken van de Verenigde Staten van Amerika en daarmee haar rol in de wereld kwijtraken.
Met andere woorden: het toekomstbeeld dat Centgraf in zijn naoorlogse publicaties over Nostradamus en de CenturiŽn schetst, is even pro-Duits en anti-Brits als het toekomstbeeld in Voorspellingen die uitgekomen zijn... 
D
e vraag rijst
of Centgraf in 1940/'41 een aantal teksten en een toekomstscenario heeft geschreven die hij in 1941 in propagandistische zin heeft omgebogen en na de oorlog weer in oorspronkelijke staat heeft hersteld, of dat de Duitse grondtekst van Voorspellingen die uitgekomen zijn... de eerste tekst was die hij over Nostradamus en de CenturiŽn heeft geschreven en dat hij deze tekst na de oorlog heeft omgebogen. Deze vraag, die belangrijk is omdat het moeilijk voorstelbaar is dat iemand die zijn propagandistische activiteiten in 1941/'44 voor het oog van de wereld heeft willen verbergen, het begin van zijn studie in 1939 dateert, kan ik vooralsnog niet beantwoorden. Vast staat dat Centgraf in zijn naoorlogse publicaties over Nostradamus en de CenturiŽn, te beginnen met het artikel Nostradamus und Berlin - und andere Weissagungen, materiaal verwerkt heeft dat kan worden teruggevoerd op de Duitse grondtekst van Voorspellingen die uitgekomen zijn... Noch in zijn naoorlogse publicaties, noch in het openbaar heeft Centgraf afstand genomen van of verontschuldigingen aangeboden voor wat hij in de Duitse grondtekst van Voorspellingen die uitgekomen zijn... had geschreven: commentaren die afschrikking en demoralisatie als doel hadden, die gericht waren tegen Joden en communisten en die de strekking hadden dat het nationaalsocialisme tientallen jaren lang de leidende kracht in Europa zou zijn. Integendeel, hij heeft zich gepresenteerd als een Centurie-onderzoeker die zijn lezers troostrijke woorden schenkt. In Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte, zijn tweede boek over Nostradamus en de CenturiŽn, dat hij twee jaar voor zijn overlijden had voltooid en tot op de dag van vandaag ongewijzigd is herdrukt, heeft hij, vergeleken met zijn eerste boek over Nostradamus en de CenturiŽn (Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte) nieuwe passages toegevoegd die terug kunnen worden gevoerd op Voorspellingen die uitgekomen zijn... 
Mijn collega Ulrich Maichle houdt zich al jaren bezig met onderzoek naar de activiteiten van Centgraf alias Centurio. Op zijn website Die Nostradamus-Propaganda der Nazis 1939 - 1942 staan talloze transcripties van documenten waaruit diens nationaalsocialistische betrokkenheid blijkt. Maichle is in discussie met uitgeverij Random House in MŁnchen teneinde Die grossen Weissagungen des Nostradamus, een licentie-uitgave van Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte, uit de handel te krijgen. Bij deze nodig ik u uit u te verdiepen in het oeuvre van Centgraf / Centurio, de artikelen op www.nostradamusresearch.org over zijn boeken en de bevindingen van Maichle. Wanneer u van mening bent dat het oeuvre van Centgraf alias Centurio politiek besmet is en dat zijn boek Die grossen Weissagungen des Nostradamus uit de handel dient te worden genomen, kunt u zich wenden tot uitgeverij Random House of tot uitgeverij Turm, die Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte tot op de dag van vandaag in haar fonds heeft.

Tot op de dag van vandaag zijn de gevolgen merkbaar van het niet bekend zijn van het nationaalsocialistische, activistische verleden van sommige Centurie-onderzoekers en in het geval van Centgraf ook het niet bekend zijn van het feit dat in zijn naoorlogse Nostradamuspublicaties zijn nationaalsocialistische opvattingen over de politieke ordening op het Europese continent in enigszins aangepaste vorm doorklinken. De editie van 22 december 1978 van het Nieuw Israelitisch Weekblad is daar een triest voorbeeld van. 
Ter gelegenheid van de 475e geboortedag van Nostradamus stonden in de editie van 22 december 1978 van het Nieuw Israelitisch Weekblad twee artikelen over Nostradamus, geschreven door Meir Marcel Faerber, mede-oprichter en voorzitter van het Verband Deutschsprachiger Schriftsteller in Israel
In Joodse achtergrond beÔnvloedde werk van astronoom Nostradamus, het eerste artikel, heeft Faerber de biografische informatie over Nostradamus samengevat van de Engelsman James Laver in Nostradamus or the future foretold (Londen, 1942). De lezers van het Nieuw Israelitisch Weekblad maakten op die manier kennis met wat Laver over de joodse afkomst van Nostradamus, de bekering van zijn ouders tot het katholicisme, de opvoeding van Nostradamus door zijn grootvaders en het onderwijs dat hij van hen kreeg, geschreven had. In dit artikel stonden ook een aantal legendes die over Nostradamus de ronde doen. De titel van Lavers boek en het jaar van uitgifte ervan waren in Joodse achtergrond beÔnvloedde werk van astronoom Nostradamus keurig en wel vermeld.
In Verdeelsleutel maakt voorspellingen van Nostradamus begrijpelijk, het tweede artikel, heeft Faerber de werkwijze van Nostradamus besproken en de trefzekerheid van een aantal kwatrijnen. De verdeelsleutel waarop in de titel is gezinspeeld, is de sleutel die de Duitse Centurie-onderzoeker Carl Loog in de periode 1916-1920 heeft ontwikkeld en die hij heeft beschreven in Die Weissagungen des Nostradamus (Pfullingen in WŁrttemberg, 1921 (1920). Faerber heeft, zo blijkt uit zijn bespreking van het nawoord van uitgeverij Johannes Baum, de eerste druk van Die Weissagungen des Nostradamus geraadpleegd. De titel van Loogs boek en het jaar van uitgifte ervan is in Verdeelsleutel maakt voorspellingen van Nostradamus begrijpelijk keurig en wel vermeld.
In de reeks "trefzekere voorspellingen" heeft Faerber kwatrijnen besproken die aan onder andere Louis XIV, Louis XVI, Napoleon, Napoleon III en de Tweede Wereldoorlog zijn gekoppeld en die hij als vervuld beschouwt. Ongeveer 36 kwatrijnen bevatten volgens hem toespelingen op Hitler. 
De koppeling van kwatrijnen aan gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog zoals de Duitse invasies in Frankrijk (1940) en Rusland (1941) en de zelfmoord van Hitler in 1945 komt mij merkwaardig voor. In Die Weissagungen des Nostradamus heeft Loog geen enkel kwatrijn aan deze gebeurtenissen gekoppeld. Volgens Loog zou de eerstvolgende grootschalige oorlog waarin Duitsland een van de strijdende partijen zou zijn, pas rond 2100 uitbreken. Over Hitler heeft hij in het geheel niet gerept. Uit nadere studie bleek mij dat de Nederlandstalige kwatrijnteksten in Verdeelsleutel maakt voorspellingen van Nostradamus begrijpelijk niet teruggevoerd konden worden op de kwatrijnteksten in Die Weissagungen des Nostradamus. Een aantal kwatrijnen in Verdeelsleutel maakt voorspellingen van Nostradamus begrijpelijk zijn in Die Weissagungen des Nostradamus in het geheel niet besproken. Dit wijst erop dat Die Weissagungen des Nostradamus niet het enige boek is dat Faerber heeft geraadpleegd bij het schrijven van Verdeelsleutel maakt voorspellingen van Nostradamus begrijpelijk. Die Weissagungen des Nostradamus is echter de enige titel die hij heeft genoemd.
Het boek dat Faerber bij het beschrijven van de reeks "trefzekere voorspellingen" heeft geraadpleegd, is Centgrafs Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte (Bietigheim, 1968). In de eerste alinea van de paragraaf Roebel in Verdeelsleutel maakt voorspellingen van Nostradamus begrijpelijk staan de woorden Hadrie en Hitler. Centgraf is de eerste en enige Centurie-onderzoeker geweest die heeft gesteld dat het woord Hadrie in de CenturiŽn een anagram is voor Hitler en de As-mogendheden Duitsland en ItaliŽ. De eerste keer dat hij dit naar buiten bracht, was in 1941/'42 in Voorspellingen die uitgekomen zijn..., de Nederlandse vertaling van de nationaalsocialistische Nostradamusbrochure die hij tussen juni en december 1941 geschreven dan wel voltooid had. In zijn naoorlogse Nostradamuspublicaties heeft Centgraf deze verklaring gehandhaafd. 
De eerste twee zinnen van de paragraaf Roebel in Verdeelsleutel maakt voorspellingen van Nostradamus begrijpelijk, zijn terug te voeren op Centgrafs versie van kwatrijn 02-55 in Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte (Bietigheim, 1968):

Verdeelsleutel maakt voorspellingen van Nostradamus begrijpelijk

Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte, p.212.

In het conflict zal de grote, die weinig in aanzien stond, tenslotte toch het wonder volbrengen. Terwijl Hadrie, Hitler, zal moeten ervaren waarin hij tekortschiet, werpt op het feestmaal een schot de trotsen op de grond. 

In dem Konflikt wird der GroŖe, der wenig galt,
Doch zuletzt das Wunder vollbringen:
Wšhrend Hadrie ( Hitler) sehen wird, daŖ ihm alles fehlt,
Wirft auf dem Festmahl ein SchuŖ den Stolzen zu Boden.

In Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte heeft Centgraf de kwatrijnen die volgens hem reeds in vervulling zijn gegaan, geordend op jaar van vervulling. Aan Hitler heeft hij in ruim 30 kwatrijnen gekoppeld, een aantal dat Faerber heeft genoemd in Verdeelsleutel maakt voorspellingen van Nostradamus begrijpelijk. De overige "trefzekere kwatrijnteksten" en de kern van de commentaren erop in Ziener schreef in zestiende eeuw profetieŽn - Verdeelsleutel maakt voorspellingen van Nostradamus begrijpelijk vallen stuk voor stuk terug te voeren op Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte. Hieruit kan worden geconcludeerd dat Faerber de reeks "trefzekere kwatrijnen" en de commentaren erop ontleend heeft aan Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte. 
De titel van het artikel van Faerber wekt de indruk dat de vervullingjaren van de reeks "trefzekere kwatrijnen" voortvloeien uit de toepassing van de sleutel van Loog. Dit blijkt dus niet het geval te zijn. De reeks "trefzekere kwatrijnen" en de commentaren erop zijn ontleend aan Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte en hebben niets met het boek van Loog van doen. Centgraf heeft de manier waarop hij vervullingjaren aan kwatrijnen toekende, de "historisch-kritische methode" genoemd. Deze methode is totaal anders dan de methode van Loog, die hij overigens wel kende. 
In 1978 was er bij het grote publiek niets bekend over het nationaalsocialistische verleden van Centgraf en de propagandabrochures die hij geschreven had onder gebruikmaking van de CenturiŽn. Ook was niets bekend over hoe in zijn naoorlogse Nostradamuspublicaties opvattingen over de ordening in Europa doorklinken die terug te voeren zijn op zijn opvattingen hierover in de Tweede Wereldoorlog. Naar het antwoord op de vraag of Faerber het werk van Centgraf zou hebben geraadpleegd als hij dit wel had geweten, kunnen we slechts gissen. Voor het moment moeten we constateren dat het erg triest is dat commentaar van een voormalig nationaalsocialist op de ProfetieŽn van Nostradamus als een wolf in schaapskleren opgedoken is in een weekblad, bestemd voor de bevolkingsgroep die in de eerste helft van de vorige eeuw het hardst door de nationaalsocialisten is getroffen.

 

De Meern, 10 april 2010
T.W.M. van Berkel
bijgewerkt op 14 april 2012

 

Dankwoord
De schrijver spreekt zijn dank uit aan Ulrich Maichle voor het toezenden van een kopie van de brief die Centgraf in 1950 aan Hesse had geschreven.

 

Noten
De titels, de plaats en het jaar van uitgifte van de publicaties van de in deze noten genoemde auteurs staan in de bibliografie.

 1. Van Berkel: Informatie over dr. phil. A.M. Centgraf alias dr. N. Alexander Centurio. Zie ook: Maichle: Die Nostradamus-Propaganda der Nazi's, 1939-1942. [tekst]

 2. Van Berkel:
  - Voorspellingen die uitgekomen zijn... (A. de Tombre, Arnhem, 1941);
  - Hoe zal deze oorlog eindigen? (Den Haag, 1940).
  [tekst]

 3. In den letzten Jahren habe ich nun zum ersten Mal das Werk eines andern grossen Mannes aus dem 16.Jahrhundert ins Deutsche Łbertragen und kommentiert (Centgraf aan Hesse, 22 mei 1950, p.1). [tekst]

 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top