Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
substudie "Tweede wereldoorlog"
Voorspellingen die uitgekomen zijn - Michel Nostradamus spreekt in 1558 over het verloop en den uitslag van dezen oorlog 
(A. de Tombre [dr. phil. A.M. Centgraf], Arnhem, 1941)
- T.W.M. van Berkel -

English version

 
Zie ook: 
Een Joodse boekhandel/uitgeverij in Arnhem, 1942. In : In Europa Atlas, VPRO, Hilversum
 

voorplaat Voorspellingen die uitgekomen zijn...
Stofomslag De Tombre 1941

Algemene informatie
In 1941 is bij uitgeverij Hijman, Stenfert Kroese & Van der Zande NV in Arnhem een nationaalsocialistisch propagandaboekje verschenen op naam van A. de Tombre. Op de stofomslag is een zandloper afgebeeld, zwevend in het heelal op een cirkel met daarin dertien symbolen.
Het boekje draagt meerdere titels. Aan de bovenzijde van de stofomslag staat de titel Staat onze toekomst vast?. Onder de zandloper staat Voorspellingen van Nostradamus uit het jaar 1558 over het verloop van den huidigen oorlog. Op de rugzijde van de stofomslag staat de titel De voorspellingen van Nostradamus. Op de kartonnen omslag staat de titel Voorspellingen van Nostradamus uit het jaar 1558; een gedeelte van de titel onder de zandloper. Op de titelpagina staat de titel Voorspellingen die uitgekomen zijn - Michel Nostradamus spreekt in 1558 over het verloop en den uitslag van dezen oorlog
Op deze website is het boekje dat op naam staat van De Tombre aangeduid met de verkorte titel Voorspellingen die uitgekomen zijn... Deze verkorte titel is ontleend aan de titelpagina en sluit aan bij de titel waaronder dit boekje is opgenomen in de online-catalogi van onder andere de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag en de Staatsbibliothek zu Berlin.

 

Simon Hijman Juliuszoon (1871-1944)
Simon Hijman Juliuszoon 
(1871-1944)

Rudolf Julius Hijman (1903-1986)
Rudolf Julius Hijman
(1903-1986)

Vignet Hijman, Stenfert Kroese & Van der Zande NV
Vignet Hijman, 
Stenfert Kroese 
& Van der Zande NV

 

Enkele wetenswaardigheden over boekhandel/uitgeverij Hijman, Stenfert Kroese & Van der Zande NV, Arnhem [1]
Boekhandel / uitgeverij Hijman, Stenfert Kroese & Van der Zande NV in Arnhem is ontstaan in 1919 uit een fusie tussen de boekhandel van Simon Hijman Juliuszoon, gevestigd in de Koningstraat 64-65 in Arnhem en boekhandel Stenfert Kroese & Van der Zande, gevestigd in de Bakkerstraat 72 in Arnhem. De aanleiding voor de fusie was het feit dat de Geldersche Credietvereeniging NV, eigenaar van het bedrijfspand van Stenfert Kroese & Van der Zande en gevestigd naast dit pand op nummer 70, in de loop van 1918 de huur opzegde vanwege uitbreidingsplannen. Het bedrijfspand van Hijman in de Koningstraat werd het onderkomen van de gefuseerde boekhandel / uitgeverij.
Simon Hijman Juliuszoon werd geboren in Schiedam op 12 januari 1871. Hij was de oudste van de twee kinderen van Julius Hijman en Annatje Gosschalk. Zijn broer Bernard werd geboren in 1876. 
Op 4 juni 1901 trad Simon in Vlissingen in het huwelijk met AdŤle Catharina Andriesse, geboren op 8 november 1873 in Vlissingen. Zij kregen twee kinderen: een dochter, Annie Elisabeth (21 mei 1902 - 29 maart 1970), en een zoon, Rudolf Julius (geboren op 1 juni 1903 - overleden in 1986).
In zijn opleidingstijd in Den Haag was Hijman in aanraking gekomen met jonge kunstenaars en mensen uit de literaire kringen. Hij kende onder andere Louis Couperus, Willem Kloos en Willem Mesdag. Op 12 oktober 1895 opende Hijman een boekhandel in de Broerenstraat in Arnhem. Hij ontpopte zich als een voorstander van de moderne literatuur van zijn tijd. Korte tijd later vestigde Hijman zijn boekhandel in een groter pand aan de Koningstraat 64-65 in Arnhem. Na zijn vestiging in de Koningstraat nam hij de Arnhemsche Bibliotheek over als literaire leesbibliotheek. Aan de collectie van deze bibliotheek, waarvan onder andere de complete werken van Honorť du Balzac, Charles Dickens, Gustave Flaubert, Johann Wolfgang von Goethe, Heinrich Heine en William Shakespeare deel uitmaakten, voegde hij boeken toe van de belangrijke auteurs uit zijn tijd, waaronder die van Ina Boudier-Bakker, Louis Couperus, Henrik Ibsen, Top Naeff en Arthur Schnitzler. 
Boekhandel Stenfert Kroese & Van der Zande ontstond op 1 januari 1873 toen de Arnhemse boekhandelaar K.F.C.Th van der Zande de eveneens in Arnhem gevestigde boekhandel van W.H. Stenfert Kroese overnam. In de loop der jaren werd Stenfert Kroese & Van der Zande ťťn van de meest gerenommeerde Arnhemse boekhandels. De belangrijkste dagbladen uit die tijd hadden bij Stenfert Kroese & Van der Zande een agentschap.
Hijman, Stenfert Kroese & Van der Zande NV was de uitgever van onder meer de serie Palladium, waarin in kleine, zeer verzorgde oplagen de mooiste teksten van de jonge generatie schrijvers en enkele klassieke schrijvers werden gepubliceerd. De serie telde 21 delen, uitgegeven tussen 1920 en 1927. Het eerste deel, Deirde en de Zonen van Usnach, was geschreven door A. Roland Holst. Palladium telde ook werken van onder andere J. Greshoff, J. van Looy, J. Luyken, R.N. Roland Holst, A. van Schendel en J. Slauerhoff. Hijman, Stenfert Kroese & Van der Zande NV was ook de uitgever van Geschiedenis der Nederlandse letterkunde (J. Greshoff, J. de Vries, 1925), dat tientallen jaren de toonaangevende Nederlandse literatuurgids was.
In de loop der tijd groeide Hijman, Stenfert Kroese & Van der Zande NV uit tot een ontmoetingsplaats van cultuur, literatuur, kunst en wetenschap. Zij was in het bezit van een der grootste Nederlandse verzamelingen van bibliografieŽn. De collectie van de leesbibliotheek werd jaar na jaar verrijkt met romans en kinderboeken en omvatte gaandeweg ook het werk van de jongere generatie auteurs. 
Het vignet van Hijman, Stenfert Kroese & Van der Zande NV, ontworpen door Jan van Krimpen, was een witte menora - de zevenarmige Joodse kandelaar - op een oranjerode achtergrond. Greshoff bedacht op grond van de beginletters van de namen Hijman, Stenfert Kroese en Van der Zande het motto Het Schoone Kennen Veredelt De Ziel, dat om het vignet heen werd aangebracht. De beginletters H S K V D Z werden bovenop de armen van de menora geplaatst.
[2]
Op 26 mei 1941 werd Hijman, Stenfert Kroese & Van der Zande NV genazificeerd. Dit gebeurde in het kader van het uitbannen van Joden uit het bedrijfsleven, de EntjŁdung.
 Hijman en zijn zoon, beiden directeur van Hijman, Stenfert Kroese & Van der Zande NV, werden uit de zaak gezet; de leiding werd overgenomen door de nationaalsocialist Jacobus Gerardus van Ditmarsch, secretaris van de Volksche Uitgeverij Westland, waarvan Hijman, Stenfert Kroese & Van der Zande NV een filiaal werd. Het personeel kreeg te horen dat ontslag nemen zou worden opgevat als een daad van sabotage en dienovereenkomstig zou worden bestraft. Als daad van verzet verborgen zij de collectie van Hijman op de zolders van het pand aan de Koningstraat, evenals boeken die de Duitsers niet welgevallig waren.
Op 17 december 1942 werd tegen Hijman en zijn echtgenote, die waren ondergedoken, een arrestatiebevel uitgevaardigd. Na verraad werden zij op 1 augustus 1944 op hun onderduikadres, een boerderij in Lathum, door de Duitsers gevangen genomen en naar Westerbork gebracht. Op 3 september 1944 werden zij gedeporteerd naar Auschwitz, alwaar zij op 6 september 1944 zijn gestorven.
Na de Slag om Arnhem ontbrak het het Arnhemse gemeentebestuur aan vervoerscapaciteit om de kostbare verzameling bibliografieŽn over te brengen naar een plaats die veiliger was dan het pand aan de Koningstraat. Op 30 april 1945 brandde het pand door onbekende oorzaak geheel uit en gingen de bibliografieŽn, de boekenvoorraad, de leesbibliotheek en alle catalogi, waaronder de complete Brinkman-catalogus, in vlammen op.
Op 30 september 1945 hervatte Rudolf Julius Hijman met hulp van de gemeente de activiteiten van Hijman, Stenfert Kroese & Van der Zande NV. Hij vestigde zich in Grote Oord 15 in Arnhem, waarin vroeger een kruidenierswinkel in gevestigd was. Net als de vestiging in de Koningstraat werd Grote Oord 15 weer een ontmoetingsplaats van cultuur en literatuur. Tot 1970 berustte het eigendom bij Rudolf Julius Hijman; van 1970 tot 1982 bij G.F.P.M. van der Hoeven en na 1982 bij W. Dorman.
De uitgeversactiviteiten van Hijman, Stenfert Kroese & Van der Zande NV werden in 1974 beŽindigd. De boekhandel bleef voortbestaan onder de naam Hijman Boeken. In april 2006 werd Hijman Boeken overgenomen door Everhard Arends, eigenaar van Arends Boek en Kantoor, bestaande uit de filialen Presikhaaf (Hanzestraat 58-60, Arnhem) en Kronenburg (Kronenburgpassage 92, Arnhem). Hijman Boeken werd na de overname door Arends voortgezet onder de naam Boekhandel Hijman & Arends. Onder zijn leiding vond een verbouwing plaats en kreeg de boekhandel weer allure. In de winkel vinden regelmatig activiteiten plaats en diverse schrijvers zijn er kind aan huis. De herinnering aan Hijman, Stenfert Kroese & Van der Zande wordt levend gehouden door onder andere een gevelsteen bij de ingang met het vignet van de vroegere boekhandel annex uitgeverij.
Grote Oord 15 is eigendom van H. Hijman - van Hoorn, de weduwe van Rudolf Julius Hijman. In het huurcontract staat de clausule dat er een boekhandel in gevestigd moet zijn die in de bedrijfsnaam de naam Hijman voert.

 

titelpagina exemplaar Berlijn
achterzijde omslag exemplaar Berlijn

Dr. phil. Alexander Max Centgraf, auteur van de Duitse grondtekst van Voorspellingen die uitgekomen zijn... 
Voorspellingen die uitgekomen zijn... staat op naam van A. de Tombre. De Nederlandse parapsycholoog dr. W.H.C. Tenhaeff heeft na de Tweede Wereldoorlog onderzocht wat mensen door middel van proscopie (het ervaren of waarnemen van toekomstige gebeurtenissen op buitenzintuiglijke wijze) over de oorlog hadden waargenomen. Hij publiceerde zijn bevindingen in het boek Oorlogsvoorspellingen - een onderzoek m.b.t. proscopie in verband met het wereldgebeuren (Den Haag, 1948 [1947]). Op pagina 211 heeft hij De Tombre gekarakteriseerd als een nationaalsocialistisch, Duits gezinde heer. Uit zijn bespreking van Voorspellingen die uitgekomen zijn... blijkt dat hij deze brochure als een brochure van Nederlandse origine heeft bestempeld en De Tombre als schrijver ervan heeft aangemerkt. Voorspellingen die uitgekomen zijn... is echter een Nederlandse vertaling van een Duitse tekst, geschreven door dr. phil. Alexander Max Centgraf (1893-1970), een predikant die in 1935 schrijver werd en die ook filoloog was en historicus, lid van de SA vanaf oktober 1933 en lid van de NSDAP vanaf mei 1937.
Op 9 juli 2005 maakte de Duitse Centurie-onderzoeker Ulrich Maichle, die archiefonderzoek verricht naar het gebruik van de CenturiŽn voor nationaalsocialistische propaganda, mij erop attent dat op de titelpagina en de achterzijde van de titelpagina van een exemplaar van Voorspellingen die uitgekomen zijn... dat deel uitmaakt van de collectie van de Staatsbibliothek zu Berlin, aantekeningen stonden die inhielden dat Centgraf de auteur was van Voorspellingen die uitgekomen zijn... Aan de onderzijde van de titelpagina van dit exemplaar staat een stempel van de PreuŖische Staatsbibliothek Berlin met daaronder het jaartal 1941/2 geschreven (de eindcijfers 1 en 2 staan door elkaar). Onder de naam van de uitgeverij staat de opmerking verfasst von Dr. Alexander Centgraf Berlin W.30 Hohenstaufenstr. 35. Op de achterzijde van de omslag is geschreven: Der PreuŖischer Staatsbibliothek als Geschenk Łberreicht vom Verfasser Dr. Centgraf. Volgens de Staatsbibliothek zu Berlin maakte Voorspellingen die uitgekomen zijn... vanaf 1941 deel uit van de collectie van de PreuŖische Staatsbibliothek Berlin.[3]
In 1942 en 1943 woonde Centgraf in de HohenstaufenstraŖe 35 in Berlijn W.30.[4]
In Voorspellingen die uitgekomen zijn... is de naam Centgraf nergens vermeld. In de Inleiding staat een aanwijzing die op hem betrekking kan hebben. Op de pagina's 7 en 8 heeft de schrijver geclaimd dat hij vanaf zijn jeugd de zienersgave bezat en heeft hij hierover opgemerkt: Ik heb wel eens gehoord, dat zij, die, zooals ik, in Maart geboren zijn, van de Voorzienigheid dit bijzonder charisma (= genadegift) ontvangen hebben.[5] Centgraf is geboren in Thale (Harz) op 8 maart 1893.[6]
In het artikel Nostradamus und Berlin - und andere Weissagungen, dat op 10 juli 1949 is gepubliceerd in Der Kurier, heeft Centgraf onder andere kwatrijn 03-11 besproken. In dit kwatrijn staat het woord Hadrie. In zijn commentaar op kwatrijn 03-11 heeft Centgraf dit woord als een anagram bestempeld en er het volgende over geschreven: 

An der Hand einer Reihe anderer Vierzeiler, die sich mit unserem Schicksal im letzten Kriege beschšftigen, habe ich erkannt, daŖ Nostradamus das Wort "Hadrie" als Kryptogramm fŁr Hitler gebraucht. Man lese einmal das Wort so, wie ich es jetzt trenne: H (Hitler) Ad (Adolf) Adrie = Adria, der sŁdliche Schwerpunkt der Achsenpolitik des Diktators.

Met einer Reihe anderer Vierzeiler (vert.: een serie andere kwatrijnen) doelde Centgraf op de kwatrijnen 01-08, 02-55 en 10-38 in Voorspellingen die uitgekomen zijn. Op pagina 47 van Voorspellingen die uitgekomen zijn... staat over de betekenis van het woord Hadrie het volgende: 

Hier wil ik slechts dit zeggen, dat het woord "Hadrie" de beginletters van den voor- en achternaam van Adolf Hitler bevat en tevens het woord Adria. Dit laatste woord is echter een verwijzing naar de as tussen Duitschland en ItaliŽ, die zijn zuidelijke zwaartepunt heeft in de Adria (de Adriatische Zee).

Met andere woorden: Centgraf heeft in het artikel Nostradamus und Berlin - und andere Weissagungen geclaimd degene te zijn geweest die het woord Hadrie aan Hitler heeft gekoppeld en de As-mogendheden op basis van een serie kwatrijnen die aan de Tweede Wereldoorlog zijn verbonden, een koppeling die herleid kan worden op de behandeling van de kwatrijnen 01-08, 02-55 en 10-38 in Voorspellingen die uitgekomen zijn... en de bespreking van de betekenis van het woord Hadrie op pagina 47 van dit boekje.[7] 
De aantekeningen op de titelpagina en de achterzijde van de omslag in het Berlijnse exemplaar van Voorspellingen die uitgekomen zijn..., de overeenkomst tussen de geboortemaand maart, genoemd op pagina 7 van Voorspellingen die uitgekomen zijn... en 8 maart 1893, de geboortedatum van Centgraf, en het feit dat de serie kwatrijnen met het woord Hadrie waarnaar Centgraf heeft verwezen in Nostradamus und Berlin - und andere Weissagungen herleid kan worden tot drie kwatrijnen, behandeld in Voorspellingen die uitgekomen zijn... wijzen ondubbelzinnig uit dat Centgraf de auteur is van wat op deze website de Duitse grondtekst wordt genoemd van Voorspellingen die uitgekomen zijn..., evenals zijn opmerking op pagina 70 van de eerste druk van Nostradamus - der Prophet der Weltgeschichte (Berlijn, 1953) in een relaas dat betrekking had op de periode 1939/'40, dat hij in het woord Hadrie in kwatrijn 01-08 het kryptogram voor Hitler had ontdekt.
Volgens Maichle is de naam De Tombre een pseudoniem van Centgraf, een opvatting die ook wordt voorgestaan door de Staatsbibliothek zu Berlin. In het artikel Nostradamus stelt de wereld al vier eeuwen voor raadsels, gepubliceerd in de Kerstbijlage van de editie van 24 december 1966 van het dagblad Het Vrije Volk, heeft de Nederlandse journalist Piet Heil geschreven dat De Tombre (die hij aanduidde met De Trombe) een fascistisch astroloog was. Dit gegeven kan vooralsnog niet worden gestaafd. Op deze website wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat de naam A. de Tombre een gefingeerde naam is geweest zoals de naam Jean FranÁois Pasteur in de Nederlandse nationaalsocialistische brochure Hoe zal deze oorlog eindigen?.
[8]  
Centgraf is ook de schrijver van
Nostradamus - der Prophet der Weltgeschichte (Schikowski, Berlijn, 1953-1960), Nostradamus - prophetische Weltgeschichte (Turm Verlag, Bietigheim, 1968), een boek dat onder de titel Die groŖen Weissagungen des Nostradamus - prophetische Weltgeschichte bis zum 2050 in 1981 bij Goldmann Verlag in MŁnchen is verschenen. Deze publicaties, waarin Centgraf het auteurspseudoniem dr. N. (Alexander) Centurio gebruikte, zijn een aantal malen herdrukt. Nostradamus - prophetische Weltgeschichte is in 1981 in het Nederlands is vertaald en uitgegeven onder de titel De profetieŽn van Nostradamus (Veen, Utrecht). In 1991 is de titel van deze vertaling veranderd in De ware voorspellingen van Nostradamus - de wonderbaarlijke profetieŽn van de 16e eeuwse ziener ook voor onze tijd en toekomst! Bij uitgeverij Videograph in Katowice verscheen in 1995 een Poolse vertaling van Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte, getiteld Przepowiednie Nostradamusa. De vertaalster was Ewa Jurczyk. In 2001 verscheen de vijfde druk van deze vertaling. Centgrafs auteurspseudoniem dr. N. Alexander Centurio luidt in het Pools Aleksander N. Centurio.

 

Datering van Voorspellingen die uitgekomen zijn...
De opmerking van dr. W.H.C. Tenhaeff op pagina 210 in zijn boek Oorlogsvoorspellingen... dat Voorspellingen die uitgekomen zijn... kort na mei 1940 is uitgegeven, is niet juist. De Duitse grondtekst van Voorspellingen die uitgekomen zijn... is, naar uit de tekst kan worden afgeleid, tussen 22 juni 1941 en 7 december 1941 voltooid, wat betekent dat uitgeverij Hijman, Stenfert Kroese & Van der Zande NV ten tijde van de uitgifte van Voorspellingen die uitgekomen zijn... reeds was genazificeerd. 
Hoofdstuk IV van Voorspellingen die uitgekomen zijn... begint met de opmerking dat in de voorgaande hoofdstukken die profetieŽn van Nostradamus zijn behandeld waarop de geschiedenis reeds het stempel van de waarheid en de verwezenlijking heeft gedrukt.[9] Dit betekent dat de voorspellingen die in de hoofdstukken I t/m III zijn behandeld, aan het verleden zijn gekoppeld. Paragraaf III.5 gaat over wat Nostradamus volgens Centgraf heeft geschreven over de catastrofe van het bolsjewisme.[10] In deze paragraaf is kwatrijn 05-26 gekoppeld aan het ontstaan van het bolsjewisme en kwatrijn 01-14 aan de vervolging door de bolsjewieken van de Kerk. Kwatrijn 08-15 is gekoppeld aan de strijd tussen Duitsland en Rusland in de Eerste Wereldoorlog en aan de AnschluŖ van Oostenrijk in 1938. Kwatrijn 01-99 (foutief genummerd als kwatrijn XI-XCIX) is gekoppeld aan het verbond tussen Duitsland, ItaliŽ en Japan als tegenactie tegen het bolsjewisme. Gezien de opmerking op pagina 85 in Voorspellingen die uitgekomen zijn... dat vooruitziende Franse politici in dit pact een groot gevaar zagen voor de toekomst van Frankrijk, lijkt het dat Centgraf in dit commentaar heeft verwezen naar het Antikomintern-pact bedoeld dat Duitsland, ItaliŽ en Japan op 6 november 1937 sloten. De periode van 27 jaar, genoemd in de tweede regel van kwatrijn 08-72, is becommentarieerd als een zinspeling op de bestaansduur van het bolsjewisme. Dit commentaar impliceert dat het bolsjewisme in 1944 ten einde zou gaan lopen.
De eerste regel van kwatrijn 07-07 (Sur le combat des grands chevaux legiers) is vertaald in Met het oog op de snelle vooruitgeschoven troepen. Dit kwatrijn is gekoppeld aan "de bliksemsnelle Duitse aanval die het bolsjewisme zal vernietigen". Met de "bliksemsnelle aanval" is naar mijn mening de Duitse inval in Rusland bedoeld op 22 juni 1941, ook wel Operatie Barbarossa genoemd. De eerste maanden van deze veldtocht verliepen voor de Duitsers voorspoedig. Het Russische leger kon onvoldoende weerstand bieden en Leningrad en Moskou lagen na enkele maanden onder vuur. In Voorspellingen die uitgekomen zijn... is niet verwezen naar de Duitse en Italiaanse oorlogsverklaring aan de Verenigde Staten op 7 december 1941, aansluitend op de Japanse aanval op de Amerikaanse marinebasis Pearl Harbor in Hawaii.
Of de Duitse grondtekst van Voorspellingen die uitgekomen zijn... tussen 22 juni 1941 en 7 december 1941 is voltooid of in deze periode is geschreven, kan vooralsnog niet worden vastgesteld. 

 

Voorspellingen die uitgekomen zijn... en de Antikomintern [11]
In 1933 richtte dr. Eberhard Taubert, een medewerker van Goebbels' Propagandaministerie, het Gesamtverband Deutscher antikommunistischer Vereinigungen e.V. op, een organisatie die meestal is aangeduid met de naam Antikomintern. De Antikomintern moest alle organisaties en personen die gekant waren tegen het Russische communisme, verenigen in de ideŽle strijd ertegen. Bovendien moest een krachtige Duitse anti-Russische propaganda leiden tot meer sympathie voor Duitsland als verdediger van Europa tegen het communisme. Van buiten leek de Antikomintern een particuliere organisatie. In werkelijkheid werden haar activiteiten gefinancierd door het Propagandaministerie, aan wie de Antikomintern dienstbaar was. In 1934 werd Taubert aan het hoofd geplaatst van de Nibelungen-Verlag, een uitgeverij, opgericht door het Propagandaministerie, die de publicaties van de Antikomintern zou uitgeven.
Nadat Duitsland en Rusland op 23 augustus 1939 een niet-aanvalsverdrag hadden gesloten (het Molotov - Von Ribbentrop pact), verbood het Propagandaministerie artikelen, boeken, films en lezingen die tegen Rusland waren gericht. De Antikomintern werd opgeheven. De titel van het tijdschrift van de Antikomintern werd veranderd van Contra-Komintern in Die Aktion - Kampfblatt gegen Plutokratie und VŲlkerverhetzung. Taubert raakte niet op een zijspoor; hij bleef werkzaam voor het Propagandaministerie. In december 1939 was hij betrokken bij de productie van nationaalsocialistische propaganda, gebaseerd op de CenturiŽn en/of Centurie-commentaren: hij ontwierp kettingbrieven en een foldertje.[12] Verder schreef hij het draaiboek van de antisemitische film Der ewige Jude en was hij verantwoordelijk voor de propaganda in het door Duitsland bezette Noorwegen en de propaganda, gericht tegen de trek naar de stad, die onder Volksduitsers werd gevoerd die zich in de nieuwe Poolse corridor gingen vestigen.
Vanaf april 1941 werkte Taubert met een kleine staf richtlijnen uit voor de propaganda in de veldtocht tegen Rusland. Hun eerste concrete actie was het samenstellen van pamfletten die onder de Duitse Wehrmacht en het Russische Rode Leger verspreid zouden worden. Vier weken na de inval verscheen bij de Nibelungen-Verlag het boek Warum Krieg mit Stalin? in een oplage van 450.000 exemplaren.  
Na de inval van Duitsland in de Sowjet-Unie op 22 juni 1941 werd het verbod op anticommunistische propaganda opgeheven. Kennelijk werd toen ook de Antikomintern nieuw leven ingeblazen, want op 5 januari 1945 werd het besluit genomen onderscheidingen uit te reiken aan twee deelnemers aan de Antikomintern. Eťn van hen was Centgraf, die volgens de tekst van het besluit sinds een aantal jaren vrijwillig medewerker was van de Antikomintern en had deelgenomen aan speciale acties die voor de oorlog van groot belang waren, zoals de Nostradamus-Aktion. Centgraf had de hem opgedragen taken uitgevoerd met buitengewone kundigheid en ijver en met de vereiste discretie.[13] 
Op deze website wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat de verspreiding in Nederland van Voorspellingen die uitgekomen zijn... een onderdeel was van de in het besluit van 5 januari 1945 genoemde Nostradamus-Aktion. Over de opbouw van deze Nostradamus-Aktion is mij niets bekend, ook niet of en zo ja in welke mate Taubert en/of Goebbels hierbij waren betrokken. Noch in de dagboeken van Goebbels met betrekking tot 1941, noch in de notulen van de geheime dagelijkse propagandabesprekingen op het Propagandaministerie met betrekking tot dat jaar, staan aantekeningen die betrekking hebben op een in 1941 gevoerde Nostradamus-campagne. Ook de Antikomintern komt er niet in voor, evenmin als de naam Centgraf.
In 1940-1941 zijn drie nationaalsocialistische Nostradamus-publicaties in meerdere talen vertaald en in omloop gebracht. In november-december 1939 hebben, zo wordt op deze website aangenomen, Herwarth von Bittenfeld, BŲmer en Gutterer, leidinggevenden in het Propagandaministerie, onder gebruikmaking van een aantal Centurie-commentaren een nationaalsocialistische tekst geschreven die in het tweede kwartaal van 1940 in omloop werd gebracht in acht vertalingen: een Engelse, een Franse, een Italiaanse, een Kroatische, een Nederlandse, een Roemeense, een Servische en een Zweedse vertaling. In sommige vertalingen waren teksten toegevoegd met het oog op de landen waarin die vertalingen zouden worden verspreid.[14] De nationaalsocialistische propagandaserie Informations-Schriften, geproduceerd in 1940-1941 onder auspiciŽn van het ministerie van Buitenlandse Zaken, verscheen in elf talen: het Bulgaars, het Deens, het Duits, het Engels, het Frans, het Hongaars, het Nederlands, het Portugees, het Roemeens, het Spaans en het Zweeds.[15] Nostradamus sieht die Zukunft Europas, geschreven in 1940 door de Zwitserse astroloog Karl Ernst Krafft, die vanaf januari 1940 betrokken was bij de productie van nationaalsocialistisch propagandamateriaal, gebaseerd op de CenturiŽn, is vertaald en uitgegeven in het Deens, het Frans, het Hongaars, het Portugees, het Roemeens en het Spaans. Of van de Duitse grondtekst van Centgraf meerdere vertalingen zijn gemaakt en in omloop gebracht, is mij niet bekend. In de grote bibliotheken zijn geen exemplaren bewaard van vertalingen van de Duitse grondtekst van Centgraf in andere talen dan het Nederlands.

 

Samenstelling van Voorspellingen die uitgekomen zijn...
Voorspellingen die uitgekomen zijn... telt 102 pagina's en bestaat uit een inleiding, vier hoofdstukken, een aanhangsel met gefotokopieerde teksten van 15 Franstalige kwatrijnen, volgens opgave overgenomen uit "de originele eerste uitgave van de CenturiŽn", en een inhoudsopgave.

Inleiding (p.5-17)
Waarheid en zekerheid, geboren helderziendheid - De voorspellingen van Nostradamus in juiste uitlegging - De toekomst staat vast - Het met liefde aanvaarden van zijn lot - Nostradamus als historicus - Heelal en volkerenlot


Hoofdstuk I (p.18-26)
Eenige bijzonderheden over het leven van Nostradamus - Zijn strijd tegen de pest - Politiek adviseur der Fransche koningen - Hij voorspelde het uur van zijn dood - De methode om den weg te vinden in het labyrinth van zijn duizend voorspellingen - Uiterste fijngevoeligheid ten opzichte van de historie is noodig.


Hoofdstuk II (p.27-31)
De toekomst van Nederland - Drie concentrische kringen der historie: Frankrijk, Engeland, Duitschland.

Hoofdstuk III (p.32-87)
Nostradamus heeft het woord: uitgekomen voorspellingen als borg voor de toekomst 

1.

Een blik in het jongste politieke verleden
A.

De wereldoorlog

B.

Het noodlottige jaar 1918 - De Novemberrevolutie - De troonsafstand van den keizer - Het verdrag van Versailles - De woelingen in Duitschland - Het lot van Oostenrijk.

C.

Van de Entente Cordiale over den Volkenbond naar de nieuwe Entente - Mussolini

D.

Franco - Rivera en de Spaansche burgeroorlog in het profetische historische beeld van Nostradamus.

E.

Het Nationaal-socialisme en zijn stichter

F.

Het pact tusschen Duitschland en Rusland voor het begin van dezen oorlog

2.

Het heden
A.

1939. De invloed van het eerste crisisjaar op Engeland's positie als groote mogendheid - Het conflict tussen Duitschland en Polen

B. De "Blitzkrieg" tegen Frankrijk (1940)
C.

De "Blitzkrieg" nadert Parijs - Wat gebeurt er met Parijs?

D.

De oorlog breidt zich naar Zuid-Frankrijk uit - De zetel der regeering wordt verplaatst - De vlucht van Reynaud - Het lot der Fransche vloot

3.

De visioenen van Nostradamus over de toekomst van Engeland - Duinkerken - De aanvallen op Londen - De verdrijving der Joden uit Europa

4.

Nostradamus voorziet de wonderen der techniek - De heete luchtballon - Het kanon met langen vuurmond - De onderzeeboot - Het vliegtuig - De atoomverbrijzeling

5.

Wat zegt Nostradamus over de catastrofe van het bolsjewisme?


Hoofdstuk IV (p.88-95)
De toekomst: de afloop van dezen oorlog - Het Germaansche Rijk als ordenende staat der toekomst - De in boeien geklonken oorlog


Aanhangsel
(p.96-99)
met fotocopieŽn der CenturiŽn


Inhoud (p.101-102)

 

Vormgeving en illustraties
Voorspellingen die uitgekomen zijn... valt op door de uitbundige versiering waarmee de tekst is opgemaakt. De hoofdstuktitels zijn opgemaakt in sierletters. Iedere tekstpagina is aan de bovenzijde voorzien van een ornament met vogelfiguren en bladeren. Aan het einde van de inleiding en het aanhangsel is een driehoekig ornament van bladeren afgebeeld. De tekst is opgemaakt in lettertypen van verschillende grootten. De kwatrijnteksten en citaten zijn inspringend gedrukt in cursieve letters. Ter benadrukking zijn kwatrijnteksten, citaten en sommige delen van de tekst gedrukt onder gebruikmaking van een grotere tekenafstand. De besproken kwatrijnen zijn genummerd in Romeinse cijfers. Op pagina 62 bijvoorbeeld is kwatrijn 03-50 genummerd als III, L.
In Voorspellingen die uitgekomen zijn... staan drie illustraties. Op pagina 9 is volgens het bijschrift een fotokopie afgebeeld van de titelpagina van de oorspronkelijke uitgave van Nostradamus' voorspellingen te Lyon in 1568.
Met deze aanduiding heeft Centgraf kennelijk gedoeld op wat bekend staat als de eerste "volledige" uitgave van de CenturiŽn met daarin het Voorwoord aan Cťsar, de tien CenturiŽn en de Brief aan Henri II. Er bestaat namelijk ook een uitgave-Bonhomme die als jaartal van uitgifte het jaartal 1555 draagt en uitgaven-Du Rosne die het jaartal 1557 dragen.
Op pagina 10 is volgens het bijschrift een fotokopie afgebeeld van de titelpagina van de jubileumuitgave van Nostradamus' voorspellingen in Amsterdam. Hiermee heeft Centgraf op de editie-Amsterdam-1668 gedoeld, uitgegeven door J.J. van Waesberge. Zijn suggestie dat het een jubileumuitgave betrof, berustte op het feit dat 1668, het jaar waarin deze editie is uitgegeven, 100 jaar na 1568 lag, het jaartal van de editie B.Rigaud-1568, die hij had gepresenteerd als de eerste "volledige" uitgave.
Op pagina 20 is volgens het bijschrift een fotokopie van een portret van Nostradamus afgebeeld naar een illustratie uit de eerste uitgave van zijn "Voorspellingen" in 1568 te Lyon met het onderschrift Vera loquor, nec falsa loquor sed munere coeli. Qui loquitur Deus est non ego Nostradamus. Dit portret is niet afkomstig uit een van de edities-Lyon-1568, waarin namelijk geen portretten van Nostradamus staan. Het is afkomstig uit de editie-Amsterdam-1668.[16]

 

Lyon 1568
De Tombre, p.9
titelpagina "Lyon-1568"
Amsterdam 1668
De Tombre, p.10
titelpagina "Amsterdam-1668"
Lyon 1568
De Tombre, p.20
portret "Lyon-1568"

 

Bronmateriaal
Voorspellingen die uitgekomen zijn... bevat geen bibliografie van geraadpleegde werken. In de paragraaf Vormgeving en illustraties is beschreven dat twee illustraties in Voorspellingen die uitgekomen zijn... zijn ontleend aan de editie-Amsterdam-1668. Tijdens de literatuurstudie waarop dit artikel is gebaseerd, bleek dat Centgraf bij het schrijven van de Duitse brontekst van Voorspellingen die uitgekomen zijn... ook uit andere publicaties heeft geput.

a. De kopie-Krafft-1940
Volgens opgave in Voorspellingen die uitgekomen zijn... zijn de Franstalige kwatrijnteksten in het aanhangsel overgenomen uit "de originele eerste uitgave van de CenturiŽn".[17] Hiermee is een uitgave bedoeld die het jaartal 1568 draagt en verschenen is bij de Lyonese uitgever Benoist Rigaud. In Voorspellingen die uitgekomen zijn... is de voorplaat van deze uitgave afgebeeld op pagina 10.
Tijdens de literatuurstudie waarop dit artikel is gebaseerd, zijn de Franstalige kwatrijnteksten in het aanhangsel vergeleken met de corresponderende kwatrijnteksten in de facsimile-Chomarat-2000, eveneens een heruitgave van een editie-B.Rigaud-1568. Deze vergelijking wees nogal wat verschillen uit. In zeven kwatrijnen in het aanhangsel luidden de woorden anders dan in de facsimile-Chomarat-2000. Verder is de de tekenafstand tussen de woorden citť en solaire in kwatrijn 01-08 die in Voorspellingen die uitgekomen zijn... groter dan in de facsimile-Chomarat-2000; staat aan het eind van de tweede regel van kwatrijn 03-58 in Voorspellingen die uitgekomen zijn... een punt in plaats van een dubbele punt en is de dubbele -s- in kwatrijn 08-15 in Voorspellingen die uitgekomen zijn... van ongelijke hoogte, terwijl in kwatrijn 08-15 in de facsimile-Chomarat-2000 deze dubbele -s- van gelijke hoogte is.

Verschillen tussen kwatrijnteksten in de facsimile-Chomarat-2000 en in Voorspellingen die uitgekomen zijn...


Kwatrijn
Editie-B.Rigaud 1568
(facsimile-Chomarat-2000)
Voorspellingen die uitgekomen zijn... 
(kopie-Krafft-1940)
01-08 foys fois
01-08 reourira recourira
01-47 reduictz reduicts
01-47 magistratz magistrats
03-58 Rin Rhin
05-94 Flandres Fldres
08-96 receu receue
10-31 soustenens soustenans
10-89 en eu
10-89 cinquante ciaquante
10-89 Laqueduict l'aqueduict

De Duitse Centurie-onderzoeker Wilhelm Zannoth heeft overeenkomsten geconstateerd tussen de Franstalige kwatrijnteksten in het aanhangsel in Voorspellingen die uitgekomen zijn... en de corresponderende kwatrijnteksten in de fotokopie van een editie-B.Rigaud-1568 die Krafft in 1940 had laten vervaardigen en van een inleiding had voorzien.[18] Deze fotokopie was destijds verschenen in een oplage van 299 exemplaren en was niet bestemd voor vrije verkoop. In Nostradamus - prophetische Weltgeschichte heeft Centgraf geschreven dat deze kopie ten grondslag lag aan zijn vertaling van de kwatrijnen.[19]  
In dit artikel wordt verondersteld dat van een aantal kwatrijnteksten in de kopie-Krafft-1940 fotokopieŽn zijn gemaakt ten behoeve van Voorspellingen die uitgekomen zijn... Naar aanleiding van Centgrafs opmerking in Nostradamus - prophetische Weltgeschichte dat hij de kopie-Krafft-1940 heeft gebruikt als brontekst, houdt ondergetekende rekening met de mogelijkheid dat Centgraf reeds ten tijde van het schrijven van de Duitse grondtekst van Voorspellingen die uitgekomen zijn... in het bezit was van een exemplaar van de kopie-Krafft-1940.

b. Nationaalsocialistische propaganda op basis van de CenturiŽn en/of Centurie-commentaren
De literatuurstudie die aan dit artikel ten grondslag ligt, heeft uitgewezen dat Centgraf in de Duitse grondtekst van Voorspellingen die uitgekomen zijn... materiaal heeft verwerkt uit de nationaalsocialistische brochure Hoe zal deze oorlog eindigen? (dan wel de Duitse grondtekst van deze brochure) en de brochure Die Prophezeiungen des Nostradamus, deel 18 uit de serie Informations-Schriften.

Hoe zal deze oorlog eindigen? (Den Haag, 1940; Duitse grondtekst: Berlijn, 1939)
Op pagina 8 in hoofdstuk I in Voorspellingen die uitgekomen zijn... staat een verwijzing naar "de overleden Jean FranÁois Pasteur, die zich in een kleine brochure, getiteld Hoe zal de oorlog eindigen? met de voorspellingen van Nostradamus over de huidige situatie heeft beziggehouden". De correcte titel van deze brochure luidt Hoe zal deze oorlog eindigen?. Het is de Nederlandse vertaling van de nationaalsocialistische propagandatekst die Herwarth von Bittenfeld c.s. in november - december 1939 hebben geschreven.[20]  
Op de pagina's 27 t/m 30 in Hoe zal deze oorlog eindigen? is kwatrijn 03-57 besproken. Herwarth von Bittenfeld c.s. hebben naar aanleiding van dit kwatrijn geschreven dat tientallen jaren terug de Duitse Centurie-onderzoekers Kritzinger en Loog, de Franse Centurie-onderzoekers Amiaux, De Fontbrune, Piobb en Rochetaillťe en de Engelsman Taylor onafhankelijk van elkaar het jaar 1939 hebben berekend als zijnde het noodlotsjaar voor Engeland. 
Herwarth von Bittenfeld c.s. hebben Kritzinger vermeld vanwege zijn bespreking van kwatrijn 03-57 op pagina 136 in Mysterien von Sonne und Seele (Berlijn, 1922 [1921]). Kritzinger heeft echter niets berekend; hij heeft het commentaar besproken dat Loog in Die Weissagungen des Nostradamus op kwatrijn 03-57 had geleverd.
[21]  
In Voorspellingen die uitgekomen zijn... staat aan het eind van pagina 53 en het begin van pagina 54 de opmerking dat de Nostradamuskenners Loog en Kritzinger reeds lang voor het uitbreken van de oorlog hebben voorspeld dat kwatrijn 03-57 in 1939 in vervulling zou gaan. De veronderstelling in dit artikel is dat Centgraf dit heeft overgenomen uit (de Duitse grondtekst van) Hoe zal deze oorlog eindigen?, alhoewel niet kan worden uitgesloten dat hij de commentaren heeft gelezen die Loog en Kritzinger op kwatrijn 03-57 hebben geleverd en heeft gedacht dat Kritzinger in Mysterien von Sonne und Seele zelf berekeningen had gemaakt in relatie met kwatrijn 03-57.

Die Prophezeiungen des Nostradamus (Informations-Schriften, Berlijn, 1940)
Centgraf heeft uit Die Prophezeiungen des Nostradamus (Brochure-18-DE), deel 18 uit de nationaalsocialistische serie Informations-Schriften, twee fragmenten overgenomen. Het eerste fragment heeft betrekking op het jaar 1792, genoemd in de Brief aan Henri II, dat in Brochure-18-DE is gekoppeld aan de Republikeinse Kalender die in Frankrijk in 1792 werd ingevoerd. Op pagina 7 van Die Prophezeiungen des Nostradamus staat hierover het volgende:

Im Jahre 1792 wird man sich einbilden, daŖ das Zeitalter sich erneuere.

Op pagina 11 in Voorspellingen die uitgekomen zijn... staat dat in 1792 de Franse revolutie "politiek gedocumenteerd" werd. Volgens Centgraf heeft Nostradamus in "de voorrede van zijn boek" hierover geschreven:

In dit jaar zal men zich inbeelden, dat er een nieuwe tijd ingeluid wordt.

Het tweede fragment heeft betrekking op het begrip "een spel van duizend duistere rijmen". Op pagina 23 van Voorspellingen die uitgekomen zijn... staat de opmerking dat Nostradamus, naar hij zelf in zijn proloog zegt, "in een spel van duizend duistere rijmen" de volkeren en de mensen in onzekerheid heeft willen laten. Het begrip "een spel van duizend duistere rijmen" heeft betrekking op een zesregelig vers, oorspronkelijk geschreven door Edouard Roesch in Die erstaunlichen BŁcher des Grossen Artztes, Sehers und Schicksals-Propheten Nostradamus inís Deutsche Łbertragen und dem Verstšndnisse aufgeschlossen (Stuttgart, 1850). Dit vers is op pagina 1 in Brochure-18-DE geciteerd in de variant van Bruno Noah (Nostradamus - prophetische Weltgeschichte von 1547 bis gegen 3000, Berlijn, 1928). Volgens Brochure-18-DE stond dit vers aan het begin van het boek Hundertschaften und Prophetien, waarvan het eerste deel in 1555 verscheen in Lyon. Op deze website wordt aangehouden dat Centgraf zijn opmerking over het spel van duizend duistere rijmen, waarover Nostradamus in zijn proloog zou hebben geschreven, heeft gebaseerd op de beschrijving ervan in Brochure-18-DE.
De koppeling van kwatrijn 05-94 aan de Duitse inval in BelgiŽ en Nederland kan worden teruggevoerd op het commentaar op kwatrijn 05-94 op pagina 13 in Brochure-18-DE.

c. Centurie-commentaren
Tijdens de literatuurstudie die aan dit artikel ten grondslag ligt, is gebleken dat Centgraf naast propagandamateriaal ook materiaal heeft overgenomen uit een aantal Centurie-commentaren. In een aantal gevallen heeft hij dit materiaal verder uitgewerkt. In de meeste gevallen heeft hij de bron van zijn tekst niet vermeld.

Die Weissagungen des Nostradamus (C. Loog, Pfullingen in WŁrttemberg, 1921 [1920]) [22] 
Centgraf heeft veel materiaal overgenomen uit Loogs Die Weissagungen des Nostradamus en soms bewerkt. Een aantal voorbeelden. 

Kwatrijn 05-94 (Voorspellingen die uitgekomen zijn..., p. 28)
In zijn commentaar op kwatrijn 05-94 heeft Centgraf geschreven dat graaf Zeppelin, de uitvinder van het bestuurbare luchtschip, had gezegd dat de uiterste voorpost van het Duitse Rijk in het Westen Boulogne moest zijn. Boulogne is genoemd in de tweede regel van kwatrijn 05-94. Centgrafs opmerking kan worden teruggevoerd op Loogs commentaar op kwatrijn 05-94 op pagina 91 van Die Weissagungen des Nostradamus. Loog schreef dat het opmerkelijk was dat Nostradamus, vooruitlopend op een idee van graaf Zeppelin, Boulogne had bestempeld als de uiterste voorpost van de Duitse marine. Loog echter heeft verondersteld dat kwatrijn 05-94 rond 2100 in vervulling zou gaan; Centgraf heeft dit kwatrijn betrokken op de Duitse inval in Nederland, BelgiŽ en Noord-Frankrijk in mei 1940.

Kwatrijn 05-51 (Voorspellingen die uitgekomen zijn..., p.43)
De Nederlandse vertaling van kwatrijn 05-51 in Voorspellingen die uitgekomen zijn... sluit vrijwel volledig aan bij de Duitse vertaling op pagina 66 in Loogs Die Weissagungen des Nostradamus; waarbij Centgraf in zijn vertaling het woord Barcins handhaaft en later interpreteert als een verwijzing naar Baroe in de Cyrenaica en in combinatie met TyrrheniŽ naar ItaliŽ als bondgenoot van Duitsland
In de Nederlandse vertaling staat in de derde regel uit te komen, een letterlijke vertaling van hinauszukommen.
In Die Weissagungen des Nostradamus heeft Loog dit kwatrijn aan de samenwerking tussen Engeland, Bohemen, Polen en RoemeniŽ na de Eerste Wereldoorlog gekoppeld en veronderstelde hij dat in de derde en vierde regel een strijd om de vrije doorvaart door de Straat van Gibraltar werd voorspeld. Centgraf heeft dit commentaar overgenomen en bewerkt in die zin dat hij schreef dat in de derde en vierde regel werd voorspeld dat Engeland door toedoen van ItaliŽ Gibraltar zou verliezen, wat zou horen tot de oorlogsdoeleinden van Duitsland en ItaliŽ.
In het artikel Prophete rechts - Prophete links - War Nostradamus wirklich Scharlatan und BetrŁger? (in: Der Reichswart #50, Berlijn, 12 december 1940), op deze website aangeduid met de verkorte titel Nostradamus Scharlatan?, heeft Loog zijn commentaar op kwatrijn 05-51 herzien en heeft hij dit kwatrijn gekoppeld aan de Sudetencrisis (Bohemen, 1938), de Duitse inval in Polen (1939) en de toewijzing van Roemeense gebieden aan de Sovjet-Unie en ItaliŽ (1940). Loog heeft in zijn herziene commentaar niets geschreven over een conflict met betrekking tot Gibraltar.[23] Of Centgraf dit herziene commentaar heeft genegeerd of dat het hem is ontgaan, is niet duidelijk.

Die Weissagungen des Nostradamus, p.66 Voorspellingen die uitgekomen zijn..., p.46
Die VŲlker von Dacien, England, Polen und BŲhmen
schlieŖen einen neuen Bund.
Um Łber die Sšulen des Herkules hinauszukommen,
werden Barcelona und Tyrrhenien sich grausam wettbewerben.
Het volk van DaciŽ (RoemeniŽ), Engeland en Polen
en van Bohemen zal een nieuwe Liga vormen,
om uit de zuilen van Herkules uit te komen.
In Barcin en TyreniŽ zal men wreede woelingen op touw zetten.

Kwatrijn 03-67 (Voorspellingen die uitgekomen zijn..., p.46)
De Nederlandse vertaling van kwatrijn 03-67 in Voorspellingen die uitgekomen zijn... sluit vrijwel volledig aan bij de Duitse vertaling op pagina 67 in Loogs Die Weissagungen des Nostradamus, met uitzondering van de tweede regel,waarin in de versie van Loog het woord or niet is vertaald, en de vierde regel, die in de versie van Centgraf ook nog iets anders is geordend dan in de versie van Loog
Loog heeft kwatrijn 03-67 gesitueerd in de jaren na de Eerste Wereldoorlog. In Nostradamus Scharlatan? heeft hij niet willen ingaan op de koppeling van dit kwatrijn aan het nationaalsocialisme.[24]

Die Weissagungen des Nostradamus, p.67 Voorspellingen die uitgekomen zijn..., p.46
Eine neue Sekte Philosophen wird entstehen,
die den Tod, Ehren und Reichtum verachtet.
Von den deutschen Bergen werden sie nicht begrenzt sein.
Sie werden UnterstŁtzung und Druckmittel finden, damit man ihnen folgt.
Een nieuwe secte van philosophen,
Verachtend dood, goud, eer en rijkdom,
De Duitsche bergen zullen geen grenzen voor hen vormen;
In hun gevolg zullen ze steunpunten en middelen om druk uit te oefenen hebben.

Kwatrijn 02-100 (Voorspellingen die uitgekomen zijn..., p.72)
In Centgrafs commentaar op kwatrijn 02-100 in Voorspellingen die uitgekomen zijn... staat de opmerking dat over de nood van Engeland niets naar buiten toe moet doordringen. Deze opmerking kan worden teruggevoerd op de opmerking van Loog in zijn commentaar op kwatrijn 02-100 op pagina 71 in Die Weissagungen des Nostradamus, dat van de gebeurtenissen die in kwatrijn 02-100 zijn voorspeld, niets tot de buitenwereld doordringt en dat Engeland alles geheim zal houden dat schadelijk is voor haar aanzien.

Kwatrijn 02-76 (Voorspellingen die uitgekomen zijn..., p.77-78)
De koppeling van kwatrijn 02-76 in Voorspellingen die uitgekomen zijn... aan de langeafstandskanonnen waarmee de Duitsers in 1918 beschietingen op Parijs uitvoerden en aan de Franse abt Cochin, die de Duitse legerleiding informeerde over de inslag van de granaten die met deze kanonnen werden afgevuurd, kan worden teruggevoerd op Loogs commentaar op kwatrijn 02-76 op pagina 53 in Die Weissagungen des Nostradamus. Met betrekking tot Cochin had Loog geschreven dat de derde regel van kwatrijn 02-76 in zijn richting wees, maar dat niet bekend was of Cochin lam geworden was. Centgraf schreef over Cochin dat over diens kreupelheid niets bekend was; de zinspeling hierop in kwatrijn 02-76 zou wat hem betreft ook betrekking kunnen hebben op Cochins twijfelachtige gezindheid. 

Nostradamus und seine Prophezeiungen fŁr das zwanzigste Jahrhundert (dr. B. Winkler, GŲrlitz, 1939 [1938])
Uit Winklers Nostradamus und seine Prophezeiungen fŁr das zwanzigste Jahrhundert heeft Centgraf drie kwatrijnen overgenomen die volgens Winkler betrekking hadden op achtereenvolgens de geboorte en opkomst van Hitler, de binnenlandse politiek van het nationaalsocialisme en de wetgeving die onder Hitler ontstond. Bij de behandeling van deze kwatrijnen heeft Centgraf de volgorde aangehouden waarin Winkler ze had behandeld. Centgraf heeft Winklers commentaar in hoofdlijnen overgenomen en verder uitgewerkt. 

Kwatrijn 03-58 (Voorspellingen die uitgekomen zijn..., p.48-49)
De koppeling van kwatrijn 03-58 in Voorspellingen die uitgekomen zijn... aan de geboorte en opkomst van Hitler en het commentaar op dit kwatrijn kan worden teruggevoerd op het commentaar van Winkler op de pagina's 37 en 38 in Nostradamus und seine Prophezeiungen fŁr das zwanzigste Jahrhundert. Centgraf heeft Winklers opvatting overgenomen dat in dit kwatrijn de geboorte en opkomst van Hitler zou zijn voorspeld. 
In zijn commentaar op kwatrijn 03-58 heeft Winkler twee regels geciteerd uit een gedicht van Conrad Ferdinand Meyer: Was langsam reift, das altert spat. Wenn andre welken, werden wir ein Staat!. Deze regels liet hij aansluiten op de tweede regel van kwatrijn 03-58, waarin gezinspeeld was op een volk dat "te laat was gekomen"; anders gezegd: een late opkomst had. In Voorspellingen die uitgekomen zijn... heeft Centgraf over Meyer geschreven dat deze een Zwitserse dichter was, die beschikte over de gave van helderziendheid. Winkler had hierover niets geschreven. Verder schreef Centgraf dat de regels stamden uit een werk van Meyer over Ulrich von Hutten. Ook hierover had Winkler niets geschreven.
In Nostradamus und seine Prophezeiungen fŁr das zwanzigste Jahrhundert is kwatrijn 03-58 foutief genummerd als II, 58. Deze fout keert terug in het merendeel van de vertalingen van de Duitse grondtekst van Herwarth von Bittenfeld c.s., wat doet veronderstellen dat zij in hun grondtekst dit foutieve nummer hadden overgenomen. Centgraf heeft het juiste kwatrijnnummer gegeven.

Kwatrijn 04-15 (Voorspellingen die uitgekomen zijn..., p.49-50)
De koppeling van kwatrijn 04-15 in Voorspellingen die uitgekomen zijn... aan de nationaalsocialistische binnenlandse politiek en het commentaar op dit kwatrijn kan worden teruggevoerd op het commentaar van Winkler op pagina 38 in Nostradamus und seine Prophezeiungen fŁr das zwanzigste Jahrhundert
Winkler schreef: 

Der Hunger kam von der Arbeitsfrage, nšmlich von der mangelnden ARbeitsgelegenheit; die Sšttigung kommt ebenfallsvon der Arbeitsfrage, nšmlich von der wiedergeschaffenen Arbeitsgelegenheit. Statt das Auge gierig auf das Meer zu richten: statt das Volk durch Łberseeische EinfŁhr zu ernšhren, wie es die Systemregieringen taten, wird einder dem andern ÷l und Brot geben, wird ein Volksgenosse den andern durch seine Arbeit ernšhren.

 In Voorspellingen die uitgekomen zijn... is dit als volgt weergegeven:

De honger komt door de werkloosheid en de verzadiging door den arbeid. In plaats van nu gefascineerd naar het oog van de zee te staren - bedoeld is de overzeesche invoer - geeft de een den ander olie en brood, d.w.z. gelegenheid tot arbeid.

Kwatrijn 05-79 (Voorspellingen die uitgekomen zijn..., p.50)
De koppeling van kwatrijn 05-79 in Voorspellingen die uitgekomen zijn... aan het plechtig ceremonieel in Duitsland in verband met Hitler, de grote wetgever, en het commentaar op dit kwatrijn, kan worden teruggevoerd op het commentaar van Winkler op pagina 39 in Nostradamus und seine Prophezeiungen fŁr das zwanzigste Jahrhundert. Winkler schreef in zijn commentaar dat de vlaggen in feestelijke pracht de groet brengen; dat het hele land is veranderd in ťťn grote vlaggenzee. In het commentaar in Voorspellingen die uitgekomen zijn... staat dat men in kwatrijn 05-79 letterlijk een woud van vlaggen hoort ruisen.

Ook het commentaar op de kwatrijnen 08-60 en 06-64 kan worden teruggevoerd op Nostradamus und seine Prophezeiungen fŁr das zwanzigste Jahrhundert.

Kwatrijn 08-60 (Voorspellingen die uitgekomen zijn..., p.35-36)
In Nostradamus und seine Prophezeiungen fŁr das zwanzigste Jahrhundert heeft Winkler, in navolging van Bruno Noah, de schrijver van Nostradamus - prophetische Weltgeschichte von 1547 bis gegen 3000, op pagina 34 een verband gelegd tussen kwatrijn 08-60 en het einde van de Eerste Wereldoorlog, waarbij Duitsland Lotharingen moest afstaan aan Frankrijk. Centgraf heeft in Voorspellingen die uitgekomen zijn... dit commentaar overgenomen. De Nederlandse tekst van kwatrijn 08-60 in Voorspellingen die uitgekomen zijn... correspondeert op veel punten met Winklers Duitstalige versie. 

Kwatrijn 06-64 (Voorspellingen die uitgekomen zijn..., p.45-46)
Winkler heeft dit kwatrijn op pagina 40 in Nostradamus und seine Prophezeiungen fŁr das zwanzigste Jahrhundert gekoppeld aan de gevechten in Barcelona tijdens de Spaanse Burgeroorlog. Volgens Winkler is in dit kwatrijn gezinspeeld op de karakterloze manier waarop de Roden oorlog voerden. Winkler heeft de vierde regel van kwatrijn 06-64 vertaald in Barcelona herrscht Łber die Arbeiterklasse. Centgraf heeft hierop doorgeborduurd. Op pagina 45 in Voorspellingen die uitgekomen zijn... staat dat Barcelona zich in een verschrikkelijke positie bevindt, omdat de industriŽle arbeidersklasse, die in Barcelona het bewind voert, de stad van vrede en wapenstilstand afhoudt. 

Uit het voorgaande blijkt dat Centgraf bij het schrijven van de Duitse grondtekst van Voorspellingen die uitgekomen zijn... gebruik heeft gemaakt van de volgende publicaties:

 • Europa-Verlag (uitgever): Die Prophezeiungen des Nostradamus (deel 18 uit de serie Informations-Schriften). Berlijn, 1940.

 • Krafft, K.E.: Les Propheties de Maistre Michel Nostradamus, Bildgetreuer, vergrŲsserter Abdruck einer Ausgabe der "Prophťties", erschienen bei Benoist RIGAUD Lyon unter dem Datum 1568. Frankfurt am Main, 1940.

 • Loog, C.: Die Weissagungen des Nostradamus: erstmalige Auffindung des ChiffreschlŁssels und EnthŁllung der Prophezeiungen Łber Europas Zukunft und Frankreichs GlŁck und Niedergang, 1555-2200. Pfullingen in WŁrttemberg, 1921 [1920].

 • "Pasteur, J.F.": Hoe zal deze oorlog eindigen? een belangwekkende en actueele beschouwing op grond der voorspellingen van Michel Nostradamus gegeven in "Les vrayes Centuries et Prophťties"; samengesteld uit de nagelaten geschriften van Jean FranÁois Pasteur. Den Haag, 1940; Duitse grondtekst: Berlijn, 1939.

 • Waesberge, J.J. van (uitgever): Les vrayes centuries et prophťties de maistre Michel Nostradamus. Amsterdam, 1668.

 • Winkler, dr. B.: Nostradamus und seine Prophezeiungen fŁr das zwanzigste Jahrhundert. GŲrlitz, 1939 (1938).

 

De propagandaboodschap van Voorspellingen die uitgekomen zijn...
In Voorspellingen die uitgekomen zijn... is het einde van de oorlog aangekondigd, een einde dat volgens Centgrafs commentaar op kwatrijn 10-89 een periode van vrede van 57 jaar zou inleiden en waarin volgens zijn commentaar op kwatrijn 10-42 een nieuw en gelukkig Europa tot stand zou komen onder sterke, lees Duitse leiding. Engeland, zo blijkt uit zijn commentaar op kwatrijn 07-13, zal voor de duur van 14 jaar worden bezet. Het bolsjewisme, zo blijkt uit zijn commentaar op kwatrijn 08-72, loopt als gevolg van de door Duitsland gevoerde Blitzkrieg na 27 jaar ten einde. De propaganda van Centgraf kwam erop neer dat Duitsland in Europa met succes een oorlog aan twee fronten zou voeren. De Joden, het "onvruchtbare volk", zo blijkt uit zijn commentaar op kwatrijn 08-96, worden verdreven uit Europa; hun verzoek om hulp van Arabische zijde resulteert in verdere vernedering.
Langs verschillende wegen heeft Centgraf geprobeerd de geloofwaardigheid van zijn boodschap te versterken. De eerste - gebruikelijke - weg was het koppelen van kwatrijnen aan gebeurtenissen in het verleden. Deze koppelingen moesten de indruk wekken dat kwatrijnen die in Voorspellingen die uitgekomen zijn... aan de toekomst waren gekoppeld, eveneens in vervulling zouden gaan. Niet voor niets draagt hoofdstuk III de titel
Nostradamus heeft het woord: uitgekomen voorspellingen als borg voor de toekomst. Centgraf is niet ver terug gegaan in de tijd; hij heeft in hoofdstuk III het accent op de Eerste Wereldoorlog en opvolgende gebeurtenissen en min of meer terloops een aantal kwatrijnen gekoppeld aan uitvindingen die op een of andere manier verband hielden met oorlog zoals de uitvinding van de duikboot, het langeafstandskanon en het vliegtuig. De lezer moest goed begrijpen dat Nostradamus grote oorlogen tot in detail had beschreven. 
De tweede weg bestond uit passages met betrekking tot het noodlot en de vrije wil en passages waarin Centgraf aan de hand van voorbeelden uitlegde dat hij helderziend was en dus vertrouwd met de fenomenen helderziendheid en profetie. Op pagina 13 maande hij zijn lezers hun lot met liefde te aanvaarden; niet alleen het verleden, maar ook de toekomst was een vaststaand iets. Met nadruk staat op pagina 17:

Het lot beveelt, wij moeten gehoorzamen.

Centgraf heeft een grote betrokkenheid bij Nostradamus geŽtaleerd. Zijn brochure moest niet alleen een grandioos toekomstbeeld onthullen voor zijn landgenoten (lees: Nederlanders), maar ook een geestelijk gedenkteken zijn voor Nostradamus op een manier zoals de editie-Amsterdam-1668 een jubileumuitgave was van de profetieŽn van Nostradamus.[25] Daarnaast heeft Centgraf zich gepresenteerd als een onafhankelijke Centurie-onderzoeker, die over de toekomst een andere mening was toegedaan dan "Le Peletier", Moura, "Louvť" en Piobb. Centgraf distantieerde zich eveneens van Loog, Kritzinger, Noah en "Winckler", die op grond van hun onderzoek van mening zouden zijn dat de politieke situatie in Europa pas honderd jaar later zou veranderen. Volgens Centgraf schoot hun wetenschappelijk-filologische manier van onderzoek tekort, terwijl hijzelf vanuit zijn intuÔtieve visie schreef, daarmee verwant zijnde aan Nostradamus.[26]
Ter verdere versterking van zijn propagandistische boodschap heeft Centgraf geschreven dat hij reeds in 1939 op grond van de voorspellingen van Nostradamus het verloop van de oorlog wist te construeren en lang getwijfeld had of hij zijn bevindingen zou moeten publiceren. Hij schreef dat werd het ongeloof waarop zijn brochure zou stuiten bij zijn landgenoten (in het geval van Voorspellingen die uitgekomen zijn...: de Nederlanders) publicatie weerhield. Met het oog op de actuele situatie ten tijde van de uitgave zou Voorspellingen die uitgekomen zijn... de lezers ervan de juiste weg naar de toekomst moeten wijzen.[27] 
Ook met argumenten waarin de geschiedenis van Europa ter sprake kwam, probeerde Centgraf zijn lezers te overtuigen van zijn boodschap. In hoofdstuk II (De toekomst van Nederland - Drie concentrische kringen der historie: Frankrijk, Engeland, Duitschland) heeft hij betoogd dat in de CenturiŽn Engeland vanaf de tijd van Cromwell de plaats van Frankrijk innam als invloedrijke mogendheid. Engeland behoudt deze positie voor ongeveer 300 jaar om te worden opgevolgd door Duitsland, door Nostradamus meestal "het grote GermaniŽ" genoemd.
Centgraf versterkt zijn propagandistische boodschap nog verder door vier kwatrijnen op een concrete wijze te koppelen aan Hitler. In Voorspellingen die uitgekomen zijn... zijn drie kwatrijnen beschreven waarin het woord Hadrie staat: de kwatrijnen 01-08, 02-55 en 10-38. Centgraf heeft, zoals reeds is beschreven, dit woord gepresenteerd als een anagram, waarin gezinspeeld is op Hitler en op Duitsland en ItaliŽ, de As-mogendheden. Deze vondst is van Centgraf zelf. De koppeling van kwatrijn 03-58 aan de geboorte en opkomst van Hitler heeft hij, zoals uit het voorgaande is gebleken, overgenomen uit Winklers Nostradamus und seine Prophezeiungen fŁr das zwanzigste Jahrhundert. Voegen wij daarbij de kwatrijnen 05-94 en 09-90 waarin de aanduiding Grande Germanie staat en kwatrijn 10-31, waarin staat dat het Heilige Rijk naar Duitsland zal komen, en het is duidelijk dat de lezer met kracht wordt voorgehouden dat de prominente rol die Duitsland in Europa op het punt staat te vervullen, klip en klaar beschreven is in de CenturiŽn. Overigens stond het woord Hadrie ook in kwatrijn 03-11, maar dat kwatrijn bleef in Voorspellingen die uitgekomen zijn... onbesproken. In het artikel Nostradamus und Berlin - und andere Weissagungen, gepubliceerd op 10 juli 1949 in de zondagsbijlage van het Berlijnse tijdschrift Der Kurier, heeft Centgraf dit kwatrijn gekoppeld aan de dood van Hitler. Ten tijde van het schrijven van de Duitse grondtekst van Voorspellingen die uitgekomen zijn... heeft hij er kennelijk niets mee kunnen aanvangen en het buiten beschouwing gelaten. 
In een aantal gevallen heeft Centgraf kwatrijnen verminkt. De derde regel van kwatrijn 06-25 bijvoorbeeld, die is behandeld op pagina 39, luidt: Ieune noir rouge prendra la hierarchie. Het woord ieune betekent: jong. In de Nederlandse vertaling luidt deze regel: Zwart rood geel zal zich van de hiŽrarchie meester maken. Centgraf wilde met zijn commentaar aantonen dat Nostradamus de kleuren van de Duitse vlag had voorzien ťn de volgorde van deze kleuren. Hiertoe vertaalde hij Ieune in geel, daarmee wellicht suggererend dat in de oorspronkelijke tekst eigenlijk iaune had moeten staan. 
Een ander voorbeeld is de vertaling van kwatrijn 10-100, waarin voorspeld is dat Engeland gedurende meer dan 300 jaar een overheersende rol inneemt. Deze duur staat in de tweede regel van dit kwatrijn, die luidt: le pempotan des ans plus de trois cens. De Nederlandse vertaling van deze regel, te vinden op pagina 25 in Voorspellingen die uitgekomen zijn..., luidt: De almachtige gedurende 300 jaren. Met andere woorden: Centgraf presenteerde geen periode van langer dan 300 jaar maar een periode van 300 jaar. Hij synchroniseerde dit kwatrijn met kwatrijn 03-57, waarover hij schreef dat daarin was voorspeld dat in 1939 het einde van de Britse overheersing was begonnen; kwatrijn 03-57 verwees naar een 290 jaar durende periode van Britse overheersing, die was begonnen in 1649. 
In tegenstelling tot Herwarth von Bittenfeld c.s. en de samenstellers van Brochure-18-DE heeft Centgraf zelf kwatrijnen gekoppeld aan de toekomst en deze koppelingen niet overgenomen uit andere publicaties. Een opvallende koppeling is de koppeling op de pagina's 90 en 91 van kwatrijn 01-35 aan het vooruitzicht van de overwinning van Duitsland op Engeland. Volgens Centgraf duiden de woorden lyon jeune (jonge leeuw) op Duitsland en de woorden le vieux op Engeland. Het commentaar is daarom opvallend omdat dit kwatrijn traditioneel is gekoppeld aan de verwonding boven ťťn van zijn ogen die de Franse koning Henri II op 30 juni 1559 opliep tijdens een toernooi, een verwonding die zou leiden tot zijn dood, tien dagen later.

 

Nationaalsocialisme, racisme en antisemitisme
In nationaalsocialistische brochures als Hoe zal deze oorlog eindigen?, waarvan de Duitse grondtekst uit november-december 1939 dateert, en Brochure-18-DE, die dateert uit de zomer van 1940, is de op handen zijnde ondergang van Engeland aangekondigd, de overwinning van Duitsland en de vestiging van het "Heilige Rijk" in Duitsland. De samenstellers van deze brochures hadden hun pijlen op Engeland gericht en wilden met hun propaganda een wig drijven tussen Engeland en het Europese continent. Zij deden geen concrete uitspraken over hoe het "Heilige Rijk" eruit zou zien. Nationaalsocialistische elementen als de "Nieuwe Orde" kwamen er niet in voor, evenmin als aanvallen op Joden en communisten. Op deze website wordt aangenomen dat Goebbels, toen hij in februari 1940 in zijn dagboek schreef dat de Nostradamusbrochure een schitterende brochure was geworden, bestemd voor de neutralen, geheel en al schijnheilig en braaf, op Was bringt das Jahr 1940? doelde, waarin de nationaalsocialistische ideologie op geen enkele manier ter sprake was gekomen, slechts de persoon van Hitler en Duitsland als oorlogvoerende mogendheid, verwikkeld in een titanengevecht met Engeland.[28]
De Duitse grondtekst van Voorspellingen die uitgekomen zijn... is vermoedelijk tussen 22 juni en 7 december 1941 voltooid of in zijn geheel in deze periode is geschreven. De oorlog was ongeveer twee jaar gaande. Van juli tot oktober 1940 woedde de Battle of Britain, een luchtslag boven Engeland tussen de Duitse en Engelse luchtmacht die de Engelsen in hun voordeel beslechtten. In het najaar van 1940 was niet langer Engeland het doelwit van Hitler, maar Oost-Europa. In een korte veldtocht van 6 tot 17 april 1941 werd JoegoslaviŽ door de Duitsers bezet en verdeeld. Op 22 juni 1941 vielen zij Rusland binnen. 
De Duitsers pasten in de landen die zij inmiddels hadden bezet, hun rassenwetten toe. Joden en zigeuners werden uit het openbare leven gestoten, in getto's ondergebracht en uiteindelijk gedeporteerd naar concentratiekampen, waarin zij dwangarbeid moesten verrichten, meestal tot de dood erop volgde, of werden vermoord, meestal door vergassing. Het culturele en maatschappelijke leven in de bezette landen werd genazificeerd. Het nationaalsocialisme toonde openlijk haar gezicht. Dit klonk door in de propaganda van Centgraf.
In Voorspellingen die uitgekomen zijn... staan een aantal anti-etnische c.q. antisemitische passages. In het commentaar op kwatrijn 03-57 op pagina 54 bijvoorbeeld is opgemerkt dat Nostradamus die volken bastaardvolken noemt, die niet uit ťťn volksgeheel, maar uit afzonderlijke nationaliteiten bestaan. Volgens dit commentaar is het woord Aries in de vierde regel van kwatrijn 03-57 een verwijzing naar de AriŽrs, de Duitsers. De woorden pole Bastarnan, die eveneens in de vierde regel staan, zijn vertaald in Poolschen bastaard. De Poolse staat, zo staat op pagina 54, bestond immers uit Polen, Duitsers, UkraÔners en ook uit talrijke Joden. Op pagina 55 staat de opmerking dat in Polen de vermenging tussen de Slavische bestanddelen van het Poolse volk en de Joden zeer sterk was. 
De woorden La teste raze in de tweede regel van kwatrijn 07-13 zijn op pagina 75 in Voorspellingen die uitgekomen zijn... vertaald in het leidende ras. In het commentaar staat dat met deze aanduiding, die eigenlijk moest worden gelezen als hoofdras, alleen Duitsland kan zijn bedoeld.
Volgens Voorspellingen die uitgekomen zijn... was Nostradamus niet zo goed over de Joden te spreken. In kwatrijn 08-96, dat in Voorspellingen die uitgekomen zijn... het foutieve nummer VII, XCVI draagt, zou hij naar hen hebben verwezen met de woorden Synagoge, die geheel onvruchtbaar geworden is; volgens Centgraf een waarlijk goede karakterisering van de Joodse steriliteit.
In het commentaar op kwatrijn 05-94 op pagina 27 in Voorspellingen die uitgekomen zijn... is de aanduiding Grande Germanie in de Nederlandse tekst vertaald in groote Germaansche levensruimte. Op pagina 57 is in verband met kwatrijn 05-94 deze aanduiding opnieuw gebruikt. Op pagina 92 is gesproken over het Germaansche Rijk.

 

Toespelingen op Nederland
Voorspellingen die uitgekomen zijn... moest de indruk wekken te zijn geschreven door een Nederlandse Centurie-onderzoeker. De basis voor deze mystificatie werd al in de inleiding gelegd. Op pagina 6 namelijk werd over de Centurie-onderzoekers Loog, Kritzinger, Noah en Winkler geschreven dat zij afkomstig waren uit Duitsland. Een Duitse schrijver zou hen met de term landgenoten hebben aangeduid. Op pagina 8 had de schrijver vermeld dat hij in begin november 1939 in Rotterdam in een visioen geweldige adelaars in grote menigten boven de stad zag rondvliegen. Zeven maanden later, zo vervolgde hij, vlogen de Duitse vliegtuigen boven Rotterdam. Aansluitend hierop werd de titel genoemd van de brochure Hoe zal deze oorlog eindigen?. Voorspellingen die uitgekomen zijn... had meer te bieden, namelijk een grandioos toekomstbeeld van de wereldgeschiedenis en een geestelijk gedenkteken voor Nostradamus.
Bij de bespreking van de editie-Amsterdam-1668 is op pagina 11 in een voetnoot vermeld dat een exemplaar van deze editie zich bevindt in de universiteitsbibliotheek in Amsterdam. In de voetnoot was ook een catalogusnummer vermeld. Deze voetnoot kan een poging zijn geweest kracht bij te zetten aan de mystificatie dat Voorspellingen die uitgekomen zijn... was geschreven door een Nederlander.
Aan het slot van hoofdstuk I staat de opmerking dat de schrijver op basis van de CenturiŽn reeds in 1939 het verloop van de oorlog had geconstrueerd. Vanwege het ongeloof van zijn landgenoten (dat konden dus alleen maar Nederlanders zijn) hield hij zijn ontdekkingen stil. De actualiteit gaf de doorslag zijn ontdekkingen te publiceren om zijn lezers de juiste weg naar de toekomst te wijzen.
De mystificatie van de Nederlandse nationaliteit van de schrijver werd voortgezet in hoofdstuk II. In de eerste alinea stond dat de schrijver, om de nieuwsgierigheid van zijn landslieden te bevredigen, allereerst een voorspelling van Nostradamus citeert, waaruit men zeer goed een gevolgtrekking ten opzichte van de toekomst van Nederland kan maken. Met deze woorden is het commentaar ingeluid op kwatrijn 05-94, dat werd gekoppeld aan de bezetting van het gehele Nederlandse gebied in de meidagen van 1940, met inbegrip van Boulogne. 
In de laatste regel van hoofdstuk IV tenslotte staat dat ook ons vaderland, Nederland dus, in het nieuwe Europa zijn plaats onder de zon zal innemen.
Het commentaar op kwatrijn 05-94 is het enige commentaar waarin Nederland ter sprake komt. In de overige commentaren is aan Nederland geen aandacht besteed. Wel is in hoofdstuk III bij de bespreking op pagina 33 van kwatrijn 01-26 met het oog op de Eerste Wereldoorlog nog eens een appel gedaan op de Nederlandse lezers van Voorspellingen die uitgekomen zijn...: De plotselinge uitbarsting van den wereldoorlog, zoals die ook ons Nederlanders steeds bij zal blijven, beschrijft Nostradamus in I, XXVI:...

 

Behandelde kwatrijnen in Voorspellingen die uitgekomen zijn...

Inleiding
Waarheid en zekerheid, geboren helderziendheid - De voorspellingen van Nostradamus in juiste uitlegging - De toekomst staat vast - Het met liefde aanvaarden van zijn lot - Nostradamus als historicus - Heelal en volkerenlot

Geen kwatrijnen behandeld

Hoofdstuk I   
Eenige bijzonderheden over het leven van Nostradamus - Zijn strijd tegen de pest - Politiek adviseur der Fransche koningen - Hij voorspelde het uur van zijn dood - De methode om den weg te vinden in het labyrinth van zijn duizend voorspellingen - Uiterste fijngevoeligheid ten opzichte van de historie is noodig.

10-100 1939: einde van de Engelse suprematie in Europa die was begonnen in 1649; Portugal verzet zich tegen vestiging van Amerikaanse divisies op de Azoren
Hoofdstuk II   
De toekomst van Nederland - Drie concentrische kringen der historie: Frankrijk, Engeland, Duitschland.
05-94 Mei 1940: bezetting Nederland en Vlaanderen tot Boulogne toe; Stalin zal het Molotov - Von Ribbentrop pact verbreken
Hoofdstuk III  
Nostradamus heeft het woord: uitgekomen voorspellingen als borg voor de toekomst 
02-57 [a] Eerste Wereldoorlog: 1914: moord op aartshertog Franz Ferdinand in Sarajevo 
01-26 Eerste Wereldoorlog: 1914: het begin
02-68 Eerste Wereldoorlog: Engeland weerstaat de Duitse druk 
03-71 Eerste Wereldoorlog: Engelse blokkade van Duitsland
08-60 Eerste Wereldoorlog: heroÔsche strijd Duitsland; Duitsland verliest Elzas-Lotharingen aan Frankrijk
04-75 1918: Duitsland: novemberrevolutie
07-37 1918: Duitsland: novemberrevolutie: de Duitsers brengen in Scapa Flow hun vloot tot zinken
05-83 1918: Duitsland misleid door Wilson, de president van de Verenigde Staten
04-14 1918: Troonsafstand Duitse keizer Wilhelm II; zijn vlucht naar Nederland
06-25 Oprichting Weimar-republiek; de kleuren van de Duitse vlag en de volgorde ervan
08-19 1918: Duitsland: novemberrevolutie: oproer Berlijn
08-20 1918: Duitsland: novemberrevolutie: oproer Berlijn
10-01 Na 1918: dwangarbeid Duitse krijgsgevangenen
01-82 Na 1918: isolatie Oostenrijk
06-20 Verval "oude" Entente; opkomst Mussolini
01-47 Falen Volkenbond
05-51 Verbond tussen Engeland, RoemeniŽ, Polen en TsjechiŽ ("nieuwe" Entente), Engeland zal door toedoen van ItaliŽ Gibraltar verliezen
09-16 Franco en Rivera
06-64 Spaanse Burgeroorlog: gevechten in en rond Barcelona
03-67 Ontstaan nationaalsocialisme
09-90 Steun van Duitsland aan ItaliŽ in de oorlog tegen AbessyniŽ; de AnschluŖ van Oostenrijk
03-58 Geboorte en opkomst Hitler
04-15 Binnenlandse politiek Hitler
05-79 Hitler als grote wetgever
10-38 Hadrie = Hitler; remilitarisatie Rijnland; Duitsland en Rusland sluiten zich aaneen tegen Frankrijk
10-86 1940: dankzij het Molotov - Von Ribbentrop pact heeft Duitsland Parijs veroverd
03-57 1939: fatale crisis voor Engeland; bezetting van Polen door Duitsland
09-34 1791: vlucht en arrestatie Louis XVI
05-45 1940: het Duitse leger doorbreekt de Maginotlinie
10-51 1940: het Duitse leger neemt Frans gebied in langs de Beneden-Rijn en PicardiŽ, NormandiŽ en Maine
03-06 1940: Franse vluchtelingenstroom richting Parijs
03-07 1940: Duitse luchtaanvallen op Franse troepen; Duitse troepen rukken op naar Parijs
06-43 1940: evacuatie Parijs; Frankrijk brengt als gevolg van de Engelse houding haar laatste reservetroepen in de strijd brengt ter verdediging van Parijs
10-98 1940: Parijs verduisterd bij het naderen van Duitse troepen
03-50 1940: capitulatie Parijs; Parijs betreurt het de oorlog tegen Duitsland te zijn begonnen
01-08 1940: Hadrie = Hitler; capitulatie Parijs; Hitler, redder van Parijs
01-20 1940: de oorlog in Frankrijk breidt zich uit naar Zuid- en Oost-Frankrijk
03-93 1940: de Franse regering vlucht uit Parijs naar Zuid-Frankrijk en vestigt zich te Avignon; de bevolking in deze regio staat er niet achter
03-08 1940: het Franse leger kan de Duitse opmars niet stoppen. Aan Franse zijde 1 miljoen doden en gevangenen
01-72 1940: Duitse troepen rukken op tot aan de grens tussen Frankrijk en Spanje
03-54 1940: vlucht van de Franse premier Reynaud naar Spanje. De Franse bevolking betreurt het dat het een oorlog tegen Duitsland is begonnen.
07-34 [b] 1940: gevolgen van de oorlog voor Frankrijk: honger, gevangenschap, koude 
02-59 1940: aanval van Engelse marineschepen op Franse vlooteenheden voor de kust van Oran
02-22 1940: vlucht Engelse leger uit Duinkerken
01-29 1940: Duitse marine- of luchtaanvallen op Londen
09-48 1940: winter: Duitse luchtaanvallen op Londen
02-78 1940: zware verliezen voor Franse en Frans-koloniale troepen; zware verliezen voor Engeland
05-59 Toekomst: de Duitse en Spaanse marine brengen in de Middellandse Zee de Engelse marine in moeilijkheden, strijd om Gibraltar
02-100 1940-41: chaos in Engeland dat  verlies lijdt door de Duitse onderzeeboten; Lord Halifax vraagt de Verenigde Staten om steun
02-53 Zolang het Verdrag van Versailles niet verdwijnt, blijft Duitsland Londen aanvallen
02-83 Duitse blokkade van Engels handelsverkeer
07-13 Duitsland zal Engeland bezetten voor de duur van veertien jaar
08-96 [c] De Joden, het onvruchtbare volk, verdreven uit Europa en verder vernederd door de Arabieren 
05-57 1794: Oostenrijk maakt tijdens een veldslag gebruik van luchtballonnen (MontgolfiŤre)
02-76 1918: Parijs beschoten door langeafstandskanonnen
02-05 Voorspelling van de uitvinding van de duikboot
03-13 1940-41: aanvallen van Duitse duikboten op Engeland
02-75 Voorspelling van de uitvinding van het vliegtuig en van het luchtafweergeschut 
03-44 September 1940: experimenten atoomsplitsing op de Jungfrau
05-26 Ontstaan van het bolsjewisme
01-14 Vervolging van de Kerk door de bolsjewieken
08-15 Eerste Wereldoorlog: aanvallen van de bolsjewieken op Duitsland
01-99 [d]  November 1937: Antikomintern-pact Duitsland - ItaliŽ - Japan als actie tegen het bolsjewisme 
08-77 [e] Het bolsjewisme, de Antichrist, zal 27 jaar bestaan 
07-07 Juni 1941: Duitse invasie in Rusland, het Russische leger zal ten onder gaan

Hoofdstuk IV 
De toekomst: de afloop van dezen oorlog - Het Germaansche Rijk als ordenende staat der toekomst - De in boeien geklonken oorlog

10-31 Duitsland als ordenende staat der toekomst
01-35 Duitsland overwint Engeland
02-55 [f] Hadrie = Hitler; laatste veldtocht van Duitsland; Hitler verslaat zijn tegenstanders vernietigend 
02-77 Hitler verkrijgt de macht in Europa; Engeland en Frankrijk zijn overwonnen
10-89 Einde van de oorlog; vrede voor de duur van 57 jaar; Europese volkeren werken samen
10-42 [g] Einde van de oorlog; Europa gedijt onder sterke leiding 

Noten bij het kwatrijnoverzicht

 1. In Voorspellingen die uitgekomen zijn... heeft dit kwatrijn het foutieve nummer II, VII. [retour]

 2. In Voorspellingen die uitgekomen zijn... heeft dit kwatrijn het foutieve nummer III,XXXIV. [retour]

 3. In Voorspellingen die uitgekomen zijn... heeft dit kwatrijn het foutieve nummer VII, XCVI. [retour]

 4. In Voorspellingen die uitgekomen zijn... heeft dit kwatrijn het foutieve nummer XI, XCIX. [retour]

 5. In Voorspellingen die uitgekomen zijn... heeft dit kwatrijn het foutieve nummer VIII, LXXII. [retour]

 6. In Voorspellingen die uitgekomen zijn... is dit kwatrijn in dit uitleg foutief genummerd als kwatrijn II, V. [retour]

 7. In Voorspellingen die uitgekomen zijn... heeft dit kwatrijn het foutieve nummer X, LII. [retour]

 

Voorspellingen die uitgekomen zijn... in kranten in de Tweede Wereldoorlog
In de Tweede Wereldoorlog is in een aantal kranten aandacht besteed aan Voorspellingen die uitgekomen zijn... en zijn er advertenties geplaatst. In deze paragraaf treft u enkele voorbeelden hiervan aan. Er is in deze paragraaf geen sprake van een volledig overzicht van de artikelen die in de Tweede Wereldoorlog in Nederland zijn gewijd aan Voorspellingen die uitgekomen zijn... Wat opvalt, is dat een aantal malen sprake lijkt te zijn van een georganiseerde campagne om Voorspellingen die uitgekomen zijn... onder de aandacht te brengen. Hiermee werd het mogelijk een groot aantal lezers te bereiken en hen te confronteren met deze propaganda, ongeacht of men de brochure wilde kopen of niet. Ook in de Amersfoortsche Courant van 18 april 1942 is Voorspellingen die uitgekomen zijn... besproken, maar dan met een vernietigend oordeel over de inhoud ervan, dit terwijl deze krant evenals de andere kranten in Nederland was gelijkgeschakeld.
De geschatte aantallen abonnees zijn overgenomen uit tabel 9.1 van het proefschrift Niet voor publicatie - De legale Nederlandse pers tijdens de Duitse bezetting (dr. R.A.H. Vos, Amsterdam, 1988).

De Telegraaf, 12 februari 1942; De Gelderlander, Nijmeegse editie, 13 februari 1942; Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant, 13 februari 1942; De Tijd - Dagblad voor Nederland, 13 februari 1942; De Zuidwillemsvaart, 13 februari 1942
Dagblad De Telegraaf was een zelfstandig dagblad van neutrale signatuur. Eind 1940 was het geschatte aantal abonnees 86.300.
Dagblad De Gelderlander - Hoofdorgaan der provincie was een zelfstandig dagblad van Rooms-katholieke signatuur. In de oorlog verschenen vijf edities van De Gelderlander, waaronder edities voor Apeldoorn, Arnhem en Nijmegen. Eind 1940 was het geschatte aantal abonnees 33.371. Wegens papierschaarste werd De Gelderlander op 16 maart 1942 opgeheven. 
De Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant was een zelfstandig dagblad van neutrale signatuur. Eind 1940 was het geschatte aantal abonnees 6312.
De Tijd - Godsdienstig en staatkundig dagblad was een zelfstandig dagblad van Rooms-katholieke signatuur. Eind 1940 was het geschatte aantal abonnees 10.447.
De Zuidwillemsvaart - Nieuwe Helmondsche Courant waarin opgenomen "Het nieuws van de week" Helmondsche Courant was een zelfstandig dagblad van Rooms-katholieke signatuur. Eind 1940 was het geschatte aantal abonnees 6.856.
Op pagina 4 van de editie van 12 februari 1942 van De Telegraaf stond het bericht dat
de uitgave van Voorspellingen die uitgekomen zijn...  niet verboden was. Volgens dat bericht was van bevoegde zijde meegedeeld aan het A.N.P. (Algemeen Nederlandsch Persbureau) dat het boekje van De Tombre in tegenstelling tot lopende geruchten niet verboden was. Een soortgelijk bericht stond op pagina 5 van de Nijmeegse editie van De Gelderlander, op pagina 2 van de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant, op pagina 3 van De Tijd en op pagina 2 van De Zuidwillemsvaart.

Het Rotterdamsch Nieuwsblad, 19 februari, 18 maart en 24 april 1942
Het Rotterdamsch Nieuwsblad was een zelfstandig dagblad met een neutrale signatuur. Eind 1940 was het aantal geschatte abonnees 90.000. In juli 1943 was het aantal geschatte abonnees 107.697.
Op pagina 7 van de editie van 19 februari 1942 van het Rotterdamsch Nieuwsblad stond een advertentie voor Voorspellingen die uitgekomen zijn..., op naam van de Haagsche Lyceum Boekhandel, gevestigd in Den Haag aan de Laan van Meerdervoort 708. Deze advertentie, waarvoor meerdere lettertypen en opmaakprofielen waren gebruikt, had als kop:
Het verloop van dezen oorlog reeds in 1558 voorspeld. Deze kop heeft betrekking op Voorspellingen die uitgekomen zijn... Daaronder stonden de regels: Een vraag, die velen op de lippen brandt: "HOE ZAL DEZE OORLOG EINDIGEN?", waarmee lijkt te zijn ingehaakt op de titel van de brochure Hoe zal deze oorlog eindigen?. Volgens de advertentie was het terecht dat veel mensen niet in waarzeggers geloven. Nostradamus was echter een ander geval: het grote aantal van zijn voorspellingen die waren uitgekomen namen alle twijfel weg over zijn betrouwbaarheid als helderziende. Nostradamus voorspelt niet alleen dat wat wij graag willen horen, maar ook dat wat wij tegen onze wil moeten ondergaan. Als voorbeeld van een treffende voorspelling werden in de advertentie de namen van Franco en Rivera opgevoerd. De oplage van Voorspellingen die uitgekomen zijn... zou beperkt zijn. Eenmaal uitverkocht, zou geen herdruk verschijnen vanwege de papierschaarste. Een bestelbon maakte deel uit van de advertentie; belangstellenden konden voor f 0,90 en rembourskosten f 0,30 een exemplaar van Voorspellingen die uitgekomen zijn... bestellen bij de Haagsche Lyceum Boekhandel.
Op 18 maart 1942 verscheen in het Rotterdamsch Nieuwsblad een tweede advertentie voor Voorspellingen die uitgekomen zijn... Ook voor deze advertentie, op naam van de Haagsche Lyceum Boekhandel, waren meerdere lettertypen en opmaakprofielen gebruikt. De kop van de advertentie luidde als volgt: HET BOEK VAN NOSTRADAMUS MAG VRIJ WORDEN UITGEGEVEN. De lezers werden er in de advertentie op attent gemaakt dat Voorspellingen die uitgekomen zijn... tot op heden niet verboden was, in tegenstelling tot geruchten die de ronde deden. Verder werd hen voorgehouden dat Nostradamus, die reeds in 1558 het lot van Parijs had voorspeld - een zinspeling op de capitulatie van Parijs in juni 1940 - ook het nodige had voorspeld over het verloop van de oorlog voor onder andere Frankrijk, Portugal, Duitsland, Engeland, Nederland en Rusland. Nostradamus werd gepresenteerd als iemand die geen politicus was of een bepaalde richting aanhing. Evenmin was hij een waarzegger die de mensen naar de mond praatte; hij voorspelde op basis van zijn wetenschappelijke onderzoekingen. Ook bij deze advertentie was een bestelbon opgenomen, waarmee exemplaren van Voorspellingen die uitgekomen zijn... konden worden besteld bij de Haagsche Lyceum Boekhandel. 
De advertentie in het Rotterdamsch Nieuwsblad waarin werd voorgehouden dat de uitgave van Voorspellingen die uitgekomen zijn... niet verboden was, verscheen ruim een maand na het soortgelijke bericht in de editie van 13 februari 1942 van De Gelderlander. Dit doet het vermoeden rijzen dat er sprake is geweest van een georganiseerde campagne om Voorspellingen die uitgekomen zijn... onder de aandacht te brengen. Het benadrukken van het niet verboden zijn kan een manoeuvre zijn geweest van de propagandisten, die op deze manier de nieuwsgierigheid van de mensen wilden prikkelen.
Op pagina 3 in de editie van 24 april 1942 van het Rotterdamsch Nieuwsblad stond de mededeling dat Voorspellingen die uitgekomen zijn... was verschenen bij uitgeverij Hijman, Stenfert Kroese en Van de Zande NV te Arnhem.

De Delftsche Courant, 27 februari 1942
De Delftsche Courant - Nieuwsblad voor Delft en Delfland was een neveneditie van de Haagsche Courant en had een neutrale signatuur. Eind 1940 was het geschatte aantal abonnees 6.988. In juli 1943 was het geschatte aantal abonnees 10.181. 
Op pagina 4 van de editie van 27 februari 1942 van het dagblad Delftsche Courant -Nieuwsblad voor Delft en Delfland staat boven in de tweede kolom een advertentie van de Academia Boekhandel, gevestigd in Delft aan de Oude Delft 101-103, waarin reclame wordt gemaakt voor Voorspellingen die uitgekomen zijn... Reeds in 1558, zo stond in de advertentie, voorspelde de beroemde Michael Nostradamus de uitslag van de oorlog 1914-1918 en die van de oorlog die in 1942 gaande was. Uit een in de universiteit van Amsterdam bewaard gebleven originele uitgave zijn ten behoeve van Voorspellingen die uitgekomen zijn... die voorspellingen gelicht die betrekking hebben op de oorlog die gaande is. Wie geÔnteresseerd was in het verdere verloop van de oorlog, kon Voorspellingen die uitgekomen zijn... bij de Academia Boekhandel bestellen tegen de prijs van f 0,90 en het franco thuis laten bezorgen.

Het Dagblad voor IJmuiden - Velsen - Beverwijk - Driehuis - Santpoort, 28 februari 1942; Oprechte Haarlemsche Courant, 28 februari 1942
Het Dagblad voor IJmuiden - Velsen - Beverwijk - Driehuis - Santpoort was een kopblad van de Oprechte Haarlemsche Courant, een zelfstandig dagblad van neutrale signatuur. Het verspreidingsgebied van Het Dagblad voor IJmuiden [...] strekte zich uit tot Velsen, Wijk aan Zee, Castricum, Heemskerk, Uitgeest, Egmond aan Zee en Katwijk.
Op pagina 7 van de editie van 28 februari 1942 van Het Dagblad voor IJmuiden [...] staat een advertentie waarin de lezer geattendeerd wordt op de mogelijkheid Voorspellingen die uitgekomen zijn... te bestellen bij postbus 6, Heemstede, onder het motto "ons lot", tegen een prijs van f 0,90. In de advertentie werd Voorspellingen die uitgekomen zijn... aangeprezen als een bewerking van het belangwekkende boek van Nostradamus, die in 1558 het verloop had voorspeld van de oorlog die anno 1942 gaande was. Hij zag duidelijk het lot van de "machtige staten". 
Deze advertentie stond ook op pagina 7 van de editie van 28 februari 1942 van de Oprechte Haarlemsche Courant, een zelfstandig dagblad van neutrale signatuur, met eind 1940 een geschat aantal abonnees van 10.377.

Volk en Vaderland - Nationaal-socialistisch weekblad, 6 maart 1942
Volk en Vaderland, opgericht in 1933, was de spreekbuis van de NSB. In 1942 was de oplage ongeveer 70.000 exemplaren.
Rechtsboven op pagina 8, de laatste pagina van de editie van 6 maart 1942 van Volk en Vaderland, staat een advertentie van de Nationaal-socialistische boekerij H. van Poelgeest, Langestraat 61, Hilversum, waarin reclame wordt gemaakt voor Voorspellingen die uitgekomen zijn..., aangeduid met de titel Staat onze toekomst vast?. De nieuwsgierigheid van de lezers van deze advertentie werd geprikkeld met de tekst dat ieder dit merkwaardige boek moest lezen teneinde het lot van Europa te leren kennen. De voorraad ervan was zeer beperkt. Na overmaking van f 1,15 op de rekening van de boekerij stortten, zou Voorspellingen die uitgekomen zijn, een keurig gebonden boekje in fraaie omslag, franco thuisgestuurd worden.

De Laarder Courant - De Bel, 10 en 13 maart 1942
De Laarder Courant - De Bel waarin opgenomen de "Blaricummer Courant"en de "Eemnesser Courant" verscheen tweemaal per week, op dinsdag en vrijdag. 
In de edities van 10 en 13 maart 1942 van de Laarder Courant - De Bel waren kleine advertenties geplaatst door een boek- en kantoorboekhandel, gevestigd in Hilversum aan de Langestraat 61, waarin de mogelijkheid werd geboden om Voorspellingen die uitgekomen zijn... voor f 1,15 franco toegezonden te krijgen. Voorspellingen die uitgekomen zijn... werd in deze advertenties aanbevolen als een merkwaardig boek, dat iedereen gelezen moest hebben, en dat nog keurig gebonden was ook.

Het Leidsch Dagblad, 13 maart 1942
Het Leidsch Dagblad werd in 1860 opgericht door Albertus Willem Sijthoff, die ook de oprichter was van Het Vaderland, de Haagsche Courant en het Rotterdamsch Nieuwsblad. In 1943 werd het Leidsch Dagblad opgeheven, omdat de krant geen nationaalsocialistische hoofdredacteur wilde. Tegen het einde van 1940 bedroeg het geschatte aantal abonnees 21.300; in juli 1943 bedroeg het geschatte aantal abonnees 29.417.
In de rubriek Kunst en letteren op pagina 2 van de editie van 13 maart 1942 van het Leidsch Dagblad stond vermeld dat bij uitgeverij Hijman, Stenfert Kroese en v.d. Zande in Arnhem Staat onze toekomst vast. Voorspellingen van Nostradamus was verschenen, geschreven door A. de Tombre.

Storm - Blad der Nederlandsche SS, 13 maart 1942
Het weekblad Storm - Blad der Nederlandsche SS is verschenen tussen 11 april 1941 en 4 mei 1945, een dag voor de capitulatie van Duitsland. Storm was de spreekbuis van de Nederlandse SS. Te beginnen met het eerste nummer was Storm scherp antisemitisch. Vormgegeven als een opinieblad, moest de inhoud van Storm bij de lezers belangstelling opwekken voor de ideeŽn van de SS. In de zomer van 1942 waren ongeveer 5000 mensen geabonneerd op Storm. De oplage bedroeg in die periode 12.500 exemplaren.
Op pagina 2 van de editie van 13 maart 1942 van Storm staat het artikel Voorspellings-kolder. Hierin wordt met Voorspellingen die uitgekomen zijn... op rigoureuze wijze de vloer aangeveegd. De bespreking opent met de opmerking dat in deze tijd van papierschaarste het beschikbare papier met de grootst mogelijke zorg verdeeld moet worden. Reden waarom alle uit te geven boeken eerst worden beoordeeld door het departement van volksvoorlichting. Waardeloze boeken moeten wachten op betere tijden. Voorspellingen die uitgekomen zijn... is volgens Storm  een waardeloos boek, dat om onbegrijpelijke reden de keuring heeft doorstaan. Wie gelooft in helderziendheid, gelooft dat vanaf het ontstaan van het heelal de toekomst vaststaat. Een dergelijk geloof betekent dat mensen geen aandeel hebben in de vorming van de wereld. Dit druist in tegen het nationaalsocialisme, dat zich op de vrije wil baseert.
Het voornaamste punt van kritiek van de schrijver van Voorspellings-kolder op Voorspellingen die uitgekomen zijn... is dat de schrijver van Voorspellingen die uitgekomen zijn... zich te buiten gaat aan fantasieŽn en vervalsingen. De Franse tekst van kwatrijn 09-16 in acht nemend, die is afgedrukt op de pagina's 44 en 97 van Voorspellingen die uitgekomen zijn..., komt de auteur van Voorspellings-kolder tot de conclusie dat het niet Nostradamus is geweest die in dit kwatrijn de namen van Franco en Primo de Rivera heeft gezien, maar De Tombre.Op pagina 46 in Voorspellingen die uitgekomen zijn... wordt kwatrijn 03-67 uitgelegd als een treffende beschrijving van de doeleinden van het nationaalsocialisme. De auteur van Voorspellings-kolder karakteriseert deze uitleg als prietpraat van de Nederlandsche Unie. De opvatting in Voorspellingen die uitgekomen zijn... dat Hitler in de ProfetieŽn van Nostradamus is aangeduid met het anagram Hadrie, vindt in de ogen van de auteur van Voorspellings-kolder evenmin genade. 
De conclusie van de auteur van Voorspellings-kolder is dat de uitgave van Voorspellingen die uitgekomen zijn... zonde is van het papier, de drukinkt en het werk dat eraan is besteed in de drukkerij. Wie Voorspellingen die uitgekomen zijn... leest en daardoor overtuigd raakt van het bestaan van de gave van helderziendheid, doodt de vrije wil, die al te lijden heeft gehad onder kerkelijke en andere genootschappen.
Kennelijk is de auteur van Voorspellings-kolder zich er niet bewust van geweest dat hij een nationaalsocialistische propagandabrochure bekritiseerde die, door in te spelen op het bijgeloof dat onder de Nederlandse bevolking leefde, moest bewerkstelligen dat de Nederlanders zich neer zouden leggen bij de onvermijdelijke, op handen zijnde Duitse eindoverwinning, eeuwen geleden door de beroemde Nostradamus voorspeld.

Het Vaderland, 25 maart en 25 juni 1942
De Haagse krant Het Vaderland was een onafhankelijk dagblad van liberale signatuur. Eind 1940 was het geschatte aantal abonnees 11.353. In juli 1943 was het geschatte aantal abonnees 8.736.
Op pagina 2 van de ochtendeditie van Het Vaderland van 25 maart 1942, in de rubriek Van de bonte boekentafel, werd onder de titel Voorspellingen die uitgekomen zijn... Staat onze toekomst vast?, aandacht geschonken aan de brochure die op naam stond van De Tombre. De titel van deze bespreking was overgenomen van de omslag van Voorspellingen die uitgekomen zijn...
[29] De bespreking was geschreven door Leo Picard, werkzaam van 1918 tot 1943 als redacteur.[30]
Picard wist te melden dat A. de Tombre de tekst van Nostradamus had vertaald en van commentaar had voorzien en de gave der voorspelling bezat. Als treffend voorbeeld voerde hij het woord Hadrie op en beschreef hij de betekenis die De Tombre eraan had gegeven. Verder stond hij stil bij het gebruik dat Nostradamus maakte van het woord "Rijn" in de zin van een aanduiding voor alle rivieren in Duitsland, waaronder ook de Donau. Hierin week hij af van de tekst.[31]
Het belang van Voorspellingen die uitgekomen zijn... was volgens Picard het feit dat het veel stof bevatte voor gesprekken en overwegingen. Men kon er volgens hem een zeer interessant gezelschapsspelletje mee organiseren. Deze opmerking kan worden uitgelegd als de suggestie geruchten op gang te brengen.
In de avondeditie van 25 juni 1942 stond een advertentie voor Voorspellingen die uitgekomen zijn... die identiek was aan de advertentie in de editie van 18 maart 1942 in het Rotterdamsch Nieuwsblad, met dien verstande dat voor de advertentie in Het Vaderland slechts ťťn lettertype was gebruikt.

De Nieuwe Tilburgsche Courant, 26 maart 1942
In het midden van de rechter kolom van pagina 2 van de Nieuwe Tilburgsche Courant, Tilburgsch dagblad waarin opgenomen: de Tilburgsche Courant en het Dagblad van het Zuiden, stond in de rubriek Boeken en tijdschriften een opsomming van titels van boeken die aan de redactie van de Nieuwe Tilburgsche Courant waren toegezonden. Een bonte reeks boeken, waaronder een boek over het christendom in oost en west, een boek over modelspoorwegbouw, de in 1941 in Tilburg uitgebrachte dichtbundel Voor regenachtig weer, geschreven door Charles. Bressers, en een herdruk van een in 1926 door F. de Pillecyn geschreven essay over het leven van Hugo Verriest, een belangrijke vertegenwoordiger van de "Vlaamse Beweging". 
In de opsomming stond ook de titel Staat onze toekomst vast? Voorspellingen van Nostradamus uit het jaar 1558 over het verloop van den huidigen oorlog door A. de Tombre. Uitg. Hijman, Stenfert Kroese en Van de Zande NV, Arnhem. Net als bij de andere titels was er geen informatie over de inhoud. Het is niet duidelijk wie dit boek naar de redactie van de Nieuwe Tilburgsche Courant heeft gezonden en met welk doel. In de edities van 22 en 23 juli 1940 had de Nieuwe Tilburgsche Courant grote delen van Hoe zal deze oorlog eindigen? gepubliceerd. Voorzover valt na te gaan, heeft de Nieuwe Tilburgsche Courant geen bespreking gewijd aan Voorspellingen die uitgekomen zijn...

De Misthoorn, 28 maart 1942
Het Amsterdamse weekblad De Misthoorn, in 1937 opgericht onder de naam Ons Volksbelang, was een zeer kwaadaardig antisemitisch scheldblad, waarin ook de Vrijmetselarij werd aangevallen. Eind 1939 kreeg De Misthoorn een publicatieverbod opgelegd wegens overtreding van de bepaling in het Wetboek van Strafrecht inzake opruiing en belediging van het openbaar gezag, andere openbare lichamen en bevolkingsgroepen. De druk van De Misthoorn werd voortgezet in Hamburg. In de zomer van 1940 verscheen De Misthoorn weer in Nederland, met steun van de Duitsers, in een oplage van 20.000 exemplaren, grotendeels gratis verspreid. Gaandeweg volgde De Misthoorn de lijn van de Nederlandse SS en werd de NSB meer en meer op de hak genomen. De NSB wist bij de Duitsers in september 1942 te bewerkstelligen dat  De Misthoorn werd verboden.
Op pagina 8 van de editie van 28 maart 1942 werd in het artikel Wilt u de toekomst kennen? Nostradamus zal ze u openbaren! aandacht besteed aan Voorspellingen die uitgekomen zijn... De schrijver van het artikel bestempelde waarzeggen als een illusie van de oude, stervende democratische wereld. Onder het nationaalsocialisme bouwden nieuwe mensen een nieuwe wereld. Zij waren de bewuste dragers van een nieuwe wereldbeschouwing en zouden hun eigen leven bouwen en derhalve hun eigen profeet zijn. Het verschijnen van Voorspellingen die uitgekomen zijn... werd dan ook bestempeld als het oprakelen van het dovend vuur van de voorspellingswaanzin van een voorbije era. Nationaalsocialisten hadden het niet nodig om door middel van Nostradamus een hart onder de riem gestoken te krijgen als het ging om de afloop van de oorlog. Onder verwijzing naar het weekblad Storm, uitgegeven door de Nederlandse SS, kennelijk een verwijzing naar het artikel Voorspellings-kolder in de editie van Storm van 19 maart 1942, bestempelde de schrijver van Wilt u de toekomst kennen? Nostradamus zal ze u openbaren! de vertaling van de Franse profetische teksten als lachwekkend. Naar zijn mening waren geschriften als Voorspellingen die uitgekomen zijn... geen propaganda voor het nationaalsocialisme en hij hoopte dat de bevoegde instanties uitgave van soortgelijke geschriften zouden tegenhouden. 
Zo te lezen is de schrijver van Wilt u de toekomst kennen? Nostradamus zal ze u openbaren! zich er niet bewust van geweest dat hij zijn kritiek uitoefende op een nationaalsocialistische propagandabrochure die, door in te spelen op het bijgeloof dat onder de Nederlandse bevolking leefde, moest bewerkstelligen dat de Nederlanders verder verzet zou staken en zich neer zouden leggen bij de onvermijdelijke, op handen zijnde Duitse eindoverwinning, eeuwen geleden door de beroemde Nostradamus voorspeld.

Utrechtsch Nieuwsblad, 16 april 1942
Het Utrechtsch Nieuwsblad was een zelfstandig dagblad van neutrale signatuur. Eind 1940 was het geschatte aantal abonnees 31.000. In juli 1943 was het geschatte aantal abonnees 52.422. 
In de rubriek Nieuwe uitgaven op pagina 6 van de editie van 16 april 1942 van het Utrechtsch Nieuwsblad heeft waarnemend hoofdredacteur W.A. Pohl een bespreking gewijd aan Voorspellingen die uitgekomen zijn..., dat hij aanduidde met de omslagtitel Staat onze toekomst vast?. Volgens Pohl heeft De Tombre eerst een aantal uitgekomen voorspellingen besproken om vervolgens een aantal voorspellingen aan te passen aan "de huidige tijdsomstandigheden" om vervolgens de conclusie te trekken dat Duitsland de oorlog zal winnen. Bij die conclusie plaatst Pohl de kanttekening dat de voorspellingen voor meerdere uitleg vatbaar zijn, ook als men ervan overtuigd is dat Duitsland de oorlog zal winnen. Pohl stelt vraagtekens bij het betrekken van de woorden castel Franco op generaal Franco, zoals hij ook vraagtekens stelt bij de interpretatie van het woord Gaule als een zinspeling op generaal Charles de Gaulle, mede omdat het hem (Pohl) onmogelijk lijkt dat De Gaulle ooit premier zal worden.
Pohl eindigt zijn bespreking met de opmerking dat hij de voorspellingen van Nostradamus als belangwekkend beschouwt, maar niet meer dan dat, en raadt zijn lezers aan rustig af te wachten tot alle voorspelde gebeurtenissen achter de rug zijn. Pas dan zou namelijk duidelijk worden wie het met zijn interpretaties bij het rechte eind heeft gehad.
De opmerking van Pohl dat De Tombre een aantal voorspellingen heeft aangepast aan "de huidige tijdsomstandigheden" lijkt te impliceren dat hij het propagandistisch karakter van Voorspellingen die uitgekomen zijn... heeft doorgrond.

De Amersfoortsche Courant, 18 april 1942
De Amersfoortsche Courant - Dagblad voor Amersfoort en Geldersche Vallei was een zelfstandig dagblad van neutrale signatuur. Eind 1940 was het geschatte aantal abonnees 5.700. In juli 1943 was het geschatte aantal abonnees 13.915. 
Op pagina 2 van de editie van 18 april 1942 van de Amersfoortsche Courant heeft ene v.T. in de rubriek Boeken en tijdschriften aandacht besteed aan Voorspellingen die uitgekomen zijn..., dat hij aanduidde met de omslagtitel Staat onze toekomst vast?. In niet mis te verstane bewoordingen veegde v.T. met de inhoud van Voorspellingen die uitgekomen zijn... de vloer aan. Ten eerste bracht hij tegen Voorspellingen die uitgekomen zijn... in dat het standpunt van de schrijver ervan dat de toekomst vaststaat, verkeerd was. De mens draagt volgens v.T. zijn lot in eigen handen en maakt zodoende zelf zijn toekomst. Aan voorspellingen in het algemeen kon v.T. dan ook geen geloof hechten, aan die van Nostradamus zeker niet, omdat ze in de CenturiŽn dermate verwrongen zijn weergegeven, dat ze voor velerlei uitleg vatbaar zijn. In verband hiermee bracht hij tegen de prognose van Voorspellingen die uitgekomen zijn... dat Engeland de oorlog zou verliezen en dat het Germaanse Rijk de leidende macht in Europa zou worden, in dat enkele jaren tevoren een andere uitlegger van de orakeltaal van Nostradamus Duitsland liet vernietigen. 
v.T. eindigde zijn bespreking met de conclusie dat Voorspellingen die uitgekomen zijn... geen enkel nut had, ook niet als ontspanningslectuur, en vond het zonde van de tijd die men eraan zou willen besteden.

 

Voorspellingen die uitgekomen zijn... en Centgrafs naoorlogse Centurie-commentaren
In zijn naoorlogse Centurie-commentaren heeft Centgraf tal van elementen verweven die terug kunnen worden gevoerd op Voorspellingen die uitgekomen zijn..., waaronder ook het toekomstperspectief. Volgens Voorspellingen die uitgekomen zijn... zou Engeland haar leidende rol in de wereld moeten afstaan aan Duitsland en van het wereldtoneel verdwijnen. Duitsland, geleid door Hitler, zou Europa doen floreren voor de duur van 57 jaar. De leidende rol van Duitsland bleek volgens Centgraf uit onder andere kwatrijn 10-31, waarvan de eerste regel luidt: Le saint empire viendra en Germanie (het heilige rijk zal naar Duitsland komen). Kort na het verschijnen van Voorspellingen die uitgekomen zijn... zou dit alles werkelijkheid moeten worden.
In Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte (Berlijn, 1953) blijkt Hitler in zijn hoedanigheid van toekomstig leider van Europa plaats te hebben gemaakt voor Hendrik de Gelukkige, de laatste telg uit het Franse Huis Bourbon, die rond 2040 president van de Verenigde Staten van Europa zal worden en in die hoedanigheid de wereld een weldadige vrede schenkt die 57 jaar zal aanhouden. Engeland moet haar leidende rol in de wereld afstaan aan Duitsland en wordt ťťn van de Amerikaanse staten. Op grond van kwatrijn 10-31 heeft Centgraf in Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte gesteld dat Duitsland rond 2040 een leidende spirituele rol in Europa krijgt en de menselijkheid en verbondenheid tussen de volken zal bevorderen.
In Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte (Bietigheim, 1968) heeft Centgraf het toekomstscenario van Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte gehandhaafd, met dien verstande dat de grote omwenteling in Europa zich rond 2030 zal voltrekken.
Samenvattend komt het erop neer dat de hegemonie van Duitsland en de ondergang van Engeland, de hoofdpunten van Voorspellingen die uitgekomen zijn..., in Centgrafs naoorlogse boeken terugkeren, van een nieuwe vervullingperiode zijn voorzien en van nieuwe hoofdpersonen. 

 

Een Centurie-onderzoeker van bedenkelijk allooi
Op deze website wordt ervan uitgegaan dat Centgraf na de Duitse inval in Polen in september 1939  is begonnen met het bestuderen van Nostradamus en de CenturiŽn, dat wil zeggen: Loogs Die Weissagungen des Nostradamus en vermoedelijk in het bijzonder diens commentaar op kwatrijn 03-57, dat in die tijd nogal spraakmakend was door de koppeling ervan aan de Duitse inval in Polen. De kritische opmerkingen van de Duitse ethicus/filosoof dr. Max Dessoir in Vom Jenseits der Seele over Nostradamus, de CenturiŽn en de Centurie-commentaren bracht hem er volgens eigen zeggen toe de voorspellingen in de CenturiŽn te vergelijken met de loop van de geschiedenis. 
Volgens eigen zeggen heeft Centgraf eind 1939 op grond van zijn analyse van de CenturiŽn landgenoten gewaarschuwd tegen de gevaren van een bliksemoorlog tegen Frankrijk. Wellicht was zijn studie erop gericht te doorgronden hoe de militaire en politieke situatie in Europa zich zou ontwikkelen. In de zomer van 1940 constateerde hij tot zijn schrik dat nationaalsocialisten zijn koppeling van een aantal kwatrijnen aan een dergelijke oorlog voor propagandadoeleinden hadden gebruikt. In de zomer van 1944 heeft hij volgens eigen zeggen geprobeerd vrede in Europa te bewerkstelligen door Hadamovsky, een prominente nationaalsocialist, voor te houden dat ťťn van de kwatrijnen in de CenturiŽn daartoe aanknopingspunten bood. Hij zou zich ook hebben ingezet voor het lot van sommige van zijn vrienden die in concentratiekampen gevangen werden gehouden. Uit dit relaas, dat een aantal feitelijke onjuistheden bevat, blijkt niet dat Centgraf in 1933 lid was geworden van de SA, in 1937 lid geworden was van de NSDAP en dat hij in de oorlogsjaren een gewaardeerd nationaalsocialistisch activist was die antisemitische brochures schreef en de CenturiŽn en commentaren erop gebruikte voor propagandistische doeleinden in de vorm van de Duitse grondtekst van Voorspellingen die uitgekomen zijn... en de brochure Nostradamus and England, waarmee in de zomer van 1944 de Britten hadden moeten worden gedemoraliseerd. 
Volgens het toekomstscenario in Voorspellingen die uitgekomen zijn... zou Engeland als wereldmacht ten onder gaan, zou Duitsland onder Hitler de leidende macht in Europa worden (het "Heilige Rijk") en zou de wereld een weldadige vrede tegemoet gaan die 57 jaar zou duren. In Centgrafs naoorlogse publicaties over Nostradamus en de CenturiŽn biedt Hendrik de Gelukkige, president van de Verenigde Staten van Europa, de wereld rond 2040 een weldadige vrede voor de duur van 57 jaar, krijgt Duitsland een leidende rol in de wereld (het "Heilige Rijk") en zal Engeland deel gaan uitmaken van de Verenigde Staten van Amerika en daarmee haar rol in de wereld kwijtraken.
Met andere woorden: het toekomstbeeld dat Centgraf in zijn naoorlogse publicaties over Nostradamus en de CenturiŽn schetst, is even pro-Duits en anti-Brits als het toekomstbeeld in Voorspellingen die uitgekomen zijn... 
D
e vraag rijst
of Centgraf in 1940/'41 een aantal teksten en een toekomstscenario heeft geschreven die hij in 1941 in propagandistische zin heeft omgebogen en na de oorlog weer in oorspronkelijke staat heeft hersteld, of dat de Duitse grondtekst van Voorspellingen die uitgekomen zijn... de eerste tekst was die hij over Nostradamus en de CenturiŽn heeft geschreven en dat hij deze tekst na de oorlog heeft omgebogen. Deze vraag, die belangrijk is omdat het moeilijk voorstelbaar is dat iemand die zijn propagandistische activiteiten in 1941/'44 voor het oog van de wereld heeft willen verbergen, het begin van zijn studie in 1939 dateert, kan ik vooralsnog niet beantwoorden. Vast staat dat Centgraf in zijn naoorlogse publicaties over Nostradamus en de CenturiŽn, te beginnen met het artikel Nostradamus und Berlin - und andere Weissagungen, materiaal verwerkt heeft dat kan worden teruggevoerd op de Duitse grondtekst van Voorspellingen die uitgekomen zijn... Noch in zijn naoorlogse publicaties, noch in het openbaar heeft Centgraf afstand genomen van of verontschuldigingen aangeboden voor wat hij in de Duitse grondtekst van Voorspellingen die uitgekomen zijn... had geschreven: commentaren die afschrikking en demoralisatie als doel hadden, die gericht waren tegen Joden en communisten en die de strekking hadden dat het nationaalsocialisme tientallen jaren lang de leidende kracht in Europa zou zijn. Integendeel, hij heeft zich gepresenteerd als een Centurie-onderzoeker die zijn lezers troostrijke woorden schenkt. In Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte, zijn tweede boek over Nostradamus en de CenturiŽn, dat hij twee jaar voor zijn overlijden had voltooid en tot op de dag van vandaag ongewijzigd is herdrukt, heeft hij, vergeleken met zijn eerste boek over Nostradamus en de CenturiŽn (Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte) nieuwe passages toegevoegd die terug kunnen worden gevoerd op Voorspellingen die uitgekomen zijn... 
Mijn collega Ulrich Maichle houdt zich al jaren bezig met onderzoek naar de activiteiten van Centgraf alias Centurio. Op zijn website Die Nostradamus-Propaganda der Nazis 1939 - 1942 staan talloze transcripties van documenten waaruit diens nationaalsocialistische betrokkenheid blijkt. Maichle is in discussie met uitgeverij Random House in MŁnchen teneinde Die grossen Weissagungen des Nostradamus, een licentie-uitgave van Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte, uit de handel te krijgen. Bij deze nodig ik u uit u te verdiepen in het oeuvre van Centgraf / Centurio, de artikelen op www.nostradamusresearch.org over zijn boeken en de bevindingen van Maichle. Wanneer u van mening bent dat het oeuvre van Centgraf alias Centurio politiek besmet is en dat zijn boek Die grossen Weissagungen des Nostradamus uit de handel dient te worden genomen, kunt u zich wenden tot uitgeverij Random House of tot uitgeverij Turm, die Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte tot op de dag van vandaag in haar fonds heeft.

Tot op de dag van vandaag zijn de gevolgen merkbaar van het niet bekend zijn van het nationaalsocialistische, activistische verleden van sommige Centurie-onderzoekers en in het geval van Centgraf ook het niet bekend zijn van het feit dat in zijn naoorlogse Nostradamuspublicaties zijn nationaalsocialistische opvattingen over de politieke ordening op het Europese continent in enigszins aangepaste vorm doorklinken. De editie van 22 december 1978 van het Nieuw Israelitisch Weekblad is daar een triest voorbeeld van. 
Ter gelegenheid van de 475e geboortedag van Nostradamus stonden in de editie van 22 december 1978 van het Nieuw Israelitisch Weekblad twee artikelen over Nostradamus, geschreven door Meir Marcel Faerber, mede-oprichter en voorzitter van het Verband Deutschsprachiger Schriftsteller in Israel
In Joodse achtergrond beÔnvloedde werk van astronoom Nostradamus, het eerste artikel, heeft Faerber de biografische informatie over Nostradamus samengevat van de Engelsman James Laver in Nostradamus or the future foretold (Londen, 1942). De lezers van het Nieuw Israelitisch Weekblad maakten op die manier kennis met wat Laverover de joodse afkomst van Nostradamus, de bekering van zijn ouders tot het katholicisme, de opvoeding van Nostradamus door zijn grootvaders en het onderwijs dat hij van hen kreeg, geschreven had. In dit artikel stonden ook een aantal legendes die over Nostradamus de ronde doen. De titel van Lavers boek en het jaar van uitgifte ervan waren in Joodse achtergrond beÔnvloedde werk van astronoom Nostradamus keurig en wel vermeld.
In Verdeelsleutel maakt voorspellingen van Nostradamus begrijpelijk, het tweede artikel, heeft Faerber de werkwijze van Nostradamus besproken en de trefzekerheid van een aantal kwatrijnen. De verdeelsleutel waarop in de titel is gezinspeeld, is de sleutel die de Duitse Centurie-onderzoeker Carl Loog in de periode 1916-1920 heeft ontwikkeld en die hij heeft beschreven in Die Weissagungen des Nostradamus (Pfullingen in WŁrttemberg, 1921 (1920). Faerber heeft, zo blijkt uit zijn bespreking van het nawoord van uitgeverij Johannes Baum, de eerste druk van Die Weissagungen des Nostradamus geraadpleegd. De titel van Loogs boek en het jaar van uitgifte ervan is in Verdeelsleutel maakt voorspellingen van Nostradamus begrijpelijk keurig en wel vermeld.
In de reeks "trefzekere voorspellingen" heeft Faerber kwatrijnen besproken die aan onder andere Louis XIV, Louis XVI, Napoleon, Napoleon III en de Tweede Wereldoorlog zijn gekoppeld en die hij als vervuld beschouwt. Ongeveer 36 kwatrijnen bevatten volgens hem toespelingen op Hitler. 
De koppeling van kwatrijnen aan gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog zoals de Duitse invasies in Frankrijk (1940) en Rusland (1941) en de zelfmoord van Hitler in 1945 komt mij merkwaardig voor. In Die Weissagungen des Nostradamus heeft Loog geen enkel kwatrijn aan deze gebeurtenissen gekoppeld. Volgens Loog zou de eerstvolgende grootschalige oorlog waarin Duitsland een van de strijdende partijen zou zijn, pas rond 2100 uitbreken. Over Hitler heeft hij in het geheel niet gerept. Uit nadere studie bleek mij dat de Nederlandstalige kwatrijnteksten in Verdeelsleutel maakt voorspellingen van Nostradamus begrijpelijk niet teruggevoerd konden worden op de kwatrijnteksten in Die Weissagungen des Nostradamus. Een aantal kwatrijnen in Verdeelsleutel maakt voorspellingen van Nostradamus begrijpelijk zijn in Die Weissagungen des Nostradamus in het geheel niet besproken. Dit wijst erop dat Die Weissagungen des Nostradamus niet het enige boek is dat Faerber heeft geraadpleegd bij het schrijven van Verdeelsleutel maakt voorspellingen van Nostradamus begrijpelijk. Die Weissagungen des Nostradamus is echter de enige titel die hij heeft genoemd.
Het boek dat Faerber bij het beschrijven van de reeks "trefzekere voorspellingen" heeft geraadpleegd, is Centgrafs Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte (Bietigheim, 1968). In de eerste alinea van de paragraaf Roebel in Verdeelsleutel maakt voorspellingen van Nostradamus begrijpelijk staan de woorden Hadrie en Hitler. Centgraf is de eerste en enige Centurie-onderzoeker geweest die heeft gesteld dat het woord Hadrie in de CenturiŽn een anagram is voor Hitler en de As-mogendheden Duitsland en ItaliŽ. De eerste keer dat hij dit naar buiten bracht, was in 1941/'42 in Voorspellingen die uitgekomen zijn..., de Nederlandse vertaling van de nationaalsocialistische Nostradamusbrochure die hij tussen juni en december 1941 geschreven dan wel voltooid had. In zijn naoorlogse Nostradamuspublicaties heeft Centgraf deze verklaring gehandhaafd. 
De eerste twee zinnen van de paragraaf Roebel in Verdeelsleutel maakt voorspellingen van Nostradamus begrijpelijk, zijn terug te voeren op Centgrafs versie van kwatrijn 02-55 in Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte (Bietigheim, 1968):

Verdeelsleutel maakt voorspellingen van Nostradamus begrijpelijk

Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte, p.212.

In het conflict zal de grote, die weinig in aanzien stond, tenslotte toch het wonder volbrengen. Terwijl Hadrie, Hitler, zal moeten ervaren waarin hij tekortschiet, werpt op het feestmaal een schot de trotsen op de grond. 

In dem Konflikt wird der GroŖe, der wenig galt,
Doch zuletzt das Wunder vollbringen:
Wšhrend Hadrie ( Hitler) sehen wird, daŖ ihm alles fehlt,
Wirft auf dem Festmahl ein SchuŖ den Stolzen zu Boden.

In Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte heeft Centgraf de kwatrijnen die volgens hem reeds in vervulling zijn gegaan, geordend op jaar van vervulling. Aan Hitler heeft hij in ruim 30 kwatrijnen gekoppeld, een aantal dat Faerber heeft genoemd in Verdeelsleutel maakt voorspellingen van Nostradamus begrijpelijk. De overige "trefzekere kwatrijnteksten" en de kern van de commentaren erop in Verdeelsleutel maakt voorspellingen van Nostradamus begrijpelijk vallen stuk voor stuk terug te voeren op Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte. Hieruit kan worden geconcludeerd dat Faerber de reeks "trefzekere kwatrijnen" en de commentaren erop ontleend heeft aan Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte. 
De titel van het artikel van Faerber wekt de indruk dat de vervullingjaren van de reeks "trefzekere kwatrijnen" voortvloeien uit de toepassing van de sleutel van Loog. Dit blijkt dus niet het geval te zijn. De reeks "trefzekere kwatrijnen" en de commentaren erop zijn ontleend aan Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte en hebben niets met het boek van Loog van doen. Centgraf heeft de manier waarop hij vervullingjaren aan kwatrijnen toekende, de "historisch-kritische methode" genoemd. Deze methode is totaal anders dan de methode van Loog, die hij overigens wel kende. 
In 1978 was er bij het grote publiek niets bekend over het nationaalsocialistische verleden van Centgraf en de propagandabrochures die hij geschreven had onder gebruikmaking van de CenturiŽn. Ook was niets bekend over hoe in zijn naoorlogse Nostradamuspublicaties opvattingen over de ordening in Europa doorklinken die terug te voeren zijn op zijn opvattingen hierover in de Tweede Wereldoorlog. Naar het antwoord op de vraag of Faerber het werk van Centgraf zou hebben geraadpleegd als hij dit wel had geweten, kunnen we slechts gissen. Voor het moment moeten we constateren dat het erg triest is dat commentaar van een voormalig nationaalsocialist op de ProfetieŽn van Nostradamus als een wolf in schaapskleren opgedoken is in een weekblad, bestemd voor de bevolkingsgroep die in de eerste helft van de vorige eeuw het hardst door de nationaalsocialisten is getroffen.

 

De Meern, 5 april 2007
T.W.M. van Berkel
bijgewerkt op 27 juli 2013

 

Noten
De titels, de plaats en het jaar van uitgifte van de publicaties van de in deze noten genoemde auteurs staan in de bibliografie.

 1. De informatie over uitgeverij Hijman, Stenfert Kroese & Van der Zande NV is voor het merendeel afkomstig uit Plaats van ontmoetingen - uit de geschiedenis van Hijman, Stenfert Kroese & van der Zande, Boekverkopers te Arnhem (R.J. Hijman, Arnhem, 1956) en 'Het schoone kennen veredelt de ziel' 1919 - 1994 (H. van Krimpen en Th. Verbogt, Arnhem, 1994), waaruit ook de foto's afkomstig zijn van Simon Hijman Juliuszoon en Rudolf Julius Hijman, en is aangevuld met gegevens over uitgaven van Hijman, Stenfert Kroese & Van der Zande NV, vermeld in de online-catalogus van de Koninklijke Bibliotheek Den Haag, mededelingen van de eigenaar van Boekhandel Hijman & Arends (Arends aan Van Berkel, 19 april 2007 en 7 mei 2007) en gegevens over de Volksche Uitgeverij Westland (Groeneveld, p.101-102; www.bibliopolis.nl).
  Persoonlijke gegevens over Simon Hijman Jzn en zijn gezin zijn onder andere ontleend aan de website van het Centrum voor onderzoek van de geschiedenis van Nederlandse Joden. [tekst]

 2. In Voorspellingen die uitgekomen zijn... staat dit vignet uiteraard niet. [tekst]

 3. Staatsbibliothek zu Berlin aan Van Berkel, 5 december 2005. [tekst]

 4. Maiche: Die Nostradamus-Propaganda der Nazi's, 1939-1942. [tekst]

 5. De Tombre, p.7-8. [tekst]

 6. Akteneinsicht Bundesarchiv Abteilung R: Lebenslauf, in Maichle: Die Nostradamus-Propaganda der Nazi's, 1939-1942. [tekst]

 7. Van Berkel: Nostradamus und Berlin - und andere Weissagungen 
  (dr. phil. A.M. Centgraf, Der Kurier #158, Berlijn, 10 juli 1949). [tekst]

 8. P. Heil in Het Vrije Volk, 24 december 1966; Van Berkel: Hoe zal deze oorlog eindigen?. [tekst]

 9. De Tombre, p.88. [tekst

 10. De Tombre, p.82-87. [tekst]

 11. De informatie over de Antikomintern is afkomstig uit de Duitse Wikipedia-online encyclopedie. [tekst]  

 12. FrŲhlich, p.230. [tekst

 13. Maichle: Die Nostradamus-Propaganda der Nazi's, 1939-1942, dokument 26, R 55/23552 [tekst]

 14. Van Berkel: Was bringt das Jahr 1940?. [tekst]

 15. Van Berkel: Informatie over de Infomations-Schriften (een nationaalsocialistische serie propagandabrochures, Berlijn, 1940-1941). [tekst]

 16. Benazra-1990, p.660 (nr. A396). [tekst]

 17. De Tombre, p.96. [tekst]  

 18. Zannoth, privť-correspondentie.  [tekst]

 19. Centurio-1968, p.266. [tekst]

 20. Van Berkel: Was bringt das Jahr 1940?. [tekst]

 21. Van Berkel: De lotgevallen in 1939 van Mysterien von Sonne und Seele. [tekst]

 22. Op deze website wordt de zesde druk gebruikt van Die Weissagungen des Nostradamus.  [tekst]

 23. Van Berkel: Prophete rechts - Prophete links - War Nostradamus wirklich Scharlatan und BetrŁger? (C. Loog in Der Reichswart #50, Berlijn, 12 december 1940). [tekst]

 24. Van Berkel: Prophete rechts - Prophete links - War Nostradamus wirklich Scharlatan und BetrŁger? (C. Loog in Der Reichswart #50, Berlijn, 12 december 1940). [tekst]

 25. De Tombre, p.11. [tekst]

 26. De Tombre, p.6-7. Met Le Peletier is Anatole le Pelletier bedoeld, met Louvť Paul Louvet en met Winckler dr. Bruno Winkler. [tekst]

 27. De Tombre, p.26. [tekst]

 28. FrŲhlich, p.320. [tekst]

 29. Zie ook: Van Berkel: Informatie over Het Vaderland - staat- en letterkundig nieuwsblad. [tekst]

 30. Picard was geboren in Antwerpen in 1888; in 1981 is hij overleden in Gent. Hij was een voorstander van een compromisvrede met nazi-Duitsland. In Duitse kringen is hij een omstreden geweest, getuige het feit dat de Duitsers hem in de oorlog tweemaal interneerden in het Oranje Hotel in Scheveningen en hem in 1943 ontsloegen als redacteur. Na de oorlog legde de Nederlandse Commissie voor de Perszuivering Picard voor de duur van twee jaar een schrijfverbod op. [tekst]

 31. De Tombre, p.48: Het woord "Rijn" duidt verscheidene Duitsche rivieren aan. De Rijn van de Norejische bergen is de Inn. [tekst]

 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top