Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
substudie "Tweede wereldoorlog"
Le prophète de Salon (Brussel, 1941)
- T.W.M. van Berkel -

English version
 

Der Seher von Salon
In 1941 bracht de Deutsche Informationsstelle, een afdeling van het Auswärtige Amt, het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken, de anonieme brochure Der Seher von Salon in omloop, deel 38 in de serie Informations-Schriften. In deze zestien pagina's tellende brochure zette dr. Hans-Hermann Kritzinger, die in vroeger jaren een bekend Centurie-onderzoeker was, uiteen dat Nostradamus in zijn Profetieën voorspeld had dat nazi-Duitsland de oorlog die in 1939 was uitgebroken, zou winnen en een leidende rol in Europa zou gaan spelen, terwijl Engeland ten onder zou gaan.[1]
De tekst van Der Seher von Salon is als volgt ingedeeld:

 • Der Seher von Salon: de actualiteit (luchtaanvallen op Londen), leven en werk van Nostradamus;

 • Glück und Ende Napoleons I: Napoleon I: de grote opponent van Engeland;

 • Genf und die französische Republik: het falen van de Volkenbond, een toekomstige koning in Frankrijk;

 • Der Siegeszug der "Philosophen": fascisten en nationaalsocialisten lossen Europese vraagstukken op;

 • Der Zusammenbruch des englischen Reiches: Engeland is niet alleen ten tijde van Napoleon, maar ook anno 1940 een vijand van Frankrijk; Engeland onderschat de kracht van Duitsland; de contouren van de ondergang van Engeland zijn al zichtbaar;

 • Hitlers Großdeutschland: Groot-Duitsland, ontstaan door de annexatie van het Saargebied en Oostenrijk, de inval in Polen en de capitulatie van Nederland en België.

 

Le prophète de Salon
Omslag Le prophète de SalonIn het hoofdstuk World War Two van de website Superstition Psyop heeft de gepensioneerde Amerikaanse sergeant-majoor Herbert A. Friedman aandacht besteed aan een 21 pagina's tellende nationaalsocialistische Nostradamusbrochure, bedoeld voor verspreiding in bezet België. De brochure was getiteld Le prophète de Salon. Op de omslag van deze brochure staat een afbeelding van een Dierenriemcirkel met daarin het hoofd van een op een monnik lijkende man met een baard.[2]  
Le prophète de Salon is gedrukt in 1941 door uitgeverij Steenlandt in Brussel. Friedman meldt over deze uitgeverij dat deze nationaalsocialistisch propagandamateriaal drukte en actief lijkt te zijn geweest in de oorlogsjaren. Hij hield rekening met de mogelijkheid dat Steenlandt een Duitse uitgeverij was. De nederlaag van Duitsland maakte volgens hem een einde aan de activiteiten van deze uitgeverij.
Uit Friedmans beschrijving van de inhoud van Le prophète de Salon blijkt dat Nostradamus onder de aandacht van de lezers gebracht en werd uiteengezet dat hij voor het verleden en de toekomst belangrijke gebeurtenissen had voorspeld. In de eerste drie hoofdstukken werden volgens Friedman gebeurtenissen besproken die zich in het verleden hadden voltrokken. De schrijver van Le prophète de Salon wekte hiermee vertrouwen op in de profetische gave van Nostradamus. Het vierde hoofdstuk was volgens Friedman een en al propaganda. In dit hoofdstuk werd uiteengezet dat de grote Nostradamus duidelijk de toekomstige vernietiging van Engeland had gezien.
Aansluitend op deze beschrijving heeft Friedman korte kenschetsen gegeven van de vijf hoofdstukken waarin de tekst van Le prophète de Salon is ingedeeld:

 • Hoofdstuk 1: de overwinningen en de uiteindelijke nederlaag van keizer Napoleon;

 • Hoofdstuk 2: Franse politiek en de Volkenbond in Genève;

 • Hoofdstuk 3: de opkomst van Hitler en de triomf van het nationaalsocialisme in Duitsland en het fascisme in Italië;

 • Hoofdstuk 4: de ondergang van Engeland

 • Hoofdstuk 5: de komst van Groot-Duitsland en de samenwerking tussen Duitsland en de door Duitsland bezette landen. 

Na deze opsomming sluit Friedman af met de mededeling dat de Duitsers een soortgelijke brochure van 16 pagina's hadden geproduceerd, getiteld The seer of Salon. Met betrekking tot die brochure heeft Friedman Ellic Howe geciteerd: 

A German friend of his was surprised to find that a copy had been slipped to his overcoat pocket when he collected his garment from the cloackroom of a cinema in Tehran, Iran, sometime in 1940-1941. Internal evidence indicates that the background material for this pamphlet was supplied by Kraft.

 

Bespreking
In het hiernavolgende worden de opmerkingen van Friedman over de inhoud van Le prophète de Salon vergeleken met de inhoud van Der Seher von Salon en worden enkele bibliografische gegevens verder uitgewerkt.

Le prophète de Salon versus Der Seher von Salon
Vergelijking van Friedmans kenschetsen van de inhoud van de vijf hoofdstukken van Le prophète de Salon met de inhoud van Der Seher von Salon, beschreven in dit artikel en elders op deze website uitvoerig besproken, wijst ondubbelzinnig uit dat Le prophète de Salon een Franstalige versie is van Der Seher von Salon. Uit de opmerkingen van Friedman over The seer of Salon valt op te maken dat hij zich niet heeft gebaseerd een Engelstalige versie van Der Seher von Salon maar op de informatie van Howe, die over Der Seher von Salon onder andere had geschreven dat deze brochure een omvang had van 16 pagina's.
[3]
Wegens het niet beschikken over een exemplaar van Le prophète de Salon is het mij niet duidelijk waarom de tekst van Le prophète de Salon een omvang van 21 pagina's heeft (de tekst van Der Seher von Salon heeft een omvang van 16 pagina's). Zo kan ik bijvoorbeeld niet onderzoeken of Le prophète de Salon een letterlijke vertaling is van Der Seher von Salon of dat er veranderingen in zijn aangebracht (herformuleringen, toevoegingen, weglatingen) of dat er illustraties in staan (in Der Seher von Salon staan geen illustraties).

De status van Le prophète de Salon
Der Seher von Salon is deel 38 in de serie Informations-Schriften. Bovenaan de omslag staat: INFORMATIONS-SCHRIFTEN NUMMER 38. Onderaan de omslag staat: EUROPA VERLAG 1941 LONDON BERLIN PARIS 1941. In België is een Franstalige reeks van deze serie propagandaboekjes uitgebracht onder de fictieve uitgeversnaam Maison internationale d'edition.[4] De serietitel van deze propagandaboekjes is mij helaas niet bekend.
Friedman heeft over Le prophète de Salon niet geschreven dat het deel 38 was in een serie propagandabrochures. Ook heeft hij geen serietitel gegeven. Op de foto van de omslag van Le prophète de Salon staat qua tekst alleen de titel LE PROPHETE DE SALON. Er staat geen serietitel op en ook geen volgnummer in een reeks van deeltjes. Ik houd dan ook rekening met de mogelijkheid dat het exemplaar van Le prophète de Salon dat Friedman besproken heeft, buiten de voor België bestemde Franstalige serie propagandabrochures om is gedrukt en uitgegeven, net als in Frankrijk de versie-Beroud van Les Prophéties de Nostradamus, deel 18 in de serie Information universelle.[5] 

Uitgeverij Steenlandt
Over uitgeverij Steenlandt heeft Friedman opgemerkt dat deze uitgeverij kennelijk alleen in de Tweede Wereldoorlog actief is geweest. De feiten liggen anders. Drukkerij-uitgeverij Steenlandt is omstreeks 1924 opgericht in Kortrijk door Richard Acke (1873-1934), vroeger architect. Het ideaal van Acke was jonge auteurs en dichters een kans te geven met mooie, stijlvolle uitgaven. Bevriend als hij was met de auteur Stijn Streuvels (1871-1969), ontwierp hij de omslag van de achtste druk van diens De Vlaschaard en van de eerste druk van de bundel Werkmenschen. De bedrijfsnaam Steenlandt is de naam van de villa aan de Liebaertlaan in Kortrijk waarin Acke zijn eerste drukpers installeerde.
Na het overlijden van Acke in 1934 werd het bedrijf voortgezet door zijn zoon Jan (1911-1943), die zich uitsluitend toelegde op het uitgeven van literatuur van een politieke strekking. In of kort na mei 1941 verhuisde het bedrijf naar Brussel en ontstond er een collaboratie met de Duitse bezetter. Deze collaboratie was lucratief. Op 5 maart 1943 kwam Jan Acke bij een aanslag om het leven. Zijn vrouw zette het bedrijf voort. Voorzover valt na te gaan, was 1944, het jaar waarin België werd bevrijd, het laatste jaar waarin door Steenlandt publicaties werden uitgebracht.[6]
Het overgrote deel van de publicaties van Steenlandt in de jaren 1941-1944 was Nederlandstalig, waaronder een vertaling (1942) van Mein Kampf, een bundel met nationaalsocialistische strijdliederen en het tijdschrift DeVlag (Deutsch-Vlämische Arbeitsgemeinschaft), onder redactie van de nationaalsocialistische activist Fredegardus Jacobus Josephus (Jef) van de Wiele (1903-1979). Voorzover valt na te gaan, zijn bij Steenlandt geen Franse vertalingen verschenen van propagandabrochures die deel uitmaakten van de serie Informations-Schriften, met uitzondering van Le prophète de Salon, dat voorzover mij bekend als een zelfstandige uitgave in omloop is gebracht.
Uit het feit dat Steenlandt in of kort na mei 1941 naar Brussel verhuisde, volgt dat Le prophète de Salon uit op zijn vroegst mei 1941 dateert.

 

Dankbetuiging
De schrijver dankt de beheerders van
de website Superstition Psyop voor hun toestemming voor het gebruik van de foto van de omslag van Le prophète de Salon.

 

De Meern, 9 juli 2012
T.W.M. van Berkel

 

Noten 
De titels, de plaats en het jaar van uitgifte van de publicaties van de in deze noten genoemde auteurs staan in de bibliografie.

 1. Zie: Van Berkel: Der Seher von Salon.  [tekst]

 2. De foto van de omslag van Le prophète de Salon is vergezeld van het bijschrift The Parlor Prophet, een nogal ongelukkige, misschien ironische vertaling van Le prophète de Salon (parlor: kleine salonkamer, achterkamer). [tekst]

 3. In Uranias Kinder... (Weinheim, 1995), de Duitse vertaling/bewerking van Astrology and the Third Reich (Wellingborough, 1984), staat op p.250 het volgende: 
  Kritzinger gab mir ein interessantes Dokument, die Photokopie eines 16-seiten Nostradamus-Büchleins in Duodez-Format mit dem Titel "Der Seher von Salon". Es trug das Impressum Rotadruck Wilhelm Meyer KG, Berlin SW 68, und verhehlte nicht seinen deutschen Ursprung. Einer seiner Freunde hatte voller Verwunderung entdeckt, daß es in seiner Manteltasche steckte, als er nach einem Kinobesuch im persischen Teheran seine Garderobe abholte. Inhaltlich beruht es auf Krafft'schem Material
  . [tekst]

 4. Van Berkel: Informatie over de Informations-Schriften, een nationaalsocialistische serie propagandabrochures, Berlijn, 1940-1941). [tekst]

 5. Van Berkel: Les Prophéties de Nostradamus (F. Beroud, drukker, Parijs, 1940). [tekst]  

 6. Zie: http://www.streuvels.be/bio_acke_richard.html;

 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top