Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
substudie "Tweede wereldoorlog"
Informatie over dr. Theodor Fr. Böttiger (1903-?)
- T.W.M. van Berkel -

English version
 

Theodor Fr. Böttiger (oktober 1944)
Theodor Fr. Böttiger
(oktober 1944)

Dr. Theodor Fr. Böttiger is geboren op 30 juni 1903 in La Paz (Bolivia). In 1926 heeft hij zijn doctoraat in de filosofie behaald. De titel van zijn dissertatie, verdedigd in Hamburg op 21 december 1926, luidde Das Einströmen des Nationalgefühls in Hamburg während der Franzosenzeit (1800-1814). 
Op 1 mei 1933 is Böttiger lid geworden van de NSDAP. Hij was toen Schriftleiter. Zijn lidmaatschapsnummer was: 2672847. Volgens zijn NSDAP-lidmaatschapskaart, die heden ten dage in het Bundesarchiv in Berlijn wordt bewaard, trad hij in 1942 uit de NSDAP om in augustus 1943 weer toe te treden. In de Tweede Wereldoorlog is hij woonachtig geweest in Berlijn, Londen, Den Haag en Stockholm. De hiernaast afgebeelde pasfoto van Böttiger is een kopie van de pasfoto op zijn NSDAP-lidmaatschapskaart.

  
Böttiger heeft een groot aantal politieke publicaties op zijn naam staan, voor het merendeel nationaalsocialistisch:

  • Hamburgs Patrioten 1800-1814 (Hamburg, 1926);

  • Das Einströmen des Nationalgefühls in Hamburg während der Franzosenzeit <1800-1814> (Leizig, 1926); 

  • London und Berlin (in Der Vorstoss - Wochenschrift für die deutsche Zukunft #45, 1931); 

  • Unser Hindenburg - der große Soldat und Reichspräsident im Bilde (een deel in de serie Die Bücher der jungen Generation, Berlijn, 1934); 

  • Führer der Völker - 11 Porträts von Führerpersönlichkeiten (een deel in de serie Die Bücher der jungen Generation, Berlijn, 1935);

  • Engländer... Gestalten aus dem Alltag einer müden Nation (deel 3 uit de serie Die neue Welt Bücherei, Berlijn, 1941) ;

  • Der Sinn des 30. Januar (bijlage bij nr. 4, jaargang 10 van Der Deutsche in Schweden - Mitteilungsblatt für das Deutschtum in Schweden, Stockholm, 1944. Der Deutsche in Schweden verscheen van 1935 tot 1945; van 1935 tot 1941 in een frequentie van 1 x per maand, van 1941 tot 1945 in een frequentie van 2 x per maand. Van 1943 tot 1945 was Böttiger redacteur ervan. 

Böttiger heeft ook meegewerkt aan # 3 en 7 van de jaargang 1928 en # 9 van de jaargang 1929 van het Berlijnse tijdschrift Jungnationale Stimmen (nationaalsocialisme, jeugdbeweging).

In de Völkischer Beobachter, de partijkrant van de NSDAP, is op 27 mei 1940 het artikel Die Kolonne des Nostradamus gepubliceerd. Böttiger, betiteld als "diplomatiek correspondent", zette zich hierin af tegen Engeland en probeerde de Franse bevolking op te hitsen tegen haar regering door te stellen dat Fransen, die waarde hechtten aan de voorspelling van Nostradamus dat Parijs in 1940 zou worden verwoest en Engeland zou worden vernietigd, de werkelijkheid beter aanvoelden dan de Franse premier Reynaud, die vertrouwde op generaal Weygand, die het Franse leger moest gaan leiden in de strijd tegen de Duitsers.

 

Artikelen van dr. Theodor Fr. Böttiger over Nostradamus, besproken op deze website

Die Kolonne des Nostradamus (Völkischer Beobachter, 27 mei 1940)

 

De Meern, 2 oktober 2006
T.W.M. van Berkel
bijgewerkt op 17 oktober 2009

 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top