Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
substudie "Tweede wereldoorlog"
What will happen in the near future? For an answer we must turn to "Les Vrayes Centuries et Prophéties de Maistre Michel Nostradamus" - The prophecies of the ancient French astrologer Michel Nostradamus and the present war 
(baron dr. L.F.W. Staël von Holstein alias Norab, Stockholm, 1940)
- T.W.M. van Berkel -

English version
 

"Norab"-1940b
"Norab"-1940b

Bij Stockholms bokindustri AB werd in 1940 een Engelstalige brochure gedrukt, getiteld What will happen in the near future? For an answer we must turn to "Les vrayes centuries et propheties de Maistre Michel Nostradamus" - The prophecies of the ancient French astrologer Michel Nostradamus and the present war - by Norab ("Norab"-1940b). De volledige titel van deze brochure verwijst naar de kopie die de Fransman P.V. Piobb heeft gemaakt van de editie-Amsterdam-1668, getiteld Les vrayes centuries et propheties de Maistre Michel Nostradamus. Uit deze kopie zijn de Franstalige kwatrijnteksten overgenomen. De omslagtitel, die ook op de rugzijde staat , luidt Nostradamus Prophecies about the War.[1] What will happen in the near future telt 63 pagina's en is verspreid in de Verenigde Staten. Tot eind augustus 1940 waren er 3000 exemplaren van gedrukt. 
What will happen in the near future? is de Engelse vertaling/bewerking van Was bringt das Jahr 1940? Die Antwort geben uns "Les vrayes Centuries et Propheties de Maistre Michel Nostradamus", een Duitse propagandatekst waarvan acht vertalingen zijn vervaardigd voor verspreiding in "het neutrale buitenland", zoals dr. Paul Joseph Goebbels, de nazi-minister van Propaganda, het verspreidingsgebied aanduidde. Was bringt das Jahr 1940? is geschreven in november - december 1939 door Hans-Wolfgang Herwarth von Bittenfeld, prof. dr. Karl Bömer en Leopold Gütterer, leidinggevende ambtenaren in Goebbels' Propagandaministerie.[2] Een groot deel van de volledige titel van What will happen in the near future? kan op de Duitse titel worden teruggevoerd.

 

"Norab"-1940a
"Norab"-1940a

Een ijverige, nauwkeurige propagandist
Volgens de Svensk Bok-Katalog 1936-1940 is de naam Norab, een vrij gangbare Zweedse familienaam, een pseudoniem van de Zweedse baron Lage Fabian Wilhelm Staël von Holstein (1886-1946).[3] Staël von Holstein heeft een groot aantal nationaalsocialistische boeken en brochures geschreven.[4] Hij heeft Was bringt das Jahr 1940? in het Engels vertaald en ten behoeve van gebruik in de Verenigde Staten enigszins bewerkt.
Staël von Holstein heeft Was bringt das Jahr 1940? ook vertaald en bewerkt in het Zweeds. Deze Zweedse versie is in 1940 eveneens bij Stockholms bokindustri AB gedrukt en is uitgegeven door Neutrala Institutets Förlag onder de titel Nostradamus spådomar om kriget (in het Engels luidt deze titel: Nostradamus prophecies about the war, een titel die overeenkomt met de omslagtitel van What will happen in the near future?).
[5]  
De inhoud van Nostradamus spådomar om kriget is in hoofdlijnen gelijk aan die van What will happen in the near future?. Er zijn echter ook verschillen. Qua inhoud worden deze verschillen voor een deel veroorzaakt door het feit dat Nostradamus spådomar om kriget bedoeld was voor psychologische oorlogvoering in Zweden, terwijl What will happen in the near future? bedoeld was voor psychologische oorlogvoering in de Verenigde Staten. Vergeleken met de inhoud van Was bringt das Jahr 1940? heeft Staël von Holstein aan What will happen in the near future? teksten toegevoegd, die niet voorkomen in Nostradamus spådomar om kriget. Aan Nostradamus spådomar om kriget heeft hij, vergeleken met Was bringt das Jahr 1940?, teksten toegevoegd die niet voorkomen in What will happen in the near future?. Vergeleken met de inhoud van Was bringt das Jahr 1940? heeft Staël von Holstein in What will happen in the near future? en in Nostradamus spådomar om kriget teksten weggelaten. In What will happen in the near future? heeft hij een aantal teksten in Was bringt das Jahr 1940? door andere teksten vervangen. Hieruit blijkt dat Staël von Holstein zijn taak als vertaler serieus nam en zorgvuldig te werk ging om de slagkracht van deze brochures zo groot mogelijk te maken.

 

Datering van What will happen in the near future?
Noch in de dagboeken van Goebbels, noch in de notulen van de geheime dagelijkse propagandabesprekingen in het Propagandaministerie staan aantekeningen met betrekking tot What will happen in the near future?. In de brochure zelf is geen jaar van uitgifte vermeld. 
Het feit dat What will happen in the near future? in 1940 is uitgegeven, blijkt uit een verwijzing naar de oplage ervan (3000 exemplaren) in het rapport van de afdeling Ausland van het Propagandaministerie over haar activiteiten in de periode 1 januari - 31 augustus 1940.
De tekst van hoofdstuk XIII in What will happen in the near future?, getiteld Italy's Participation in the War, komt niet voor in de Zweedse vertaling of de andere beschikbare vertalingen van Was bringt das Jahr 1940? en ook niet in Was bringt das Jahr 1940? zelf. Staël von Holstein heeft dit hoofdstuk dus toegevoegd aan zijn Engelse vertaling van Was bringt das Jahr 1940?. Met betrekking tot de deelname van Italië aan de oorlog zijn in hoofdstuk XIII de kwatrijnen 02-23 en 02-83 besproken. Anders gezegd: bij het schrijven van de tekst van hoofdstuk XIII was de Italiaanse deelname aan de oorlog reeds een feit. Op 10 juni 1940 had Italië aan Engeland en Frankrijk de oorlog verklaard. Dit betekent dat de tekst van What will happen in the near future? tussen 10 juni 1940 en 31 augustus 1940 voltooid, gedrukt en uitgegeven is.

 

Layout, tekstindeling, geraadpleegde literatuur, afbeeldingen

Layout
In What will happen in the near future? is hetzelfde lettertype gebruikt als in
Nostradamus spådomar om kriget: Times New Roman. Voor de hoofdstuktitels zijn grote, cursieve letters gebruikt, voor de tekst kleine rechte letters en voor de kwatrijnteksten kleine cursieve letters. Evenals in Nostradamus spådomar om kriget zijn in What will happen in the near future? minaturen (sierletters) gebruikt voor de eerste letter van het eerste woord van de hoofdstukken.
Regels die in Was bringt das Jahr 1940? door middel van onderstreping zijn benadrukt, zijn in What willen happen in the near future? en
Nostradamus spådomar om kriget niet benadrukt. 

Tekstindeling
De tekst van Was bringt das Jahr 1940? ("Berlijn") valt in twee helften uiteen. In What will happen in the near future? is de tekst in veertien hoofdstukken ingedeeld. In
Nostradamus spådomar om kriget ("Norab"-1940a) is de tekst in achttien hoofdstukken ingedeeld. In onderstaand overzicht is met kleuren aangegeven welke hoofdstukken in What will happen in the near future? niet voorkomen in Nostradamus spådomar om kriget of Was bringt das Jahr 1940? en vice versa. Verdere verschillen tussen What will happen in the near future?, Nostradamus spådomar om kriget en Was bringt das Jahr 1940? worden elders in dit artikel besproken.

Tekstindeling "Berlijn", "Norab"-1940b en "Norab"-1940a

"Berlijn"

"Norab"-1940b

"Norab"-1940a

 

I. A Passage from Goethe's Faust

I. En profet genom tiderna

ongetiteld

II. A Dramatic Accident

III. Some dates

IV. Nostradamus develops his Gift of Prophecy

V. The "Voices" from Heaven

VI. A Prediction made Four Hundred Years before the Event

VII. The Tragedy of Louis XVI

VIII. Astonishing Prophecies about Napoleon

IX. The Great War

II. Nostradamus debut

III. Fjärrskådaren utvecklas

IV. Hur kommo ingivelserna?

V. Fyra hundra års erfarenheter

VI. Spådomen om Ludvig XVI

VII. Profetior om Napoleon

VIII. Kung Umberto

IX. Nostradamus om världskriget

Gegenwart und Zukunft

X. The Present and the Future

XI. England's fateful Hour

XII. The far-reaching Consequences of the current War

X. Vad skall hända i morgon?

XI. Englands fall

XII. Bekräftelser på britternas nederlag

XIII. An mer om England

XIV. Tysklands triumf

XV. Den tysk-ryska pakten

XVI. Var tids profet

XIII. Italy's Participation in the War

XIV. Germany victorious in the gigantic Struggle

   

XVII. En dansk nyckel

XVIII. Den gula faran

Legenda

 

Hoofdstuk, niet opgenomen in deze versie

 

Hoofdstuk, alleen opgenomen in "Norab"-1940b

 

Hoofdstuk, alleen opgenomen in "Norab"-1940a

 

Hoofdstuk, opgenomen in "Norab"-1940a en "Berlijn"

Geraadpleegde literatuur
In What will happen in the near future? heeft Staël von Holstein teksten verwerkt, afkomstig uit Goethe's Faust en uit Les Oracles de Michel de Nostredame (Anatole le Pelletier, Parijs, 1867, 2 delen). Deze teksten komen niet voor in Was bringt das Jahr 1940?
In het geval van kwatrijn 09-34 heeft Staël von Holstein het commentaar erop in Was bringt das Jahr 1940?, dat teruggevoerd kan worden op Die Weissagungen des Nostradamus (C. Loog, Pfullingen in Württemberg, 1921) vervangen door dat van Le Pelletier (1867), zoals uit onderstaand overzicht blijkt.

Commentaar op kwatrijn 09-34

Loog-1921 (6e druk), p.33-34

Was bringt das Jahr 1940, p.8-9

"Norab"-1940b, p.21-22

Thiers erzählt: Das Schloß (Die Tuilerien) war ausgeräumt (durch die Bevölkerung, die mit Gewalt eingedrungen war). Die Menge hatte sich in Ordnung zurückgezogen. Es war ungefähr 7 Uhr abends. Da vergossen der König, die Königin, ihre Schwester, die Kinder Ströme von Tränen. Der König, der von dem Ereignis wie betäubt war, hatte noch die rote Mütze (die phrygische Mitra) auf dem Kopfe. Als er es nach mehreren Stunden bemerkte, war er sie unwillig von sich.
Die Tuilerien sind bekanntlich auf dem Platz einer ehemaligen Ziegelei erbaut. Daher ihr Name. Das Wunderbare an der Prophezeiung ist nun, daß mit der Bau des Schlosses erst 1564 (nach der Herausgabe der Zenturien) begonnen wurde. Es bestand also zu Lebzeiten des Nostradamus noch nicht. Wohnsitz des Königs wurde es seit Ludwig XV.
Die "500" waren Leute aus Marseille, die sich am 9/10. August 1792 an die Spitze der Aufrührer stellten. Lepelletier führt als Beleg dafür (auch für die Zahl) eine Reihe von Stellen aus Thiers, Geschichte der französischen Revolution, an. 
Der "betitelde Narbonne"war Kriegsminister unter Ludwig XVI. Ob er wirklich ein Verräter war, weiß man nicht. Daß aber der andere mit der ungewöhlichen Namen SAULCE von Standpunkt eines Royalisten diese Benennung verdient, ist unzweifelhaft.
Ludwig XVI. wurde auf seiner Flucht in Varennes von dem Postmeister Drouet und dem Lichtzieher und Gemeinde-Sachwalter SAUSSE angehalten. In den Memoiren der Frau Campan über das Privatleben Marie Antionettes (Paris 1826) wird er "SAUCE" genannt, ebenso in dem Beschluß der Nationalversammlung, die ihm und dem Postmeister für ihre Tat je 20 000 Livres zahlen ließ. Daß der Name nicht buchstäblich stimmt, will nichts besagen. Der Name der Tunke (Sauce) leitet sich von salsa (das Gesalzene) ab. Eine ältere Schreibweise (die von Nostradamus) mußte natürlicherweise die ältere Form mit "l" haben.
Ein geistreiches Wortspiel steckt in den letzen Worten. Coutaux kann einmal auf die Wächter bezogen werden, die Ludwig XVI. verhafteten, das andere Mal auf d'huille. Sauce sollte also Ahnen haben, die "Hüter des Oeles" waren. Tatsächlich waren die Sauces, vom Vater auf den Sohn, marchand - chandelier und épicier, Lichtzieher, Krämer. Die deutschen Soldaten, die im Kriege nach Varennes gekommen sind, werden ihren Kramladen noch gesehen haben.

Es geht um die Verhaftung Ludwigs XVI. nach seiner Flucht aus Paris. Nach seiner Rückkehr von der Flucht 1791 hielt sich der König in der Tuilerien (die bekanntlich auf dem Platz einer ehemaligen Ziegelei erbaut worden sind, zu Nostradamus' Zeiten aber noch garnicht bestanden!) auf, getrennt von der Königin. Er trug die rote Mütze der Jakobiner, die phrygische Mitra. Die "Fünfhundert"waren Leute aus Marseille, die sich am 10. August 1972 an die Spitze der Aufrürher stellten. Narbonne war Kriegsminister unter Ludwig XVI. Er hat eine reichlich dunkle Rolle gespielt. Saulce ist der Lichtzieher und Gemeindevorstehender Sau se, der den König auf seiner Flucht in Varennes zusammen mit dem Postmeister Droust erkannt und angehalten hat. Saulce und der Postmeister bekamen für ihre Tat auf Beschluss der Nationalversammlung 20 000 Livres. Die zunächst unverständliche Andeutung mit dem Oel-Laden lässt sich ebenfalls leicht erklaren. Die Vorfahren Sausses waren "Hüter des Öls", nämlich Besitzer eines Kramladens, in dem Öl und Lichter verkauft wurden. Dieser Kramladen existiert heute noch. Also auch in diesem Vierzeiler sind zwei Eigennamen genau genannt worden.

For its correct interpretation we are indebted to M. Anatole Le Pelletier, the eminent interpreter of Nostradamus, who published the results of his investigations in 1867.
The words are difficult to understand, even if interpreted in the light of subsequent events. "Le part solus mary" is the King. "Solus" is the Latin for "seul,", i.e., lonely and forsaken. The words "part solus"describe the King as the male spouse, "solus" being of the mascular gender in Latin. "Mary" is ambiguous and cannot only be interpreted as "married couple" but is also an old form of "marri", i.e., grief, sorrow. Shortly before reaching the frontier, the King and Queen were stopped at Varennes. The King was very low-spirited because he was forced to wear a Phrygian cap throughout the return journey. This is indicated by the abrupt wording of the phrase: "sera mitré retour", "mitré" meaning "mitred"...

Afbeeldingen 
In What will happen in the near future? staan zeven afbeeldingen. Twee ervan, de uitsnede op pagina 10 van de bovenste helft van de eerste pagina van centurie 01 en de uitsnede op pagina 22 van de onderste helft van de omslag van de editie-Amsterdam-1668, zijn ook afgebeeld in Nostradamus spådomar om kriget. Vermoedelijk hebben de volledige versies van deze afbeeldingen deel uitgemaakt van een set afbeeldingen die vanuit Berlijn aan de vertalers werd toegestuurd.  
In tegenstelling tot Nostradamus spådomar om kriget is in What will happen in the near future? geen portret van Nostradamus afgebeeld. 
De overige vijf afbeeldingen in What will happen in the near future? (een gravure van de Antichrist, twee landkaarten, een afbeelding van vier horoscoopfiguren en een afbeelding van een horoscoopfiguur voor 14 november 1999) zijn overgenomen uit l'Ecroulement de l'Europe d'après les Prophéties de "Nostradamus" (Em. Ruir, Parijs, 1939)
. Hierin fungeerden deze afbeeldingen als verduidelijking bij "het gele gevaar", een volgens Ruir door de derde Antichrist geleid monsterverbond tussen Arabieren en Japanners, die na 1994 grootscheepse aanvallen op Europa zouden gaan uitvoeren. In What will happen in the near future? heeft Staël von Holstein hierover niets geschreven. Het is dan ook onduidelijk hoe deze afbeeldingen de tekst in What will happen in the near future? ondersteunen of verduidelijken. De mogelijkheid bestaat dat de afbeelding van de Antichrist op pagina 24 van What will happen in the near future? de opmerkingen op de pagina's 14-16 moet ondersteunen over het invoeren van de anti-Christian era in 1793. In het bijschrift op pagina 24 is echter niet naar de pagina's 14-16 verwezen.
In
Nostradamus spådomar om kriget is in hoofdstuk XVIII, getiteld Den gula faran, wel over "het gele gevaar" geschreven: rond 1995 zouden barbaren uit het oosten en zuiden (de Arabische landen en de oosterse landen), Europa binnenvallen. Deze beschrijving vertoont enkele overeenkomsten met enkele passages in l'Ecroulement de l'Europe... maar is, zo blijkt uit de tekst, gebaseerd op commentaren van Ljungstrom (1922 of 1928) en Salamar (1940). In hoofdstuk XVIII staan echter geen illustraties.
Aan Što se dogadjalo i što će se dogoditi, de Kroatische versie van Was bringt das Jahr 1940? die een vertaling is van het ongeïllustreerde vouwblad Que se passera-t-il entre le printemps 1940 et le printemps 1941? (Ant. Rossier, Genève, 1940), zijn afbeeldingen toegevoegd die eveneens overgenomen zijn uit l'Ecroulement de l'Europe... In de overige beschikbare vertalingen van Was bringt das Jahr 1940? komen geen afbeeldingen voor die op l'Ecroulement de l'Europe... kunnen worden teruggevoerd. Dit doet vermoeden dat deze afbeeldingen geen deel hebben uitgemaakt van de set afbeeldingen die vanuit Berlijn aan de vertalers is toegezonden.


"Norab"-1940b, p.10
"Norab"-1940b, p.10
 

"Norab"-1940b, p.22
"Norab"-1940b, p.22
 

"Norab"-1940b, p.24
"Norab"-1940b, p.24
(Ruir-1939, p.50)
 

"Norab"-1940b, p.30
"Norab"-1940b, p.30
(Ruir-1939, p.113)
 


"Norab"-1940b, p.34
(Ruir-1939, p.126)
 

"Norab"-1940b, p.36
"Norab"-1940b, p.36
(Ruir-1939, p.104)
 

"Norab"-1940b, p.38
"Norab"-1940b, p.38
(Ruir-1939, p.84)
 

 
Inhoud van What will happen in the near future? 

Hoofdstuk I. A Passage from Goethe's Faust (p.5)
Het eerste hoofdstuk van What will happen in the near future? is een inleidend hoofdstuk, waarin in het begin onder andere teksten staan uit Goethes Faust, acte 1, scène 1, over Nostradamus en de astrologie. In Nostradamus spådomar om kriget staan de drie regels die Goethe in Faust aan Nostradamus heeft gewijd, aan het eind van hoofdstuk XVI. De regels die aan de astrologie zijn gewijd, zijn in Nostradamus spådomar om kriget niet geciteerd.
In het eerste hoofdstuk van Nostradamus spådomar om kriget zijn de voorspellingen van Nostradamus op een andere manier ingeleid. In dat hoofdstuk is het verschijnsel profetie aan de orde gesteld en is in het kort gesproken over het commentaar van de Zweedse bijbelkenner Stromberg op het boek Openbaring en over Anton Johansson, die de Eerste Wereldoorlog had voorzien. Het noemen van deze namen had waarschijnlijk als doel de schijn te versterken dat Nostradamus spådomar om kriget geschreven was door een Zweed. In What will happen in the near future? zijn de namen van Stromberg en Johansson niet genoemd, evenmin als hun publicaties. Evenmin is in What will happen in the near future? de naam van Birgitta van Svedenborg genoemd, een naam die voorkomt in hoofdstuk IV van Nostradamus spådomar om kriget
In hoofdstuk I van Nostradamus spådomar om kriget is Nostradamus gepresenteerd als de meest bekende profeet, wiens voorspellingen betrouwbaar zijn gebleken en die, evenals als aan de opkomst en val van Napoleon, een aantal kwatrijnen heeft gewijd aan Hitler, de grote leider van de germaanse wereld.
 In de inleiding van What will happen in the near future? is volstaan met de opmerking dat de voorspellingen van de 16e-eeuwse Provençaalse ziener en astroloog vanaf hun publicatie, vierhonderd jaar geleden, veel belangstelling hebben genoten.
In Hoe zal deze oorlog eindigen?, Sta nam donosi 1940? en Que se passera-t-il entre le printemps 1940 et le printemps 1941? staat geen enkele verwijzing naar Goethe of een citaat uit diens Faust.


Hoofdstuk II. A Dramatic Accident (p.6-8)
In hoofdstuk II in What will happen in the near future? is de verwonding besproken die de Franse koning Henry II in 1559 opliep tijdens een toernooi en die uiteindelijk leidde tot zijn dood, en de kwatrijnen die aan deze gebeurtenissen zijn gekoppeld. In Nostradamus spådomar om kriget is dit alles beschreven in hoofdstuk II, getiteld Nostradamus debut.
In What will happen in the near future staan de Franse teksten van de kwatrijnen 01-35 en 01-36 en de vertalingen ervan in het Engels. In Hoe zal deze oorlog eindigen? staat de Nederlandse vertaling van de kwatrijnen 01-35 en 01-36 in het eerste hoofdstuk; de Franse teksten staan in het aanhangsel.
In Nostradamus spådomar om kriget staat alleen de Franse tekst van kwatrijn 01-35. Staël von Holstein heeft in deze brochure volstaan met te verwijzen naar "een ander kwatrijn", waarin het einde is voorspeld van het Huis Valois.
Een vergelijking tussen de Engelse tekst van de kwatrijnen 01-35 and 01-36 in What will happen in the near future? en de Duitse tekst van deze kwatrjinen in Was bringt das Jahr 1940? wijst uit dat deze teksten aan elkaar gelijk zijn. Met andere woorden: Staël von Holstein heeft geen Franse kwatrijnteksten in het Engels vertaald, maar de tekst van de kwatrijnen in Was bringt das Jahr 1940?.


De kwatrijnen 01-35 en 01-36

"Norab"-1940b, p.7-8

"Berlijn", p.2

Kwatrijn 01-35
The young lion will vanquish the old
In single combat on a warlike field.
He will split his eyes in a golden cage:
The first of two breaks, followed by death in agony.

Kwatrijn 01-36
Too late will the King repent
Not to have put his adversary to death:
A higher ruling will then prevail,
To extinction his whole house is doomed.

Kwatrijn 01-35
Der junge Löwe überwindet nun den alten,
Auf kriegerischem Feld im Einzelstreit.
Im goldnen Käfig wird er ihm die Augen spalten.
Der erste zweier Brüche, dann folgt ein Tod voll Grausamkeit.

Kwatrijn 01-36
Der König wird zu spät die Reue kommen,
Dass er den Gegner nicht zu Tod gebracht.
Ein höherer Beschluss wird dan ergehen.
Dem Tode geweht ist sein ganzes Haus.

Corresponderende teksten:

"Belgrado" p.3-4 Voorspelling van de dood van een koning
"Berlijn" p.1-3
"Genua" p.5-6 Un terrible evento
"Norab"-1940a p.7-9 hdst. II: Nostradamus debut
"Pasteur" p.9-11 Verleden, heden en toekomst op wonderbaarlijke wijze voorspeld door den Franschman Michel Nostradamus in zijn "Les vrayes Centuries et Prophéties"
"Rossier"-1940b p.1 Un mort prophétisée
"Zagreb" p.1-2 Prorokovana smrt


Hoofdstuk III. Some Dates (p.9)
In hoofdstuk III in What will happen in the near future? zijn een aantal feiten beschreven uit het leven van Nostradamus vanaf zijn geboorte tot aan het overlijden van zijn eerste echtgenote en kinderen. Het hoofdstuk beslaat één pagina (pagina 9); op pagina 10 staat een afbeelding van de eerste pagina van de eerste Centurie. In
Nostradamus spådomar om kriget gaat deze afbeelding vooraf aan hoofdstuk III. In Hoe zal deze oorlog eindigen? staat deze afbeelding niet.
In
Nostradamus spådomar om kriget is hoofdstuk III, getiteld Fjärrskåren utvecklas, voor een deel gewijd aan het leven van Nostradamus. Op p.11 en 12 van dit hoofdstuk staat de tekst van hoofdstuk III van What will happen in the near future? Op p.11 is naar aanleiding van de pest die Nostradamus bestreed, beschreven dat Boccaccio zich bij het naderen van een pestepidemie opsloot in een villa en de tijd doorbracht met het schrijven van lichtzinnige verhalen (een toespeling op de Decamerone), in tegenstelling tot Nostradamus, die zijn leven in de waagschaal stelde. Boccaccio is in Was bringt das Jahr 1940, Sta nam donosi 1940?, What will happen in the near future?, Que se passera-t-il entre le printemps 1940 et le printemps 1941?, Le profezie del Maestro Michele Nostradamus anno 1558, Što se dogadjalo i što će se dogoditi en Hoe zal deze oorlog eindigen? niet ter sprake gekomen.
Corresponderende teksten:

"Belgrado" p.4-5 Koning van de magie
"Berlijn" p.3-4
"Genua" p.6-7 Un maestro nel regno della magia
"Norab"-1940a p.11-12 hdst. III: Fjärrskådaren utvecklas
"Pasteur" p.11-12 Verleden, heden en toekomst op wonderbaarlijke wijze voorspeld door den Franschman Michel Nostradamus in zijn "Les vrayes Centuries et Prophéties"
"Rossier"-1940b p.2 Un maître dans le royaume de la magie
"Zagreb" p.2-3 Majstor u oblasti magije


Hoofdstuk IV. Nostradamus develops his Gift of Prophecy (p.11-16)
In hoofdstuk IV in What will happen in the near future? is beschreven hoe het karakter van Nostradamus gesterkt werd door het leed dat hem in zijn leven overkwam en de gevaren waarin hij zich begaf. Zijn geloof was hem hierbij tot steun. Ook is opgemerkt dat hij juist door alle tegenslagen in zijn leven de gave van profetie kon ontwikkelen. Verder wordt verhaald dat hij reizen maakte door Frankrijk en Italië en voor de tweede maal in het huwelijk trad, waaruit zes kinderen werden geboren. Ook is verhaald dat hij andermaal de pest bestreed en daarvoor rijkelijk werd beloond. Deze tekst correspondeert met die in Nostradamus spådomar om kriget.
Op p.12 in What will happen in the near future? is beschreven hoe Nostradamus in zijn studeerkamer zich in de nacht bezighield met de studie van verborgen dingen. Dit correspondeert ook met Nostradamus spådomar om kriget, maar in What will happen in the near future? heeft Staël von Holstein de tekst van de kwatrijnen 01-01 en 01-02 in het Engels weergegeven, terwijl hij in Nostradamus spådomar om kriget op p.13 in het Zweeds alleen de laatste twee regels van kwatrijn 01-02 heeft weergegeven. Enkele regels verderop is de stijl van de Centuriën vergeleken met Dantes Inferno. Deze vergelijking is in What will happen in the near future? niet gemaakt.
In What will happen in the near future? zijn enkele alinea's gewijd aan het vermogen van Nostradamus jaartallen te noemen, iets waarover in Was bringt das Jahr 1940? en Nostradamus spådomar om kriget niets is vermeld. In What will happen in the near future? is verwezen naar voorspellingen van Nostradamus over de Franse revolutie van 1789 en naar de Brief aan Henri II, waarin "het onderwerp in 117 delen of perioden is verdeeld, die door verticale lijnen van elkaar worden gescheiden". In de Brief is opgemerkt dat men het jaar 1792 zal houden voor een vernieuwing van de tijd, waarmee volgens What will happen in the near future? een tijdperk kan zijn bedoeld of een nieuwe jaartelling. In een voetnoot is verwezen naar de Franse Republikeinse kalender, waarvan het eerste jaar begon op 22 september 1792, een kalender die in 1804 door Napoleon werd afgeschaft.
Corresponderende teksten:

"Belgrado" p.5-6 Koning van de magie
Zijn voorspellingen en hun eigenschappen
"Berlijn" p.4-5
"Genua" p.7-9 Un maestro nel regno della magia
Le profezie di Nostradamus e le loro caratteristiche
"Norab"-1940a p.12-14 hdst. III: Fjärrskådaren utvecklas
"Pasteur" p.12-14 Verleden, heden en toekomst op wonderbaarlijke wijze voorspeld door den Franschman Michel Nostradamus in zijn "Les vrayes Centuries et Prophéties"
"Rossier"-1940b p.2 Un maître dans le royaume de la magie
Ses prophéties et leurs particularités
"Zagreb" p.2-5 Majstor u oblasti magije
Njegova prorocanstva i njehove osebnosti


Hoofdstuk V. The "Voices" from Heaven (p.17-18)
De oorsprong van de "ingevingen" die Nostradamus kreeg. 
Corresponderende teksten:

"Belgrado" p.6 Zijn voorspellingen en hun eigenschappen
"Berlijn" p.5-6
"Genua" p.9-10 Le profezie di Nostradamus e le loro caratteristiche
"Norab"-1940a p.15-16 hdst. IV: Hur kommo ingivelserna?
"Pasteur" p.14-15 Verleden, heden en toekomst op wonderbaarlijke wijze voorspeld door den Franschman Michel Nostradamus in zijn "Les vrayes Centuries et Prophéties"
"Rossier"-1940b p.2 Ses prophéties et leurs particularités
"Zagreb" p.3-5 Njegova prorocanstva i njehove osebnosti


Hoofdstuk VI. A Prediction made Four Hundred Years before the Event (p.19-20)
Nostradamus voorspelt tot in detail; hij heeft in een kwatrijn in de negende centurie de namen genoemd van generaal Montmorency en van de soldaat die hem in 1632 in Toulouse executeerde.
Corresponderende teksten:

"Belgrado" p.6-8 Onthulling van de toekomst
"Berlijn" p.6-8
"Genua" p.10-12 L'Avvenire svelato
"Norab"-1940a p.17-18 hdst. V: Fyra hundra års erfarenheter
"Pasteur" p.16-17 Verleden, heden en toekomst op wonderbaarlijke wijze voorspeld door den Franschman Michel Nostradamus in zijn "Les vrayes Centuries et Prophéties"
"Rossier"-1940b p.2-3 L'avenir dévoilé
"Zagreb" p.5-7 Razotkrivena buducnost


Hoofdstuk VII. The Tragedy of Louis XVI (p.21-27)
Voorspelling van de arrestatie in 1792 van Louis XVI. Het oorspronkelijk commentaar in Was bringt das Jahr 1940?, overgenomen uit Die Weissagungen des Nostradamus (C. Loog, Pfullingen in Württemberg, 1921) is in What will happen in the near future? vervangen door het uit 1867 daterende commentaar van Le Pelletier. 
Verder heeft Nostradamus de uitvinding van de luchtballon voorspeld en aangelegenheden rond paus Pius VI. 
Corresponderende teksten:

"Belgrado" p.6-8 Onthulling van de toekomst
"Berlijn" p.8-10
"Genua" p.10-12 L'Avvenire svelato
"Norab"-1940a p.19-21 hdst. VI: Spådomen om Ludvig XVI
hdst. VII: Profetior om Napoleon
"Pasteur" p.17-18 Verleden, heden en toekomst op wonderbaarlijke wijze voorspeld door den Franschman Michel Nostradamus in zijn "Les vrayes Centuries et Prophéties"
"Rossier"-1940b p.2-3 L'avenir devoilé
"Zagreb" p.5-7 Razotkrivena buducnost


Hoofdstuk VIII. Astonishing Prophecies about Napoleon (p.28-39)
Nostradamus heeft een dozijn kwatrijnen gewijd aan Napoleon Bonaparte. Verder heeft hij de Frans-Pruisische oorlog in 1871 voorspeld en het overlijden in Londen van Napoleon III.
In Was bringt das Jahr 1940? was min of meer aangestipt dat Nostradamus de oprichting van de Zuil in Vendome had voorspeld. In What will happen in the near future? heeft Staël von Holstein uitgebreid aandacht besteed aan deze gebeurtenis en proberen aannemelijk te maken dat Nostradamus tot in detail had voorspeld hoe de zuil zou worden geconstrueerd.
In What will happen in the near future? is de fatale aanslag op de Italiaanse koning Umberto niet ter sprake gekomen.
Corresponderende teksten:

"Belgrado" p.8-9 Van Napoleon tot Umberto
"Berlijn" p.10-12 De Napoleone Bonaparte a Re Umberto
"Genua" p.7-9 Un maestro nel regno della magia
Le profezie di Nostradamus e le loro caratteristiche
"Norab"-1940a p.21-22 hdst. VII: Profetior om Napoleon
"Pasteur" p.18-21 Verleden, heden en toekomst op wonderbaarlijke wijze voorspeld door den Franschman Michel Nostradamus in zijn "Les vrayes Centuries et Prophéties"
"Rossier"-1940b p.3 De Napoleon Bonaparte au roi Humbert
"Zagreb" p.7-8 Od Napoleona Bonaparta do kralja Humberta


Hoofdstuk IX. The Great War (p.40-43)
Voorspellingen over de Eerste Wereldoorlog, het falen van de Volkenbond en de opkomst van Mussolini.
Corresponderende teksten:

"Belgrado" p.9-10 De Wereldoorlog 1914-1918
"Berlijn" p.12-14
"Genua" p.14-16 Dalla guerra mondiale alla S.d.N. all'impresa etiopica
"Norab"-1940a p.25-26 hdst. IX: Nostradamus om världskriget
"Pasteur" p.21-23 Verleden, heden en toekomst op wonderbaarlijke wijze voorspeld door den Franschman Michel Nostradamus in zijn "Les vrayes Centuries et Prophéties" 
"Rossier"-1940b p.4 Prophéties sur la Guerre Mondiale de 1914-18
"Zagreb" p.8-9 Prorocanstva o svjetskom ratu 1914-18


Hoofdstuk X. The Present and the Future (p.44-46)
Inleiding op de actualiteit van de nieuwe oorlog en het onzekere lot dat daaraan is verbonden. De suggestie dat een opmerking in de Brief aan Henri II over een 25 jaar durende oorlog betrekking heeft op de jaren na 1914 en de oorlogen in die jaren in het Verre Oosten, Abessynië, Spanje en Finland komt in de corresponderende teksten niet voor, evenmin als de suggestie dat de in 1939 uitgebroken oorlog het sluitstuk is van deze serie oorlogen en de suggestie dat een passage in de Brief aan Henri II waarin gewag wordt gemaakt van vogels die oei-oei roepen, betrekking heeft op bombardementen.
Corresponderende teksten:

"Belgrado" p.10-11 Het heden en de toekomst
"Berlijn" p.14-16 Gegenwart und Zukunft
"Genua" p.16-18 Sguardo sul presente e sull'avvenire
"Norab"-1940a p.27-28 hdst. X:  Vad skall hända i morgon?
"Pasteur" p.24-26 Hoe zal deze oorlog eindigen? Een antwoord op de vele belangrijke vraagstukken die ons bezighouden gegeven door "Les vrayes Centuries et Prophéties" de maistre Michel Nostradamus
"Rossier"-1940b p.4-5 Un coup d'oeil vers l'avenir
"Zagreb" p.9-11 Pogled u buducnost


Hoofdstuk XI. England's fateful hour (p.47-51)
Hoofdstuk XI in What will happen in the near future? wordt ingeleid met de opmerking dat verscheidene voorspellingen, die onderling niet aan elkaar gekoppeld zijn, aangeven dat het fatale moment voor Engeland niet langer meer ver weg is. Het gaat om de voorspellingen in de kwatrijnen 10-100 en 03-57. In de andere vertalingen van de Duitse grondtekst van Herwarth von Bittenfeld c.s. staat een dergelijke inleidende opmerking niet.
Het commentaar op de kwatrijnen 10-100 en 03-57 in What will happen in the near future? stemt overeen met het commentaar op deze kwatrijnen in de andere vertalingen van Was bringt das Jahr 1940?, behalve dat op pagina 50 in What will happen in the near future? in de reeks Franse Centurie-onderzoekers die kwatrijn 03-57 koppelen aan het voor Engeland noodlottige jaar 1939 ook de naam van Le Pelletier staat, die in geen enkele andere vertaling is vermeld en ook niet in Was bringt das Jahr 1940?.
Corresponderende teksten:

"Belgrado" p.11-12 Het heden en de toekomst
"Berlijn" p.16-20 Gegenwart und Zukunft
"Genua" p.18-21 Le sette metamorfosi dell' Inghilterra 
"Norab"-1940a p.29-36 Hdst. XI: Englands fall
Hdst. XII: Bekräftelser på britternas nederlag
"Pasteur" p.26-30 Hoe zal deze oorlog eindigen? Een antwoord op de vele belangrijke vraagstukken die ons bezighouden gegeven door "Les vrayes Centuries et Prophéties" de maistre Michel Nostradamus
"Rossier"-1940b p.5 Les sept changements de l'Angleterre
"Zagreb" p.11-13 Sedam promjena Engleske


Hoofdstuk XII. The far-reaching Consequences of the current War (p.52-57)
In hoofdstuk XII in What will happen in the near future? zijn achtereenvolgens de kwatrijnen 02-75, 02-83, 02-94, 02-99, 04-46 en 08-37 besproken. In de corresponderende tekst in Nostradamus spådomar om kriget en Hoe zal deze oorlog eindigen? zijn achtereenvolgens de kwatrijnen 02-75, 02-100, 02-83, 08-37 en 02-78 besproken. Anders gezegd: in What will happen in the near future? zijn, vergeleken met Nostradamus spådomar om kriget, de kwatrijnen 02-78 en 02-100 vervangen door de kwatrijnen 02-94, 02-99 en 04-46. In Le profezie del Maestro Michele Nostradamus anno 1558 zijn in het hoofdstuk Attorno alle liquidazione della grande questione slechts de kwatrijnen 02-78, 03-32 en 03-71 besproken.
Het commentaar in What will happen in the near future op kwatrijn 02-94 is dermate afwijkend van het commentaar van dr. De Fontbrune op p.240 van Les Prophéties de maistre Michel Nostradamus Expliquées et commentées (Sarlat, 1939 [1938]), waaruit veelvuldig is geciteerd, dat dit commentaar uit een andere bron afkomstig moet zijn. De tekst van de eerste regel van kwatrijn 02-94 luidt Grand Paud, grand mal pour Gaulois recevra. Het commentaar op dit kwatrijn is niet afkomstig uit Les Prophéties... Naar aanleiding van de opmerking in 1867 van de Franse Centurie-onderzoeker Anatole le Pelletier dat het woord Paud kan verwijzen naar de hoofdletter I in de vorm van een paal, is in What will happen in the near future? het woord Paud uitgelegd als een zinspeling op het Engelse woord -I- (vert.: ik) in die zin dat de Britse zelfzucht de Fransen een doorn (paal) in het oog is geworden. De eerste regel zou betekenen dat Engeland Frankrijk veel moeilijkheden heeft bezorgd. De woorden maritin Lyon in de tweede regel zijn uitgelegd als een verwijzing naar de Britse Leeuw, de regel als geheel is uitgelegd als is vrees voor Engeland niet langer meer gegrond. De derde en vierde regel van kwatrijn 02-99 zijn uitgelegd als een zinspeling op de Brits-Franse alliantie die door Nostradamus als een ramp voor Frankrijk zou zijn beschouwd. In het commentaar op kwatrijn 04-46 zijn de woorden temps de la bruine, die deel uitmaken van de vierde regel, uitgelegd als een zinspeling op bombardementen. De derde en vierde regel zouden betekenen dat Londen bombardementen niet zou doorstaan.
Het commentaar op kwatrijn 08-37 wijkt af van het commentaar op dit kwatrijn in Nostradamus spådomar om kriget en Hoe zal deze oorlog eindigen?. Volgens Nostradamus spådomar om kriget is dit kwatrijn een zinspeling op de nederlaag van Engeland. In het commentaar in Hoe zal deze oorlog eindigen? staat verder dat Frankrijk zich, tegenover de dode tegenstander, weldra in het volledige bezit van de macht zal stellen. Dit zijn citaten uit De Fontbrunes Les Prophéties...  In What will happen in the near future? daarentegen is over de interpretatie van De Fontbrune geschreven dat volgens hem de Franse regering nabij de kust in handen zou vallen van Duitsland, haar doodsvijand. Verder is - ten onrechte - de indruk gewekt als zou hij de interpretatie van kwatrijn 08-37 in de vorm van een Engelstalig kwatrijn hebben weergegeven.
De hoofdstukken XII (Bekräftelser på britternas nederlag [Bevestigingen van de Britse nederlaag]) en XIII (Än mer om England [Nog meer over Engeland]) in Nostradamus spådomar om kriget zijn toegespitst op Engeland, evenals de parallelle tekst in Hoe zal deze oorlog eindigen?. In hoofdstuk XII in What will happen in the near future? wordt ook Frankrijk afgeschilderd als een verliezende partij. De propagandistische lading van dit hoofdstuk wijkt af van de parallelle Nederlandse en Zweedse vertaling. De kwatrijnen 02-94, 02-99 en 04-46 hebben geen deel uitgemaakt van Was bringt das Jahr 1940?, zodat kan worden geconcludeerd dat Stäel von Holstein ze heeft toegevoegd aan zijn Engelse vertaling.
Corresponderende teksten:

"Belgrado" p.13-15 Het heden en de toekomst
"Berlijn" p.20-23 Gegenwart und Zukunft
"Norab"-1940a p.36-37
p.38-39
hdst. XII: Bekräftelser på britternas nederlag
hdst. XIII: Än mer om England
"Pasteur" p.30-32 Hoe zal deze oorlog eindigen? Een antwoord op de vele belangrijke vraagstukken die ons bezighouden gegeven door "Les vrayes Centuries et Prophéties de maistre Michel Nostradamus"
"Rossier"-1940b p.5 La France ne sera pas touchée
Autour de la grande liquidation
"Zagreb" p.13-15 Francuska ne ce biti pogodjena
Oko velike likvidacije


Hoofdstuk XIII. Italy's Participation in the War (p.58-59)
In dit hoofdstuk, dat twee pagina's beslaat, zijn achtereenvolgens de kwatrijnen 03-23 en 02-86 besproken. Er is geen sprake van zetfouten wat betreft de kwatrijnnummering; de teksten die in dit hoofdstuk zijn gegeven zijn inderdaad die van de kwatrijnen 03-23 en 02-86. Volgens What will happen in the near future? zij deze kwatrijnen bijzonder belangrijk, omdat er de deelname van Italië aan de oorlog in is voorspeld. In kwatrijn 03-23 is een oorlog voorspeld tussen Frankrijk en Italië, die voor Frankrijk desastreus zal verlopen door het uitbreken van ernstige hongersnood. In kwatrijn 02-86 is een slag in de Adriatische Zee voorspeld tussen Engeland en Italië. Volgens het commentaar krijgt Engeland ook te kampen met een tegenbeweging in Egypte. Deze commentaren zijn niet ontleend aan De Fontbrunes Les Prophéties... Waarschijnlijk zijn ze samengesteld nadat Italië op 10 juni 1940 de oorlog had verklaard aan Engeland en Frankrijk.
In Nostradamus spådomar om kriget, p.38-39, "Belgrado", Que se passera-t-il entre le printemps 1940 et le printemps 1941? en Hoe zal deze oorlog eindigen?, p.33-34 komen niet de kwatrijnen 03-23 en 02-86 voor, maar de kwatrijnen 03-32, 03-71, 08-97 en in "Belgrado" en Hoe zal deze oorlog eindigen? bovendien nog kwatrijn 02-85. In het commentaar op deze kwatrijnen in Nostradamus spådomar om kriget, Que se passera-t-il entre le printemps 1940 et le printemps 1941?, Sta nam donosi 1940? en Hoe zal deze oorlog eindigen? wordt Italië niet als toekomstig strijdende partij ten tonele gevoerd. In Le profezie del Maestro Michele Nostradamus anno 1558 komt de tekst van dit hoofdstuk in het geheel niet voor. Hoofdstuk XIII in What will happen in the near future? is ingevoegd naar aanleiding van de oorlogsverklaring van Italië aan Engeland en Frankrijk op 10 juni 1940. Dit betekent dat de tekst van What will happen in the near future tussen 10 juni 1940 en 31 augustus 1940 is voltooid.


Hoofdstuk XIV. Germany victorious in the gigantic Struggle (p.60-63)
In dit hoofdstuk zijn twee kwatrijnen behandeld: de kwatrijnen 03-58 (evenals in Nostradamus spådomar om kriget foutief genummerd als II-58), waaraan de geboorte van Hitler is gekoppeld, en 10-31, waarin in het vooruitzicht wordt gesteld dat het "Heilige Rijk" naar Duitsland zal komen als Engeland al haar steunpunten in de wereld is kwijtgeraakt.
De verdere tekst van dit hoofdstuk stemt overeen met de tekst van hoofdstuk XVI in Nostradamus spådomar om kriget met uitzondering van de tekst uit Faust over Nostradamus, die in What will happen in the near future?, zoals in het voorgaande is beschreven, niet in dit hoofdstuk staat, maar aan het begin van hoofdstuk I.
Wat opvalt, is dat in What will happen in the near future? kwatrijn 01-99 en de koppeling daarvan aan het Molotov - Von Ribbentrop pact in het geheel niet aan de orde is gesteld, in tegenstelling tot Nostradamus spådomar om kriget, waarin dit kwatrijn aan de orde is gesteld in hoofdstuk XV (Den tysk-ryska pakten). In Hoe zal deze oorlog eindigen? is op p.35-36 eveneens aandacht besteed aan kwatrijn 01-99 en de koppeling met het Molotov - Von Ribbentrop pact. In Sta nam donosi 1940? is dit kwatrijn besproken op p.16.
Corresponderende teksten:

"Belgrado" p.15-16 Het heden en de toekomst
"Berlijn" p.23-26 Gegenwart und Zukunftr
"Genua" p.23-24 E la sorte della Germania?
"Norab"-1940a p.41-43
p.45-46
hdst. XIV: Tysklands triumf
hdst. XVI: Vår tids profet
"Pasteur" p.34-35
p.36-37
Hoe zal deze oorlog eindigen? Een antwoord op de vele belangrijke vraagstukken die ons bezighouden gegeven door "Les vrayes Centuries et Prophéties de maistre Michel Nostradamus"
"Rossier"-1940b p.8 Et le sort de l'Allemagne?
"Zagreb" p.15-16 A sudbina Njemacke?


De tekst van de hoofdstukken XVII en XVIII in Nostradamus spådomar om kriget maakt geen deel uit van What will happen in the near future? De reden hiervoor is dat deze hoofdstukken speciaal zijn geschreven met het oog op verspreiding van Nostradamus spådomar om kriget in Zweden.

 

De besproken kwatrijnen in What will happen in the near future? versus Was bringt das Jahr 1940?
Van alle vertalingen van Was bringt das Jahr 1940? wijkt What will happen in the near future? qua inhoud het meeste af, gevolgd door Nostradamus spådomar om kriget. In What will happen in the near future? zijn van de kwatrijnen die in Was bringt das Jahr 1940? besproken zijn, de kwatrijnen 05-28, 02-100, 02-78, 03-32, 03-71, 02-85 en 01-99 weggelaten. De kwatrijnen 02-91, 02-92, 02-94, 02-99, 01-46, 03-23 en 02-86 in What will happen in the near future? komen in Was bringt das Jahr 1940? niet voor. De commentaren op de kwatrijnen 09-34, 01-43 en 08-37 in What will happen in the near future? komen qua inhoud en strekking overeen met die in Was bringt das Jahr 1940?, maar zijn uit andere bronnen overgenomen.
Opvallend is het grote aantal kwatrijnen uit centurie 02 dat is ingevoegd. Of Staël von Holstein deze kwatrijnen heeft gekozen op grond van eigen studie of dat hij ze uit een Nostradamus-publicatie heeft overgenomen, is mij niet bekend.

De besproken kwatrijnen in What will happen in the near future?

I. A passage from Goethe's Faust
geen kwatrijnen besproken
II. A Dramatic Accident
01-35
01-36
overlijden van Henri II
einde van het Huis Valois 
III. Some Dates
geen kwatrijnen besproken
IV. Nostradamus develops his Gift of Prophecy
01-01
01-02
werkwijze Nostradamus
werkwijze Nostradamus
V.  The "Voices" from Heaven
geen kwatrijnen besproken
VI.  A Prediction made Four Hundred Years before the Event
09-18 onthoofding Montmorency
VII.  The Tragedy of Louis XVI
09-34
05-57
arrestatie Louis XVI, 20 juni 1792
gebr. De Montgolfier; Napoleon Bonaparte vs. Pius VI
VIII.  Astonishing Prophecies about Napoleon
03-35
01-60
07-13
04-82
02-92
02-43
10-24
02-91
06-22
geboorte Napoleon op Corsica
geboorte Napoleon op Corsica
Napoleon: het "geschoren hoofd"; duur Napoleontisch Rijk
verwoesting Moskou door Napoleon
verwoesting Moskou door Napoleon
[a]
oprichting van de Vendôme zuil
Napoleons terugkeer uit Elba; nederlaag

Frans-Duitse oorlog 1870/71, Napoleon III [b] 
overlijden Napoleon III in Londen [c]
IX.  The Great War
03-13
02-68
08-60
01-47
06-20
Eerste Wereldoorlog: duikbotenoorlog
Eerste Wereldoorlog: Engeland blijft ongedeerd
Eerste Wereldoorlog: einde
Volkenbond
korte bestaansduur Volkenbond, opkomst Mussolini
X. The Present and the Future
geen kwatrijnen besproken
XI. England's fateful Hour
10-100
03-57
vanaf 1603 overheerst Engeland voor meer dan 300 jaar
1939: crises in Engeland en Polen
XII. The far-reaching Consequences of the Current War
02-75
02-83

02-94
02-99
04-46
08-37
luchtaanvallen op Engeland
handelsverkeer Engeland geblokkeerd, bombardementen
Engeland brengt Frankrijk in moeilijkheden
de Engels-Franse alliantie is een ramp voor Frankrijk
Londen weerstaat Duitse bombardementen niet
de regering van Frankrijk valt in Duitse handen
XIII. Italy's Participation in the War
03-23
02-86
oorlog tussen Frankrijk en Italië, hongersnood in Frankrijk
slag tussen Engeland en Italië in de Adriatische Zee, Engeland wordt verslagen
XIV. Germany victorious in the gigantic Struggle
03-58
10-31
geboorte en opkomst Hitler [d]
het Heilige Rijk komt naar Duitsland

Noten bij het kwatrijnoverzicht

 1. In Was Bringt das Jahr 1940? en de andere vertalingen ervan komt dit kwatrijn niet voor. [retour]
 2. In Was Bringt das Jahr 1940? en de andere vertalingen ervan komt dit kwatrijn niet voor. [retour]
 3. In What will happen in the near future? is aangegeven dat het bij deze voorspelling om kwatrijn 06-22 gaat en zijn de eerste twee regels van dit kwatrijn weergegeven in het Frans en vertaald in het Engels. In de andere beschikbare versies van Was bringt das Jahr 1940? is niet aangegeven dat het om kwatrijn 06-22 gaat en staan ook geen regels van dit kwatrijn. [retour]
 4. Kwatrijn 03-58 draagt het foutieve nummer II-58. [retour]

 

Propaganda in de Verenigde Staten
Goebbels had over de Nostradamus-brochure geschreven dat deze bestemd was voor "de neutralen" en ook voor Frankrijk. De inhoud ervan moest inspelen op het alom levende bijgeloof. De beoogde effecten waren het zaaien van onrust en het op gang brengen van geruchtenstromen. In Nostradamus spådomar om kriget, de Zweedse versie van deze brochure, verzorgd door Staël von Holstein, staan authentiek ogende Zweedse elementen zoals de gefingeerde auteursnaam Norab en in het eerste hoofdstuk de naam Svensson en verwijzingen naar publicaties van Stromberg, een bijbelvorser, en Johansson, een helderziende. In hoofdstuk XVII is geschreven over commentaren van de Centurie-onderzoekers Billenstein en Salamar; in hoofdstuk XVIII over het commentaar van de Zweedse Centurie-onderzoeker Ljungström. Anders gezegd: de hoofdstukken I, XVII en XVIII zijn geschreven met het oog op Zweden. De nadruk van Nostradamus spådomar om kriget ligt op de aankondiging van de op handen zijnde ondergang van Engeland, wat blijkt uit het feit dat hierop is gezinspeeld in de titels van de hoofdstukken XI, XII en XIII.
What will happen in the near future? was bestemd voor verspreiding in de Verenigde Staten. Het aantal gedrukte exemplaren in de periode juni 1940 - augustus 1940 bedroeg 3.000, een klein aantal, vergeleken met de 20.000 Franstalige exemplaren en de 25.000 Kroatische exemplaren. De vraag is voor wie deze brochure bestemd was en welke effecten deze brochure in de Verenigde Staten teweeg moest brengen. Werd er een waarschuwing mee beoogd aan het adres van het leger, het parlement en de regering van de Verenigde Staten om zich buiten de oorlog te houden? Moest de Duitse gemeenschap in de Verenigde Staten op een of andere wijze worden gemobiliseerd en wellicht ook de Italiaanse gemeenschap? What will happen in the near future? biedt bijna geen aanknopingspunten om deze vraag te beantwoorden. Van de Zweedse herkomst van deze brochure is geen geheim gemaakt: de naam van de drukker (Stockholms bokindustri AB) staat op pagina 2. Verder is als auteursnaam de naam Norab gebruikt, een naam die niet typisch Amerikaans is. In What will happen in the near future? staan geen specifiek Amerikaanse begrippen en er is niet verwezen naar Amerikaanse publicaties over de Centuriën of paranormale fenomenen. Een verklaring hiervoor kan zijn dat Staël von Holstein niet over informatie hieromtrent beschikte. 
Misschien geven de titels van de hoofdstukken XI, XII, XIII en XIV in What will happen in the near future? duidelijkheid over het beoogde effect van deze brochure. In deze titels is de oorlog in breed verband belicht: noodlottige gebeurtenissen voor Engeland, de verregaande consequenties van de oorlog, de deelname van Italië aan de oorlog en de overwinning van Duitsland. De inhoud van deze hoofdstukken is niet louter en alleen toegespitst op een nederlaag van Engeland zoals de inhoud van de hoofstukken XI, XII en XIII in Nostradamus spådomar om kriget; ook voor Frankrijk, welk land in What will happen in the near future is bestempeld als Duitslands doodsvijand, is een nederlaag in het vooruitzicht gesteld. Misschien schuilt het propagandistische element van deze brochure in de presentatie van de oorlog in Europa als een continentale oorlog met Duitsland als toekomstig leidende macht van het Europese continent. Wij kunnen slechts gissen naar de reden waarom Staël von Holstein in What will happen in the near future? niet het commentaar heeft opgenomen op het Molotov - Von Ribbentrop pact, dat hij wel heeft opgenomen in Nostradamus spådomar om kriget en dat ook deel uitmaakt van Hoe zal deze oorlog eindigen?.
Het fragment in hoofdstuk IV waarin de Franse Republikeinse kalender werd besproken als zijnde voorspeld door Nostradamus, de vervanging in hoofdstuk XII van de kwatrijnen 02-78 en 02-100 door de kwatrijnen 02-94, 02-99 en 04-46, de invoeging van de kwatrijnen 02-86 en 03-23 en het weglaten van de kwatrijnen
01-99, 02-85, 03-32, 03-71en 08-97 kan erop wijzen dat Staël von Holstein heeft geprobeerd de propagandistische slagkracht van What will happen in the near future? te vergroten met nostradamiek materiaal dat naar zijn mening meer effect zou sorteren.

 

De lotgevallen van What will happen in the near future?
Leoni heeft naar aanleiding van What will happen in the near future? aan "de pro-nazi Norab" toegeschreven dat deze heeft verondersteld dat 23 maart 1996 de eerstvolgende keer is dat een configuratie, genoemd in de eerste regel van kwatrijn 02-05, zich aan het firmament voordoet. Volgens "Norab" zou het woord Latine in de laatste regel van dit kwatrijn verwijzen naar Latium, een regio die zich langs de Italiaanse westkust uitstrekte van het noorden van Rome naar het noorden van Capua. Volgens de site Nostradamus and the final age zou "Norab" in deze brochure op grond van kwatrijn 01-51 hebben voorspeld dat de Derde Wereldoorlog zou uitbreken in september 1994 (Leoni noemt in verband met dit kwatrijn de datum 12 september 1994, zonder verdere informatie over het commentaar van "Norab" op dit kwatrijn). Michael McClellan, de auteur van deze site, is tot de conclusie gekomen dat de dateringen van onder andere "Norab" en dr. Chr. Wöllner in de richting wijzen van een grootschalige oorlog tussen het Oosten en het Westen, die zowel door Nostradamus als de profeet Daniël zou zijn voorspeld. McClellan is zich er kennelijk niet van bewust dat What will happen in the near future? een propagandageschrift is. Op een andere Amerikaanse website is "Norab" gekwalificeerd als "nazi-astroloog", een kwalificatie die totaal verkeerd is.[6] 

 

De Meern, 17 mei 2012
T.W.M. van Berkel
bijgewerkt op 19 augustus 2013

Noten
De titels, de plaats en het jaar van uitgifte van de publicaties van de in deze noten genoemde auteurs staan in de bibliografie.

 1. Leoni, p.99. Voor de oplagecijfers: zie: Brauweiler: Bericht über die Tätigkeit der Abteilung Ausland in der Zeit van 1. Januar bis 31. August 1940 (Bundesarchiv, R55/409, p.7). [tekst]

 2. Van Berkel: Was bringt das Jahr 1940?. [tekst]

 3. Maichle: Die Nostradamus-Propaganda der Nazis, 1939-1942. [tekst

 4. Van Berkel: Informatie over baron L.F.W. Staël von Holstein alias Norab. [tekst]

 5. Van Berkel: Nostradamus spådomar om kriget (baron L.F.W. Staël von Holstein alias Norab, Stockholm, 1940). [tekst]

 6. Leoni, p.73, 99, 579 en 586; McClellan: www.newprophecy.net/thirdkey.htm. De kwalificatie "Norab, nazi-astroloog" staat op www.mms-italia.us/air_submarine_russian.html.
  Gedurende de Tweede Wereldoorlog gaf de uitgeverij Fellowship-Press antisemitische pamfletten uit. In één ervan, getiteld New Dealers in office..., werd
  over een aantal Joodse overheidsfunctionarissen of overheidsfunctionarissen die een Joods-klinkende achternaam hadden zoals president Roosevelt, gesuggereerd dat zij contacten hadden met communisten. Het is nogal bizar dat Leoni en McClellan Nostradamus, Seer and Prophet hebben becommentarieerd als resultaten van onderzoek naar Nostradamus, temeer daar "Norab" of tewel Staël von Holstein geen Centurie-onderzoeker was, maar een propagandistische tekst had vertaald, die gebaseerd was op Centurie-commentaren. [tekst

© Politischen Archiv Auswärtigen Amt, Berlijn
Ten behoeve van dit artikel zijn fotokopieën bestudeerd van de brochures Que se passera-t-il entre le printemps 1940 et le printemps 1941? (Genève, 1940, aangeduid met "Rossier"-1940b) en haar Servische pendant (Sta nam donosi 1940?, Belgrado, 1940, aangeduid met "Belgrado"). De originelen bevinden zich in het Politischen Archiv Auswärtigen Amt (ref: PA AA R 66658). 
Voor iedere kopie, druk, vermenigvuldiging of anderssoortige verwerking van delen van de inhoud van deze brochures die zijn gepubliceerd op www.nostradamusresearch.org is schriftelijke toestemming vereist van het Politischen Archiv Auswärtigen Amt, D-11013 Berlijn.

 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top