Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
substudie "Tweede wereldoorlog"
Sta nam donosi 1940? Odgovara nam cuveni fransuski astrolog Nostradamus u svome delu "Les vrayes Centuries et Propheties" (Belgrado, 1940)
- T.W.M. van Berkel -

English version
 

Omslagpagina "Belgrado"
Sta nam donosi 1940?
Omslagpagina

In een notitie die vermoedelijk uit eind juni 1940 dateert, heeft dr. Werner Wilmanns, hoofd van afdeling IV Inf van het ministerie van Buitenlandse Zaken en betrokken bij de productie van nationaalsocialistische propaganda op basis van de Centuriën en/of Centurie-commentaren, verwezen naar een Nostradamus-brochure die kort voor het schrijven van deze notitie in Belgrado in omloop was gebracht. Eén van de bijlagen bij deze notitie was een exemplaar van deze brochure. Op deze website wordt ervan uitgegaan dat dit een exemplaar was van de brochure Sta nam donosi 1940? Odgovara nam cuveni fransuski astrolog Nostradamus u svome delu "Les vrayes Centuries et Propheties".[1] Deze brochure was de Servische versie van Was bringt das Jahr 1940? Die Antwort geben uns  Les vrayes Centuries et Propheties de Maistre Michel Nostradamus", een nationaalsocialistische tekst over Nostradamus, geschreven in november - december 1939 door Hans-Wolfgang Herwarth von Bittenfeld, prof. dr. Karl Bömer en Leopold Gutterer, leidinggevende ambtenaren, werkzaam op het Propagandaministerie.[2] 
Volgens een rapport van dr. Ernst Brauweiler, hoofd van de afdeling Buitenland van het Propagandaministerie, over de werkzaamheden van zijn afdeling in de periode 1 januari - 31 augustus 1940, werden tot eind augustus 1940 10.000 exemplaren gedrukt van een Servische uitgave van een in acht talen vertaald Nostradamus-geschrift met een totale oplage van 83.000 exemplaren. Op deze website wordt ervan uitgegaan dat met de Servische uitgave de brochure Sta nam donosi 1940? is bedoeld. Volgens het rapport van Brauweiler waren er verder 25.000 exemplaren gedrukt van een Kroatische uitgave en 5.000 exemplaren van een Roemeense uitgave. Anders gezegd: voor het Slavische deel van Europa waren in de periode 1 januari - 31 augustus 1940 in totaal 40.000 exemplaren gedrukt, bijna de helft van de totale oplage.[3] 

 

Vormgeving en samenstelling
Sta nam donosi 1940? (vert.: Wat brengt 1940?) is uitgebracht in de vorm van een brochure in octo-formaat, waarvan de pagina's zijn gebrocheerd. Sta nam donosi 1940? telt 16 pagina's. De brochure is niet geïllustreerd. 
Op de omslag van Sta nam donosi 1940? staat de naam van de uitgeverij
(Mecunarodna knjizarnica). Deze uitgeverij was gevestigd in Belgrado. Op de achterzijde van de omslagpagina is de naam vermeld van drukkerij Napredak. Deze drukkerij was gevestigd in Panchevo, een stad ten noordoosten van Belgrado. In Sta nam donosi 1940? is de naam van de schrijver niet vermeld.[4] De volledige titel van Sta nam donosi 1940? bevat de titel Les vrayes Centuries et Propheties. Dit is, zoals is geschreven in Hoe zal deze oorlog eindigen?, de Nederlandse versie van deze brochure, een verwijzing naar de fotokopie van de editie-Amsterdam-1668 die de Fransman P.V. Piobb in 1938 heeft laten vervaardigen. Uit deze fotokopie hebben Herwarth von Bittenfeld c.s. Franstalige kwatrijnteksten overgenomen om de indruk te wekken dat zij deze kwatrijnteksten hadden vertaald en bestudeerd.[5]
In Was bringt das Jahr 1940? valt de tekst in twee delen uiteen: een ongetiteld deel over het leven en werk van Nostradamus en voorspellingen in de Centuriën die inmiddels vervuld zijn, en een deel, getiteld Gegenwart und Zukunft, waarin aandacht wordt besteed aan voorspellingen in de Centuriën die op de actualiteit en de toekomst betrekking hebben. In Sta nam donosi 1940? valt de tekst uiteen in zes hoofdstukken en een ongetiteld nawoord.

"Berlijn"

"Belgrado"

ongetiteld hoofdstuk

Voorspelling van de dood van een koning

Koning van de magie

Zijn voorspellingen en hun eigenschappen

Onthulling van de toekomst

Van Napoleon tot Umberto

De Wereldoorlog 1914-1918

Gegenwart und Zukunft

Het heden en de toekomst

Ongetiteld nawoord


In onderstaand overzicht is in het kort de inhoud beschreven van de hoofdstukken in Sta nam donosi 1940? en zijn de corresponderende teksten vermeld die in Was bringt das Jahr 1940? ("Berlijn", de Duitse grondtekst) staan, Hoe zal deze oorlog eindigen? ("Pasteur"), Le profezie del Maestro Michele Nostradamus anno 1558 ("Genua"), Nostradamus spådomar om kriget ("Norab"-1940a), What will happen in the near future? ("Norab"-1940b), Što se dogadjalo i što će se dogoditi ("Zagreb") en Que se passera-t-il entre le printemps 1940 et le printemps 1941? ("Rossier"). De Servische hoofdstuktitels zijn vertaald in het Nederlands. 


Voorspelling van de dood van een koning (p.3-4)
Nostradamus heeft het overlijden in 1559 van Henri II voorspeld.
Corresponderende teksten:
"Berlijn" p.1-3
"Genua" p.5-6 Un terrible evento
"Norab"-1940a p.7-9 hdst. II: Nostradamus debut
"Norab"-1940b p.6-8 hdst. II: A Dramatic Accident
"Pasteur" p.9-11 Verleden, heden en toekomst op wonderbaarlijke wijze voorspeld door den Franschman Michel Nostradamus in zijn "Les vrayes Centuries et Prophéties"
"Rossier"-1940b p.1 Une mort prophétisée
"Zagreb" p.1-2 Prorokovana smrt


Koning van de magie (p.4-5)
Korte beschrijving van het leven van Nostradamus.
Corresponderende teksten:

"Berlijn" p.3-4
"Genua" p.6-8 Un maestro nel regno della magia
"Norab"-1940a p.11-12 hdst. III: Fjårrskadaren utvecklas
"Norab"-1940b p.9-12 hdst. lII: Some dates
hdst. IV: Nostradamus develops his Gift of Prophecy
"Pasteur" p.11-13 Verleden, heden en toekomst op wonderbaarlijke wijze voorspeld door den Franschman Michel Nostradamus in zijn "Les vrayes Centuries et Prophéties"
"Rossier"-1940b p.2 Un maître dans le royaume de la magie
"Zagreb" p.2-3 Majstor u oblasti magije


Zijn voorspellingen en hun eigenschappen (p.5-6)
Nostradamus had onder het dak een kamer had ingericht waarin hij de Centuriën schreef. De oorsprong van de "ingevingen" die Nostradamus kreeg. Het bezoek van koningen aan zijn graf in de Franciscanerkerk in Salon.
Corresponderende teksten:

"Berlijn" p.4-6
"Genua" p.8-10 Le profezie di Nostradamus et le loro caratteristiche
"Norab"-1940a p.12-16 hdst. III: Fjårrskadaren utvecklas
hdst. IV: Hur kommo ingivelserna?
"Norab"-1940b p.12-18 hdst. IV: Nostradamus develops his Gift of Prophecy
hdst. V: the "Voices" from Heaven (deels ontbrekend)
"Pasteur" p.13-15 Verleden, heden en toekomst op wonderbaarlijke wijze voorspeld door den Franschman Michel Nostradamus in zijn "Les vrayes Centuries et Prophéties"
"Rossier"-1940b p.2 Ses prophéties et leurs particularités
"Zagreb" p.3-5 Njegova prorocanstva i njehove osebnosti


Onthulling van de toekomst (p.6-8)
Nostradamus voorspelt tot in detail; hij heeft in een kwatrijn in de negende in de negende centurie de namen genoemd van generaal Montmorency en van de soldaat die hem in 1632 in Toulouse executeerde. Verder heeft Nostradamus de arrestatie in 1792 voorspeld van Louis XVI, de uitvinding van de luchtballon en aangelegenheden rond paus Pius VI.
Corresponderende teksten:

"Berlijn" p.6-10
"Genua" p.10-12 L'Avvenire svelato
"Norab"-1940a p.17-21 hdst. V: Fyra hundra års erfarenheter
hdst. VI: Spådomen om Ludvig XVI
hdst. VII: Profetior om Napoleon
"Norab"-1940b p.19-27 hdst. VI: A Prediction made Four Hundred Years before the Event
hdst. VII: The Tragedy of Louis XVI 
"Pasteur" p.15-18 Verleden, heden en toekomst op wonderbaarlijke wijze voorspeld door den Franschman Michel Nostradamus in zijn "Les vrayes Centuries et Prophéties"
"Rossier"-1940b p.2-3 L'avenir dévoilé
"Zagreb" p.5-7 Razotkrivena buducnost


Van Napoleon tot Umberto (p.8-9)
Nostradamus heeft een dozijn kwatrijnen gewijd aan Napoleon Bonaparte. Verder heeft hij voorspeld dat Napoleon III in Londen zou overlijden en heeft hij de manier voorspeld waarop koning Umberto van Italië bij een aanslag om het leven zou komen.
Corresponderende teksten:

"Berlijn" p.10-12
"Genua" p.12-14 Da Napoleone Bonaparte a Re Umberto
"Norab"-1940a p.21-23 hdst. VII: Profetior om Napoleon
hdst. VIII: Kung Umberto
"Norab"-1940b p.28-39 hdst. VIII: Astonishing Prophecies about Napoleon
NB: het lot van koning Umberto is in deze brochure niet besproken
"Pasteur" p.18-21 Verleden, heden en toekomst op wonderbaarlijke wijze voorspeld door den Franschman Michel Nostradamus in zijn "Les vrayes Centuries et Prophéties"
"Rossier"-1940b p.3 De Napoleon Bonaparte au roi Humbert
"Zagreb" p.7-8 Od Napoleona Bonaparta do kralja Humberta


De wereldoorlog 1914-1918 (p.9-10)
Voorspellingen over de Eerste Wereldoorlog, het falen van de Volkenbond en de opkomst van Mussolini.
Corresponderende teksten:

"Berlijn" p.12-14
"Genua" p.14-15 Dalla guerra mondiale alla S.d.N. all'impresa etiopica
"Norab"-1940a p.25-26 hdst. IX: Nostradamus om vårldskriget
"Norab"-1940b p.40-43 hdst. IX: The Great War
"Pasteur" p.21-23 Verleden, heden en toekomst op wonderbaarlijke wijze voorspeld door den Franschman Michel Nostradamus in zijn "Les vrayes Centuries et Prophéties"
"Rossier"-1940b p.4 Prophéties sur la Guerre Mondiale de 1914-18
"Zagreb" p.8-9 Prorocanstva o svjetskom ratu 1914-18


Het heden en de toekomst (p.10-16)
Inleiding op de actualiteit van de nieuwe oorlog en het onzekere lot dat daaraan is verbonden. Citaten uit De Fontbrune's Les prophéties de Maistre Michel Nostradamus. Expliquées et commentées  (1939 [1938], vijfde druk) met betrekking tot Engeland.
Bespreking van kwatrijn 03-57 met het oog op de op handen zijnde ondergang van Engeland en de Duitse inval in Polen. De achtergrond van de koppeling van kwatrijn 03-57 aan de Duitse inval in Polen in 1939. Bespreking van de kwatrijnen 02-75 en 02-100 en andere voorspellingen waaruit de nabije ondergang van Engeland blijkt.
Geboorte en opkomst van Hitler. Het "Heilige Rijk" komt naar Duitsland als Engeland zijn steunpunten in de wereld kwijt is. Nostradamus heeft het Molotov - Von Ribbentrop pact voorspeld.
Corresponderende teksten:

"Berlin" p.14-25 Gegenwart und Zukunft
"Genua" p.16-24 Sguardo sul presente e sull'avvenire
Le sette metamorfosi dell'Inghilterra
Attorno alla liquidazione della grande questione
E la sorte della Germania?
Conclusione
"Norab"-1940a p.27-44 hdst. X: Vad skall hånda i morgon?
hdst. XI: Englands fall
hdst. XII: Bekräftelser på britternas nederlag
hdst. XIII: Än mer om England
hdst. XIV: Tysklands triumf
hdst. XV: Den tysk-ryska pakten
hdst. XVI: Vår tids profet
"Norab"-1940b

 

p.44-62 hdst. X: The present and the future
hdst. XI: England's fateful Hour
hdst. XII: The far-reaching consequences of the current War
hdst. XIV: Germany victorious in the gigantic Struggle
"Pasteur" p.24-36 Hoe zal deze oorlog eindigen? Een antwoord op de vele belangrijke vraagstukken die ons bezighouden gegeven door "Les vrayes Centuries et Prophéties de maistre Michel Nostradamus"
"Rossier"-1940b p.4-6 Un coup d'oeil sur l'avenir
Les sept changements de l'Angleterre
La France ne sera pas touchée
Autour de la grande liquidation
Et le sort de l'Allemagne?
"Zagreb" p.11-16 Pogled u buducnost
Sedam promjena Engleske
Francuska ne ci biti pogodjena
Oko velike likvidacije
A sudbine Njemacke?

Ongetiteld nawoord (p.16)
In het nawoord is betoogd dat de profetieën van Nostradamus erg belangrijk zijn en gemakkelijk te begrijpen zijn. In de voorbije eeuwen zijn ze door miljoenen mensen geraadpleegd, waaronder groten als Napoleon. De vraag is of Nostradamus ook déze keer gelijk zal krijgen. De lezers hebben de mogelijkheid dit zelf te toetsen.
Corresponderende teksten:
"Berlin" p.25-26 Gegenwart und Zukunft
"Genua" p.24 Conclusione
"Norab"-1940a p.45-46 hdst. XVI: Vår tids profet
"Norab"-1940b p.62-63 hdst. XIV: Germany victorious in the gigantic Struggle
"Pasteur" p.36-37 Hoe zal deze oorlog eindigen? Een antwoord op de vele belangrijke vraagstukken die ons bezighouden gegeven door "Les vrayes Centuries et Prophéties de maistre Michel Nostradamus"
"Rossier"-1940b p.6 Et le sort de l'Allemagne?
"Zagreb" p.15-16 A sudbina Njemacke?

 

p.7 "Belgrado"
Sta nam donosi 1940?, pagina 7

Kwatrijnteksten
In Sta nam donosi 1940? staan 12 Franstalige kwatrijnteksten, gedrukt in Latijns schrift. Het zijn de teksten van de kwatrijnen 01-35, 01-36, 10-100, 03-57, 02-100, 08-37, 02-78, 03-32, 03-71, 08-97, 02-85 en 03-58. In Was bringt das Jahr 1940? zijn de Franstalige teksten van de kwatrijnen 01-35, 01-36, 03-57 en 03-58 overgenomen uit de kopie-Piobb-1938; de Franstalige teksten van de overige Franstalige kwatrijnen in Sta nam donosi 1940? stammen uit De Fontbrunes Les propheties de Maistre Michel Nostradamus. Expliquées et commentées (Sarlat, 1939 [1938], vijfde druk; de titel van dit boek is vermeld op p.11 van Sta nam donosi 1940?). Het is niet ondenkbaar dat al deze Franstalige teksten zijn bijgevoegd om de indruk te wekken dat Sta nam donosi 1940? niet zomaar een brochure is, maar een gedegen Centurie-commentaar. De tekst van de kwatrijnen 01-01 en 01-02, legendarische kwatrijnen, zou men kunnen zeggen, die zijn gekoppeld aan de werkwijze van Nostradamus, is echter alleen in het Servisch gedrukt, niet in het Frans. De Servische vertaling van deze kwatrijnen is de vertaling van Winklers vrije vertaling in Nostradamus und seine Prophezeiungen für das zwanzigste Jahrhundert (Görlitz, 1939 [1938]), die Herwarth von Bittenfeld c.s. in hun grondtekst hadden opgenomen.

 

De propagandaboodschap 
Sta nam donosi 1940? moest de lezers duidelijk maken dat de val van Engeland op handen was en dat haar leidende rol in de wereld zou worden overgenomen door Duitsland, een ontwikkeling die eeuwen geleden was voorspeld door Nostradamus. De betrouwbaarheid van deze boodschap moest blijken uit de beschrijving van reeds uitgekomen voorspellingen van Nostradamus. In tegenstelling tot Nostradamus spådomar om kriget, de Zweedse versie van de tekst van Herwarth von Bittenfeld c.s., is in Sta nam donosi 1940? niet ingespeeld op specifieke zaken of aangelegenheden in het gebied waarin deze brochure moest worden verspreid. 
De vraag is waarom men in Joegoslavië kennis moest nemen van propaganda in het kader van de Westfeldzug, die niet tegen Joegoslavië was gericht, maar tegen België, Frankrijk, Luxemburg en Nederland. Misschien moet de verspreiding van de Nostradamus-brochures onder de Serviërs in verband worden gebracht met de spanningen die heersten rond de Duitsers die in Servië woonden en die het na de Eerste Wereldoorlog zwaar te verduren hadden. 

 

De besproken kwatrijnen in Sta nam donosi? versus Was bringt das Jahr 1940?
Met uitzondering van kwatrijn 02-75 zijn alle kwatrijnen die in Was bringt das Jahr 1940? besproken zijn, ook in Sta nam donosi 1940? besproken. De commentaren in Sta nam donosi 1940? zijn van gelijke inhoud en strekking als de commentaren in Was bringt das Jahr 1940?. Aan Sta nam donosi 1940? zijn, vergeleken met Was bringt das Jahr 1940?, geen kwatrijnen toegevoegd.

De besproken kwatrijnen in Sta nam donosi 1940?

Voorspelling van de dood van een koning
01-35
01-36
overlijden Henri II
einde Huis Valois
Koning van de magie 
geen kwatrijnen behandeld 
Zijn voorspellingen en hun eigenschappen
01-01
01-02
werkwijze Nostradamus
werkwijze Nostradamus
Onthulling van de toekomst
09-18
09-34
05-57
onthoofding Montmorency
aanval op de TuilerieËn, 10 augustus 1792
gebr. De Montgolfier; Napoleon Bonaparte vs. Pius VI
Van Napoleon tot Umberto
03-35
01-60
07-13
04-82
01-43
10-24
06-22
05-28
geboorte Napoleon op Corsica
geboorte Napoleon op Corsica
Napoleon: het "geschoren hoofd"; duur Napoleontisch Rijk
verwoesting Moskou door Napoleon
oprichting van de Zuil in Vendome
Napoleons terugkeer uit Elba; nederlaag
overlijden Napoleon III in Londen
fatale aanslag op koning Umberto 
De Wereldoorlog 1914-1918
03-13
02-68
08-60
01-47
06-20
Eerste Wereldoorlog: duikbotenoorlog
Eerste Wereldoorlog: Engeland blijft ongedeerd
Eerste Wereldoorlog: einde
Volkenbond
korte bestaansduur Volkenbond, opkomst Mussolini
Het heden en de toekomst
10-100
03-57
02-100
02-83
08-37
02-78
03-32
03-71
08-97
02-85
03-58
10-31
01-99
vanaf 1603 overheerst Engeland voor meer dan 300 jaar
1939: crises in Engeland en Polen
positie neutrale landen
handelsverkeer Engeland geblokkeerd, bombardementen
val van Londen, nieuwe regering in Frankrijk
ondergang Engeland
zeeslag in de Golf van Genua
Engeland zal een nederlaag lijden
zeeslag in de Golf van Genua
Engeland wordt bedreigd door Frankrijk
geboorte en opkomst Hitler
het Heilige Rijk komt naar Duitsland
Molotov - Von Ribbentrop pact
Ongetiteld nawoord
geen kwatrijnen behandeld

 

Nostradamus Prorocanstva
Nostradamus Prorocanstva
(Belgrado, 1999)

Prorocanstva Nostradamusova
In het boekje Nostradamus Prorocanstva - Istinite centurije i Prorocanstva ucitelja Misela Nostradamusa, verschenen bij uitgeverij Paidea in Belgrado in 1999 in de serie Biblioteka Vizije, heeft dr. Vesna Cakeljic in het hoofdstuk Nostradamus, prorok za sva vremena in het kort een anonieme publicatie beschreven, uitgebracht in Belgrado in 1940 onder de titel Prorocanstva Nostradamusova. Hierin was Les Vrayes Centuries et Prophéties de Maistre Michel Nostradamus, gedrukt in Amsterdam in 1668, als brontekst genoemd. Prorocanstva Nostradamusova omvatte 160 pagina's. De tekst was ingedeeld in 29 hoofdstukken met commentaren op kwatrijnen en brieven. Volgens Cakeljic was het niet toevallig dat Prorocanstva Nostradamusova in 1940 het daglicht zag. Zij heeft zich echter niet uitgelaten over de politieke signatuur ervan.[6]
In Nostradamus Prorocanstva zijn de kwatrijnen 01-01 t/m 04-53 vertaald in het Servisch en in een aantal gevallen voorzien van commentaar in de vorm van voetnoten. In de voetnoten bij de kwatrijnen 01-21, 01-50, 01-57 en 02-87 is verwezen naar commentaar in Prorocanstva Nostradamusova.[7] In Sta nam donosi 1940? zijn deze kwatrijnen niet behandeld, waardoor er, voorzover in dit stadium van de studie valt te zien, geen overeenkomsten zijn tussen deze twee publicaties, behalve het feit dat in beide publicaties is verwezen naar de editie-Amsterdam-1668.

 

De Meern, 3 maart 2007
T.W.M. van Berkel
bijgewerkt op 17 mei 2012

 

Noten
De titels, de plaats en het jaar van uitgifte van de publicaties van de in deze noten genoemde auteurs staan in de bibliografie.

  1. Maichle: Die Nostradamus-Propaganda der Nazis, 1939-1942, PA AA R.66658 (document 8). [tekst]

  2. Van Berkel: Was bringt das Jahr 1940?. [tekst]

  3. Maichle: Die Nostradamus-Propaganda der Nazis, 1939-1942 BArch – R 55/409, Mikrofiche 2; Boelcke-1966, p.304 en Boelcke-1989 (1967), p.28. De vraag is of er na augustus 1940 nog exemplaren zijn gedrukt van deze brochures. [tekst]

  4. "Pasteur", p.41. [tekst]

  5. Van Berkel: Was bringt das Jahr 1940?. [tekst]

  6. Nostradamus prorocanstva is een vertaling/bewerking van Nostradamus - Les Prophéties, uitgebracht in 1998 door uitgeverij Mille et un nuits in Parijs in de serie La Petite Collection.
    Dr. Vesja Cakeljic is in 2001 in Parijs gepromoveerd in de Franse taal en letteren. De titel van haar proefschrift luidde La problématique de l'identité dans la nouvelle francophone contemporaine. Zij heeft onder meer vertalingen op haar naam staan op het gebied van kunst en literatuur. In 2003 verscheen bij uitgeverij Paidea in de serie Biblioteka Vizije het boek Nostradamus, Biografija, Cakeljics vertaling van Monsieur de Nostradamus (J.-C. de Fontbrune, Parijs, 1997). [tekst]

  7. Cakeljic, p.19, 27, 29 en 57. [tekst]

 

© Politischen Archiv Auswärtigen Amt, Berlijn
Ten behoeve van dit artikel zijn fotokopieën bestudeerd van de brochures Que se passera-t-il entre le printemps 1940 et le printemps 1941? (Genève, 1940, aangeduid met "Rossier"-1940b) en haar Servische pendant (Sta nam donosi 1940?, Belgrado, 1940, aangeduid met "Belgrado"). 
De originele documenten bevinden zich in het Politischen Archiv Auswärtigen Amt (ref: PA AA R 66658). 
Voor iedere kopie, druk, vermenigvuldiging of anderssoortige verwerking van delen van de inhoud van deze brochures die zijn gepubliceerd op www.nostradamusresearch.org, is schriftelijke toestemming vereist van het Politischen Archiv Auswärtigen Amt, D-11013 Berlijn.

 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top