Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
substudie "Tweede wereldoorlog"
Nostradamus spådomar om kriget 
(baron dr. L.F.W. Staël von Holstein alias Norab, Stockholm, 1940)
- T.W.M. van Berkel -

English version
 

"Norab"-1940a
"Norab"-1940a

Dr. Paul Joseph Goebbels, van 1933 tot 1945 minister van Propaganda in nazi-Duitsland, had met betrekking tot 11 maart 1940 in zijn dagboek geschreven dat geprobeerd zou worden "Nostradamus" onder te brengen in Zweden. Op deze website wordt ervan uitgegaan dat Goebbels hiermee de Zweedse versie heeft bedoeld van een nationaalsocialistische brochure over Nostradamus, waarvan de Duitse grondtekst, getiteld Was bringt das Jahr 1940? Die Antwort geben uns "Les vrayes Centuries et Propheties de Maistre Michel Nostradamus", voltooid was op 13 december 1939 en de vertaling vóór 11 maart 1940.[1] In die Zweedse versie, getiteld Nostradamus spådomar om kriget ("Norab"-1940a), hoogstwaarschijnlijk uitgegeven door Neutrala Institutets Förlag, Stockholm, en gedrukt bij Stockholms bokindustri AB, is als uitgiftejaartal het jaar 1940 vermeld. De prijs van deze brochure, 1 Zweedse Kroon, is vermeld op de achterkant. Nostradamus spådomar om kriget betekent: Voorspellingen van Nostradamus over de oorlog. 
Op de titelpagina van Nostradamus spådomar om kriget staat als auteursnaam de naam "Norab". Volgens de Svensk Bok-Katalog 1936-1940 is deze naam, een vrij gangbare Zweedse familienaam, een pseudoniem van de Zweedse baron Lage Fabian Wilhelm Staël von Holstein (1886-1946), een schrijver die een aanzienlijk aantal nationaalsocialistische boeken en brochures heeft geschreven.[2] De ontstaansgeschiedenis van de Duitse grondtekst wijst uit dat Staël von Holstein niet de schrijver is van Nostradamus spådomar om kriget, maar de vertaler en bewerker van de Duitse grondtekst die, ten behoeve van gebruik in Zweden, enkele aanvullende hoofdstukken heeft geschreven. Staël von Holstein was de eigenaar van Neutrala Institutets Förlag.[3] Op p.50 heeft hij aandacht besteed aan de "Altmark-affaire", waarbij de bemanning van de Britse torpedobootjager Cossack in de nacht van 16 op 17 februari 1940 in de Noorse haven Jössingfjord Britse krijgsgevangenen bevrijdden uit het Duitse marineschip Altmark. Dit betekent dat de tekst van Nostradamus spådomar om kriget tussen 17 februari en 11 maart 1940 is voltooid.

Omslag "Norab"-1940b
"Norab"1940b

Volgens een rapport van de afdeling Buitenland van het Propagandaministerie waren er van Nostradamus spådomar om kriget tot eind augustus 1940 5000 exemplaren gedrukt. Bij Stockholms bokindustri AB werd in 1940 onder de naam Norab eveneens een Engelstalige versie van deze brochure gedrukt, getiteld What will happen in the near future? For an answer we must turn to "Les vrayes centuries et propheties de Maistre Michel Nostradamus". The prophecies of the ancient French astrologer Michel Nostradamus and the present war - by Norab. Deze brochure telde 63 pagina's, werd verspreid in de Verenigde Staten. In de periode tot eind augustus 1940 waren er 3000 exemplaren van gedrukt. De omslagtitel van deze brochure luidde Nostradamus Prophecies about the War, wat de Engelse vertaling is van Nostradamus spådomar om kriget.[4] 
Neutrala Institutets Förlag in Stockholm heeft van 1940 tot 1943 minstens dertien nationaalsocialistische brochures uitgegeven, waaronder teksten van Staël von Holstein zelf en vertalingen van teksten van Lord Lymington, Emanuel Moravec en Werner Picht.

 

Beschrijving
De brochure Nostradamus spådomar om kriget telt 52 pagina's. Op de omslag is een brandende wereldbol afgebeeld. Aan het firmament schitteren sterren. Dit is een verwijzing naar Nostradamus' hoedanigheid als astroloog.
In Nostradamus spådomar om kriget zijn drie illustraties opgenomen. De eerste is een portret van Nostradamus, geschilderd door zijn zoon César. Deze illustratie staat ook in Hoe zal deze oorlog eindigen?, de Nederlandse versie van de Duitse grondtekst die op 13 december 1939 was voltooid. De tweede illustratie is een fotokopie van een gedeelte van de eerste pagina van centurie 01 uit de editie-Amsterdam-1668. Op de derde illustratie staat de onderste afbeelding van de voorplaat van de editie-Amsterdam-1668, voorstellende de brand in Londen in 1666. Al deze illustraties zijn overgenomen uit de kopie-Piobb-1938.[5] Staël von Holstein heeft de uitsneden van de eerste pagina van centurie 01 en van de voorplaat van de editie-Amsterdam-1668 ook gebruikt in What will happen in the near future? ("Norab"-1940b).

Portret Nostradamus
Portret van Nostradamus
("Norab"-1940a, p.3)
Centurie 01
Eerste pagina centurie 01
("Norab"-1940a, p.10)
["Norab"-1940b, p.10]
Uitsnede voorplaat editie-Amsterdam-1668
Uitsnede voorplaat
editie-Amsterdam-1668
("Norab"-1940a, p.24)
["Norab"-1940b,p.22]

De tekst van Nostradamus spådomar om kriget is ingedeeld in achttien hoofdstukken, waarvan de inhoud hieronder in het kort is beschreven. Waar van toepassing, zijn de parallelle pagina's vermeld van Was bringt das Jahr 1940? ("Berlijn", de Duitse grondtekst), Hoe zal deze oorlog eindigen? ("Pasteur") en de parallelle pagina's of hoofdstukken van Le profezie del Maestro Nostradamus anno 1558 ("Genua"), What will happen in the near future? ("Norab"-1940b), Que se passera-t-il entre le printemps 1940 et le printemps 1941? ("Rossier"-1940b), de Servische brochure (Sta nam donosi 1940?, "Belgrado") en de Kroatische brochure Što se dogadjalo i što će se dogoditi ("Zagreb").

Tekstindeling "Berlijn", "Norab"-1940a en "Norab"-1940b

"Berlijn"

"Norab"-1940a

"Norab"-1940b

 

I. En profet genom tiderna

I. A Passage from Goethe's Faust

ongetiteld

II. Nostradamus debut

III. Fjärrskådaren utvecklas

IV. Hur kommo ingivelserna?

V. Fyra hundra års erfarenheter

VI. Spådomen om Ludvig XVI

VII. Profetior om Napoleon

II. A Dramatic Accident

III. Some dates

IV. Nostradamus develops his Gift of Prophecy

V. The "Voices" from Heaven

VI. A Prediction made Four Hundred Years before the Event

VII. The Tragedy of Louis XVI

VIII. Astonishing Prophecies about Napoleon

IX. The Great War

VIII. Kung Umberto

IX. Nostradamus om världskriget

Gegenwart und Zukunft

X. Vad skall hända i morgon?

XI. Englands fall

XII. Bekräftelser på britternas nederlag

XIII. An mer om England

XIV. Tysklands triumf

XV. Den tysk-ryska pakten

XVI. Var tids profet

X. The Present and the Future

XI. England's fateful Hour

XII. The far-reaching Consequences of the current War

XIII. Italy's Participation in the War

XIV. Germany victorious in the gigantic Struggle

 

XVII. En dansk nyckel

XVIII. Den gula faran

 

Legenda

 

Hoofdstuk, niet opgenomen in deze versie

 

Hoofdstuk, alleen opgenomen in "Norab"-1940a

 

Hoofdstuk, opgenomen in "Norab"-1940a en "Berlijn"

 

Hoofdstuk, alleen opgenomen in "Norab"-1940b

 

I.  En profet genom tiderna (p.5-6)
Inleidend hoofdstuk, waarin het verschijnsel profetie aan de orde wordt gesteld. De gebeurtenissen in de wereld die elkaar in razend tempo opvolgen, doen de vraag rijzen wat er morgen staat te gebeuren. Deze vraag speelt in het zakenleven en in de journalistiek. Ook in de bijbelwetenschap houdt men zich hiermee bezig, getuige de besprekingen door G. Stromberg van de Openbaring van Johannes. Eveneens wordt Anton Johansson genoemd, die de Eerste Wereldoorlog voorzag.[6] Op hun beurt proberen theosofen en astrologen de hemeltekenen te doorgronden met het oog op de toekomst.
Geen enkele profeet geniet grotere bekendheid dan Nostradamus, die lang geleden zijn voorspellingen heeft geschreven, die betrouwbaar zijn. Zijn duistere uitspraken hebben velen uitgedaagd een sleutel te zoeken waarmee ze kunnen worden ontraadseld. Actuele vragen zijn of het Britse Imperium een Duitse aanval zal doorstaan en wat de oorlog zal betekenen voor het lot van volken, rassen en continenten. Net als aan de opkomst en val van Napoleon heeft Nostradamus een aantal kwatrijnen gewijd aan Hitler, de grote leider van de Germaanse wereld.
Corresponderende teksten: geen.


II.  Nostradamus debut (p.7-9)
Het overlijden van Henri II in juli 1559 is voorspeld door Nostradamus.
Corresponderende teksten:

"Belgrado" p.3-4 Voorspelling van de dood van een koning
"Berlijn" p.1-2
"Genua" p.5-6 Un terrible evento
"Norab"-1940b p.6-8 hdst. II: A Dramatic Accident
"Pasteur" p.9-11 Verleden, heden en toekomst op wonderbaarlijke wijze voorspeld door den Franschman Michel Nostradamus in zijn "Les vrayes Centuries et Prophéties"
"Rossier"-1940b p.1 Une mort prophétisée
"Zagreb" p.1-2 Prorokovana smrt


III.  Fjärrskådaran utvecklas (p.11-14)
Korte beschrijving van het leven van Nostradamus en van hoe hij onder het dak een kamer had ingericht waarin hij de Centuriën schreef.
Corresponderende teksten:

"Belgrado" p.4-5 Koning van de magie
Zijn voorspellingen en hun eigenschappen
"Berlijn" p.3-5
"Genua" p.6-9 Un maestro nel regno della magia
Le profezie di Nostradamus et le loro caratteristiche
"Norab"-1940b p.9-16 hdst. III: Some dates
hdst. IV: Nostradamus develops his Gift of Prophecy
"Pasteur" p.11-14 Verleden, heden en toekomst op wonderbaarlijke wijze voorspeld door den Franschman Michel Nostradamus in zijn "Les vrayes Centuries et Prophéties"
"Rossier"-1940b p.2 Un maître dans le royaume de la magie
Ses prophéties et leurs particularités
"Zagreb" p.2-3 Majstor u oblasti magije


IV.  Hur kommo ingivelserna? (p.15-16)
De oorsprong van de "ingevingen" die Nostradamus kreeg. Het bezoek van koningen aan zijn graf in de Franciscanerkerk in Salon.
Corresponderende teksten:

"Belgrado" p.6 Zijn voorspellingen en hun eigenschappen
"Berlijn" p.5-6
"Genua" p.9-10 Le profezie di Nostradamus et le loro caratteristiche
"Norab"-1940b p.17-18 hdst. V: The "Voices" from Heaven
"Pasteur" p.14-15 Verleden, heden en toekomst op wonderbaarlijke wijze voorspeld door den Franschman Michel Nostradamus in zijn "Les vrayes Centuries et Prophéties"
"Rossier"-1940b p.2 Ses prophéties et leurs particularités
"Zagreb" p.3-5 Njegova prorocanstva i njehove osebnosti


V.  Fyra hundra års erfarenheter (p.17-18)
Nostradamus voorspelt tot in detail; hij heeft in een kwatrijn in de negende in de negende centurie de namen genoemd van generaal Montmorency en van de soldaat die hem in 1632 in Toulouse executeerde.
Corresponderende teksten:

"Belgrado" p.6-7 Onthulling van de toekomst
"Berlijn" p.6-8
"Genua" p.10-11 L'Avvenire svelato
"Norab"-1940b p.19-20 hdst. VI: A Prediction made Four Hundred Years before the Event 
"Pasteur" p.16-17 Verleden, heden en toekomst op wonderbaarlijke wijze voorspeld door den Franschman Michel Nostradamus in zijn "Les vrayes Centuries et Prophéties"
"Rossier"-1940b p.2-3 L'avenir dévoilé
"Zagreb" p.5-7 Razotkrivena buducnost


VI.  Spådomen om Ludvig XVI (p.19-20)
Nostradamus heeft de arrestatie in 1792 voorspeld van Louis XVI.
Corresponderende teksten:

"Belgrado" p.7-8 Onthulling van de toekomst
"Berlijn" p.8-9
"Genua" p.11-12 L'Avvenire svelato
"Norab"-1940b p.21-27 hdst. VII:The Tragedy of Louis XVI
"Pasteur" p.17-18 Verleden, heden en toekomst op wonderbaarlijke wijze voorspeld door den Franschman Michel Nostradamus in zijn "Les vrayes Centuries et Prophéties"
"Rossier"-1940b p.3 L'avenir dévoilé 
"Zagreb" p.5-7 Razotkrivena buducnost


VII.  Profetior om Napoleon (p.21-22)
Nostradamus heeft de uitvinding van de luchtballon voorspeld en aangelegenheden rond paus Pius VI. Verder heeft hij een dozijn kwatrijnen gewijd aan Napoleon Bonaparte en heeft hij voorspeld dat Napoleon III in Londen zou overlijden.
Corresponderende teksten:

"Belgrado" p.8-9 Van Napoleon tot Umberto
"Berlijn" p.9-11
"Genua" p.12-13 Da Napoleone Bonaparte a Re Umberto
"Norab"-1940b p.28-39 hdst. VIII: Astonishing Prophecies about Napoleon
"Pasteur" p.18-20 Verleden, heden en toekomst op wonderbaarlijke wijze voorspeld door den Franschman Michel Nostradamus in zijn "Les vrayes Centuries et Prophéties"
"Rossier"-1940b p.3 De Napoléon Bonaparte au roi Humbert
"Zagreb" p.7-8 Od Napoleona Bonaparta do kralja Humberta


VIII.  Kung Umberto (p.23)
Nostradamus heeft de manier voorspeld waarop koning Umberto van Italië bij een aanslag om het leven zou komen.
Corresponderende teksten:

"Belgrado" p.9 Van Napoleon tot Umberto
"Berlijn" p.11-12
"Genua" p.13-14 Da Napoleone Bonaparte a Re Umberto
"Norab"-1940b niet besproken
"Pasteur" p.14-15 Verleden, heden en toekomst op wonderbaarlijke wijze voorspeld door den Franschman Michel Nostradamus in zijn "Les vrayes Centuries et Prophéties"
"Rossier"-1940b p.3 De Napoléon Bonaparte au roi Humbert
"Zagreb" p.7-8 Od Napoleona Bonaparta do kralja Humberta


IX.  Nostradamus om världskriget (p.25-26)
Voorspellingen over de Eerste Wereldoorlog, het falen van de Volkenbond en de opkomst van Mussolini.
Corresponderende teksten:

"Belgrado" p.9-10 De Wereldoorlog 1914-1918
"Berlijn" p.11-14
"Genua" p.14-15 Dalla guerra mondiale alla S.d.N. all'impresa etiopica
"Norab"-1940b p.40-43 hdst. IX: The Great War
"Pasteur" p.21-23 Verleden, heden en toekomst op wonderbaarlijke wijze voorspeld door den Franschman Michel Nostradamus in zijn "Les vrayes Centuries et Prophéties"
"Rossier"-1940b p.4 Prophéties sur la Guerre Mondiale de 1914-18
"Zagreb" p.8-9 Prorocanstva o svjetskom ratu 1914-18


X.  Vad skall hända i morgon? (p.27-28)
Inleiding op de actualiteit van de nieuwe oorlog en het onzekere lot dat daaraan is verbonden.
Corresponderende teksten:

"Belgrado" p.10-11 Het heden en de toekomst
"Berlijn" p.14-15 Gegenwart und Zukunft
"Genua" p.16-17 Sguardo sul presente e sull'avvenire
"Norab"-1940b p.44-46 hdst. X: The Present and the Future
"Pasteur" p.24 Hoe zal deze oorlog eindigen? Een antwoord op de vele belangrijke vraagstukken die ons bezighouden gegeven door "Les vrayes Centuries et Prophéties de maistre Michel Nostradamus"
"Rossier"-1940b p.4 Un coup d'oeil vers l'avenir
"Zagreb" p.9-11 Pogled u buducnost

XI.  Englands fall (p.29-32)
Citaten uit een niet nader genoemd boek van De Fontbrune uit 1939 met betrekking tot Engeland.
Corresponderende teksten:
"Belgrado" p.11 Het heden en de toekomst
"Berlijn" p.15-18 Gegenwart und Zukunft
"Genua" p.17-18 Sguardo sul presente e sull'avvenire
"Norab"-1940b p.47-51 hdst. XI: England's fateful Hour
"Pasteur" p.25-27 Hoe zal deze oorlog eindigen? Een antwoord op de vele belangrijke vraagstukken die ons bezighouden gegeven door "Les vrayes Centuries et Prophéties de maistre Michel Nostradamus"
"Rossier"-1940b p.4 Un coup d'oeil vers l'avenir
"Zagreb" p.9-11 Pogled u buducnost


XII.  Bekräftelser på britternas nederlag (p.33-37)
Bespreking van kwatrijn 03-57 met het oog op de nabije ondergang van Engeland en de Duitse inval in Polen. Verder worden de kwatrijnen 02-75 en 02-100 besproken. Kwatrijn 02-100 draagt het foutieve nummer II-200.
Corresponderende teksten:

"Belgrado" p.12-13 Het heden en de toekomst
"Berlijn" p.18-21 Gegenwart und Zukunft
"Genua" p.18-21 Le sette metamorfosi dell'Inghilterra
"Norab"-1940b p.47-51 hdst. XI: England's fateful Hour
"Pasteur" p.27-31 Hoe zal deze oorlog eindigen? Een antwoord op de vele belangrijke vraagstukken die ons bezighouden gegeven door "Les vrayes Centuries et Prophéties de maistre Michel Nostradamus"
"Rossier"-1940b p.5 Les sept changements de l'Angleterre
La France ne sera pas touchée
"Zagreb" p.11-14 Sedam promjena Engleske
Francuska ne ce biti pogodjena


XIII.  Än mer om England (p.38-40)
Verdere voorspellingen waaruit de nabije ondergang van Engeland blijkt.
Corresponderende teksten:

"Belgrado" p.13-15 Het heden en de toekomst
"Berlijn" p.21-23 Gegenwart und Zukunft
"Genua" p.21-23 Le sette metamorfosi dell'Inghilterra
Atterno alla liquidazione della grande questione
"Norab"-1940b p.53-57 hdst. XII: The far-reaching Consequences of the Current War
"Pasteur" p.31-34 Hoe zal deze oorlog eindigen? Een antwoord op de vele belangrijke vraagstukken die ons bezighouden gegeven door "Les vrayes Centuries et Prophéties de maistre Michel Nostradamus"
"Rossier"-1940b p.5-6 Autour de la grande liquidation
"Zagreb" p.14-15 Oko velike likvidacije


XIV.  Tysklands triumf (p.41-43)
Geboorte en opkomst van Hitler. Het "Heilige Rijk" komt naar Duitsland als Engeland zijn steunpunten in de wereld kwijt is.
Corresponderende teksten:

"Belgrado" p.15-16 Het heden en de toekomst
"Berlijn" p.23-25 Gegenwart und Zukunft
"Genua" p.23 E la sorte della Germania?
"Norab"-1940b p.60-62 hdst. XIV: Germany victorious in the gigantic Struggle
"Pasteur" p.34-35 Hoe zal deze oorlog eindigen? Een antwoord op de vele belangrijke vraagstukken die ons bezighouden gegeven door "Les vrayes Centuries et Prophéties de maistre Michel Nostradamus"
"Rossier"-1940b p.6 Et le sort de l'Allemagne?
"Zagreb" p.15-16 A sudbina Njemacke?


XV.  Den tysk-ryska pakten (p.44)
Nostradamus heeft het Molotov - Von Ribbentrop pact voorspeld.
Corresponderende teksten:

"Belgrado" p.16 Het heden en de toekomst
"Berlijn" p.25 Gegenwart und Zukunft
"Genua" p.23-24 E la sorte della Germania?
"Norab"-1940b achterwege gebleven
"Pasteur" p.14-15 Hoe zal deze oorlog eindigen? Een antwoord op de vele belangrijke vraagstukken die ons bezighouden gegeven door "Les vrayes Centuries et Prophéties de maistre Michel Nostradamus"
"Rossier"-1940b p.6
"Zagreb" p.15-16 A sudbina Njemacke?


XVI.  Vår tids profet (p.45-46)
Afsluitende woorden: de overtuigende zeggingskracht van de voorspellingen van Nostradamus. Het hoofdstuk sluit af met de drie regels die Goethe in Faust aan Nostradamus heeft gewijd.
Corresponderende teksten:

"Belgrado" p.16 Ongetiteld nawoord
"Berlijn" p.25-26 Gegenwart und Zukunft
"Genua" p.24 Conclusione
"Norab"-1940b p.62-63 hdst. XIV: Germany victorious in the gigantic Struggle
"Pasteur" p.36-37 Hoe zal deze oorlog eindigen? Een antwoord op de vele belangrijke vraagstukken die ons bezighouden gegeven door "Les vrayes Centuries et Prophéties de maistre Michel Nostradamus"
"Rossier"-1940b p.6 Et le sort de l'Allemagne?
"Zagreb" p.15-16 A sudbina Njemacke?


XVII.  En dansk nyckel (p.47-50)
In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de commentaren van een zekere Salamar in het weekblad Levande Livet en die van de Deense onderzoeker Billenstein, in dit hoofdstuk aangeduid met "Billerstein".[7] Uit de Brief aan Henri II had Billerstein volgens de beschrijving in Nostradamus spådomar om kriget afgeleid dat in de periode 1920-1950 zich geweldige omwentelingen zouden voordoen, die waren beschreven in 62 kwatrijnen. In 175 kwatrijnen staan gebeurtenissen met betrekking tot de periode 1950-2009, een periode van vrede die wordt afgesloten met nieuwe catastrofen. In de periode 2009-2034 valt Europa ten prooi aan de gevreesde aanvallen van de barbaren. Volgens Billerstein hadden 70 kwatrijnen betrekking op de Eerste Wereldoorlog.
In de paragraaf Gibraltar återgår till Spanien is beschreven dat Salamar op grond van kwatrijn 05-51 verwachtte dat Italië en Spanje zich zouden gaan mengen in de oorlog. Gezien Duitslands belangstelling voor Gibraltar, dat in de tijd van Nostradamus al van strategisch belang was, tot Spanje hoorde en in 1704 in Engelse handen viel, rekende hij met de verovering van Gibraltar door Spanje.
In de paragraaf Altmarkaffären! is ingegaan op een kwatrijn dat volgens de beschrijving in Nostradamus spådomar om kriget betrekking zou hebben op perikelen tussen Duitsland en Noorwegen over de entering in Jössingfjorden door een Brits flottielje van het Duitse schip Altmark, dat enkele honderden Britse krijgsgevangenen aan boord had. Twee regels van dit kwatrijn zijn weergegeven in het Zweeds: Då man icke utlämnar fångarna på överenskommet sätt, är tidpunkten inne att ånyo ställa upp härarna till kamp. Dit betekent zoveel als: omdat men de gevangenen niet op het overeengekomen tijdstip heeft uitgeleverd, worden opnieuw troepen naar boven gestuurd voor de strijd. Vooralsnog is het niet duidelijk om welk Centurie-kwatrijn het gaat.
Corresponderende teksten: geen.


XVIII.  Den gula faran (p.51-52)
In dit hoofdstuk is beschreven dat volgens Nostradamus 1941 en 1942 belangrijke keerpunten vormen in de geschiedenis door de komst van de derde Antichrist en dat daarna een lange periode van vrede zal aanbreken tot aan 1995. Deze tekst komt ook voor op pagina 59 van Salamars Nostradamus Profetior... (Stockholm, 1940), een boek dat van latere datum is dan Nostradamus spådomar om kriget. Dit kan betekenen dat de tekst over de Derde Antichrist is overgenomen uit een van de artikelen van Salamar, gepubliceerd in Levande Livet.
Er is aandacht besteed aan een commentaar van G. Ljungström, die heeft geschreven dat volgens Nostradamus een grote Russische vorst zijn leger en vloot naar Scandinavië zou sturen. Dit zou betrekking kunnen hebben op Stalin. De Engelsen zouden een voor hen fatale onenigheid krijgen met de Schotten en Ieren.[8] 
Corresponderende teksten: geen.

 

Vergelijking tussen Nostradamus spådomar om kriget en Was bringt das Jahr 1940?
Het eerste dat opvalt bij de vergelijking van Nostradamus spådomar om kriget met Was bringt das Jahr 1940? is dat de tekst in Nostradamus spådomar om kriget in achttien hoofdstukken is ingedeeld, terwijl in Was bringt das Jahr 1940? de tekst is ingedeeld in een voorwoord en twee hoofdstukken, één over het verleden, het andere over de actualiteit.
De tekst in de hoofdstukken II t/m XVI van Nostradamus spådomar om kriget stemt in grote lijnen overeen met de tekst in de twee hoofdstukken van Was bringt das Jahr 1940?. De hoofdstukken I, XVII en XVIII in Nostradamus spådomar om kriget hebben een duidelijk Zweeds karakter. Naar mijn mening heeft Staël von Holstein deze hoofdstukken geschreven als aanvulling op Was bringt das Jahr 1940?, ten behoeve van het gebruik in Zweden. 
De tekst in Nostradamus spådomar om kriget is vaak beknopter dan die in Was bringt das Jahr 1940?
. Het lijkt alsof Staël von Holstein de grondtekst een aantal malen heeft samengevat. Aan de aanslag op koning Umberto bijvoorbeeld zijn in Nostradamus spådomar om kriget slechts vijf regels gewijd, terwijl in Was bringt das Jahr 1940? het commentaar veel uitvoeriger is. Bij de bespreking van kwatrijn 06-20 met het oog op de opkomst van Mussolini, dat het foutieve nummer 05-20 heeft gekregen,  volstond Staël von Holstein met de opmerking dat in dit kwatrijn over Italië is geschreven dat het een nieuw Luipaard zal hebben, te weten Mussolini, terwijl in Was bringt das Jahr 1940? uitvoerig wordt ingegaan op het verschil in betekenis in de kwatrijnen van een leeuw en een luipaard. 
Om een indruk te geven van de verschillen, staat in de volgende tabel de informatie in Nostradamus spådomar om kriget, What will happen in the near future? en Was bringt das Jahr 1940? over het samenstellen van de Centuriën en een fragment uit Nostradamus und seine Prophezeiungen für das zwanzigste Jahrhundert (dr. B. Winkler, Görlitz, 1939 [1938]), de bron van deze informatie. Het meest opvallende verschil is dat in Nostradamus spådomar om kriget alleen de laatste twee regels staan van kwatrijn 01-02, terwijl in What will happen in the near future? beide kwatrijnen in het Engels zijn weergegeven (niet in het Frans) en in Hoe zal deze oorlog eindigen? in het Nederlands en het Frans (waarnaar is verwezen in voetnoot 4 in de tekst) de volledige tekst is gegeven van de kwatrijnen 01-01 en 01-02.

Het samenstellen van de Centuriën 

"Norab"-1940a, p.12-13

"Norab"-1940b, p.12

"Berlijn

Winkler-1939, p.11-12

I sitt hus i Salon hade han högst upp inrättar ett särskilt rum, från vilket han kunde blicka ut över horisonten. Där tillbragte han nattens timmar, där studerade han magikernas gamla verk, där beräknade han planetarnas omloppsbanor, och försjunken i sig själv riktade han blicken emot framdiden. Här kommo hans profetior till, där satt han i natten och begrundade i sin ensamhet de ockulta tingen.

"Jag hör en röst, som kommer mig att blekna:
himmelska ljus, en
"Jag hör en röst, som kommer mig att blekna:
himmelska ljus, en

 

In the attic of his house at Salon, Nostradamus had a special room reserved for himself from which he could view the horizon. There he spent the hours of night, studied the works of the ancient Magi, calculated the orbits and the conjunctions of the heavenly bodies and, absorbed in himself, tried to foresee the future. It was there also that he wrote down his prophecies.

"Absorbed in Nature's mysteries, I spend my nights
"In lonely solitude on the seer's throne of brass.
"But soon the forlorn little flame makes me hope
"That my faith will be duly rewarded.

"When I hold the wand in my hands,
"The wave soon moistens my feet and the hem of my garments.
"I listen to a Voice and turn pale.
"The heavenly light, the Divine inspiration, has come over me."

In seinem Hause zu Salon hatte er unter dem Dach ein besonderes Zimmer eingerichtet, von dem aus er den Horizont übersehen konnte. Dort verbrachte er die Stunden der Nacht, dort studierte er die alten Werke der Magier, dort berechnete er die Zyklen der Planeten, die Konjunktionen, dort richtete er, in sich versunken, den Blick in die Zukunft, und dort schrieb er seine Prophezeiungen nieder.

Sitz ich des Nachts, geheimen Dingen offen,
In stiller Einsamkeit auf ehernem Seherthron,
Lässt bald mich das verlorne Flämmchen hoffen,
Dass meinem Glauben wird der rechte Lohn.

Wenn ich die Rute mit den Händen fasse,
Netzt bald die Welle Saum und Füsse mir.
Ich höre eine Stimme und erblasse.
Himmlisches Licht! Das Göttliche ist hier!

In seinem Hause zu Salon hatte er sich unter dem Dach ein besonderes Zimmer eingerichtet. "Ein kleines Gemach dem Dach seines Quartiers gelegen, von wo er fast den ganzen Horizont übersehen konnte", heißt es in einer auf ein Manuskript seines Freundes Chavigny zurückgehenden Biographie. Dort verbrachte er die Stunden der Nacht, dort studierte er die Werke der Astrologen und Magier, dort berechnete er die Nativitäten, die Zyklen der Planeten, die Konjunktionen, dort empfing er seine Schauungen, dort schrieb er seine Prophezeiungen nieder.

Estant assis de nuict secret estude...

Sitz ich des Nachts, geheimen Dingen ofen,
In stiller Einsamkeit auf ehrnem Seherthron,
Läßt bald mich das verlorne Flämmchen hoffen,
Daß meinem Glauben wird der rechte Lohn.

Wenn ich die Rute mit den Händen fasse,
Netzt bald die Welle Saum und Füße mir.
Ich höre eine Stimme und erblasse.
Himmlisches Licht! Das Göttliche ist hier!


In tegenstelling tot Was bringt das Jahr 1940? is in Nostradamus spådomar om kriget wel de naam van De Fontbrune genoemd en het feit dat hij in 1939 een commentaar op de Profetieën van Nostradamus heeft geschreven, maar niet de titel van dat commentaar. De teksten van De Fontbrune zijn vertaald in het Zweeds zonder parallelle Franse tekst in een aanhangsel. 
In de meeste gevallen zijn in Nostradamus spådomar om kriget de nummers van de kwatrijnen die zijn besproken, niet vermeld; vaak is er volstaan met het Centurie-nummer. Meestal zijn slechts een paar in het Zweeds vertaalde kwatrijnregels weergegeven. Alleen de
kwatrijnen 01-35 (gekoppeld aan het overlijden van Henri II in 1559), 03-57 (gekoppeld aan de Duitse inval in Polen in september 1939), 03-58 (gekoppeld aan de geboorte op 20 april 1889 van Adolf Hitler) en 09-34 (gekoppeld aan de arrestatie van Louis XVI in 1792) zijn volledig weergegeven in het Frans. De tekst van kwatrijn 05-51 (gekoppeld aan een "verwachte" hereniging van Gibraltar met Spanje) is waarschijnlijk overgenomen uit een publicatie van Salamar.
Volgens Nostradamus spådomar om kriget is Nostradamus geboren op 1 december 1523. Het getal 1523 lijkt een drukfout te zijn; in Was bringt das Jahr 1940? staat als geboortedatum 1 december 1503. Kwatrijn 03-58 heeft in Nostradamus spådomar om kriget, evenals in Was bringt das Jahr 1940? het foutieve nummer II-58 gekregen. 
In Nostradamus spådomar om kriget is drie maal verwezen naar klassieke literatuur. Op p.11 is beschreven dat Boccaccio bij het naderen van de pest zich in een villa opsloot en de tijd doorbracht met het schrijven van lichtzinnige verhalen (een toespeling op de Decamerone), in tegenstelling tot Nostradamus, die zijn leven in de waagschaal stelde; op p.13 is de stijl van de Centuriën vergeleken met Dantes Inferno en op p.46 zijn de drie regels geciteerd die Goethe in Faust, acte 1, scène 1 heeft gewijd aan Nostradamus. Noch in de andere versies, noch in Was bringt das Jahr 1940? staan deze verwijzingen.
Was bringt das Jahr 1940? werd afgesloten met de vraag of de ziener van Notre-Dame, die zich nog nooit had vergist, ook nu in het gelijk zou worden gesteld. De naaste toekomst zou het moeten uitwijzen. In Nostradamus spådomar om kriget werd gekeken tot in het jaar 1995 en werd een periode van vrede van vijftig jaar in het vooruitzicht gesteld. Of dit een vrede zou zijn onder Duitse overheersing, bleef in het ongewisse. 
Een deel van de propagandistische slagkracht van de Duitse grondtekst schuilt in het feit dat in het kader van de ondergang van Engeland uitspraken onder de aandacht zijn gebracht van Engelse, Franse en Duitse onderzoekers van de Centuriën: Amiaux, De Fontbrune, Kritzinger, Loog, Piobb, Rochetaillée en Taylor. Niet alleen zou dit de schijn van objectiviteit kunnen ophouden, het zou bovendien de indruk kunnen wekken dat, wanneer onderzoekers uit verschillende landen het op het punt van de voorspelde ondergang van Engeland eens waren, die ondergang als een vaststaand feit kon worden gepresenteerd. De schijn van objectiviteit werd verder opgehouden door de veelvuldige, uitgebreide citaten uit De Fontbrunes Les prophéties de Maistre Michel Nostradamus - Expliquées et commentées (Sarlat, 1939, vijfde druk), een boek van een "buitenlander". In veel gevallen waren de schrijvers van nationaalsocialistische propagandaboekjes die in Duitsland in de jaren 1939-1940 werden geproduceerd en verspreid in het buitenland, geen Duitsers. Naast Staël von Holstein (Zweden) waren er bijvoorbeeld Robert Briffault (Frankrijk), Carlo Scarfoglio (Italië) en sir W.W. Strickland (Groot-Brittannië). De gedachte hierachter was dat een niet-Duitser de lezers beter zou kunnen overtuigen van het nationaalsocialisme.[9]
De verschillen tussen Nostradamus spådomar om kriget en Was bringt das Jahr 1940 kunnen verband houden met de ideeën van Staël von Holstein over het overbrengen van de propagandistische boodschap dat Engeland ten onder zou gaan en Duitsland een overheersende rol zou gaan spelen. Mogelijk heeft hij geprobeerd de propagandistische slagkracht van Nostradamus spådomar om kriget te vergroten door er Zweedse en Deense commentaren op de Centuriën in  te verwerken, zodat zijn landgenoten gemakkelijker geloof zouden kunnen hechten aan zijn brochure.

 

De besproken kwatrijnen in Nostradamus spådomar om kriget versus Was bringt das Jahr 1940?
In Nostradamus spådomar om kriget is van de kwatrijnen die in Was bringt das Jahr 1940? besproken zijn, kwatrijn 02-85 weggelaten. Kwatrijn 05-51 in Nostradamus spådomar om kriget en het "Altmark"-kwatrijn komen in Was bringt das Jahr 1940? niet voor. De commentaren op de overige kwatrijnen in Nostradamus spådomar om kriget komen qua inhoud en strekking overeen met die in Was bringt das Jahr 1940?.

 

De besproken kwatrijnen in Nostradamus spådomar om kriget

I. En profet genom tiderna
geen kwatrijnen behandeld
II. Nostradamus debut 
01-35
01-36
overlijden Henri II
einde Huis Valois [a]
III. Fjärrskådaren utvecklas
01-02 werkwijze Nostradamus [b]
IV. Hur kommo ingivelserna?
geen kwatrijnen behandeld
V. Fyra hundra års erfarenheter
09-18 onthoofding Montmorency
VI. Spådomen om Ludvig XVI
09-34 aanval op de Tuilerieën, 1792
VII. Profetior om Napoleon
05-57
03-35
01-60
07-13
04-82
10-24
06-22
gebr. De Montgolfier; Napoleon Bonaparte vs. Pius VI
geboorte Napoleon op Corsica
geboorte Napoleon op Corsica
Napoleon: het "geschoren hoofd"; duur Napoleontisch Rijk
verwoesting Moskou door Napoleon
Napoleons terugkeer uit Elba; nederlaag
overlijden Napoleon III in Londen
VIII. Kung Umberto
05-28 fatale aanslag
IX. Nostradamus om världskriget
03-13
02-68
08-60
01-47
06-20
Eerste Wereldoorlog: duikbotenoorlog
Eerste Wereldoorlog: Engeland blijft ongedeerd
Eerste Wereldoorlog: einde
Volkenbond
korte bestaansduur Volkenbond; opkomst Mussolini
X. Vad skall hända i morgon?
geen kwatrijnen behandeld
XI. Englands fall
10-100 vanaf 1603 overheerst Engeland voor meer dan 300 jaar
XII. Bekräftelser på britternas nederlag
03-57
02-75
02-100
1939: crises in Engeland en Polen
luchtaanvallen op Engeland
positie neutrale landen
XIII. Än mer om England
02-83
08-37
02-78
03-32
03-71
08-97
handelsverkeer Engeland geblokkeerd, bombardementen
val van Londen, nieuwe regering in Frankrijk
ondergang Engeland
zeeslag in de Golf van Genua
Engeland zal een nederlaag lijden
zeeslag in de Golf van Genua
XIV. Tysklands triumf
03-58: 
10-31: 
geboorte en opkomst Hitler  [c]
het Heilige Rijk komt naar Duitsland
XV. Den tysk-ryska pakten
01-99 Molotov - Von Ribbentrop pact
XVI. Vår tids profet
geen kwatrijnen behandeld
XVII. En dansk nyckel
05-51
"Altmark"-kwatrijn [d]
Gibraltar terug bij Spanje
de Altmark-affaire
XVIII. Den gula faran
geen kwatrijnen behandeld

Noten bij het kwatrijnoverzicht

 1. Naar kwatrijn 01-36 is verwezen met de woorden "een ander kwatrijn". [retour]
 2. Van kwatrijn 01-02 zijn alleen de laatste twee regels vermeld. [retour]
 3. Kwatrijn 03-58 draagt het foutieve nummer II-58. [retour]
 4. Het is niet duidelijk welk kwatrijn is gekoppeld aan de "Altmark-affaire". [retour]

 

De Meern, 12 november 2006
T.W.M. van Berkel
bijgewerkt op 19
augustus 2013

 


Noten
De titels, de plaats en het jaar van uitgifte van de publicaties van de in deze noten genoemde auteurs staan in de bibliografie.

 1. Van Berkel: Was bringt das Jahr 1940?. [tekst]

 2. Maichle: Die Nostradamus-Propaganda der Nazis, 1939-1942. [tekst]

 3. Van Berkel: Informatie over baron L.F.W. Staël von Holstein alias Norab. De informatie dat Staël von Holstein de eigenaar was van Neutrala Institutets Förlag, is afkomstig van P. Björn (www.trismegistus.se).  [tekst]

 4. Leoni, p.73 en 99. Voor de oplagecijfers: zie: Maichle: Die Nostradamus-Propaganda der Nazis, 1939-1942; Boelcke-1966, p.304 en Boelcke-1989 (1967), p.28. De vraag is of er na augustus 1940 nog exemplaren zijn gedrukt van deze brochures. [tekst]

 5. Volgens Hoe zal deze oorlog eindigen? zijn de Franstalige kwatrijnteksten overgenomen uit de fotokopie die de Fransman P.V. Piobb (pseudoniem van graaf Pierre Vincenti da Piobetta) in 1938 heeft vervaardigd van de editie-Amsterdam-1668 ("Pasteur", p.41). [tekst]

 6. In 1940 verscheen bij uitgeverij N. Johansson in Halmstad Syner och uppelbarelser om Nordens och den övriga världens främtid samt Nostradamus', Jung-Stillings och Mor Shiptons profetior, geschreven door Anton Johansson (1858-1926). [tekst]

 7. Carl Soelberg Billenstein, de schrijver van Opklaringen af Nostradamus Profetier (Holte, 1920). De naam Salamar is het auteurspseudoniem van de schrijver van Nostradamus profetior med originaltexster i urval, för första gågen översatta till svenska, efter 1568 års upplaga (Stockholm, 1940). Het is niet denkbeeldig dat Nostradamus Profetior... geheel of gedeeltelijk een bundeling is van Salamars artikelen over Nostradamus in Levande Livet. Het citaat van "Norab" uit het artikel van Salamar in Levande Livet staat in Nostradamus Profetior... op p.72. "Norab"'s informatie over Billenstein komt ook voor in het hoofdstuk Billensteins teorie om Brevet till Henrik II in Nostradamus Profetior... Dit wijst erop dat Staël von Holstein meer informatie over Nostradamus en Centurie-commentaren heeft overgenomen uit de artikelen van Salamar dan hij in hoofdstuk XVII heeft aangegeven.
  Het weekblad Levande Livet (vert.: Leef het leven) verscheen van 1931 tot 1961 bij uitgeverij Åhlén & Åkerlund in Stockholm en bevatte korte verhalen, series en informatie over jacht, sport en vissen. [tekst]

 8. G. Ljungström: Georg Ljungström (1861-1930). In de catalogus van de Zweedse Koninklijke Bibliotheek staan twee titels van boeken over de Centuriën die hij heeft geschreven: Den världsberömde siaren Nostradamus profetior om världens öden från år 1558 till år 3797 (Stockholm, 1922) en Nostradamus och Anton Johanssons profetior om nu stundande världshändelser (Stockholm, 1928). [tekst]

 9. Groeneveld, p.79. [tekst]

 

© Politischen Archiv Auswärtigen Amt, Berlijn
Ten behoeve van dit artikel zijn fotokopieën bestudeerd van de brochures Que se passera-t-il entre le printemps 1940 et le printemps 1941? (Genève, 1940, aangeduid met "Rossier"-1940b) en haar Servische pendant (Sta nam donosi 1940?, Belgrado, 1940, aangeduid met "Belgrado"). De originelen bevinden zich in het Politischen Archiv Auswärtigen Amt (ref: PA AA R 66658). 
Voor iedere kopie, druk, vermenigvuldiging of anderssoortige verwerking van delen van de inhoud van deze brochures die zijn gepubliceerd op www.nostradamusresearch.org is schriftelijke toestemming vereist van het Politischen Archiv Auswärtigen Amt, D-11013 Berlijn.

 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top