Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
substudie "Tweede wereldoorlog"
Le profezie del Maestro Michele Nostradamus anno 1558 (Genua, 1940)
- T.W.M. van Berkel -

 English version
 

omslag "Genua"
Omslag van de brochure 
Le profezie del Maestro 
Michele Nostradamus 
anno 1558

In een rapport over de activiteiten van de afdeling Buitenland van Goebbels' Propagandaministerie in de periode 1 januari - 31 augustus 1940 heeft dr. Ernst Brauweiler, hoofd van deze afdeling, vermeld dat tot eind augustus 1940 10.000 exemplaren waren gedrukt van de Italiaanse versie van een Nostradamusbrochure die was uitgebracht in acht talen met een totale oplage van 83.000 exemplaren.[1] Op deze website wordt ervan uitgegaan dat Brauweiler met die Italiaanse versie de brochure Le profezie del Maestro Michele Nostradamus anno 1558 heeft bedoeld. Deze brochure is de Italiaanse versie van Was bringt das Jahr 1940? Die Antwort geben uns  Les vrayes Centuries et Propheties de Maistre Michel Nostradamus", een nationaalsocialistische tekst over Nostradamus, geschreven in november - december 1939 door Hans-Wolfgang Herwarth von Bittenfeld, prof. dr. Karl Bömer en Leopold Gutterer, leidinggevende ambtenaren, werkzaam op het Propagandaministerie.[2] 
In het dagboek van Goebbels en de notulen van de geheime dagelijkse propagandabesprekingen in Goebbels' Propagandaministerie staan geen aantekeningen met betrekking tot de Italiaanse Nostradamus-brochure.
Le profezie del Maestro Michele Nostradamus anno 1558 is een brochure met een kartonnen omslag, gedrukt en uitgegeven door drukkerij Goffi, gevestigd aan de Via Gradisca 6 in Genua. Op de titelpagina is behalve het adres ook het telefoonnummer vermeld van dit bedrijf: 56.631.
In tegenstelling tot de Engelse, Franse, Kroatische, Nederlandse en Servische versie van de tekst die Herwarth von Bittenfeld c.s. in november-december 1939 hebben geschreven, is in de titel van Le profezie del Maestro Michele Nostradamus anno 1558 niet verwezen naar Les vrayes Centuries et Prophéties, de fotokopie van de editie-Amsterdam-1668 die de Fransman P.V. Piobb in 1938 heeft laten vervaardigen en waaruit Herwarth von Bittenfeld c.s. Franstalige kwatrijnteksten hebben overgenomen om de indruk te wekken dat zij deze kwatrijnteksten hadden vertaald en bestudeerd. Het jaartal 1558 in de titel kan verwijzen naar de Brief aan Henri II, die is gedateerd op 27 juni 1558.

 

Vormgeving en samenstelling
Le profezie del Maestro Michele Nostradamus anno 1558 bestaat uit 24 pagina's en bevat twee illustraties. Op pagina 3 staat een afbeelding van de gravure van de voorplaat van de editie-Amsterdam-1668. Deze afbeelding komt ook voor in Hoe zal deze oorlog eindigen?, de Nederlandse versie. In Nostradamus spådomar om kriget, de Zweedse versie, is de onderste helft van deze gravure afgebeeld. Op pagina 4 in Le profezie del Maestro Michele Nostradamus anno 1558 staat een afbeelding van de eerste pagina van Centurie 01. In de Zweedse versie en in What will happen in the near future?, de Engelse versie, is een uitsnede afgebeeld van deze pagina. De gravure van de voorplaat van de editie-Amsterdam-1668 en de eerste pagina van Centurie 01 zijn ontleend aan de kopie-Piobb-1938.

Tekstindeling
In Was bringt das Jahr 1940? valt de tekst in twee delen uiteen: een ongetiteld deel over het leven en werk van Nostradamus en voorspellingen in de Centuriën die inmiddels vervuld zijn, en een deel, getiteld Gegenwart und Zukunft, waarin aandacht wordt besteed aan voorspellingen in de Centuriën die op de actualiteit en de toekomst betrekking hebben. In Le profezie del Maestro Michele Nostradamus anno 1558 valt de tekst uiteen in elf hoofdstukken. De titels van de eerste tien hoofdstukken en de tekstindeling komen overeen met de titels van de corresponderende hoofdstukken en de tekstindeling in Que se passera-t-il entre le printemps 1940 et le printemps 1941? ("Rossier"-1940b), de Franse versie van deze brochure en Što se dogadjalo i što će se dogoditi ("Zagreb"), de Kroatische vertaling van Que se passera-t-il entre le printemps 1940 et le printemps 1941?. Er zijn ook overeenkomsten met de hoofdstuktitels en tekstindeling van de eerste zes hoofdstukken in Sta nam donosi 1940? ("Belgrado"), de Servische versie van deze brochure.

"Berlijn"

"Genua"

ongetiteld hoofdstuk

Une terrible evento

Un maestro del regno della magia

Le profezie di Nostradamus et le loro caratteristiche

L'Avvenire svelato

De Napoleone Bonaparte a Re Umberto

Dalla guerra mondiale alle S.d.N. all'impresa etiopica

Gegenwart und Zukunft

Sguardo sul presente e sull'avvenire

Le sette metamorfosi dell'Inghilterra

Attorno alle liquidazione della grande questione

E la sorte della Germania?

Conclusione


In onderstaand overzicht is in het kort de inhoud beschreven van de hoofdstukken in Le profezie del Maestro Michele Nostradamus anno 1558 en zijn de corresponderende teksten vermeld die in Was bringt das Jahr 1940? ("Berlijn", de Duitse grondtekst) staan, Sta nam donosi 1940? ("Belgrado"), Hoe zal deze oorlog eindigen? ("Pasteur"), Nostradamus spådomar om kriget ("Norab"-1940a), What will happen in the near future? ("Norab"-1940b), Que se passera-t-il entre le printemps 1940 et le printemps 1941? ("Rossier"-1940b) en Što se dogadjalo i što će se dogoditi ("Zagreb").


Un terrible evento (p.5-6)
Nostradamus heeft het overlijden in 1559 van Henri II voorspeld.
Corresponderende teksten:
"Belgrado" p.5-6 Voorspelling van de dood van een koning
"Berlijn" p.1-3
"Norab"-1940a p.7-9 hdst. II: Nostradamus debut
"Norab"-1940b p.6-8 hdst. II: A Dramatic Accident
"Pasteur" p.9-11 Verleden, heden en toekomst op wonderbaarlijke wijze voorspeld door den Franschman Michel Nostradamus in zijn "Les vrayes Centuries et Prophéties"
"Rossier"-1940b p.1 Une mort prophétisée
"Zagreb" p.1-2 Prorokovana smrt


Un maestro nel regno della magia (p.6-8)
Korte beschrijving van het leven van Nostradamus.
Corresponderende teksten:

"Belgrado" p.6-8 Koning van de magie
"Berlijn" p.3-4
"Norab"-1940a p.11-12 hdst. III: Fjårrskadaren utvecklas
"Norab"-1940b p.9-12 hdst. lII: Some dates
hdst. IV: Nostradamus develops his Gift of Prophecy
"Pasteur" p.11-13 Verleden, heden en toekomst op wonderbaarlijke wijze voorspeld door den Franschman Michel Nostradamus in zijn "Les vrayes Centuries et Prophéties"
"Rossier"-1940b p.2 Un maître dans le royaume de la magie
"Zagreb" p.2-3 Majstor u oblasti magije


Le profezie di Nostradamus e le loro caratteristiche (p.8-10)
Nostradamus had onder het dak een kamer had ingericht waarin hij de Centuriën schreef. De oorsprong van de "ingevingen" die Nostradamus kreeg. Het bezoek van koningen aan zijn graf in de Franciscanerkerk in Salon.
Corresponderende teksten:

"Belgrado" p.8-10 Zijn voorspellingen en hun eigenschappen
"Berlijn" p.4-6
"Norab"-1940a p.12-16 hdst. III: Fjårrskadaren utvecklas
hdst. IV: Hur kommo ingivelserna?
"Norab"-1940b p.12-18 hdst. IV: Nostradamus develops his Gift of Prophecy
hdst. V: the "Voices" from Heaven
"Pasteur" p.13-15 Verleden, heden en toekomst op wonderbaarlijke wijze voorspeld door den Franschman Michel Nostradamus in zijn "Les vrayes Centuries et Prophéties"
"Rossier"-1940b p.2 Ses prophéties et leurs particularités
"Zagreb" p.3-5 Njegova prorocanstva i njehove osebnosti


L'Avvenire svelato (p.10-12)
Nostradamus voorspelt tot in detail; hij heeft in een kwatrijn in de negende in de negende centurie de namen genoemd van generaal Montmorency en van de soldaat die hem in 1632 in Toulouse executeerde. Verder heeft Nostradamus de arrestatie in 1792 voorspeld van Louis XVI, de uitvinding van de luchtballon en aangelegenheden rond paus Pius VI.
Corresponderende teksten:

"Belgrado" p.10-12 Onthulling van de toekomst
"Berlijn" p.6-10
"Norab"-1940a p.17-21 hdst. V: Fyra hundra års erfarenheter
hdst. VI: Spådomen om Ludvig XVI
hdst. VII: Profetior om Napoleon
"Norab"-1940b p.19-27 hdst. VI: A Prediction made Four Hundred Years before the Event 
hdst. VII: The Tragedy of Louis XVI
"Pasteur" p.15-18 Verleden, heden en toekomst op wonderbaarlijke wijze voorspeld door den Franschman Michel Nostradamus in zijn "Les vrayes Centuries et Prophéties"
"Rossier"-1940b p.2-3 L'avenir dévoilé
"Zagreb" p.5-7 Razotkrivena buducnost


Da Napoleone Bonaparte a Re Umberto (p.12-14)
Nostradamus heeft een dozijn kwatrijnen gewijd aan Napoleon Bonaparte. Verder heeft hij voorspeld dat Napoleon III in Londen zou overlijden en heeft hij de manier voorspeld waarop koning Umberto van Italië bij een aanslag om het leven zou komen.
Corresponderende teksten:

"Belgrado" p.12-14 Van Napoleon tot Umberto
"Berlijn" p.10-12
"Norab"-1940a p.21-23 hdst. VII: Profetior om Napoleon
hdst. VIII: Kung Umberto
"Norab"-1940b p.28-39 hdst. VIII: Astonishing Prophecies about Napoleon
NB: het lot van koning Umberto is in deze brochure niet besproken
"Pasteur" p.18-21 Verleden, heden en toekomst op wonderbaarlijke wijze voorspeld door den Franschman Michel Nostradamus in zijn "Les vrayes Centuries et Prophéties"
"Rossier"-1940b p.3 De Napoleon Bonaparte au roi Humbert
"Zagreb" p.7-8 Od Napoleona Bonaparta do kralja Humberta


Dalla guerra mondiale alla S.d.N. all'impresa etiopica (p.14-16)
Voorspellingen over de Eerste Wereldoorlog, het falen van de Volkenbond, de opkomst van Mussolini en de invasie van Abessynië.
Corresponderende teksten:

"Belgrado" p.14-15 De wereldoorlog 1914-1918
"Berlijn" p.12-14
"Norab"-1940a p.25-26 hdst. IX: Nostradamus om vårldskriget
"Norab"-1940b p.40-43 hdst. IX: The Great War
"Pasteur" p.21-23 Verleden, heden en toekomst op wonderbaarlijke wijze voorspeld door den Franschman Michel Nostradamus in zijn "Les vrayes Centuries et Prophéties"
"Rossier"-1940b p.4 Prophéties sur la Guerre Mondiale de 1914-18
"Zagreb" p.8-9 Prorocanstva o svjetskom ratu 1914-18


Sguardo sul presente e sull'avvenire (p.16-18)
Inleiding op de actualiteit van de nieuwe oorlog en het onzekere lot dat daaraan is verbonden. Citaten uit De Fontbrune's Les prophéties de Maistre Michel Nostradamus. Expliquées et commentées  (1939 [1938], vijfde druk) met betrekking tot Engeland.
Corresponderende teksten:

"Belgrado" p.10-11 Het heden en de toekomst
"Berlijn" p.12-14 Gegenwart und Zukunft
"Norab"-1940a p.27-28 hdst. X: Vad skall hånda i morgon?
"Norab"-1940b p.44-46 hdst. X: The present and the future
"Pasteur" p.24-26 Hoe zal deze oorlog eindigen? Een antwoord op de vele belangrijke vraagstukken die ons bezighouden gegeven door "Les vrayes Centuries et Prophéties de maistre Michel Nostradamus"
"Rossier"-1940b p.4-6 Un coup d'oeil sur l'avenir
"Zagreb" p.9-11 Pogled u buducnost


Le sette metamorfosi dell'Inghilterra (p.18-21)
Bespreking van kwatrijn 03-57 met het oog op de op handen zijnde ondergang van Engeland en de Duitse inval in Polen. De achtergrond van de koppeling van kwatrijn 03-57 aan de Duitse inval in Polen in 1939. Bespreking van de kwatrijnen 02-75 en 02-100.
Corresponderende teksten:

"Belgrado" p.11-13 Het heden en de toekomst
"Berlijn" p.15-21 Gegenwart und Zukunft
"Norab"-1940a p.29-37 hdst. XI: Englands fall
hdst. XII: Bekräftelser på britternas nederlag
"Norab"-1940b p.47-51 hdst. XI: England's fateful hour
"Pasteur" p.26-31 Hoe zal deze oorlog eindigen? Een antwoord op de vele belangrijke vraagstukken die ons bezighouden gegeven door "Les vrayes Centuries et Prophéties de maistre Michel Nostradamus"
"Rossier"-1940b p.5 Les sept changements de l'Angleterre
La France ne sera pas touchée
"Zagreb" p.11-14 Sedam promjena Engleske
Francuska ne ce biti pogodjena


Attorno alle liquidazione della grande questione (p.22-23)
Andere voorspellingen waaruit de nabije ondergang van Engeland blijkt.
Corresponderende teksten:

"Belgrado" p.13-15 Het heden en de toekomst
"Berlijn" p.21-23 Gegenwart und Zukunft
"Norab"-1940a p.38-40 hdst. XIII: Än mer om England
"Norab"-1940b p.52-57 hdst. XII: The far-reaching consequences of the current War
"Pasteur" p.31-33 Hoe zal deze oorlog eindigen? Een antwoord op de vele belangrijke vraagstukken die ons bezighouden gegeven door "Les vrayes Centuries et Prophéties de maistre Michel Nostradamus"
"Rossier"-1940b p.5-6 Autour de la grande liquidation
"Zagreb" p.14-15 Oko velike likvidacije


E la sorte della Germania? (p.23-24)
Geboorte en opkomst van Hitler. Nostradamus heeft het Molotov - Von Ribbentrop pact voorspeld.
Corresponderende teksten:

"Belgrado" p.15-16 Het heden en de toekomst
"Berlijn" p.23-25 Gegenwart und Zukunft
"Norab"-1940a p.41-44 hdst. XIV: Tysklands triumf
hdst. XV: Den tysk-ryska pakten
"Norab"-1940b p.60-62 hdst. XIV: Germany victorious in the gigantic Struggle
"Pasteur" p.34-36 Hoe zal deze oorlog eindigen? Een antwoord op de vele belangrijke vraagstukken die ons bezighouden gegeven door "Les vrayes Centuries et Prophéties de maistre Michel Nostradamus"
"Rossier"-1940b p.6 Et le sort de l'Allemagne?
"Zagreb" p.15-16 A sudbina Njemacke?


Conclusione (p.24)
In dit nawoord is betoogd dat de profetieën van Nostradamus erg belangrijk zijn en gemakkelijk te begrijpen zijn. In de voorbije eeuwen zijn ze door miljoenen mensen geraadpleegd, waaronder groten als Napoleon. De vraag is of Nostradamus ook déze keer gelijk zal krijgen. De lezers hebben de mogelijkheid dit zelf te toetsen.
Corresponderende teksten:

"Belgrado" p.16 Ongetiteld nawoord
"Berlijn" p.25-26 Gegenwart und Zukunft
"Norab"-1940a p.45-46 hdst. XVI: Vår tids profet
"Norab"-1940b p.62-63 hdst. XIV: Germany victorious in the gigantic Struggle
"Pasteur" p.36-37 Hoe zal deze oorlog eindigen? Een antwoord op de vele belangrijke vraagstukken die ons bezighouden gegeven door "Les vrayes Centuries et Prophéties de maistre Michel Nostradamus"
"Rossier"-1940b p.6 Et le sort de l'Allemagne?
"Zagreb" p.15-16 A sudbina Njemacke?

 

De propagandaboodschap 
Le profezie del Maestro Michele Nostradamus anno 1558 moest de lezers duidelijk maken dat de val van Engeland op handen was en dat haar leidende rol in de wereld zou worden overgenomen door Duitsland, een ontwikkeling die eeuwen geleden was voorspeld door Nostradamus. De betrouwbaarheid van deze boodschap moest blijken uit de beschrijving van reeds uitgekomen voorspellingen van Nostradamus. 
Het hoofdstuk Dalla guerra mondiale alla S.d.N. all'impresa etiopica is niet beperkt gebleven tot de Eerste Wereldoorlog, het falen van de Volkenbond en de opkomst van Mussolini zoals de corresponderende tekst in de andere versies, maar is afgesloten met kwatrijn 02-64, dat gekoppeld is aan de kwestie-Abessynië, waarbij Italië in oktober 1935 Abessynië aanviel en in maart 1936 de hoofdstad Addis Abbeba bezette; de inlijving van Abessynië in 1936 bij het Italiaanse koloniale rijk werd door 28 lidstaten van de Volkenbond de jure erkend. Kwatrijn 02-64 is in geen enkele andere versie aan de orde gesteld. In het commentaar op pagina 15 op kwatrijn 06-20 werd de opkomst van Mussolini niet als een voldongen feit gepresenteerd zoals in de andere versies, maar als een retorische vraag.
In Le profezie del Maestro Michele Nostradamus anno 1558 zijn de kwatrijnen 08-37 (in de andere versies, met uitzondering van de Engelse, gekoppeld aan de nabije val van Londen en een nieuwe regering in Frankrijk), 08-97 (in de andere versies gekoppeld aan een op handen zijnde zeeslag in de Golf van Genua), 02-85 (de bedreiging van Engeland door Frankrijk) en 10-31 (de komst van het Heilige Rijk naar Duitsland) niet opgenomen in de tekst. Of dit om tactische redenen is gedaan of wegens ruimtegebrek, is niet duidelijk.
In tegenstelling tot de Engelse versie is in Le profezie del Maestro Michele Nostradamus anno 1558 niet gezinspeeld op de deelname van Italië aan de oorlog.
[3] In de overige versies is hierop evenmin gezinspeeld, zodat het lijkt alsof Staël von Holstein, die de Engelse vertaling van de tekst van Herwarth von Bittenfeld c.s. heeft verzorgd, op eigen initiatief aan de Engelse versie het hoofdstuk Italy's Participation in the War heeft toegevoegd, daarmee zinspelend op de oorlogsverklaring van Italië aan Engeland en Frankrijk op 10 juni 1940. 
De vraag is waarom men in Italië kennis moest nemen van propaganda in het kader van de Westfeldzug, die immers niet tegen Italië was gericht maar tegen België, Frankrijk, Luxemburg en Nederland. Misschien moet de verspreiding van de Nostradamus-brochures onder de Italianen in verband worden gebracht met de spanningen die heersten rond de Duitsers die in Italië woonden en in regio's als Tirol die na de Eerste Wereldoorlog aan Italië waren toegewezen; deze mensen hadden het zwaar te verduren.

 

De besproken kwatrijnen in Le profezie del Maestro Michele Nostradamus anno 1558 versus Was bringt das Jahr 1940?
In Le profezie del Maestro Michele Nostradamus anno 1558 staan 19 Franstalige kwatrijnteksten. Het zijn de teksten van de kwatrijnen 01-01, 01-02, 01-35, 01-36, 01-47, 01-60, 02-64, 02-68, 02-78, 02-100, 03-32, 03-57, 03-58, 03-71, 05-58 (foutief genummerd als V, 56), 07-13,  09-18, 09-34 en 10-100. In de Duitse grondtekst stammen de Franstalige teksten van de kwatrijnen 02-78, 03-32, 03-71 en 10-100 uit De Fontbrunes Les propheties de Maistre Michel Nostradamus. Expliquées et commentées (Sarlat, 1939 [1938], vijfde druk; de titel van dit boek is vermeld in een voetnoot op pagina 17 van Le profezie del Maestro Michele Nostradamus anno 1558). De Franstalige teksten van de overige kwatrijnen stammen uit de kopie-Piobb-1938.
In Le profezie del Maestro Michel Nostradamus anno 1558 zijn van de kwatrijnen die in Was bringt das Jahr 1940? besproken zijn, de kwatrijnen 08-37, 08-97, 02-85 en 10-31 weggelaten. Kwatrijn 02-64 in Le profezie del Maestro Michele Nostradamus anno 1558 komt in Was bringt das Jahr 1940? niet voor. De commentaren op de overige kwatrijnen in Le profezie del Maestro Michele Nostradamus anno 1558 komen qua inhoud en strekking overeen met die in Was bringt das Jahr 1940?.

 

De besproken kwatrijnen in Le profezie del Maestro Michele Nostradamus anno 1558

Un terrible evento
01-35
01-36
overlijden Henri II
einde Huis Valois
Un maestro nel regno della magia 
geen kwatrijnen behandeld 
Le profezie di Nostradamus e le loro caratteristiche
01-01
01-02
werkwijze Nostradamus
werkwijze Nostradamus
L'Avvenire svelato
09-18
09-34
05-57
onthoofding Montmorency
Aanval op de Tuilerieën, 10 augustus 1792
gebr. De Montgolfier; Napoleon Bonaparte vs. Pius VI [a]
Da Napoleone Bonaparte a Re Umberto
03-35
01-60
07-13
04-82
10-24
06-22
05-28
geboorte Napoleon op Corsica
geboorte Napoleon op Corsica
Napoleon: het "geschoren hoofd"; duur Napoleontisch Rijk
verwoesting Moskou door Napoleon
Napoleons terugkeer uit Elba; nederlaag
overlijden Napoleon III in Londen
fatale aanslag op koning Umberto 
Dalla guerra mondiale alle S.d.N. all'impresa etiopica
03-13
02-68
08-60
01-47
06-20
02-64
Eerste Wereldoorlog: duikbotenoorlog
Eerste Wereldoorlog: Engeland blijft ongedeerd
Eerste Wereldoorlog: einde
Volkenbond
korte bestaansduur Volkenbond, opkomst Mussolini
de Volkenbond en Abessinië (1936)
Squardo sul presetnte e sull'avvenire
geen kwatrijnen behandeld
Le sette metamorfosi dell'Inghilterra
10-100
03-57
02-100
02-83
vanaf 1603 overheerst Engeland voor meer dan 300 jaar
1939: crises in Engeland en Polen
positie neutrale landen
handelsverkeer Engeland geblokkeerd, bombardementen
Attorno alle liquidazione della grande questione
02-78
03-32
03-71
ondergang Engeland
zeeslag in de Golf van Genua
Engeland zal een nederlaag lijden
E la sorte della Germania?
03-58
01-99
geboorte en opkomst Hitler
Molotov - Von Ribbentrop pact
Conclusione
geen kwatrijnen behandeld

Noten bij de kwatrijnen

  1. Kwatrijn 05-57 is foutief genummerd als V,56. [tekst]

 

De Meern, 5 maart 2007
T.W.M. van Berkel
bijgewerkt op 17 mei 2012

 

Noten
De titels, de plaats en het jaar van uitgifte van de publicaties van de in deze noten genoemde auteurs staan in de bibliografie.

  1. Maichle: Die Nostradamus-Propaganda der Nazis, 1939-1942 BArch – R 55/409, Mikrofiche 2; Boelcke-1966, p.304 en Boelcke-1989 (1967), p.28. De vraag is of er na augustus 1940 nog exemplaren zijn gedrukt van deze brochures. [tekst]

  2. Van Berkel: Was bringt das Jahr 1940?. [tekst]

  3. "Norab"-1940b, p.58-59; Van Berkel: What will happen in the near future?. [tekst]

 

© Politischen Archiv Auswärtigen Amt, Berlijn
Ten behoeve van dit artikel zijn fotokopieën bestudeerd van de brochures Que se passera-t-il entre le printemps 1940 et le printemps 1941? (Genève, 1940, aangeduid met "Rossier"-1940b) en haar Servische pendant (Sta nam donosi 1940?, Belgrado, 1940, aangeduid met "Belgrado"). 
De originele documenten bevinden zich in het Politischen Archiv Auswärtigen Amt (ref: PA AA R 66658). 
Voor iedere kopie, druk, vermenigvuldiging of anderssoortige verwerking van delen van de inhoud van deze brochures die zijn gepubliceerd op www.nostradamusresearch.org, is schriftelijke toestemming vereist van het Politischen Archiv Auswärtigen Amt, D-11013 Berlijn.

 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top