Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
substudie "Tweede wereldoorlog"
Que se passera-t-il entre le printemps 1940 et le printemps 1941? La réponse est donnée par: Les vrayes centuries et prophéties de Maître Michel Nostradamus
(Prédictions, Edition: "ANT", Genève, 1940)

- T.W.M. van Berkel -

English version

Pagina 1 "Rossier"-1940b
Pagina 1 van de brochure Que se passera-t-il...
("Rossier"-1940b)

Dr. Paul Joseph Goebbels, van 1933 tot 1945 minister van Propaganda in nazi-Duitsland, had met betrekking tot 25 maart 1940 geschreven dat hij Nostradamus in enkele neutrale landen had ondergebracht; ze zouden ook in Frankrijk verspreid gaan worden. Met betrekking tot 24 april 1940 tekende hij aan dat "de Nostradamus-brochure" was verschenen in Nederland en Zwitserland en veel opzien baarde.[1] Op deze website wordt ervan uitgegaan dat Goebbels met de brochure die in Frankrijk verspreid zou worden en de brochure die in Zwitserland verscheen, de Franse versie heeft bedoeld van Was bringt das Jahr 1940? Die Antwort geben uns  Les vrayes Centuries et Propheties de Maistre Michel Nostradamus", een nationaalsocialistische tekst over Nostradamus, geschreven in november - december 1939 door Hans-Wolfgang Herwarth von Bittenfeld, prof. dr. Karl Bömer en Leopold Gutterer, leidinggevende ambtenaren, werkzaam op het Propagandaministerie.[2] In deze versie, getiteld Que se passera-t-il entre le printemps 1940 et le printemps 1941? La réponse est donnée par: Les vrayes centuries et prophéties de Maître Michel Nostradamus, is geen jaar van uitgifte vermeld. In een notitie die vermoedelijk uit eind juni 1940 dateert, heeft dr. Werner Wilmanns, hoofd van afdeling IV Inf van het ministerie van Buitenlandse Zaken en betrokken bij de productie van nationaalsocialistische propaganda op basis van de Centuriën en/of Centurie-commentaren, verwezen naar een Nostradamus-brochure, die recentelijk in Genève in omloop was gebracht. Eén van de bijlagen bij deze notitie was een exemplaar van Que se passera-t-il entre le printemps 1940 et le printemps 1941?.[3] In een ongetiteld nawoord op pagina 6 van deze brochure wordt niet alleen Zwitserse lezers en lezeressen, maar ook Belgische en Franse lezers en lezeressen de mogelijkheid geboden zich te abonneren op de serie waarin deze brochure is verschenen. Dit wijst erop dat Que se passera-t-il entre le printemps 1940 et le printemps 1941? niet alleen in Zwitserland werd verspreid, maar ook in Frankrijk en Wallonië en wellicht ook in Luxemburg. 
Volgens een rapport van dr. Ernst Brauweiler, hoofd van de afdeling Buitenland van het Propagandaministerie, over de werkzaamheden van zijn afdeling in de periode 1 januari - 31 augustus 1940, werden tot eind augustus 1940 20.000 exemplaren gedrukt van een Franse uitgave van een in acht talen vertaald Nostradamus-geschrift met een totale oplage van 83.000 exemplaren.[4] Op deze website wordt ervan uitgegaan dat met de Franse uitgave Que se passera-t-il entre le printemps 1940 et le printemps 1941? is bedoeld.

 

Vormgeving en samenstelling
In de reeks uitgebrachte versies van de tekst van Herwarth von Bittenfeld c.s. neemt Que se passera-t-il entre le printemps 1940 et le printemps 1941? een aparte plaats in. In tegenstelling tot de Engelse, Italiaanse, Kroatische, Nederlandse, Servische en Zweedse versies is deze brochure niet uitgegeven in de vorm van een boekje, maar in de vorm van een vouwblad, bestaande uit drie dubbelzijdig bedrukte vellen. Een ander verschil met deze versies is dat in Que se passera-t-il entre le printemps 1940 et le printemps 1941? een advertentie staat waarin lezers de mogelijkheid wordt geboden bij professor Ant. Rossier, die is gepresenteerd is als de schrijver en uitgever van deze brochure, jaarhoroscopen te bestellen voor de periode 1940-1941. Daarnaast wordt op pagina 6 de Zwitserse, Belgische en Franse lezers de mogelijkheid geboden zich door middel van een kleine donatie, over te maken naar de rekening van Rossier, te abonneren op nieuwe brochures in de serie uitgaven waarvan Que se passera-t-il entre le printemps 1940 et le printemps 1941? deel uitmaakt. Dergelijke advertenties komen in de Kroatische, Engelse, Italiaanse, Nederlandse, Servische en Zweedse vertaling niet voor.
Que se passera-t-il entre le printemps 1940 et le printemps 1941? bevat geen illustraties. In de titel is de publicatie Les vrayes centuries et prophéties de Maître Michel Nostradamus genoemd. Dit is, zoals uit Hoe zal deze oorlog eindigen? blijkt, de Nederlandse vertaling, een verwijzing naar de kopie die de Fransman P.V. Piobb in 1938 heeft laten vervaardigen van de editie-Amsterdam-1668, die de titel Les vrayes centuries et prophéties de Maîstre Michel Nostradamus had.
[5] Uit deze kopie hebben Herwarth von Bittenfeld c.s. een aantal Franstalige kwatrijnteksten overgenomen om de indruk te wekken dat zij deze kwatrijnteksten hadden bestudeerd. In Que se passera-t-il entre le printemps 1940 et le printemps 1941? is de kopie-Piobb-1938 niet met name genoemd. Wel is in een voetnoot op pagina 4 verwezen naar Les prophéties de Maistre Michel Nostradamus. Expliquées et commentées (Dr. de Fontbrune, Sarlat, 1939, vijfde druk), waaruit Herwarth von Bittenfeld c.s. kwatrijnteksten en commentaren hebben overgenomen om de lezers voor te houden dat de ondergang van Engeland nabij was.
In Was bringt das Jahr 1940? valt de tekst in twee delen uiteen: een ongetiteld deel over het leven en werk van Nostradamus en voorspellingen in de Centuriën die inmiddels vervuld zijn, en een deel, getiteld Gegenwart und Zukunft, waarin aandacht wordt besteed aan voorspellingen in de Centuriën die op de actualiteit en de toekomst betrekking hebben. In Que se passera-t-il entre le printemps 1940 et le printemps 1941? valt de tekst uiteen in elf hoofdstukken en een ongetiteld nawoord, met daarin een advertentie van Rossier. Dit ongetitelde nawoord maakt geen deel uit van Was bringt das Jahr 1940?.
Met uitzondering van het ongetitelde nawoord keert de hoofdstukindeling in Que se passera-t-il entre le printems 1940 et le printemps 1941? terug in
Što se dogadjalo i što će se dogoditi ("Zagreb"), de Kroatische versie van Was bringt das Jahr 1940?, die een vertaling is van Que se passera-t-il entre le printemps 1940 et le printemps 1941?.

"Berlijn"

"Rossier"-1940b

"Zagreb"

ongetiteld deel

Une mort prophétisée

Un maitre dans le royaume de la magie

Ses prophéties et leurs particularités

L'avenir dévoilé

De Napoléon Bonaparte au roi Humbert

Prophéties sur la Guerre Mondiale de 1914-18

Prorokovana smrt

Majstor u oblasti magije

Njegova prorocanstva i njihove osebnosti

Razotkrivena buducnost

Od Napoleona Bonaparta do kralja Humberta

Prorocanstva o svjetskom ratu 1914-18

Gegenwart und Zukunft

Un coup d'oeuil vers l'avenir

Les sept changements de l'Angleterre

La France ne sera pas touchée

Autour de la grande liquidation

Et le sort de l'Allemagne?

Pogled u budocnost

Sedam promjena Engleske

Francuska ne ce biti pogodjena

Oko velike lividacije

A subina Njemacke?

ongetiteld nawoord

 


Une mort prophétisée (p.1)
Nostradamus heeft het overlijden in 1559 van Henri II voorspeld.
Corresponderende teksten:
"Belgrado" p.3-4 Voorspelling van de dood van een koning
"Berlijn" p.1-3
"Genua" p.5-6 Un terrible evento
"Norab"-1940a p.7-9 hdst. II: Nostradamus debut
"Norab"-1940b p.6-8 hdst. II: A Dramatic Accident
"Pasteur" p.9-11 Verleden, heden en toekomst op wonderbaarlijke wijze voorspeld door den Franschman Michel Nostradamus in zijn "Les vrayes Centuries et Prophéties"
"Zagreb" p.1-2 Prorokovana smrt


Un maître dans le royaume de la magie (p.2)
Korte beschrijving van het leven van Nostradamus.
Corresponderende teksten:

"Belgrado" p.4-5 Koning van de magie
"Berlijn" p.3-4
"Genua" p.6-8 Un maestro nel regno della magia
"Norab"-1940a p.11-12 hdst. III: Fjårrskadaren utvecklas
"Norab"-1940b p.9-12 hdst. lII: Some dates
hdst. IV: Nostradamus develops his Gift of Prophecy
"Pasteur" p.11-13 Verleden, heden en toekomst op wonderbaarlijke wijze voorspeld door den Franschman Michel Nostradamus in zijn "Les vrayes Centuries et Prophéties"
"Zagreb" p.2-3 Majstor u oblasti magije


Ses prophéties et leurs particularités (p.2)
Nostradamus had onder het dak een kamer had ingericht waarin hij de Centuriën schreef. De oorsprong van de "ingevingen" die Nostradamus kreeg. Het bezoek van koningen aan zijn graf in de Franciscanerkerk in Salon.
Corresponderende teksten:

"Belgrado" p.5-6 Zijn voorspellingen en hun eigenschappen
"Berlijn" p.4-6
"Genua" p.8-10 Le profezie die Nostradamus e le loro caratteristische
"Norab"-1940a p.12-16 hdst. III: Fjårrskadaren utvecklas
hdst. IV: Hur kommo ingivelserna?
"Norab"-1940b p.12-18 hdst. IV: Nostradamus develops his Gift of Prophecy
hdst. V: the "Voices" from Heaven
"Pasteur" p.13-15 Verleden, heden en toekomst op wonderbaarlijke wijze voorspeld door den Franschman Michel Nostradamus in zijn "Les vrayes Centuries et Prophéties"
"Zagreb" p.3-5 Njegova prorocanstva i njehove osebnosti


L'avenir dévoilé (p.2-3)
Nostradamus voorspelt tot in detail; hij heeft in een kwatrijn in de negende in de negende centurie de namen genoemd van generaal Montmorency en van de soldaat die hem in 1632 in Toulouse executeerde. Verder heeft Nostradamus de arrestatie in 1792 voorspeld van Louis XVI, de uitvinding van de luchtballon en aangelegenheden rond paus Pius VI.
Corresponderende teksten:

"Belgrado" p.6-8 Onthulling van de toekomst
"Berlijn" p.6-10
"Genua" p.10-12 L'Avvenire svelato
"Norab"-1940a p.17-21 hdst. V: Fyra hundra års erfarenheter
hdst. VI: Spådomen om Ludvig XVI
hdst. VII: Profetior om Napoleon
"Norab"-1940b p.19-27 hdst. VI: A Prediction made Four Hundred Years before the Event
hdst. VII: The Tragedy of Louis XVI
"Pasteur" p.15-18 Verleden, heden en toekomst op wonderbaarlijke wijze voorspeld door den Franschman Michel Nostradamus in zijn "Les vrayes Centuries et Prophéties"
"Zagreb" p.5-7 Razotkrivena buducnost


De Napoleon Bonaparte au roi Humbert (p.3)
Nostradamus heeft een dozijn kwatrijnen gewijd aan Napoleon Bonaparte. Verder heeft hij voorspeld dat Napoleon III in Londen zou overlijden en heeft hij de manier voorspeld waarop koning Umberto van Italië bij een aanslag om het leven zou komen.
Corresponderende teksten:

"Belgrado" p.8-9 Van Napoleon tot Umberto
"Berlijn" p.10-12
"Genua" p.12-14 Da Napoleone Bonaparte a Re Umberto
"Norab"-1940a p.21-23 hdst. VII: Profetior om Napoleon
hdst. VIII: Kung Umberto
"Norab"-1940b p.28-39 hdst. VIII: Astonishing Prophecies about Napoleon
NB: het lot van koning Umberto is in deze brochure niet besproken
"Pasteur" p.18-21 Verleden, heden en toekomst op wonderbaarlijke wijze voorspeld door den Franschman Michel Nostradamus in zijn "Les vrayes Centuries et Prophéties"
"Zagreb" p.7-8 Od Napoleona Bonaparta do kralja Humberta


Prophéties sur la Guerre Mondiale de 1914-18 (p.4)
Voorspellingen over de Eerste Wereldoorlog, het falen van de Volkenbond en de opkomst van Mussolini.
Corresponderende teksten:

"Belgrado" p.9-10 De wereldoorlog 1914-1918
"Berlijn" p.12-14
"Genua" p.14-15 Dalla guerra mondiala alla S.d.N. all'impresa etiopica
"Norab"-1940a p.25-26 hdst. IX: Nostradamus om vårldskriget
"Norab"-1940b p.40-43 hdst. IX: The Great War
"Pasteur" p.21-23 Verleden, heden en toekomst op wonderbaarlijke wijze voorspeld door den Franschman Michel Nostradamus in zijn "Les vrayes Centuries et Prophéties"
"Zagreb" p.8-9 Prorocanstva o svjetskom ratu 1914-18


Un coup d'oeil vers l'avenir (p.4-5)
Inleiding op de actualiteit van de nieuwe oorlog en het onzekere lot dat daaraan is verbonden. Citaten uit De Fontbrune's Les prophéties de Maistre Michel Nostradamus. Expliquées et commentées  (1939 [1938], vijfde druk) met betrekking tot Engeland.
Corresponderende teksten:

"Belgrado" p.10-11 Het heden en de toekomst
"Berlijn" p.14-16 Gegenwart und Zukunft
"Genua" p.16-18 Sguardo sul presente e sull'avvenire
"Norab"-1940a p.27-32 hdst. X: Vad skall hånda i morgon?
hdst. XI: Englands fall
"Norab"-1940b p.44-46 hdst. X: The present and the future
"Pasteur" p.24-26 Hoe zal deze oorlog eindigen? Een antwoord op de vele belangrijke vraagstukken die ons bezighouden gegeven door "Les vrayes Centuries et Prophéties de maistre Michel Nostradamus"
"Zagreb" p.9-11 Pogled u buducnost


Les sept changements de l'Angleterre (p.5)
Bespreking van kwatrijn 03-57 met het oog op de op handen zijnde ondergang van Engeland en de Duitse inval in Polen.
Corresponderende teksten:

"Belgrado" p.11-12 Het heden en de toekomst
"Berlijn" p.16-19 Gegenwart und Zukunft
"Genua" p.18-20 Le sette metamorfosi dell'Inghilterra
"Norab"-1940a p.33-35 hdst. XII: Bekräftelser på britternas nederlag
"Norab"-1940b p.47-51 England's fateful Hour
"Pasteur" p.26-29 Hoe zal deze oorlog eindigen? Een antwoord op de vele belangrijke vraagstukken die ons bezighouden gegeven door "Les vrayes Centuries et Prophéties de maistre Michel Nostradamus"
"Zagreb" p.11-13 Sedam promjena Engleske

La France ne sera pas touchée (p.5)
De achtergrond van de koppeling van kwatrijn 03-57 aan de Duitse inval in Polen in 1939. Verder: bespreking van de kwatrijnen 02-75 en 02-100.
Corresponderende teksten:
"Belgrado" p.12-13 Het heden en de toekomst
"Berlijn" p.19-21 Gegenwart und Zukunft
"Genua" p.20-21 Le sette metamorfosi dell'Inghilterra
"Norab"-1940a p.35-38 hdst. XII: Bekräftelser på britternas nederlag;
hdst. XIII: Än mer om England
"Norab"-1940b p.52 hdst. XII: The far-reaching consequences of the current War
"Pasteur" p.29-31 Hoe zal deze oorlog eindigen? Een antwoord op de vele belangrijke vraagstukken die ons bezighouden gegeven door "Les vrayes Centuries et Prophéties de maistre Michel Nostradamus"
"Zagreb" p.13-14 Francuska ne ci biti pogodjena


Autour de la grande liquidation (p.5-6)
Verdere voorspellingen waaruit de op handen zijnde ondergang van Engeland blijkt.
Corresponderende teksten:

"Belgrado" p.13-15 Het heden en de toekomst
"Berlijn" p.21-23 Gegenwart und Zukunft
"Genua" p.22-23 Attorno alla liquidazione della grande questione
"Norab"-1940a p.38-39 hdst. XIII: Än mer om England
"Norab"-1940b p.56 hdst. XII: The far-reaching consequences of the current War
"Pasteur" p.32-34 Hoe zal deze oorlog eindigen? Een antwoord op de vele belangrijke vraagstukken die ons bezighouden gegeven door "Les vrayes Centuries et Prophéties de maistre Michel Nostradamus"
"Zagreb" p.14-15 Oko velike likvidacije

Et le sort de l'Allemagne? (p.6)
Geboorte en opkomst van Hitler. Het "Heilige Rijk" komt naar Duitsland als Engeland zijn steunpunten in de wereld kwijt is. Nostradamus heeft het Molotov - Von Ribbentrop pact voorspeld.
Corresponderende teksten:
"Belgrado" p.15-16 Het heden en de toekomst
"Berlijn" p.23-26 Gegenwart und Zukunft
"Genua" p.23-24 E la sorte della Germania?
Conclusione
"Norab"-1940a p.41-46 hdst. XIV: Tysklands triumf
hdst. XV: Den tysk-ryska pakten
hdst. XVI: Vår tids profet
"Norab"-1940b p.60-63  hdst. XIV: Germany victorious in the gigantic Struggle
"Pasteur" p.34-37 Hoe zal deze oorlog eindigen? Een antwoord op de vele belangrijke vraagstukken die ons bezighouden gegeven door "Les vrayes Centuries et Prophéties de maistre Michel Nostradamus"
"Zagreb" p.15-16 A sudbina Njemacke?


Ongetiteld nawoord (p.6)
In het nawoord is betoogd dat de mensheid meer geluk ten deel valt als de grote wetten van het noodlot zijn ontdekt; de mensheid heeft dan de mogelijkheid de uitwerkingen van het noodlot te beïnvloeden. Met het oog hierop biedt Rossier de Zwitserse lezers en lezeressen dan ook de mogelijkheid een donatie van 30 centimes over te maken, waardoor zij iedere nieuwe uitgave in de reeks Edition "ANT" zullen ontvangen. Belgische en Franse lezers kunnen hiertoe een bedrag van 2 Franse Francs overmaken naar een rekening van Rossier in Lyon-Montbrison (Loire).
Corresponderende teksten: geen.

 

Kwatrijnteksten
In Que se passera-t-il entre le printemps 1940 et le printemps 1941? staan 21 Franstalige kwatrijnteksten. Een aantal ervan stammen uit de kopie-Piobb-1938, een aantal andere uit De Fontbrunes Les prophéties de Maistre Michel Nostradamus. Expliquées et commentées. Al deze teksten zijn niet zonder meer van commentaar voorzien. In een aantal gevallen is het commentaar ingeleid met een vrije vertaling, die in werkelijkheid is ontleend aan een Duitse tekst. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de vrije vertaling van kwatrijn 08-60 op p.4 van Que se passera-t-il entre le printemps 1940 et le printemps 1941?. Op pagina 13 van Was bringt das Jahr 1940? hebben Herwarth von Bittenfeld c.s. de "vrije vertaling" van kwatrijn 08-60 overgenomen uit Nostradamus und seine Prophezeiungen für das zwanzigste Jahrhundert (dr. B. Winkler, Görlitz, 1939 [1938]) en enigszins bewerkt. Winklers vertaling in de eerste regel van het woord Romanie in Italien keert in Was bringt das Jahr 1940? terug. Het woord Paris is in Was bringt das Jahr 1940? vervangen door het woord Franzosen. De woorden wie durch ein Wunder zijn een vondst van Herwarth von Bittenfeld c.s. De uiteindelijke Franstalige versie in Que se passera-t-il entre le printemps 1940 et le printemps 1941? lijkt in de verste verte niet meer op de Franstalige tekst in de kopie-Piobb-1938, maar dat bleef onopgemerkt omdat die tekst niet in Que se passera-t-il entre le printemps 1940 et le printemps 1941? was opgenomen:

Kwatrijn 08-60

kopie-Piobb-1938  
(in: "Pasteur", p.42)
Winkler-1939, p.34 "Berlijn", p.13 "Rossier"-1940b, p.4
Premier en Gaule, premier en Romanie,
Par mer et terre aux Anglois & Paris
Merveilleux faits par celle grand mesnie
Violant, Terax perdra de NORLARIS
Der erste in Gallien, der erste in Italien, zu Wasser und zu Lande, gegenüber den Engländern und Paris, mit wunderbaren Taten durch großartigen Führung verliert der Stürmische trotzdem das lothringer Land. Der erste in Gallien, der erste in Italien, zu Wasser und zu Lande, gegenüber den Engländern und Franzosen unbesiegt, mit wunderbaren Taten dank grossartiger Führung, verliert der Stürmische wie durch ein Wunder Lothringen. Le premier dans les Gaules, le premier en Italie, sur l'eau et sur terre non vaincu par les Anglais et les Français, grâce à ses prouesses, l'impétueux perdra la Lorraine comme par miracle.

Noodlot en vrije wil 
In de paragraaf Un coup d'oeil vers l'avenir staat een passage, die niet voorkomt in de corresponderende Nederlandse en Servische tekst. Woorden van gelijke strekking staan, veel beknopter, in de corresponderende Zweedse tekst.[6] Misschien heeft deze passage deel uitgemaakt van de Duitse grondtekst van Herwarth von Bittenfeld c.s.
In de passage in kwestie is aandacht besteed aan het feit dat de mensheid voortdurend de toekomst wil doorgronden. In alle tijden waren er talloze profeten en orakels. Men raadpleegde de sterren, de priesters, de Phytia's en ging schedelvormen bestuderen, handlezen en kaartleggen. De kennis van het verleden is niet voldoende om de toekomst te beheersen, omdat de omstandigheden inmiddels zijn veranderd. De vraag wordt gesteld of predestinatie bestaat of dat wij ons leven zelf kunnen sturen door onze kracht, onze wil of onze gebreken. Het antwoord is dat geen enkele kracht in de wereld onze bestemming compleet kan veranderen. Als gevolg van de wil kan het resultaat enigszins worden bijgestuurd, ten goede of ten kwade. In de Bijbel, waarin aan het eind profetieën staan, is ook geschreven over het lot van de mensheid en iedere Christen weet dat het lot in de hand van God ligt. De Kerk is gefundeerd op het dogma van de predestinatie. Wat gebeuren moet, zal gebeuren. De mens is slechts een werktuig van de goddelijke wil. Slechts een enkeling, zoals Nostradamus, kan over de grenzen van zijn bestaan kijken.
Met de propaganda die was samengesteld op basis van de Centuriën en/of Centurie-commentaren, beoogde Goebbels, zoals hij in zijn dagboek had geschreven, het alom levende bijgeloof uit te buiten om zo de tegenstander onderuit te halen.[7] In deze passage in Que se passera-t-il entre le printemps 1940 et le printemps 1941? en de eromheen liggende tekst is ingespeeld op gevoelens van onzekerheid en angst die de lezers hebben vanwege de oorlog die is uitgebroken. De (propagandistische) oplossing van Herwarth von Bittenfeld c.s. is dat de Duitse overwinning op handen is, wat lang geleden is geopenbaard in de Centuriën van Nostradamus, voorspellingen waarvan in de loop der eeuwen is gebleken dat ze keer op keer betrouwbaar waren.
In het ongetitelde nawoord is het onderwerp "noodlot en vrije wil" nogmaals aan de orde gesteld. Que se passera-t-il entre le printemps 1940 et le printemps 1941? werd in dit nawoord gepresenteerd als een uitgave in de serie Edition "ANT", die onderzoek naar de wetten van het noodlot als onderwerp had en waarvan de publicaties een platform zouden vormen, waarin de lezers met elkaar ervaringen op dit gebied konden uitwisselen. De lezers en lezeressen van deze brochure werden dan ook aangemoedigd zich tegen een geringe donatie te abonneren op Edition "ANT".

 

Demoralisatie van Frankrijk
De koppelingen die in Que se passera-t-il entre le printemps 1940 et le printemps 1941? zijn gelegd tussen de kwatrijnen die erin zijn genoemd en gebeurtenissen in het verleden dan wel verwachtingen voor de toekomst, komen grotendeels overeen met de koppelingen die zijn gelegd in de corresponderende Engelse, Nederlandse, Servische en Zweedse tekst. Ten aanzien van het lot van Frankrijk is in Que se passera-t-il entre le printemps 1940 et le printemps 1941? een opvallende propagandistische manoeuvre gemaakt. Eén van de paragraaftitels luidt namelijk: La France ne sera pas touchée (vert.: Frankrijk blijft buiten schot). Dit blijkt ook uit de inleidende zin La France indemne, l'Angleterre ruinée, quel est le sort de l'Allemagne, leur adversaire dans le conflit actuel? (vert.: Frankrijk ongehavend, Engeland geruïneerd, wat is het lot van Duitsland, hun tegenstander in het huidige conflict?) in de paragraaf Et le sort de l'Allemagne?. Het commentaar waarin op het lot van Frankrijk wordt ingegaan, staat in de tussenliggende paragraaf Autour de la grande liquidation, namelijk het commentaar op kwatrijn 08-37, waarin is geschreven dat Frankrijk de macht zal grijpen, en het commentaar op kwatrijn 02-85, waarin is aangegeven dat in Frankrijk een Dictatuur zal worden gevestigd.
Frankrijk had Duitsland in september 1939 de oorlog verklaard als reactie op de Duitse inval in Polen. Het Franse leger was gemobiliseerd. Een folder waarin de nadruk wordt gelegd op de "profetische" verwachting van het "Orakel van Frankrijk" dat Frankrijk niet het toneel van gevechtshandelingen zal worden, kan demoraliserend uitwerken. Op grond van een dergelijke "profetische" verwachting kan men zich bijvoorbeeld tegen de mobilisatiepolitiek van de regering keren.
Tijdens een geheime dagelijkse propagandabespreking in november dan wel december 1939 heeft Martin Henry Sommerfeldt, verbindingsofficier bij het Oberkommando der Wehrmacht en in de hoedanigheid van persvoorlichter vaste deelnemer aan deze besprekingen, aantekeningen gemaakt die hij later in zijn mémoires heeft verwerkt. In deze aantekeningen kwamen onder andere Goebbels' ideeën ter sprake over de propagandistische waarde van de Centuriën. Goebbels verordende dat een te verspreiden kettingbrief met voorspellingen uit de Centuriën vergezeld moest gaan van een mondelinge toelichting, waarin onder andere tot uiting moest komen dat Frankrijk slechts tijdelijk zou worden bezet. Dit soort ongehoorde onzin, zoals Goebbels het noemde, moest via de geheime radiozender ook in Frankrijk worden verspreid.[8] Ook dit kan worden gezien als een poging tot het bewerkstelligen van demoralisatie in Frankrijk. De uiteindelijke uitwerking van deze campagne was dat een deel van de bevolking zich in mei-juni 1940 tegen het Franse oorlogsbeleid keerde en door de regering werd vervolgd als zijnde een "Zesde Colonne".[9]
In What will happen in the near future?, de Engelse versie, vertaald door baron L.F.W. Staël von Holstein, die ook Nostradamus spådomar om kriget had vertaald, de Zweedse versie, is in het commentaar op kwatrijn 08-37 expliciet gesteld dat de Franse regering in handen zal vallen van de Duitsers, een verandering ten opzichte van de oorspronkelijke tekst. Elders in What will happen in the near future? is Frankrijk gepresenteerd als één van de verliezende partijen, in tegenstelling tot de overige vertalingen.

 

Ant. Rossier, uitgever van Que se passera-t-il entre le printemps 1940 et le printemps 1941? en A. Mayor, drukker
Volgens Que passera-t-il entre le printemps 1940 et le printemps 1941? is de tekst van deze brochure geschreven door Ant. Rossier. Onder de titel op pagina 1 staat dat hij de Centuriën opnieuw heeft geïnterpreteerd en in het tijdschrift Prédictions de omwentelingen heeft voorspeld die zich in China hadden voorgedaan in maart-april 1940 en in Europa in april-mei 1940. Op pagina 3 adverteert hij met jaarhoroscopen. Op pagina 6 staat zijn naam in de tweede kolom, onder de slotregel Qui vivra, verra!. Op deze pagina is eveneens zijn beroep vermeld: grafoloog. Over astrologische activiteiten van Rossier is op pagina 6 niets vermeld. In alle gevallen luidt de tenaamstelling: Ant. Rossier.

Pagina 1 "Rossier"-1940a
Pagina 1 Prédictions, 22 februari 1940
("Rossier"-1940a)

Rossier is geboren op 17 september 1913 en is in 1995 overleden.[10] Hij was de oprichter, uitgever en redacteur van Prédictions: revue expérimentale de psychologie appliquée et de prédictions, paraissant chaque mois. Volgens de online-catalogus van het Federale Zwitserse Archief heeft de verschijningsperiode gelopen van 1940 tot 1946.[11]
Het eerste nummer van Prédictions verscheen op 22 februari 1940. Dit nummer had dezelfde uitvoering en hetzelfde formaat als Que se passera-t-il entre le printemps 1940 et le printemps 1941?: een zes pagina's tellend vouwblad met dubbelzijdig bedrukte pagina's. Anders gezegd: voor Que se passera-t-il entre le printemps 1940 et le printemps 1941? is dezelfde vormgeving en hetzelfde formaat aangehouden als voor Prédictions; de koptekst van Prédictions bleef gehandhaafd. Que se passera-t-il entre le printemps 1940 et le printemps 1941? werd echter gepresenteerd als een brochure in een nieuwe serie: Editions "ANT" en niet als nummer 2 van het maandblad Prédictions.
De prijs van een los nummer van Prédictions bedroeg 30 centimes, dezelfde prijs als de prijs van een exemplaar van Que se passera-t-il entre le printemps 1940 et le printemps 1941?. Het redactieadres van Prédictions was 114, rue des Eaux-Vives in Genève, het telefoonnummer van de redactie was 4.61.64 en de bankrekening
was I.5074. Al deze gegevens waren ook vermeld op de eerste pagina van en de advertenties in Que se passera-t-il entre le printemps 1940 et le printemps 1941?.
Prédictions bevatte drie grafieken en één waardebon. Er stonden geen advertenties in. 
In het eerste nummer van Prédictions, dat uiteenviel in een politiek gedeelte, een psychologisch gedeelte en een grafologisch gedeelte. stonden de volgende artikelen, alle geschreven door Rossier:

 • Politiek: Mai 1940
  - 1940 et m. Hitler
  - La France en 1940
  - Le conflit anglo-franco-allemand
  - 1940 pour le Duce
  - Et l'U.R.S.S. en 1940
  - 1940 pour la grande Finlande
  - La Belgique, la Hollande
  - La guerre sino-japonaise

 • Psychologie:
  - Les porte-bonheur ont-ils un pouvoir?
  - Croyez-vous aux astrologues?
  - Courrier du lecteur
  - Une cartomancienne a reçu plus de 100 clients en un jour...
  - Météorologie en mars

 • Grafologie:
  - Dévoiler la nature coléreuse et violente d'une personne que l'on rencontre pour la première fois?

 • Courbe des influences magnétiques pour Mars 1940

De voorspellingen over omwentelingen in China en Europa waarnaar is verwezen in Que sera-t-il entre le printemps 1940 et le printemps 1941?, staan in het artikel Mai 1940, dat twee en een halve pagina beslaat. In Mai 1940 besprak Rossier aan de hand van door hem berekende magnetische invloeden de toestand in de wereld. Mei 1940 zou een beslissend keerpunt worden in de geschiedenis van Europa. In 75% van andere voorspellingen werd volgens Rossier vrede in het vooruitzicht gesteld dan wel vredesonderhandelingen; in 25% het begin in mei van een totale oorlog die meer dan zes jaar zou duren. 
Aangaande Hitler had Rossier geschreven dat deze tussen april 1940 en maart 1943 de belangrijkste periode van zijn leven zou hebben, om daarna voor een paar jaar van het toneel te verdwijnen en misschien als gevolg van ziekte zou overlijden. Hitler zou zijn kaarten uitspelen in april-mei 1940. De escalaties zouden vooral in de noordelijke wateren plaatsvinden. Volgens Rossier zou er een geweldige worsteling ontstaan tussen de oude wereld en de nationaalsocialistische doctrine. Hij wilde zich niet uitspreken over wie de oorlog zou winnen, maar stelde dat de geallieerden 75% kans maakten en Duitsland 25%, ondanks haar gebrekkige bewapening. De grafiek van Hitler, die ook de grafiek was van Duitsland, wees uit dat er rond die tijd sprake was van gevaar, evenals in de periode 1917-1919. Tussen 20 april en 19 mei zou Hitler wat betreft zijn gezondheid en zijn politiek voorzichtigheid in acht moeten nemen, anders zou het met zijn geluk zijn gedaan.
Voor Frankrijk en haar minister-president Edouard Daladier zou het een stormachtig jaar worden, dat uiteindelijk met tevredenheid zou kunnen worden afgesloten. De grafiek van Frankrijk liep tegengesteld aan die van Duitsland. Volgens Rossier betekende dat niet dat Frankrijk Duitsland zou overwinnen, maar dat Frankrijk uiteindelijk superieur aan Duitsland zou zijn.
Het Duits-Engels-Franse conflict zou een hoogtepunt bereiken in juni 1940. Mussolini zou in mei 1940 gevaar lopen; Rusland zou in de zomer van 1940 een gunstige periode hebben en wellicht vrede sluiten met Finland, haar grote buurman. In mei 1940 zouden ook België en Nederland bij de oorlog betrokken raken. Wat betreft de oorlog tussen China en Japan zou april 1940 een keerpunt vormen, met 75% kans op vrede.
De prognoses in Mai 1940 verschillen van de prognoses in Que se passera-t-il entre le printemps 1940 et le printemps 1941?, waarin weliswaar in een paragraaftitel is benadrukt dat Frankrijk buiten de oorlog zou blijven, maar waarin in tegenstelling tot Mai 1940 wordt gesteld dat Engeland haar heerschappij in de wereld totaal zou verliezen en dat Duitsland de nieuwe heerser zou worden in Europa. Een vanzelfsprekend verschil. Immers, Mai 1940 is geschreven door Rossier terwijl Que se passera-t-il entre le printemps 1940 et le printemps 1941? de vertaling is van een nationaalsocialistische propagandatekst. Wie het eerste nummer van Prédictions niet kent, maakt uit Que se passera-t-il entre le printemps 1940 et le printemps 1941? ten onrechte op dat deze brochure qua inhoud van de voorspellingen in het verlengde ligt van de voorspellingen in Prédictions, dat is gebruikt om gewicht te geven aan
Que se passera-t-il entre le printemps 1940 et le printemps 1941?.
Of Rossier de Duitse grondtekst van Herwarth von Bittenfeld in het Frans heeft vertaald, is vooralsnog niet te achterhalen. Brauweiler heeft in zijn rapport over de werkzaamheden van zijn afdeling in de periode januari-augustus 1940 geschreven dat de druk, de uitgifte en de handel in de vertaalde Nostradamus-brochures in het buitenland plaatsvond. Dit suggereert dat de vertaling in Duitsland plaatsvond.
Que se passera-t-il entre le printemps 1940 et le printemps 1941? is, zo blijkt uit pagina 6, gedrukt bij A. Mayor in Genève. Bij Mayor werd eveneens het maandblad Prédictions gedrukt, zoals blijkt uit pagina 6 van het eerste nummer.

Traité de rhymologie
Omslag derde druk 
Traité de rhytmologie

Na de Tweede Wereldoorlog werd Rossier een internationaal gerespecteerd grafoloog. In zijn praktijk werd hij bijgestaan door Antoinette Evard. Vandaag de dag praktiseren een aantal grafologen nog steeds de door hem ontwikkelde grafologische analyse, genaamd graphologie réflexométrique (in Prédictions werd deze analyse graphologie psychométrique genoemd). In 1964 is deze methode gedeponeerd bij de Universiteit van Lausanne.
In 1967 richtte Rossier de "Ecole suisse de grafologie réflexometrique" op. In 1979 werd zijn grafologische analysethode door de Academie van Wetenschappen in Rome onderscheiden met de gouden medaille en het Kruis van Verdienste. In 1980 werd deze methode door de Academie Universelle in Lausanne onderscheiden met de rode medaille.
Over de activiteiten van Rossier na de Tweede Wereldoorlog kan het volgende worden opgemerkt. In 1945 verscheen bij uitgeverij K. Neidhart & Cie in Zürich zijn roman Les larmes noires. In januari 1954 verscheen bij Editions Ere Nouvelle in Lausanne de eerste van drie drukken van het boek Traité de Rhytmologie - La Prévision scientifique de la Destinée - avec 20 schémas, 80 graphiques et les é́phé́mé́rides rythmologiques de 1890 à 1960, geschreven door Ant. Rossier, "professeur de rhytmologie et de graphologie reflexo-métrique".
Eveneens in 1954 verscheen bij uitgeverij Rossi in Bolzane
Le basi scientifiche nella comparazione di scritti contestati. Guida indispensabile a: magistrati, avvocati, notai, ufficiali di polizia giudiziaria e istituti bancari. Messaggio inedito di D'Annunzio su Capodistria, geschreven door Tèseo Rossi, met een voorwoord, geschreven door Ant. Rossier.
In 1955 verscheen bij Imprimerie de la Palud in Lausanne een twaalf pagina's tellende brochure, getiteld La rythmologie : prévoir l'avenir pour mieux réussir / une découverte d'Antoine Rossier.
In 1963 verscheen bij uitgeverij Evard in Lausanne Rossiers Prévisions de la destinée à la portée de tous par la coordinatrice rythmologique - éphémerides rythmologiques, 1961-1970
In 1967 verscheen bij Evard een grafologisch lexicon van Rossier, getiteld Coordinatrice graphologique: analyse instantanée du caractère par l'écriture: Dictionnaire Graphologique Moderne. Dit boek telde 103 pagina's. De in 1987 gepubliceerde herziene uitgave telde 279 pagina's
.
In juli 1988 werd in Lausanne de AVDG (association vaudoise des graphologues) opgericht ten huize van Rossier. Eén van de mede-oprichters was Antoinette Evard.
In het artikel Calculer les influences magnétiques, gedateerd op 27 juli 2009,
is Rossier gekarakteriseerd als een gepassioneerd mens die leefde voor zijn "wetenschap" en die ervan overtuigd was dat het lot van de mens geregisseerd werd door cycli, maar ook door diens omgeving, gedrag, intelligentie en vorming. De door hem ontworpen systemen moesten een hulpmiddel zijn bij het nemen van belangrijke beslissingen in het leven van alledag.[12]
Que se passera-t-il entre le printemps 1940 et le printemps 1941? was gedrukt, zo blijkt uit pagina 6, door A. Mayor in Genève. Mayor drukte ook het maandblad Prédictions, zoals blijkt uit pagina 6 van het eerste nummer. Mayor heeft zijn bedrijf tot na de oorlog voortgezet en was de drukker van de these Le véto legislatif du chef de l'Etat: étude du droit constitutionnel comparé (Maurice Maier, uitgeverij Georg, Genève, 1947) en Le Printemps - l'Hécatombe à Diane (Agrippa Daubigné, serie Textes Litteraires Français, Librairie Droz SA, Genève, 1948).

 

De lotgevallen van Que se passera-t-il entre le printemps 1940 et le printemps 1941?
In punt 4 van de notulen van de geheime dagelijkse propagandabespreking van 24 mei 1940 is aangetekend dat Goebbels verordende om in de propaganda die via de geheime radiozender werd uitgezonden, gebruik te maken van de Nostradamus-brochure, iets dat ook lijkt te zijn aangegeven in punt 1 van de notulen van 26 mei 1940.[13] In dit artikel wordt aangenomen dat deze opmerkingen betrekking hebben op het gebruik van Que se passera-t-il entre le printemps 1940 et le printemps 1941? 
Omslag "Zagreb"
In de Nationale en Universitaire bibliotheek van Slovenië (NUK) in Ljubljana wordt een exemplaar bewaard van de Kroatische versie van de Duitse grondtekst van Herwarth von Bittenfeld c.s. Deze Kroatische versie is getiteld Što se dogadjalo i što će se dogoditi. Odgovor u centurijama i proročanstvima Maestra Mihaela Nostradamusa. Interpretacija Antuna Rossier-a koji je u reviji "Predictions" predkazao sudbinu Kine i Evrope u prvoj polovini 1940. Godine. Deze brochure heeft een octo-formaat, telt 16 pagina's, is geschreven in het Kroatisch en is gedrukt in 1940 bij Zadruzna in Zagreb. In 1940 was de prijs ervan 2 Dinar.
Volgens de titel van deze brochure gaat het om een vertaling van Que se passera-t-il entre le printemps 1940 et le printemps 1941. Dit kan worden afgeleid uit het feit dat in de titel de naam van Rossier is vermeld, de naam van zijn maandblad Prédictions en het feit dat hij in Prédictions de veranderingen heeft voorspeld die zich in China en Europa in 1940 hadden voorgedaan. Volgens het rapport over de activiteiten van de afdeling Ausland van het Propagandaministerie in de periode 1 januari - 31 augustus 1940, zijn van deze brochure 25.000 exemplaren geproduceerd; het grootste aantal exemplaren van één van de versies van de Duitse grondtekst van Herwarth von Bittenfeld c.s.

                                                                                                                          

De positie van dr. De Fontbrune
In hun propaganda over de op handen zijnde ondergang van Engeland hebben Herwarth von Bittenfeld c.s. veelvuldig geciteerd uit De Fontbrunes Les prophéties de Maistre Michel Nostradamus - Expliquées et commentées (Sarlat, vijfde druk, 1939 [1938]). In Que se passera-t-il... is op pagina 4 zijn naam genoemd, de titel van zijn boek, de uitgever ervan en het feit dat de citaten afkomstig waren uit de vijfde druk. Het is mij niet bekend of De Fontbrune op enig moment in 1940 op de hoogte was van het feit dat zijn boek uitvoerig werd geciteerd in Que se passera-t-il... en hoe in dat geval zijn reactie erop was.

 

De besproken kwatrijnen in Que se passera-t-il entre le printemps 1940 et le printemps 1941? versus Was bringt das Jahr 1940?
Met uitzondering van kwatrijn 02-83 zijn alle kwatrijnen die in Was bringt das Jahr 1940? besproken zijn, ook in Que se passera-t-il entre le printemps 1940 et le printemps 1941? besproken. De commentaren in Que se passera-t-il entre le printemps 1940 et le printemps 1941? zijn van gelijke inhoud en strekking als de commentaren in Was bringt das Jahr 1940?. Aan Que se passera-t-il entre le printemps 1940 et le printemps 1941? zijn, vergeleken met Was bringt das Jahr 1940?, geen kwatrijnen toegevoegd.

De besproken kwatrijnen in Que se passera-t-il entre le printemps 1940 et le printemps 1941?

Une mort prophétisée
01-35
01-36
overlijden Henri II
einde Huis Valois
Un maître dans le royaume de la magie 
geen kwatrijnen behandeld 
Ses prophéties et leurs particularités
01-01
01-02
werkwijze Nostradamus
werkwijze Nostradamus
L'avenir dévoilé
09-18
09-34
05-57
onthoofding Montmorency
aanval op de Tuilerieën, 10 augustus 1792
gebr. De Montgolfier; Napoleon Bonaparte vs. Pius VI
De Napoleon Bonaparte au roi Humbert
03-35
01-60
07-13
04-82
10-24
06-22
05-28
geboorte Napoleon op Corsica
geboorte Napoleon op Corsica
Napoleon: het "geschoren hoofd"; duur Napoleontisch Rijk
verwoesting Moskou door Napoleon
Napoleons terugkeer uit Elba; nederlaag
overlijden Napoleon III in Londen
fatale aanslag op koning Umberto [a]
Prophéties sur la Guerre Mondiale de 1914-18
03-13
02-68
08-60
01-47
06-20
Eerste Wereldoorlog: duikbotenoorlog
Eerste Wereldoorlog: Engeland blijft ongedeerd
Eerste Wereldoorlog: einde
Volkenbond
korte bestaansduur Volkenbond, opkomst Mussolini
Un coup d'oeil vers l'avenir
geen kwatrijnen behandeld
Les sept changements de l'Angleterre
10-100
03-57
vanaf 1603 overheerst Engeland voor meer dan 300 jaar
1939: crises in Engeland en Polen
La France ne sera pas touchée
02-75
02-100
luchtaanvallen op Engeland
positie neutrale landen
Autour de la grande liquidation
08-37
02-78
03-32
03-71
08-97
02-85
val van Londen, nieuwe regering in Frankrijk
ondergang Engeland
zeeslag in de Golf van Genua
Engeland zal een nederlaag lijden
zeeslag in de Golf van Genua
Engeland wordt bedreigd door Frankrijk
Et le sort de l'Allemagne?
03-58
10-31
01-99
geboorte en opkomst Hitler [b]
het Heilige Rijk komt naar Duitsland
Molotov - Von Ribbentrop pact
ongetiteld nawoord
geen kwatrijnen behandeld

 

Noten bij het kwatrijnoverzicht

 1. Kwatrijn 05-28 is foutief genummerd als kwatrijn 05-26. [tekst]

 2. Kwatrijn 03-58 is foutief genummerd als kwatrijn 02-58. [tekst]

 

De Meern, 21 januari 2007
T.W.M. van Berkel
bijgewerkt op 17 mei 2012

 

Met dank aan de Bibliothèque publique et universitaire, Genève, voor het toezenden van een fotokopie van het eerste nummer van de eerste jaargang van Prédictions.


Noten
De titels, de plaats en het jaar van uitgifte van de publicaties van de in deze noten genoemde auteurs staan in de bibliografie.

 1. Fröhlich, p.368; Richter, p.72. [tekst]

 2. Van Berkel: Was bringt das Jahr 1940? D. [tekst]

 3. Maichle: Die Nostradamus-Propaganda der Nazis, 1939-1942, PA AA R.66658 (document 8). [tekst]

 4. Maichle: Die Nostradamus-Propaganda der Nazis, 1939-1942 BArch – R 55/409, Mikrofiche 2; Boelcke-1966, p.304 en Boelcke-1989 (1967), p.28. De vraag is of er na augustus 1940 nog exemplaren zijn gedrukt van deze brochures. [tekst]

 5. "Pasteur", p.41. [tekst]

 6. "Belgrado", p.11; "Norab"-1940a, p27-28; "Pasteur", p.24; "Rossier"-1940b, p.4. [tekst]

 7. Fröhlich, p.208-209. [tekst]

 8. Sommerfeldt, p.57; Van Berkel: Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt (M.H. Sommerfeldt, Frankfurt am Main, 1952) [tekst]

 9. Van Berkel: Die Kolonne des Nostradamus (dr. Th.Fr. Böttiger, Berlijn, 1940). [tekst]

 10. René Vaucher aan Van Berkel, 9 mei 2012. In zijn website (Bienvenue sur ReneSens) staat een interview, gepubliceerd op 21 maart 1996 in Le nouveau quotidien, waarin details staan over onder andere de "Ecole suisse de graphologie réflexometrique" en de internationale onderscheidingen. [tekst]

 11. Zwitsers Federaal Archief, dossierE4320B#1991/69#207*. [tekst]

 12. Danny Maur: http://www.sciencehumaine.info/arts-divinatoires/calculer-les-influences-magnetiques. [tekst]

 13. Boelcke-1966, p.363 en 365. [tekst]

 

© Politischen Archiv Auswärtigen Amt, Berlijn
Ten behoeve van dit artikel zijn fotokopieën bestudeerd van de brochures Que se passera-t-il entre le printemps 1940 et le printemps 1941? (Genève, 1940, aangeduid met "Rossier"-1940b) en haar Servische pendant (Sta nam donosi 1940?, Belgrado, 1940, aangeduid met "Belgrado"). 
De originele documenten bevinden zich in het Politischen Archiv Auswärtigen Amt (ref: PA AA R 66658). 
Voor iedere kopie, druk, vermenigvuldiging of anderssoortige verwerking van delen van de inhoud van deze brochures die zijn gepubliceerd op www.nostradamusresearch.org, is schriftelijke toestemming vereist van het Politischen Archiv Auswärtigen Amt, D-11013 Berlijn.

 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top