Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
substudie "Tweede wereldoorlog"
Što se dogadjalo i što će se dogoditi. Odgovor u centurijama i proročanstvima Maestra Mihaela Nostradamusa. Interpretacija Antuna Rossier-a koji je u reviji "Predictions" predkazao sudbinu Kine i Evrope u prvoj polovini 1940. Godine.
(Zagreb, 1940)

- T.W.M. van Berkel -

English version

Omslag "Zagreb"
Omslag "Zagreb"

Dr. Paul Joseph Goebbels, van 1933 tot 1945 minister van Propaganda in nazi-Duitsland, had met betrekking tot 24 april 1940 in zijn dagboek aangetekend dat "de Nostradamusbrochure" in Nederland en Zwitserland was verschenen en veel opzien baarde.[1] Op deze website wordt ervan uitgegaan dat met de brochure die in Zwitserland verscheen, Que se passera-t-il entre le printemps 1940 et le printemps 1941? La réponse est donnée par: Les vrayes centuries et prophéties de Maître Michel Nostradamus is bedoeld, de Franstalige versie van Was bringt das Jahr 1940? Die Antwort geben uns  Les vrayes Centuries et Propheties de Maistre Michel Nostradamus", een nationaalsocialistische tekst over Nostradamus, geschreven in november - december 1939 door Hans-Wolfgang Herwarth von Bittenfeld, prof. dr. Karl Bömer en Leopold Gutterer, leidinggevende ambtenaren, werkzaam op het Propagandaministerie.[2] Onder de subtitel van Que se passera-t-il entre le printemps 1940 et le printemps 1941? stond vermeld: Interpretation nouvelle de Ant. Rossier, (l'homme qui a prédit, dans la Revue Prédictions, le tournant de la Chine en mars-avril 1940 et le tournant de l'Europe en avril-mai 1940).
In de collectie van de Nationale en Universiteitsbibliotheek van Slovenië (NUK) in Ljubljana bevindt zich een exemplaar van de brochure
Što se dogadjalo i što će se dogoditi. Odgovor u centurijama i proročanstvima Maestra Mihaela Nostradamusa. Interpretacija Antuna Rossier-a koji je u reviji "Predictions" predkazao sudbinu Kine i Evrope u prvoj polovini 1940. Godine (vert.: Dingen die gebeurd zijn en dingen die zullen gebeuren. Het antwoord in de centuriën en voorspellingen van meester Michael Nostradamus. Geïnterpreteerd door Anton Rossier die in zijn revue "Predictions" de omwentelingen heeft voorspeld die zich in de eerste helft van 1940 in China en Europa voordeden). Što se dogadjalo i što će se dogoditi is, zo blijkt uit de subtitel, de Kroatische vertaling van Que se passera-t-il entre le printemps 1940 et le printemps 1941?. Onderaan pagina 16 is bovendien vermeld: Genève, 1940 - Ant. Rossier.

 

Datering, druk, oplage en prijs
Bovenaan pagina 1 van Što se dogadjalo i što će se dogoditi staat de afdruk van een stempel met het logo van de universiteitsbibliotheek van Ljubljana en de afdruk van een datumstempel: 31. VII. 1940. Dit kan erop wijzen dat deze brochure op 31 juli 1940 in de collectie van de universiteitsbibliotheek is opgenomen. Hieruit volgt dat de Kroatische vertaling van Que se passera-t-il entre le printemps 1940 et le printemps 1941? tussen 24 april 1940 en 31 juli 1940 is vervaardigd en verspreid. 
Što se dogadjalo i što će se dogoditi is gedrukt bij Zadruzna stamparija in Zagreb. In de jaren '30 had deze uitgeverij allerlei soorten boeken in haar fonds, waaronder kinderboeken, woordenboeken en boeken over filosofie en politiek. 
Op de omslagpagina van
Što se dogadjalo i što će se dogoditi staat de vermelding I Izdanje, wat "eerste druk" betekent. Volgens een rapport van dr. Ernst Brauweiler, hoofd van de afdeling Buitenland van het Propagandaministerie, over de werkzaamheden van zijn afdeling in de periode 1 januari - 31 augustus 1940, werden tot eind augustus 1940 25.000 exemplaren gedrukt van een Kroatische uitgave van een in acht talen vertaald Nostradamus-geschrift met een totale oplage van 83.000 exemplaren.[3] Op deze website wordt ervan uitgegaan dat met de Kroatische uitgave de brochure Što se dogadjalo i što će se dogoditi is bedoeld.
Linksonder op de omslagpagina is de prijs gedrukt van deze brochure: 2 Dinar.

 

Tekstindeling
In Was bringt das Jahr 1940? valt de tekst in twee delen uiteen: een ongetiteld deel over het leven en werk van Nostradamus en voorspellingen in de Centuriën die inmiddels vervuld zijn, en een deel, getiteld Gegenwart und Zukunft, waarin aandacht wordt besteed aan voorspellingen in de Centuriën die op de actualiteit en de toekomst betrekking hebben. In Što se dogadjalo i što će se dogoditi valt de tekst uiteen in elf hoofdstukken, overeenkomstig Que se passera-t-il entre le printemps 1940 et le printemps 1941?. Het ongetitelde nawoord in Que se passera-t-il entre le printemps 1940 et le printemps 1941?, met daarin een advertentie van Rossier, maakt geen deel uit van Što se dogadjalo i što će se dogoditi.

"Berlijn"

"Zagreb"

"Rossier"-1940b

ongetiteld hoofdstuk

Prorokovana smrt

Majstor u oblasti magije

Njegova prorocanstva i njihove osebnosti

Razotkrivena buducnost

Od Napoleona Bonaparta do kralja Humberta

Prorocanstva o svjetskom ratu 1914-18

Une mort prophétisée

Un maitre dans le royaume de la magie

Ses prophéties et leurs particularités

L'avenir dévoilé

De Napoléon Bonaparte au roi Humbert

Prophéties sur la Guerre Mondiale de 1914-18

Gegenwart und Zukunft

Pogled u budocnost

Sedam promjena Engleske

Francuska ne ce biti pogodjena

Oko velike lividacije

A subina Njemacke?

Un coup d'oeuil vers l'avenir

Les sept changements de l'Angleterre

La France ne sera pas touchée

Autour de la grande liquidation

Et le sort de l'Allemagne?

ongetiteld nawoord

Ook de tekst van Le Profezie de Maestro Michele Nostradamus anno 1558, de Italiaanse versie van Was bringt das Jahr 1940?, is ingedeeld in hoofdstukken, op een manier die tal van overeenkomsten vertoont met de hoofdstukindelingen in Que se passera-t-il entre le printemps 1940 et le printemps 1941? en Što se dogadjalo i što će se dogoditi, waarmee ook de eerste zes hoofdstuktitels van Sta nam donosi 1940?, de Servische versie, overeenstemmen. De zevende hoofdstuktitel van deze versie stemt overeen met de Duitse hoofdstuktitel Gegenwart und Zukunft en met de hoofdstuktitels Un coup d'oeil vers l'avenir, Sguardo sul presente e sull'avvenire en Pogled u buducnost in respectievelijk de Franse, de Italiaanse en de Kroatische versie. De Kroatische versie is een vertaling van de Franse versie. Vanwege de corresponderende hoofdstuktitels, die met uitzondering van de vertalingen van de titel Gegenwart und Zukunft niet in Was bringt das Jahr 1940? voorkomen, rijst de vraag of de Italiaanse versie en de Servische versie ook vertalingen zijn van de Franse versie.


Prorokovana smrt (p.1-2)
Nostradamus heeft het overlijden in 1559 van Henri II voorspeld.
Corresponderende teksten:
"Belgrado" p.3-4 Voorspelling van de dood van een koning
"Berlijn" p.1-3
"Genua" p.5-6 Un terrible evento
"Norab"-1940a p.7-9 hdst. II: Nostradamus debut
"Norab"-1940b p.6-8 hdst. II: A Dramatic Accident
"Pasteur" p.9-11 Verleden, heden en toekomst op wonderbaarlijke wijze voorspeld door den Franschman Michel Nostradamus in zijn "Les vrayes Centuries et Prophéties"
"Rossier"-1940a p.1 Une mort prophétisée 


Majstor u oblasti magije (p.2-3)
Korte beschrijving van het leven van Nostradamus.
Corresponderende teksten:

"Belgrado" p.4-5 Koning van de magie
"Berlijn" p.3-4
"Genua" p.6-8 Un maestro nel regno della magia
"Norab"-1940a p.11-12 hdst. III: Fjårrskadaren utvecklas
"Norab"-1940b p.9-12 hdst. lII: Some dates
hdst. IV: Nostradamus develops his Gift of Prophecy
"Pasteur" p.11-13 Verleden, heden en toekomst op wonderbaarlijke wijze voorspeld door den Franschman Michel Nostradamus in zijn "Les vrayes Centuries et Prophéties"
"Rossier"-1940a p.2 Un maître dans le royaume de la magie


Njegova prorocanstva i njehove osebnosti (p.3-5)
Nostradamus had onder het dak een kamer had ingericht waarin hij de Centuriën schreef. De oorsprong van de "ingevingen" die Nostradamus kreeg. Het bezoek van koningen aan zijn graf in de Franciscanerkerk in Salon.
Corresponderende teksten:

"Belgrado" p.5-6 Zijn voorspellingen en hun eigenschappen
"Berlijn" p.4-6
"Genua" p.8-10 Le profezie die Nostradamus e le loro caratteristische
"Norab"-1940a p.12-16 hdst. III: Fjårrskadaren utvecklas
hdst. IV: Hur kommo ingivelserna?
"Norab"-1940b p.12-18 hdst. IV: Nostradamus develops his Gift of Prophecy
hdst. V: the "Voices" from Heaven
"Pasteur" p.13-15 Verleden, heden en toekomst op wonderbaarlijke wijze voorspeld door den Franschman Michel Nostradamus in zijn "Les vrayes Centuries et Prophéties"
"Rossier"-1940a p.2 Ses prophéties et leurs particularités


Razotkrivena buducnost (p.5-7)
Nostradamus voorspelt tot in detail; hij heeft in een kwatrijn in de negende centurie de namen genoemd van generaal Montmorency en van de soldaat die hem in 1632 in Toulouse executeerde. Verder heeft Nostradamus de arrestatie in 1792 voorspeld van Louis XVI, de uitvinding van de luchtballon en aangelegenheden rond paus Pius VI.
Corresponderende teksten:

"Belgrado" p.6-8 Onthulling van de toekomst
"Berlijn" p.6-10
"Genua" p.10-12 L'Avvenire svelato
"Norab"-1940a p.17-21 hdst. V: Fyra hundra års erfarenheter
hdst. VI: Spådomen om Ludvig XVI
hdst. VII: Profetior om Napoleon
"Norab"-1940b p.19-27 hdst. VI: A Prediction made Four Hundred Years before the Event
hdst. VII: The Tragedy of Louis XVI
"Pasteur" p.15-18 Verleden, heden en toekomst op wonderbaarlijke wijze voorspeld door den Franschman Michel Nostradamus in zijn "Les vrayes Centuries et Prophéties"
"Rossier"-1940a p.2-3 L'avenir dévoilé  


Od Napoleona Bonaparta do kralja Humberta (p.7-8)
Nostradamus heeft een dozijn kwatrijnen gewijd aan Napoleon Bonaparte. Verder heeft hij voorspeld dat Napoleon III in Londen zou overlijden en heeft hij de manier voorspeld waarop koning Umberto van Italië bij een aanslag om het leven zou komen.
Corresponderende teksten:

"Belgrado" p.8-9 Van Napoleon tot Umberto
"Berlijn" p.10-12
"Genua" p.12-14 Da Napoleone Bonaparte a Re Umberto
"Norab"-1940a p.21-23 hdst. VII: Profetior om Napoleon
hdst. VIII: Kung Umberto
"Norab"-1940b p.28-39 hdst. VIII: Astonishing Prophecies about Napoleon
NB: het lot van koning Umberto is in deze brochure niet besproken
"Pasteur" p.18-21 Verleden, heden en toekomst op wonderbaarlijke wijze voorspeld door den Franschman Michel Nostradamus in zijn "Les vrayes Centuries et Prophéties"
"Rossier"-1940a p.3 De Napoleon Bonaparte au roi Humbert


Prorocanstva o svjetskom ratu 1914-18 (p.8-9)
Voorspellingen over de Eerste Wereldoorlog, het falen van de Volkenbond en de opkomst van Mussolini.
Corresponderende teksten:

"Belgrado" p.9-10 De wereldoorlog 1914-1918
"Berlijn" p.12-14
"Genua" p.14-15 Dalla guerra mondiala alla S.d.N. all'impresa etiopica
"Norab"-1940a p.25-26 hdst. IX: Nostradamus om vårldskriget
"Norab"-1940b p.40-43 hdst. IX: The Great War
"Pasteur" p.21-23 Verleden, heden en toekomst op wonderbaarlijke wijze voorspeld door den Franschman Michel Nostradamus in zijn "Les vrayes Centuries et Prophéties"
"Rossier"-1940a p.4 Prophéties sur la Guerre Mondiale de 1914-18


Pogled u buducnost (p.9-11)
Inleiding op de actualiteit van de nieuwe oorlog en het onzekere lot dat daaraan is verbonden. Citaten uit De Fontbrune's Les prophéties de Maistre Michel Nostradamus. Expliquées et commentées  (1939 [1938], vijfde druk) met betrekking tot Engeland.
Corresponderende teksten:

"Belgrado" p.10-11 Het heden en de toekomst
"Berlijn" p.14-16 Gegenwart und Zukunft
"Genua" p.16-18 Sguardo sul presente e sull'avvenire
"Norab"-1940a p.27-32 hdst. X: Vad skall hånda i morgon?
hdst. XI: Englands fall
"Norab"-1940b p.44-46 hdst. X: The present and the future
"Pasteur" p.24-26 Hoe zal deze oorlog eindigen? Een antwoord op de vele belangrijke vraagstukken die ons bezighouden gegeven door "Les vrayes Centuries et Prophéties de maistre Michel Nostradamus"
"Rossier"-1940a p.4-5 Un coup d'oeil vers l'avenir  


Sedam promjena Engleske (p.11-13)
Bespreking van kwatrijn 03-57 met het oog op de op handen zijnde ondergang van Engeland en de Duitse inval in Polen.
Corresponderende teksten:

"Belgrado" p.11-12 Het heden en de toekomst
"Berlijn" p.16-19 Gegenwart und Zukunft
"Genua" p.18-20 Le sette metamorfosi dell'Inghilterra
"Norab"-1940a p.33-35 hdst. XII: Bekräftelser på britternas nederlag
"Norab"-1940b p.47-51 England's fateful Hour
"Pasteur" p.26-29 Hoe zal deze oorlog eindigen? Een antwoord op de vele belangrijke vraagstukken die ons bezighouden gegeven door "Les vrayes Centuries et Prophéties de maistre Michel Nostradamus"
"Rossier"-1940a p.5 Les sept changements de l'Angleterre
"Zagreb" p.11-13 Sedam promjena Engleske

Francuska ne ci biti pogodjena (p.13-14)
De achtergrond van de koppeling van kwatrijn 03-57 aan de Duitse inval in Polen in 1939. Verder: bespreking van de kwatrijnen 02-75 en 02-100.
Corresponderende teksten:
"Belgrado" p.12-13 Het heden en de toekomst
"Berlijn" p.19-21 Gegenwart und Zukunft
"Genua" p.20-21 Le sette metamorfosi dell'Inghilterra
"Norab"-1940a p.35-38 hdst. XII: Bekräftelser på britternas nederlag;
hdst. XIII: Än mer om England
"Norab"-1940b p.52 hdst. XII: The far-reaching consequences of the current War
"Pasteur" p.29-31 Hoe zal deze oorlog eindigen? Een antwoord op de vele belangrijke vraagstukken die ons bezighouden gegeven door "Les vrayes Centuries et Prophéties de maistre Michel Nostradamus"
"Rossier"-1940a p.5 La France ne sera pas touchée


Oko velike likvidacije (p.14-15)
Verdere voorspellingen waaruit de op handen zijnde ondergang van Engeland blijkt.
Corresponderende teksten:

"Belgrado" p.13-15 Het heden en de toekomst
"Berlijn" p.21-23 Gegenwart und Zukunft
"Genua" p.22-23 Attorno alla liquidazione della grande questione
"Norab"-1940a p.38-39 hdst. XIII: Än mer om England
"Norab"-1940b p.56 hdst. XII: The far-reaching consequences of the current War
"Pasteur" p.32-34 Hoe zal deze oorlog eindigen? Een antwoord op de vele belangrijke vraagstukken die ons bezighouden gegeven door "Les vrayes Centuries et Prophéties de maistre Michel Nostradamus"
"Rossier"-1940a p.5-6 Autour de la grande liquidation  

A sudbina Njemacke? (p.15-16)
Geboorte en opkomst van Hitler. Het "Heilige Rijk" komt naar Duitsland als Engeland zijn steunpunten in de wereld kwijt is. Nostradamus heeft het Molotov - Von Ribbentrop pact voorspeld.
Corresponderende teksten:
"Belgrado" p.15-16 Het heden en de toekomst
"Berlijn" p.23-26 Gegenwart und Zukunft
"Genua" p.23-24 E la sorte della Germania?
Conclusione
"Norab"-1940a p.41-46 hdst. XIV: Tysklands triumf
hdst. XV: Den tysk-ryska pakten
hdst. XVI: Vår tids profet
"Norab"-1940b p.60-63  hdst. XIV: Germany victorious in the gigantic Struggle
"Pasteur" p.34-37 Hoe zal deze oorlog eindigen? Een antwoord op de vele belangrijke vraagstukken die ons bezighouden gegeven door "Les vrayes Centuries et Prophéties de maistre Michel Nostradamus"
"Rossier"-1940a p.6 Et le sort de l'Allemagne?  

 

Gebruikte lettertypen
Voor de tekst van Što se dogadjalo i što će se dogoditi is een lettertype gebruikt dat op Times New Roman lijkt. De hoofdstuktitels zijn vet gedrukt. De in Que se passera-t-il entre le printemps 1940 et le printemps 1941? cursief gedrukte regels zijn in Što se dogadjalo i što će se dogoditi niet cursief gedrukt, maar met een grotere tekenafstand.

 

Illustraties
In Que se passera-t-il entre le printemps 1940 et le printemps 1941? waren geen illustraties opgenomen. Što se dogadjalo i što će se dogoditi is wel geïllustreerd. Deze illustraties staan op de binnenzijde van de omslagpagina en op de binnenzijde van de achterkant en op de achterkant. Ze komen niet voor in de Engelse, Italiaanse of Nederlandse versie van Was bringt das Jahr 1940?, die alle geïllustreerd waren.

illustratie binnenzijde omslagpagina
"Zagreb": illustratie
binnenzijde omslagpagina
(Ruir-1939, p.26 en 72)
illustratie binnenzijde achterkant
"Zagreb": illustratie
binnenzijde achterkant
(hemelkaart: Ruir-1939, p.106)
illustratie achterkant
"Zagreb": illustratie
achterkant
(Ruir-1939, p.43 en 129)

Op de binnenzijde van de omslagpagina staan twee astrologisch getinte figuren met het bijschrift Nostradamusovi znakovi i racuni (vert.: tekens en berekeningen van Nostradamus). In deze figuren is de wereldgeschiedenis in tijdvakken ingedeeld en aan Dierenriemtekens gekoppeld. In de bovenste figuur vallen de Dierenriemtekens niet samen met de constellaties (precessie van de equinoxen). In beide figuren zijn de tijdvakken waarin de wereldgeschiedenis is ingedeeld, met Franstalige namen aangeduid. Deze figuren staan eveneens op de pagina's 26 en 72 van l'Ecroulement de l'Europe d'après les Prophéties de "Nostradamus" (Em. Ruir, Parijs, 1939). Vergeleken met de afbeelding op pagina 72 van l'Ecroulement de l'Europe... is de onderste figuur op de binnenzijde van de omslagpagina van Što se dogadjalo i što će se dogoditi een kwart slag naar links gedraaid.
Bovenaan de binnenzijde van de achterkant is een Dierenriemcirkel afgebeeld met het bijschrift Symbol, znacajan za sadsanjicu (vert.: symbool, belangrijk voor de huidige tijd). Aan de binnenzijde van de Dierenriem zijn de contouren van Frankrijk afgebeeld met een zigzaglijn, lopend tussen de tekens Stier, Steenbok, Kreeft en Weegschaal. Ter hoogte van het teken Weegschaal staat rechts van de lijn het astrologisch symbool van de planeet Saturnus. Ter hoogte van Tours staat een kleine cirkel in de zigzaglijn. Onderaan de binnenzijde van de achterkant is een hemelkaart afgebeeld met het bijschrift Komet u novembru 196? (vert.: komeet in november 196?). De constellaties op de hemelkaart zijn met Franstalige namen aangeduid. In l'Ecroulement de l'Europe... staat de afbeelding van de hemelkaart met het bijbehorende onderschrift op pagina 106.
Što se dogadjalo i što će se dogoditi is op een komeet gezinspeeld die in de jaren "60 aan het firmament zou verschijnen.
Aan de achterkant staat een afbeelding van een kruis op een bol. Op het kruis is een stralende zon zichtbaar. Uit de bol stijgt een slang op. Rechts van het kruis zweeft een draak, die het kruis omver lijkt te willen duwen. Deze afbeelding heeft als bijschrift Invazija zutih (vert.: de gele invasie). In l'Ecroulement de l'Europe staat deze afbeelding op de pagina's 43 en 129.
Het is duidelijk dat l'Ecroulement de l'Europe... een bron van illustraties is geweest.[4] Misschien zinspelen de afbeeldingen aan de binnenzijde van de omslagpagina op het begin en de duur van het Derde Rijk, op Duitsland, dat in het commentaar op kwatrijn 10-31 wordt geassocieerd met "het heilige Rijk". 
In l'Ecroulement de l'Europe... verstaat Ruir onder "de gele invasie" de komst van de derde Antichrist vanuit het oosten. Arabieren en Japanners zullen massaal Europa binnenvallen. In Što se dogadjalo i što će se dogoditi is dit niet ter sprake gekomen. De afbeelding "de gele invasie" zou ingevoegd kunnen zijn ter illustratie van de voorspellingen van Rossier in Prédictions over omwentelingen die zich in China in de eerste helft van 1940 voor zouden doen. In de subtitel van Što se dogadjalo i što će se dogoditi is daarnaar verwezen, conform de subtitel van Que se passera-t-il entre le printemps 1940 et le printemps 1941?. In het eerste nummer van Prédictions komt deze illustratie niet voor. 

 

Een achterhaald propaganda-element
Que se passera-t-il entre le printemps 1940 et le printemps 1941? werd eind april 1940 in omloop gebracht. De titel van de negende paragraaf luidde La France ne sera pas touchée (vert.: Frankrijk wordt niet geraakt). In een ongedateerde aantekening met betrekking tot een geheim dagelijks propagandaoverleg op het Propagandaministerie heeft Martin Henry Sommerfeldt, die in zijn hoedanigheid van persvoorlichter van het Oberkommando der Wehrmacht aan deze bijeenkomsten deelnam, geschreven dat Goebbels van mening was dat een bepaalde kwatrijntekst in die zin moest worden toegelicht dat Frankrijk slechts tijdelijk zou worden bezet.[5] In gefingeerde recensies en ingezonden brieven in Nederlandse regionale bladen werd naar aanleiding van pagina 34 in Hoe zal deze oorlog eindigen?, de Nederlandstalige versie van Was bringt das Jahr 1940?, opgemerkt dat noch Duitsland, noch Engeland, maar Frankrijk als overwinnaar uit de oorlog naar voren zou treden.[6]
Het negende hoofdstuk van Što se dogadjalo i što će se dogoditi draagt als titel Francuska ne ci biti pogodjena (vert.: Frankrijk wordt niet geraakt). Što se dogadjalo i što će se dogoditi is tussen eind april en eind juli 1940 ontstaan. In die periode werd Frankrijk door Duitsland onder de voet gelopen. Bij de wapenstilstand van Compiègne op 22 juni 1940 viel Frankrijk uiteen in een door de Duitsers bezet deel en een zogenaamd vrije zone (de Vichy-republiek). Deze gebeurtenissen waren kennelijk geen aanleiding om de tekst van Što se dogadjalo i što će se dogoditi op dit punt te herzien. We kunnen er slechts naar gissen of het achterwege blijven van deze herziening de propagandistische slagkracht van deze brochure heeft aangetast.

 

De besproken kwatrijnen in Što se dogadjalo i što će se dogoditi versus Was bringt das Jahr 1940?
In Što se dogadjalo i što će se dogoditi staan geen Franstalige kwatrijnteksten. Alle kwatrijnteksten zijn in het Kroatisch. Op pagina 16 staan bij de bespreking van kwatrijn 10-31 wel de Franstalige woorden Le saint Empire.
Met uitzondering van kwatrijn 02-83 zijn alle kwatrijnen die in Was bringt das Jahr 1940? besproken zijn, ook in

                                                                                                                          

De besproken kwatrijnen in Što se dogadjalo i što će se dogoditi

Prorokovana smrt 
01-35
01-36
overlijden Henri II
einde Huis Valois
Majstor u oblasti magije 
geen kwatrijnen behandeld 
Njegova prorocanstva i njehove osebnosti 
01-01
01-02
werkwijze Nostradamus
werkwijze Nostradamus
Razotkrivena buducnost 
09-18
09-34
05-57
onthoofding Montmorency
aanval op de Tuilerieën, 10 augustus 1792
gebr. De Montgolfier; Napoleon Bonaparte vs. Pius VI
Od Napoleona Bonaparta do kralja Humberta
03-35
01-60
07-13
04-82
10-24
06-22
05-28
geboorte Napoleon op Corsica
geboorte Napoleon op Corsica
Napoleon: het "geschoren hoofd"; duur Napoleontisch Rijk
verwoesting Moskou door Napoleon
Napoleons terugkeer uit Elba; nederlaag
overlijden Napoleon III in Londen
fatale aanslag op koning Umberto [a]
Prorocanstva o svjetskom ratu 1914-18
03-13
02-68
08-60
01-47
06-20
Eerste Wereldoorlog: duikbotenoorlog
Eerste Wereldoorlog: Engeland blijft ongedeerd
Eerste Wereldoorlog: einde
Volkenbond
korte bestaansduur Volkenbond, opkomst Mussolini
Pogled u buducnost 
geen kwatrijnen behandeld
Sedam promjena Engleske 
10-100
03-57
vanaf 1603 overheerst Engeland voor meer dan 300 jaar
1939: crises in Engeland en Polen
Francuska ne ci biti pogodjena 
02-75
02-100
luchtaanvallen op Engeland
positie neutrale landen
Oko velike likvidacije 
08-37
02-78
03-32
03-71
08-97
02-85
val van Londen, nieuwe regering in Frankrijk
ondergang Engeland
zeeslag in de Golf van Genua
Engeland zal een nederlaag lijden
zeeslag in de Golf van Genua
Engeland wordt bedreigd door Frankrijk
A sudbina Njemacke?
03-58
10-31
01-99
geboorte en opkomst Hitler [b]
het Heilige Rijk komt naar Duitsland
Molotov - Von Ribbentrop pact

Noten bij het kwatrijnoverzicht

  1. Kwatrijn 05-28 is foutief genummerd als kwatrijn 05-26. [tekst]

  2. Kwatrijn 03-58 is foutief genummerd als kwatrijn 02-58. [tekst]

 

De Meern, 1 mei 2012
T.W.M. van Berkel
bijgewerkt op 17 mei 2012

 

Noten
De titels, de plaats en het jaar van uitgifte van de publicaties van de in deze noten genoemde auteurs staan in de bibliografie.

  1. Fröhlich, p.368; Richter, p.72. [tekst]

  2. Van Berkel: Was bringt das Jahr 1940?. [tekst]

  3. Maichle: Die Nostradamus-Propaganda der Nazis, 1939-1942 BArch – R 55/409, Mikrofiche 2; Boelcke-1966, p.304 en Boelcke-1989 (1967), p.28. De vraag is of er na augustus 1940 nog exemplaren zijn gedrukt van deze brochures. [tekst]

  4. De bovenste figuur op de binnenzijde van de omslagpagina is ook afgebeeld op pagina 34 in Ruir's Le grand carnage d'après les Prophéties de "Nostradamus" de 1938 à 1947 (Parijs, 1938). De andere figuren zijn daarin niet afgebeeld. Daarom is in dit artikel verondersteld dat l'Ecroulement de l'Europe... als bron van illustraties heeft gefungeerd. [tekst]

  5. Sommerfeldt, p.57; Van Berkel: Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt (M.H. Sommerfeldt, Frankfurt am Main, 1952). [tekst]

  6. Van Berkel: Hoe zal deze oorlog eindigen?. [tekst]

 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top