Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
substudie "TWEEDE WERELDOORLOG"
Informatie over H. Bauder alias "Meditator", "professor John Doe" en "Froh" (1879-1954)
- T.W.M. van Berkel -

English version
 

Persoonsgegevens
De Zwitserse Centurie-onderzoeker Hans (Johannes) Bauder werd geboren in Basel op 27 februari 1879 en overleed aldaar op 28 januari 1954. Zijn vader, geboren in 1838 en overleden in 1916, was stadszendeling. 
Het is niet bekend of Bauder getrouwd is geweest. In het bevolkingsregister van de stad Basel staat een aantekening dat hij vermoedelijk gehuwd was en dat zijn echtgenote woonachtig was in de Verenigde Staten. In zijn brief van 6 oktober 1953 aan dr. René Clavel-Simonius, aan wie hij een aantal van zijn nieuwe manuscripten zond, richtte hij zich tot Clavel-Simonius en diens echtgenote, maar wat betreft zichzelf heeft hij niet verwezen en niet naar een levenspartner.[1]

 

Veroordeeld wegens oplichting 
Volgens de tekst op de voorste flap van de omslag van Patient Fröhlich, een humoristisch Centurie-commentaar van Bauder uit 1944, geschreven onder het pseudoniem "Meditator", was hij een wereldberoemde Zwitser die in de Verenigde Staten bekend stond als een genie in het oplossen van politieke problemen maar in zijn vaderland Zwitserland werd beschouwd als iemand die ten prooi zou zijn gevallen aan waanzin. Uit de studie die aan dit artikel ten grondslag ligt, is naar voren gekomen dat Bauders reputatie in de Verenigde Staten en Zwitserland aanmerkelijk heeft verschild van hetgeen erover is vermeld in Patient Fröhlich
Bauder, een vermogend man, was in 1908 directeur van Bauder und Co AG Bankgeschäft in Basel en Zürich en opende in de Verenigde Staten een filiaal onder de naam Bauder and Company. In Chicago werd hij directeur van een filiaal van de in Austin in Nevada gevestigde Austin Manhatten Consolidating Mining Company. Later zou hij ook directeur worden van de International Realty Association
In Zwitserland bracht Bauder in de periode 1908-1911 circulaires en prospectie uit. In de prospectus Wie man sein eigenes Vermögen aufbauen kann (1908) werd de mogelijkheid geboden preferente aandelen met een rendement van acht procent kopen. Dit soort activiteiten bracht hem in diskrediet. In pers en media werd hij geregeld onder vuur genomen, ook in 1911, toen zijn brochure Der Charakter eines Franken (Internationale Gemeinnützige Gesellschaft für Kapitalanlagen, Hans Bauder, Bankgeschäft, Zürich) in omloop kwam. Bauder stelde zich in de pers teweer tegen de volgens hem valse aantijgingen.
Toen Bauder in 1911 in zijn hoedanigheid van directeur van de Austin Manhatten Consolidating Mining Company  in Zwitserland en Vorarlberg aandelen van deze onderneming ging verkopen, namen de zaken voor hem een ongunstige wending. Onderzoek in opdracht van de Zwitserse regering wees uit dat deze aandelen waardeloos waren. Bauder werd ervan beschuldigd Zwitserse staatsburgers te hebben opgelicht voor een totaalbedrag van bijna $500.000. In de pers werd hem verweten dat veel mensen hem zonder meer hadden geloofd omdat hij de zoon was van een bekende zendeling, en dat hij buiten Zwitserland hulp had gehad van clericale figuren. Op verzoek van de Zwitserse regering werd hij op 21 februari 1913 gearresteerd in Chicago en in afwachting van uitlevering geïnterneerd op Ellis Island, een grenspost voor migranten in de haven van New York. Volgens de New York Times van 27 september 1913 achtten Amerikaanse immigratieautoriteiten de beschuldiging van oplichting onvoldoende gegrond. Desondanks werd op 26 september 1913 besloten Bauder niet toe te staan nog langer in de Verenigde Staten te verblijven. Als argument hiervoor werd aangevoerd dat hem in 1910 de toegang al eens was geweigerd vanwege een poging een vrouw, die niet zijn echtgenote was, langs illegale weg en met immorele bedoelingen de Verenigde Staten binnen te voeren.[2] 
Na zijn uitlevering aan Zwitserland in 1913 werd in Basel in hetzelfde jaar een rechtszaak tegen Bauder geopend. Op 12 juni 1915 werd hij veroordeeld wegens oplichting van een groot aantal kleinvermogende Zwitserse staatsburgers die hij door onjuiste informatie ertoe had gebracht te investeren in ogenschijnlijk winstgevende Amerikaanse ondernemingen, waardoor velen hun gespaarde geld verloren zagen gaan. In de Basler Chronik van 2 november 1915 stond dat Bauders hoger beroep had geresulteerd in een terugbrengen van de gevangenisstraf naar de duur van zes jaar met aftrek van voorarrest en het voor de duur van tien jaar verstoken zijn van actieve burgerrechten. 
In 1936 probeerde Bauder zich in de brochure Im Kampf um Wahrheit und Gerechtigkeit alsnog te rehabiliteren. In deze brochure richtte hij zich tot zijn landgenoten met de aanhef An das Schweizervolk! Eine Aufklärung.

 

Loopbaan als schrijver

Briefhoofd uitgeverij Neuzeit
Briefhoofd uitgeverij Neuzeit, Basel, 1953

In zijn latere leven heeft Bauder gewerkt als schrijver. Er zijn geen aanwijzingen dat hij zich nog schuldig maakte aan een of andere vorm van criminaliteit. Als schrijver heeft hij zich een positie weten te verwerven in de maatschappij.
De belangrijkste onderwerpen waarover Bauder schreef waren de lotsbestemming en de toekomst, getuige zijn vele Centurie-commentaren, zijn boek over het bijbelboek Openbaring en zijn boek over de toekomst van de Verenigde Staten volgens het visioen van generaal George Washington in de winter van 1777-1778 in Valley Forge, Pennsylvania.
Bauders eerste boek,
Weissagungen des Nostradamus - ins Deutsche übersetzt, erläutert und zeitlich geordnet von MEDITATOR, verscheen bij uitgeverij Gaiser & Haldimann in Basel, een uitgeverij die in de oorlogsjaren onder andere christelijke lectuur uitgaf, muziekliteratuur en reisverhalen en die actief was tot in zeker 1960.  
Vanaf 1943 verschenen Bauders boeken bij uitgeverij Neuzeit, gevestigd in Basel aan de Sankt Johannsring 45. Deze uitgeverij, die op 6 februari 1943 werd opgericht en tot minstens 1957 heeft bestaan, was een coöperatieve vereniging onder voorzitterschap van Wilhelm Widmer en had als doel het bevorderen van het geestelijk welzijn van haar leden door het uitgeven van goede en goedkope boeken en tijdschriften, geschreven door Zwitserse auteurs die lid waren van de coöperatieve vereniging. Mathilde Maurer, die in de jaren '50 bijdragen heeft geschreven voor een aantal van Bauders Centurie-commentaren, was de secretaris van deze vereniging. Onder het pseudoniem "Treu" zou zij meegewerkt hebben aan het schrijven van de driedelige serie Schicksal der Fürsten und Völker nach Nostradamus (Basel, 1944-1949). Na het overlijden van Bauder zijn er voorzover mij bekend geen Centurie-commentaren verschenen op haar naam, in ieder geval niet in boekvorm.
Bauder heeft verschillende pseudoniemen gebruikt: het pseudoniem "Meditator", het pseudoniem "Froh" en het pseudoniem "professor John Doe".[3] In de boeken van Bauder die door Neuzeit zijn uitgegeven, staan alleen advertenties met betrekking tot andere boeken die hij heeft geschreven, iets dat de lezers niet zullen hebben bemerkt vanwege de vele pseudoniemen die hij voerde. In de online-catalogi van bibliotheken is slechts één titel van een boek terug te vinden, uitgegeven door Neuzeit in Basel, dat niet is geschreven door Bauder: Maifahrt - Erzählungen. Ein Buch für die reifende Jugend und ihre Freunde. Dit boek was geschreven door Paul Hedinger - Henrici. In 1946 verscheen de tweede, gewijzigde druk ervan.
Een aantal van Bauders boeken en Centurie-commentaren zijn verschenen in de serie Bücher für jedermann, een serie die bedoeld was voor ontspanning. De vraag is of uitgeverij Neuzeit na het overlijden van Bauder nieuwe boeken heeft uitgegeven. 
Tijdens zijn leven heeft Bauder exemplaren van zijn publicaties geschonken aan de Universiteitsbibliotheek in Basel, alsmede een verzameling documenten uit de periode dat hij werkzaam was als bankier. 

 

Bauders houding ten opzichte van de Centuriën
De Centurie-commentaren die Bauder heeft geschreven vormen een onafgebroken reeks commentaren, waarin hij zijn bevindingen steeds verder heeft uitgewerkt. Een aantal van zijn commentaren heeft hij ontleend aan anderen, zoals Loog en Krafft, tot een aantal andere commentaren is hij kennelijk zelf gekomen. Uit de brief van Bauder aan Clavel-Simonius van 6 oktober 1953 kan worden afgeleid dat Bauder aan de Centuriën voorspellingwaarde toekende en dat zijn onderzoek ernaar een serieus karakter had. Deze brief vergezelde manuscripten van Bauder waarin, zo schreef hij Clavel-Simonius, toekomstige gebeurtenissen waren beschreven met betrekking tot Duitsland, Engeland, de Britse koningin Elisabeth, Rusland en de Verenigde Staten. Wat betreft Zwitserland hoefde men zich niet ongerust te maken. Gedurende het leven van Clavel-Simonius, diens echtgenote en Bauder zou volgens Bauder het evenwicht in Zwitserland niet verstoord worden door gebeurtenissen die politiek gezien ongunstig zouden zijn.

 

Bibliografie

Publicaties, geschreven onder de naam Johannes Bauder 

1943

Ein Leben voll Liebe – aus der “Notizbüchlein” von J. Bauder Lehrer und Missionär, 1838-1916. Basel, serie Bücher für jedermann. Met illustraties van de auteur.
 
Publicaties, geschreven onder het pseudoniem Meditator
1942 Weissagungen des Nostradamus - ins Deutsche übersetzt, erläutert und zeitlich geordnet von MEDITATOR. Basel.
1944 Genie oder Irrsinn? Weltereignisse der Jahre 1939-1944. Basel, serie Bücher für jedermann.
# 1 Patiënt Fröhlich: Dichtung und Wahrheit.
# 2 Meister Fröhlich: Dichtung und Wahrheit.
# 3 Sieger Fröhlich: Dichtung und Wahrheit.
# 4 Das Schicksal Italiens.
 
Publicaties, geschreven onder het pseudoniem professor John Doe
1944 Die Macht der Gedanken von Prof. John Doe. Basel.
1944 Die Weltuhr – Erklärungen zur Offenbarung Johannis / zusammengestellt von Prof. John Doe. Basel.
 
Publicaties, geschreven onder het pseudoniem Froh und Treu

1944-1949

Schicksal der Fürsten und Völker nach Nostradamus. Basel.
# 1 Das Mittelalter – Europa. 1900-1939.
# 2 Der zweite Weltkrieg 1939-1944.
# 3 Friedensjahre und weitere Zukunft.
 
Publicaties en manuscripten, geschreven onder de naam Hans Bauder
1908 Wie man sein eigenes Vermögen aufbauen kann: erster Bestellbrief für 8% Vorzugs-Anteile.
± 1910 Frs. 10.000 Belohnung zahle ich für jede einzelne Unwahrheit... Basel.
1911 Der Charakter eines Franken. Zürich.
1911 Neueste Verläumdung über Bankier Hans Bauder. Basel.
1936 Im Kampf um Wahrheit und Gerechtigkeit. Basel.
1952 Die apokalyptischen Reiter und das tausendjährige Friedensreich nach Nostradamus. Basel.
1953 Das Schicksal der Vereinigten Staaten nach der Vision des Generals Washington – Manuskript und Erklärungen. Basel.
1953 Die Sehergabe des Nostradamus – Manuskript und Erklärungen. Basel.
1953 Russland nach Nostradamus – Manuskript und Erklärungen. Basel.
1953 Schicksalsbuch der Weltgeschichte nach Nostradamus: Das Schicksal Europas vorausgesagt im 16. Jahrhundert. Manuskript und Erklärungen. Basel, 2 delen.
1953 Verbotene Voraussagungen – Nach Nostradamus – Manuskript und Erklärungen. Basel.
 
Publicaties en manuscripten, geschreven onder de namen Hans Bauder & Mathilde Maurer
1952 Aus dem Weltgeschehen nach Nostradamus: Die westliche Hälfte der Schweiz in der Gefahren-Zone. England und Frankreich als Todfeinde. Basel.
1952 Das Schicksal der Schweiz in den nächsten 50 Jahren nach Nostradamus – Manuskript und Erklärungen. Basel.
1952 Das Schicksal Europas 1951 bis 2012, nach Nostradamus. Basel.
1952 Seltsame Erlebnisse. Basel.
1953 Deutschland’s Schicksal nach Nostradamus: Manuskript und Erklärungen. Basel.
1953 Englands Schicksal nach Nostradamus – Manuskript und Erklärungen. Basel.
1953 Schicksal der Königin Elisabeth II. von England, nach Nostradamus – Manuskript und Erklärungen. Basel.

 

Weissagungen des Nostradamus
Weissagungen des Nostradamus
Ein Leben voll Liebe
Ein Leben voll Liebe
Schicksal der Fürsten und Völker
Schicksal der Fürsten und Völker
Das Schicksal Italiens
Das Schicksal Italiens

 

De Meern, 25 oktober 2008
T.W.M. van Berkel

 

Dankwoord
De schrijver dankt Wilhelm Zannoth voor het toezenden van enkele van Bauders Centurie-commentaren en het Staatsarchiv des Kantons Basel-Stadt - Wirtschafts- und Sozialdepartement en de Hauptbibliothek Universität Zürich voor informatie over Hans Bauder.

 

Noten
De titels, de plaats en het jaar van uitgifte van de publicaties van de in deze noten genoemde auteurs staan in de bibliografie.

  1. Bauder aan Clavel-Simonius, 6 oktober 1953, Staatsarchiv des Kantons Basel-Stadt, PA 836B. 
    René Clavel-Simonius (1886-1969), textielchemicus, heeft in 1955 in zijn woonplaats Augst uit eigen middelen een Romeins huis laten bouwen en na voltooiing geschonken aan de stichting Pro Augusta Raurica. Dit Romeinse huis (Römerhaus, Domus Romana), dat vandaag de dag nog bestaat, heeft als doel een levendig museum te zijn waarin de bezoeker zich in een andere wereld waant en steeds voor nieuwe verrassingen komt te staan. [tekst]
  2. Op de passagierslijst van de Kronprinzessin Cecilie, waarmee hij op 12 juli 1910 in Ellis Island was aangekomen, stond vermeld dat Bauder een Amerikaans staatsburger was, van beroep makelaar en in Chicago in het Manhattan Building 1211 had gewoond. (www.ellisisland.org). [tekst]
  3. In Engeland en de Verenigde Staten is de naam John Doe een aanduiding voor een anoniem persoon. [tekst]
 

 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top