Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
substudie "Tweede wereldoorlog"
Index

 English version

Nostradamus

 

In de artikelen die deel uitmaken van de substudie "Tweede Wereldoorlog" wordt het ontstaan besproken van propaganda in de Tweede Wereldoorlog voor zover gebaseerd op de Centuriën, Centurie-commentaren of de reputatie van Nostradamus als astroloog/profeet/ziener die belangrijke politieke gebeurtenissen heeft voorspeld tot aan het eind der tijden. Er worden boeken en krantenartikelen besproken uit de periode 1921-1945 (studies, nationaalsocialistische propaganda, contrapropaganda van de zijde van de Geallieerden) en naoorlogse publicaties die verbonden zijn met de lotgevallen van de Centuriën in de Tweede Wereldoorlog, Centurie-commentaren of de reputatie van Nostradamus. Verder wordt aandacht besteed aan een aantal schrijvers van publicaties die in de substudie zijn onderzocht en aan kranten en tijdschriften.

Disclaimer
Deze rubriek heeft niet als doel fascistische, nationaalsocialistische, antisemitische, racistische en/of revisionistische denkbeelden te propageren en/of te verspreiden. T.W.M. van Berkel, de auteur van de artikelen in deze rubriek, distantieert zich nadrukkelijk en volledig van de in de besproken publicaties geuite opvattingen.

 

  

 ALGEMEEN 

Inleiding op de substudie "Tweede Wereldoorlog"
  BIJGEWERKT!  Kwatrijn 03-57 en Die Weissagungen des Nostradamus (C. Loog, Pfullingen in Württemberg, 1921 [1920])
  De lotgevallen in 1939 van Mysterien von Sonne und Seele (dr. H.-H. Kritzinger, 1961)
  Goebbels en Nostradamus - psychologische oorlogvoering; Den Haag, 1940. (In Europa Atlas, VPRO, Hilversum)
  Een Joodse boekhandel/uitgeverij in Arnhem, 1942. (In Europa Atlas, VPRO, Hilversum)
   Nostradamusliteratuur: overzicht titels Duitsland, 1554-1953
   Nostradamusliteratuur: overzicht titels Frankrijk, 1914-1950
  Nostradamusliteratuur: overzicht titels Nederland, 1649-2001

 

 LEZING 
Bijgeloof uitbuiten - de Profetieën van Nostradamus in de Tweede Wereldoorlog

 

 

 PUBLICATIES 1929-1945 

  Böttiger, dr. Th.Fr. Die Kolonne des Nostradamus (in: Völkischer Beobachter, Berlijn, 27 mei 1940)
"Europa Verlag" [1] Die Prophezeiungen des Nostradamus (Informations-Schriften #18, Berlijn, 1940)

Vertalingen/bewerkingen:

Fervers, K. Prophete rechts, Prophete links... (in: Der Reichswart #45, Berlijn, 7 november 1940)
Fontbrune, dr. De [5] Les Prophéties de Maistre Michel Nostradamus - Expliquées et commentées,  5ème édition (Sarlat, 1939)

 NIEUW! 

Herwarth von Bittenfeld, H.-W.; Bömer, prof. dr. K.; Gutterer, L.  BIJGEWERKT!  Was bringt das Jahr 1940? Die Antwort geben uns "Les vrayes Centuries et Propheties de Maistre Michel Nostradamus" (Berlijn, 1939, typescript)

Vertalingen/bewerkingen:

  Krafft, K.E. Les Prophéties de maistre Michel Nostradamus - Bildgetreuer, vergrößerte Abdruck einer Ausgabe der "Prophéties", erschienen bei Benoist Rigaud Lyon unter dem datum 1568 (Frankfurt am Main, 1940)
  Krafft, K.E. Einführung zu den "Prophéties de maistre Michel Nostradamus" (Frankfurt am Main, 1940)
Krafft, K.E. Nostradamus sieht die Zukunft Europas (Berlijn, 1940, typescript)

Vertalingen:

  Krafft, K.E. Nostra Damur - Über ältere und älteste Ausgaben der "Prophéties" (Frankfurt am Main, 1940)
  Kritzinger, dr. H.-H. Der Seher von Salon (Informations-Schriften #38, Berlijn, 1941)

Vertalingen:

  Laver, J. Nostradamus or the future foretold (Londen, 1942) 
Loog, C. Prophete rechts - Prophete links - War Nostradamus wirklich Scharlatan und Betrüger? (Nostradamus Scharlatan?) (in: Der Reichswart #50, Berlijn, 12 december 1940) 
  Noelle, dr. E. Die Prophezeiungen des Nostradamus (in: Deutsche Allgemeine Zeitung, Berlijn, 16 juni 1940)
 NIEUW!  Pelley, W.D. Nostradamus Seer and Prophet .. Quatrains that Apply to Today (Indianapolis, 1941)
Rehwaldt, H. Weissagungen (München, 1939)
Salamar [10] Nostradamus Profetior med originaltexter i urval, för första gången översatta till svenska, efter 1568 års upplaga (Stockholm, 1940)
Tombre, A. de [11]  BIJGEWERKT!  Voorspellingen die uitgekomen zijn - Michel Nostradamus spreekt in 1558 over het verloop en den uitslag van dezen oorlog (Arnhem, 1941) [12]
 NIEUW!  "Troubadour" [13]  "Zag" Nostradamus dezen oorlog? (in: De Telegraaf, Amsterdam, 5 oktober 1939)
   "Vreede, mr. dr. W.L." [14] De profetieën van Nostradamus - Nederlandsche vertaling, voorafgegaan door een levensschets en een inleiding, en van aanteekeningen voorzien door Mr. Dr. W.L. Vreede ("vertaling-Vreede-1941") (Den Haag, 1941)
Willigen, van der De profetieën van Nostradamus (in: Astrologische Wereldschouw, Voorburg, april en mei 1940)
  Wilson, C. (producent/verteller) Amerikaanse Nostradamus-films (Hollywood, 1938-1955)
   Winkler, dr. B. Nostradamus und seine Prophezeiungen für das zwanzigste Jahrhundert (Görlitz, 1939 [1938])
Winkler, dr. B. Englands Aufstieg und Niedergang nach den Prophezeiungen des großen französischen Sehers Michel Nostradamus aus den Jahren 1555 und 1558 (Leipzig, 1940)
  Wohl, L. de, e.a. (pseudo-Winkler) Nostradamus prophezeit den Kriegsverlauf (Londen ["Görlitz"], 1943)
  Zimmermann, W. Nostradamus - Die Weissagungen des grossen französischen Sehers - Unsere Stellung zum Schicksal (Zielbrücke-Thielle, 1940)
"Zuylen, B.J. van der" [15] Nostrodamus (Amsterdam, 1929)

 

 

 NAOORLOGSE PUBLICATIES 

  Bender, H. Zukunftsvisionen Kriegsprophezeiungen Sterbeerlebnisse (München, 1983)
Berkel, T.W.M. van Dr. phil. A.M. Centgraf (dr. N. Alexander Centurio) over nationaalsocialistische Nostradamuspropaganda (De Meern, 2010)
  Berkel, T.W.M. van Met dr. De Fontbrune de wereld rond: New York, 1939; Amsterdam, 1940; Willemstad, Ned. Antillen, 1941 (De Meern, 2012)
  Borresholm, B. von; Niehoff, K.  Dr. Goebbels nach Aufzeichnung aus seiner Umgebung (Berlijn, 1949)
  Centgraf, dr. A. Nostradamus und Berlin - und andere Weissagungen (in: Der Kurier #158, Berlijn, 10 juli 1949)
Centurio [16] Nostradamus und das jüngste Weltgeschehen (in: Schweizer Monatshefte - Zeitschrift für Politik Wirtschaft Kultur, Zürich, augustus 1959)
  Centurio, dr. N.   Nostradamus - Der Prophet der Weltgeschichte - Erste deutsche Gesamtausgabe der Vorhersagen zeitnah übersetzt und gedeutet von Dr. N. Centurio (Berlijn, 1953)
  Centurio, dr. N. Alexander Nostradamus - Prophetische Weltgeschichte (Bietigheim, 1968)
  Hagen, W. Die Erschaffung der Demoskopie - Wolfgang Hagen im Gespräch mit Elisabeth Noelle-Neumann (Radio Bremen, 1998 [1996])
  Heijster, R. Mysterie 14/18 - de Eerste Wereldoorlog onverklaard (Tielt, 2000 [1999])
Laver, J. Nostradamus or the future foretold, 2e, gewijzigde druk (Harmondsworth, 1952)
Laver, J. Nostradamus or the future foretold, 3e, verder gewijzigde druk (Maidstone, 1981 [1973])
  Noelle-Neumann, prof. dr. dr. E. Nostradamus und ich - der Prophet und die Meinungsforscherin (in: Die Welt, Berlijn, 24 april 2003)
Prieditis, A. The fate of the nations - Great Events of the Near Future as Predicted by Nostradamus and Other Clairvoyants (New York, 1982)
  Sommerfeldt, M.H. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt - Ein Augenzeugenbericht des Auslandssprechers des OKW (Frankfurt am Main, 1952)
  Tenhaeff, dr. W.H.C. Oorlogsvoorspellingen - een onderzoek m.b.t. proscopie in verband met het wereldgebeuren (Den Haag, 1948 [1947])
  Vandervoort, J. Nostradamus De grootste ziener aller tijden (Amsterdam, 1998)

 

 

 INFORMATIE OVER AUTEURS  

  Bauder, Hans (Johannes), alias Meditator, professor John Doe en Froh (1879-1954)
  Böttiger, dr. Theodor Fr. (1903-?)
  Centgraf, dr. phil. Alexander Max, alias Centurio, dr. N. Alexander (1893-1970)
Farwerck, Frans (Franz) Eduard, alias Van der Zuylen, B.J. (1889-1978)
Goebbels, dr. Paul Joseph (1879-1945)
  Herwarth von Bittenfeld, dr. phil. h.c. Hans-Wolfgang (1871-1942)
   Houwens Post, prof. dr. mr. Hendrik, alias Vreede, mr. dr. W.L. (1904-1986)
Howe, Ellic Paul (1910-1991)
  Krafft, Karl Ernst (1900-1945)
  Kritzinger, prof. dr. Hans-Hermann (1887-1968)
  Laver, James (1899-1975)

  

Loog, Carl (Karl) (1875-?)
   Noelle, dr. Elisabeth (Noelle-Neumann, prof. dr. dr. h.c. Elisabeth) (1916-2010)
  Pigeard de Gurbert, dr. Max, alias Dr. de Fontbrune (1900-1959)
  Staël von Holstein, baron dr. Lage Fabian Wilhelm, alias Norab (1886-1946)
Winkler, dr. jur. Bruno Paul Karl Friedrich (1889-1960)
Wohl, Lajos Theodor Gaspar Adolf, alias Wohl, Louis de (1903-1961)

 

 

 INFORMATIE OVER KRANTEN, TIJDSCHRIFTEN ENZ. 

  Deutsche Allgemeine Zeitung (Berlijn, 1918-1945)
  Der Reichswart (een nationaalsocialistisch weekblad, Berlijn, 1920-1944)
  Het Vaderland - staat- en letterkundig nieuwsblad (Den Haag, 1869-1982)
  Infomations-Schriften (een nationaalsocialistische serie propagandabrochures, Berlijn, 1940-1941)
  Völkischer Beobachter (de partijkrant van de NSDAP, Berlijn, 1920-1945)

 

Noten
 1. De uitgeversnaam Europa Verlag is een gefingeerde naam. In werkelijkheid is deze brochure uitgegeven door de Deutsche Informationsstelle, een afdeling van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Rauchstraße 27, Berlijn W35. [tekst

 2. Deze brochure is uitgegeven onder de gefingeerde naam Éditions Européennes. [tekst]

 3. Deze brochure, qua inhoud vrijwel identiek aan deel 18 in de serie Information Universelle, is buiten deze serie om verschenen en gedrukt door F. Beroud, Parijs. [tekst]

 4. Deze brochure is uitgegeven onder de gefingeerde naam Europa-Uitgeverij. [tekst]

 5. De naam Dr. de Fontbrune is het auteurspseudoniem van dr. Max Pigeard de Gurbert. [tekst]

 6. De naam Jean François Pasteur is een gefingeerde naam.[tekst]

 7. Deze brochure staat op naam van Norab, een auteurspseudoniem van de Zweedse baron dr. Lage Fabian Wilhelm Staël von Holstein, die de Duitse grondtekst heeft vertaald in het Zweeds en bewerkt. [tekst]

 8. Deze brochure, verschenen in de vorm van een uitgave in de serie Prédictions, staat op naam van Ant. Rossier, de uitgever van deze serie. [tekst]

 9. Deze brochure staat op naam van Norab, een auteurspseudoniem van de Zweedse baron dr. Lage Fabian Wilhelm Staël von Holstein, die de Duitse grondtekst heeft vertaald in het Engels en bewerkt. [tekst]

 10. De naam Salamar is een auteurspseudoniem van een onbekende Centurie-onderzoeker. [tekst]

 11. Volgens Nostradamus stelt de wereld al vier eeuwen voor raadselen (Piet Heil, gepubliceerd in de editie van 24 december 1966 van het dagblad Het Vrije Volk) was A. de Tombre een Nederlandse fascistische astroloog. [tekst]

 12. Nederlandse vertaling van een tekst, geschreven dan wel voltooid tussen juni 1941 en december 1941 door dr. phil. Alexander Max Centgraf. [tekst]

 13. Het is niet bekend wie achter het pseudoniem "Troubadour" schuilgaat. [tekst]

 14. De naam mr. dr. W.L. Vreede is het vertalerspseudoniem van mr. dr. H. Houwens Post. [tekst]

 15. De naam B.J. van der Zuylen is het auteurspseudoniem van Frans Eduard Farwerck. [tekst]

 16. De naam (dr. N. Alexander) Centurio is het auteurspseudoniem van dr. phil. Alexander Max Centgraf.

 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top