Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
Onderzoeksresultaten
De voorspellingwaarde van de kwatrijnen en brieven
- T.W.M. van Berkel -

English version
 

Brief aan Cťsar
...Onze nakomelingen zullen al die dingen meemaken en zij zullen zien dat deze gebeurtenissen onherroepelijk zo uitkomen...

Brief aan Henri II
...ik merk op dat ik als ik dat zou willen, voor elk kwatrijn de tijd zou kunnen noemen; dit zou ik zowel langs sterrenkundige als andere weg kunnen doen, ja zelfs zou ik dat kunnen putten uit de Heilige Schrift, die nooit kan falen...

Het onderzoek dat ten grondslag ligt aan Nostradamus, astrologie en de Bijbel, heeft veel gegevens opgeleverd aangaande zijn werkwijze en ideeŽn. Het staat nu onomstotelijk vast dat hij voor de bestaansduur van de wereld 8000 jaar heeft gerekend. Het jaar 3797, het eindjaar van de looptijd van de kwatrijnen, is een AD-jaar dat niet hoeft te worden omgerekend. Nostradamus was ervan overtuigd dat hij openbaringen van God kreeg in de vorm van voorstellingen (visioenen) en berekende na ieder visioen een horoscoop om vast te stellen waar en wanneer zich zou afspelen wat hij had gezien. Hij kreeg zijn eerste voorstelling in oktober 1524; hij was toen 20 jaar.

In de werkwijze van Nostradamus neemt de astrologie een vooraanstaande plaats in. Het is gebleken dat Nostradamus met eigen astrologische concepten heeft gewerkt, die soms indruisten tegen opvattingen die in zijn tijd gangbaar waren. 

In het geval van de ProfetieŽn hebben we te maken met een groots, omvangrijk werk, waarin Nostradamus heeft geprobeerd de toekomst van de wereld zoals hij die kende, voor een lange tijd, ruim 2200 jaar, onder woorden te brengen, tot aan het eind van haar bestaan. Een dergelijke tour de force verdient het predikaat opus magnum

In het onderzoek is van 39 kwatrijnen komen vast te staan wanneer ze zijn geschreven en wanneer ze in vervulling gaan. Dit is ongeveer 4% van het totaal van 942 kwatrijnen. Ondanks dit kleine percentage heeft het onderzoek toch geleid tot een beoordeling van de voorspellingwaarde van de kwatrijnen en brieven.
Het oordeel is negatief. De voorspellingen in de kwatrijnen en brieven zullen niet uitkomen. Dit oordeel is onder andere gebaseerd op de onbruikbaarheid van het millenniummodel. Nostradamus beschouwt de Bijbel als een historisch gezien betrouwbare bron van tijdgegevens. In zijn visie is de wereld geschapen op 25 april 4174 vC. In onze tijd is uit de archeologie gebleken dat de wereld miljoenen jaren oud is en de "homo sapiens sapiens", het mensenras waartoe wij horen, ruim 40.000 jaar. Dit betekent dat de bestaansduur van de wereld van ontstaan tot vergaan niet kan worden ondergebracht in een astrologische structuur die 8000 jaar beslaat.
De 942 kwatrijnen moeten in vervulling gaan in een tijdsbestek van 2242 jaar, van 1555 tot 3797. Per 1000 jaar moeten er gemiddeld 419 in vervulling gaan. De looptijd van de kwatrijnen strekt zich uit tot ver in het achtste millennium, dat samenvalt met het bijbelse duizendjarige rijk. Nostradamus schrijft dat in deze periode, van 2827 tot 3797, Satan achter slot en grendel zit en de Kerk tot haar hoogste macht terugkeert. Hij typeert deze periode als een "gouden tijdvak". Als het kwaad van de wereld is geketend, komen oorlogen, rampen en epidemieŽn niet voor. In vrijwel alle kwatrijnen echter staan oorlogen, rampen en epidemieŽn beschreven. Ook de kwatrijnen waarvan in het onderzoek is vastgesteld dat ze in het achtste millennium in vervulling moeten gaan, staan oorlogen, rampen en epidemieŽn. De conclusie is dat de kwatrijnen die in vervulling gaan in het achtste millennium, in tegenspraak zijn met de aard van dat millennium.

 

T.W.M. van Berkel

 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top