Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
ONDERZOEKSRESULTATEN
Onderzoeksresultaten: het uurhoeksysteem
- T.W.M. van Berkel -

English version
 

Brief aan César
...Hierdoor [door de mundane astrologie] en door ingeving en goddelijke openbaring en met voortdurende berekeningen heb ik mijn profetieën op schrift gesteld...

...Eén hiervan [van de hoofdoorzaken] ontsteekt het verhelderende, bovennatuurlijke licht in degene die voorspelt met behulp van sterrenleer, ingeving en openbaring...

...in de uren van de nachtwake, wanneer men verdiept is in de aanschouwing van het hoogste van de sterrenhemel...

Brief aan Henri II
...De meeste hiervan [de nachtelijke profetieën] zijn samengesteld op grond van sterrenkundige berekeningen die betrekking hebben op de jaren, maanden en weken in verband met de landen, landstreken en het merendeel van de steden en dorpen in heel Europa en Afrika en een deel van Azië...

Het totstandkomingsproces van de kwatrijnen
Uit de eerste twee fragmenten uit de brief aan César blijkt welke elementen een rol hebben gespeeld in het proces waarin de kwatrijnen tot stand zijn gekomen. Nostradamus heeft openbaringen gehad, visioenen. In het  onderzoek dat ten grondslag ligt aan Nostradamus, astrologie de de Bijbel zijn dit "voorstellingen" genoemd. Ze bevatten de aard van de gebeurtenissen die in de toekomst plaats zullen vinden en, zoals hij aan César schrijft, bijzonderheden omtrent de plaatsen. Hiermee kan hij gebouwen, bruggen en dergelijke hebben bedoeld.
Nostradamus heeft de voorstellingen aangevuld met wat hij "ingevingen" noemt. Naar de aard van deze ingevingen kan slechts worden gegist. Het zouden mythologische benamingen kunnen zijn geweest of namen van historische personen of episodes.
Verder heeft Nostradamus de voorstellingen aangevuld met mundane astrologie. Dit is de vorm van astrologie met als onderwerp al wat zich in de wereld afspeelt in de breedste zin van het woord. 

Uit het fragment uit de brief aan Henri II blijkt welke functies de mundane astrologie voor Nostradamus heeft gehad. Op grond van mundane astrologie bepaalde hij welke landen, landstreken, steden en dorpen betrokken zouden zijn bij het in vervulling gaan van de "voorstellingen". Mundane astrologie had ook als functie de vervullingdatum uit te wijzen van de nabije gebeurtenissen. Dit betekent dat Nostradamus gebruik heeft gemaakt van een progressiesysteem. Dit is het CD4-systeem, het systeem waarbij één graad beweging van de Caput Draconis gelijk is aan vier vervullingjaren.[1]Het betekent ook dat de planeetposities die in de kwatrijnen staan, zich tijdens zijn leven in een relatief kort tijdsbestek hebben voorgedaan, vergeleken met het tijdsbestek van 2242 jaar dat door de kwatrijnen wordt bestreken.

 

Het uurhoeksysteem: de totstandkomingsdata van de kwatrijnen
Het derde fragment uit de brief aan César maakt duidelijk dat Nostradamus de voorstellingen kreeg tussen zonsondergang en zonsopgang. Dit blijkt ook uit tal van andere passages in de brieven aan César en Henri II.
De voorstellingen bevatten geen informatie over waar en wanneer gebeurtenissen zich zullen voltrekken. Deze informatie verkreeg Nostradamus door het toepassen van mundane astrologie. 
In het onderzoek dat ten grondslag ligt aan Nostradamus, astrologie de de Bijbel is de astrologische werkwijze van Nostradamus het "uurhoeksysteem" genoemd. De gedachte achter dit systeem is dat Nostradamus aansluitend op een "voorstelling" een uurhoek (horoscoop) berekende. Met deze uurhoek bepaalde hij waar en wanneer de gebeurtenissen in de voorstellingen zich zouden voltrekken. Het tijdstip van deze uurhoek was het tijdstip waarop hij de voorstelling kreeg. Dit tijdstip lag tussen zonsondergang en zonsopgang. De coördinaten van deze uurhoek waren de coördinaten van de plaats waar hij zich bevond tijdens het krijgen van de voorstelling.
Het onderzoek dat ten grondslag ligt aan Nostradamus, astrologie de de Bijbel heeft uitgewezen dat de planeetposities die in de kwatrijnen staan, zich hebben voorgedaan tussen 16 oktober 1524 en 27 februari 1554. Deze periode is in het onderzoek de "voorstellingenperiode" genoemd. Er bleken 19 kwatrijnen te zijn waarin voldoende astrologische aanwijzingen staan om daaruit een configuratiedatum te berekenen. Deze kwatrijnen zijn "uurhoekkwatrijnen" genoemd.
Het uurhoeksysteem wijst uit wanneer een kwatrijn tot stand is gekomen. Het uurhoeksysteem in combinatie met het CD4-systeem wijst uit wanneer een kwatrijn in vervulling gaat.

 

Chronologie van de kwatrijnen
Nostradamus heeft ruim 900 voorstellingen gehad en ze onder woorden gebracht in de vorm van kwatrijnen. Een deel van de kwatrijnen kan op volgorde worden gezet met het uurhoeksysteem en het CD4-systeem.[2] Het uurhoeksysteem en het CD4-systeem wijzen uit dat de volgorde van de kwatrijnen wordt bepaald door de loop van de planeten in de Dierenriem. Nostradamus heeft de voorstellingen "op volgorde" gekregen en ze later, in zijn boek, in willekeurige volgorde gerangschikt.

 

Astrologische aanwijzingen in de kwatrijnen
Toepassen van het uurhoeksysteem maakt het voor een deel mogelijk de astrologische aanwijzingen in de kwatrijnen te analyseren. Er blijven echter altijd vraagtekens.
De informatie die in de kwatrijnen staat is te onvolledig om er uit af te leiden waar en hoe laat Nostradamus de voorstellingen kreeg waarop hij zijn voorspellingen baseerde. Het is niet mogelijk te achterhalen op welke plek Nostradamus zich bevond tijdens het krijgen van een voorstelling. In de voorstellingenperiode zijn er vier perioden geweest waarin Nostradamus heeft gezworven en gereisd: 1521-1529, 1532-1533, 1538-1544 en 1547-1551. Als de datum van een astrologische aanwijzing in één van deze zwerfperioden ligt, is het niet mogelijk te bepalen waar Nostradamus zich op die datum bevond.
Nostradamus heeft  van oktober 1529 tot 1532 gestudeerd in Montpellier . Van 1533 tot 1538 heeft hij gewoond en gewerkt in Agen. In 1544 heeft hij gewerkt in Marseille. In mei 1546 heeft hij gewerkt in Aix-en-Provence. Later in 1546 vestigde hij zich in Salon-de-Provence. Als de datum van een astrologische aanwijzing in een kwatrijn in één van deze vestigingsperioden ligt, is de uurhoek berekend voor de plaats waar hij toen heeft gewoond. Het is echter mogelijk dat hij zich tijdens een voorstelling elders bevond dan in zijn woonplaats.

In bepaalde vormen van mundane astrologie is het gebruikelijk om op grond van exacte aspecten (conjuncties, vierkanten, opposities enzovoort) te voorspellen wát er zich in de wereld zal voordoen, wáár en gedurende welke periode (voor- en nawerking van aspecten). In het geval van de kwatrijnen echter wordt het "wat" bepaald door de inhoud van de "voorstelling", niet door een astrologisch aspect. Dit betekent dat als er in een kwatrijn een astrologisch aspect staat, dit aspect niet exact hoeft te zijn. Het betekent ook dat er in de astrologische configuratie die in het geding is, geen sprake hoeft te zijn van een aspect. Het krijgen van een voorstelling hangt niet samen met het zich voordoen van een al of niet exact aspect. De aanwijzingen in de kwatrijnen moeten dan ook zorgvuldig worden geanalyseerd. Als voorbeeld: kwatrijn 01-52.

Kwatrijn 01-52
Brontekst: facsimile-Chomarat-2000

Les deux malins de Scorpion conioinct,
Le gand seigneur meurtry dedans sa salle:
Peste à l'Eglise par le nouueau roy ioinct,
L'Europe basse & Septentrionale.

Vertaling (Van Berkel, 2002)
De twee malefics conjunct in Schorpioen:
De grote Heer wordt vermoord in zijn zaal.
Verdoemenis voor de Kerk door de nieuw toegevoegde koning
In Zuid- en Noord-Europa.

In de eerste regel staat een conjunctie beschreven van Mars en Saturnus in Schorpioen. Deze conjunctie kwam in de voorstellingenperiode slechts één keer voor: op 31 januari 1542, 01:58:43 GMT. Deze gegevens zijn aangehouden als uurhoekdatum en uurhoektijd, maar het is goed mogelijk dat het gaat om een datum en tijd, waarop de conjunctie nog niet exact was of exact is geweest. De datum 31 januari 1542 valt in één van de zwerfperioden van Nostradamus. Wáár hij zich precies bevond, is niet bekend.

In een paar kwatrijnen staan naast astrologische aanwijzingen ook aanwijzingen met betrekking tot de vervullingdata. Die aanwijzingen moeten in combinatie met elkaar uitwijzen op welke data die kwatrijnen tot stand zijn gekomen en op welke data ze in vervulling gaan. Als voorbeeld: kwatrijn 08-48.

Kwatrijn 08-48
Brontekst: facsimile-Chomarat-2000

Saturne en Cancer,Iupiter auec Mars,
Dedans Feurier Chaldondon saluaterre.
Sault Castallon assailly de trois pars,
Pres de Verbiesque conflit  mortelle guerre.

Vertaling (Van Berkel, 2002)
Saturnus in Kreeft, Jupiter met Mars:
In februari heilzaam Chaldondon.
De Sierra Moreña van drie kanten aangevallen,
Dichtbij Verbiesque strijd, dodelijke oorlog.

In de eerste regel staat een deel van de configuratie beschreven: Saturnus in Kreeft en een Mars-Jupiter conjunctie, zonder dat Nostradamus het teken noemt waarin deze conjunctie zich afspeelt.
In de tweede regel staat dat het kwatrijn in februari wordt vervuld, zonder dat Nostradamus het jaar van vervulling geeft.
In de voorstellingenperiode liep Saturnus door Kreeft van 7 juni 1532 tot 20 juli 1534. In deze periode was er slechts één keer sprake van een conjunctie van Mars met Jupiter: op 26 december 1532, overdag.
De vervullingdatum van dit kwatrijn moet in de maand februari vallen. Om deze datum vast te stellen, werd als tijdstip 0:00:00 GMT aangehouden op 26 december 1532. Voor dit tijdstip werd de positie berekend van de Caput Draconis. Uit deze positie werd de vervullingdatum berekend: 10 februari 2189.

 

Analyse van de uurhoekkwatrijnen
Onder "uurhoekkwatrijnen" worden die kwatrijnen verstaan, die astrologische aanwijzingen bevatten vanwaaruit de uurhoek kan worden berekend, de horoscoop die Nostradamus aansluitend op een voorstelling heeft gemaakt. De pagina's waar deze kwatrijnen kort worden geanalyseerd, kunnen vanuit onderstaand overzicht worden geopend.
Bij een aantal uurhoekkwatrijnen is ook het commentaar beschreven van andere onderzoekers zoals Pierre Rodrigue Brind'Amour (Les premières centuries ou prophéties, 1996), dr. Jacques Halbronn (publicaties op Internet) en dr. Christian Wöllner (Das Mysterium des Nostradamus, 1926).  

 

T.W.M. van Berkel

 

Noten

  1. Zie Voorspellingssystemen. [tekst]
  2. Zie Volgorde en analyse van de kwatrijnen. [tekst]
 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top