Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
ONDERZOEKSRESULTATEN
Tijdschema's
- T.W.M. van Berkel -

English version
 

In het onderzoek dat ten grondslag ligt aan Nostradamus, astrologie en de Bijbel zijn tijdschema's aan het licht gekomen, die betrekking hebben op de wereldgeschiedenis, voorspellingen in de kwatrijnen en voorspellingen in de brieven. Op deze pagina staat een overzicht van deze schema's en een vergelijking van de gegevens van Nostradamus met bijbelse gegevens.

 

De wereldgeschiedenis: het millenniummodel 
Nostradamus schrijft aan César dat de Maan over het zesde millennium regeert, de Zon over het zevende en Saturnus over het achtste. Hij schrijft ook dat de macht van Saturnus terugkeert. In het onderzoek is aangenomen dat Saturnus over het achtste én het eerste millennium heerst en dat de overige planeten elk over één millennium heersen, waarbij de volgorde kan samenhangen met de volgorde van de Dierenriemtekens: Waterman (Saturnus); Vissen (Jupiter); Ram (Mars); Stier (Venus); Tweelingen (Mercurius); Kreeft (Maan); Leeuw (Zon).

 

Millennium

Begin Einde Heerser
1e 25-04-4174 vC 25-04-3174 vC Saturnus
2e 25-04-3174 vC 25-04-2174 vC Jupiter
3e 25-04-2174 vC 25-04-1174 vC Mars
4e 25-04-1174 vC 25-04-  174 vC Venus
5e 25-04-  174 vC 25-04-  827 AD Mercurius
6e 25-04-  827 AD 25-04-1827 AD Maan
7e 25-04-1827 AD 25-04-2827 AD Zon
8e 25-04-2827 AD 25-04-3827 AD Saturnus

Voorspellingen in de kwatrijnen 
De "voorstellingenperiode" is de periode waarin Nostradamus "voorstellingen" (visioenen, openbaringen) kreeg aangaande gebeurtenissen die zich in de toekomst zouden voltrekken. Naar aanleiding van het moment waarop hij een voorstelling kreeg, berekende hij een uurhoek om de vervullingplaats en vervullingdatum te bepalen.
De "laatste verbranding" is een verwijzing in de brief aan César naar een astrologische configuratie.

Datum Omschrijving
16-10-1524 Begin voorstellingenperiode
11-10-1553 Laatste voorstelling.
18-12-1553 Geboorte César.
27-02-1554 "Laatste verbranding", einde voorstellingenperiode.
01-03-1555 Datum brief César, begin looptijd.
09-11-3797 Einde looptijd.
25-04-3827 Einde 8e millennium, vergaan van de wereld.

De eerste serie voorspellingen aan Henri II 

Deze serie voorspellingen lijkt een samenvatting te zijn van wat Nostradamus reeds heeft voorspeld in een aantal kwatrijnen in de achtste, negende en tiende centurie.

 

Datum Omschrijving
14-03-1557 Begin looptijd.
27-06-1558 Datum brief Henri II.
25-04-1827 Einde looptijd en begin 7e millennium.

De tweede serie voorspellingen aan Henri II 
De "aspectenperiode" is de periode in 1606-1607 die de basis vormt voor de tweede serie voorspellingen. Nostradamus heeft de inhoud van deze voorspellingen, de vervullingplaatsen én de vervullingdata vastgesteld op grond van astrologie. Er is geen verband met de kwatrijnen.

 

Datum Omschrijving
27-06-1558 Datum brief Henri II.
31-12-1605 Begin aspectenperiode.
01-01-1606 Begin looptijd.
24-02-1607 Einde aspectenperiode.
25-04-2827 Begin "gouden tijdvak van Saturnus" (achtste millennium; duizendjarige rijk; Satan gevangen genomen).
09-11-3797 Satan vrijgelaten.
25-04-3827 Einde looptijd, einde 8e millennium en vergaan van de wereld.

Nostradamus, astrologie en de Bijbel 
Nostradamus heeft een aantal bijbelse gebeurtenissen voorzien van data. Deze gegevens staan hieronder opgesomd. De meeste data vloeien voort uit het millenniummodel. De Bijbel geeft dergelijke data niet. 
Nostradamus geeft alléén voor de datum waarop de wereld vergaat, astrologische configuraties. De configuratie van 27 februari 1554 is de einddatum van de "voorstellingenperiode". De configuratie van 24 februari 1607 is de einddatum van de "aspectenperiode".
Volgens Nostradamus valt het vergaan van de wereld samen met het einde van het achtste millennium. Om die reden is de duur van het duizendjarige rijk in de berekeningen van Nostradamus 970 jaar. Over deze duur schrijft hij aan Henri II dat dit ongeveer duizend jaar. In de Bijbel is de duur van het duizendjarige rijk duizend jaar en wordt Satan na afloop van deze duizend jaar vrijgelaten.

 

Datum Nostradamus Astrologie Bijbelse gebeurtenis
25-04-4174 vC Schepping wereld; begin 1e millennium   Schepping wereld
(Genesis 1,1)
25-12-      1 vC Geboorte Jezus   Geboorte Jezus
(Matteüs 1, Lucas 2)
25-04-2827 AD Begin 8e millennium, Satan opgesloten   Begin 1000-jarig rijk, Satan opgesloten
(Openbaring 20,4)
09-11-3797 AD Satan vrijgelaten   Satan vrijgelaten
(Openbaring 20,3 en 7)
25-04-3827 AD Einde 8e millennium en vergaan van de wereld 27-02-1554 en
24-02-1607
Laatste Oordeel; nieuwe hemel en aarde
(Openbaring 20,11 - 21,1)

 

De Meern, 2 april 2003
T.W.M. van Berkel

 

 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top