Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
ONDERZOEKSRESULTATEN
Brief over kwatrijn 01-70 
(T.W.M. van Berkel, astrologisch tijdschrift Sagittarius, NL, 1980)

English version
 

Sagittarius 1980In het najaar van 1979 verscheen in het astrologisch tijdschrift Sagittarius, uitgegeven door J.B. Gieles in Den Haag, het eerste deel van een serie artikelen over Nostradamus, geschreven door Wim Rietman. Deze serie was voor mij aanleiding mij te gaan verdiepen in de CenturiŽn.
Naar aanleiding van kwatrijn 01-70 schreef ik een brief aan de redactie van Sagittarius. Deze brief werd gepubliceerd in het aprilnummer van de jaargang 1980, p.12-13. Wim Rietman, die zijn serie over Nostradamus inmiddels had afgesloten, leverde commentaar. Aan het einde van zijn commentaar stelde hij de lezers van Sagittarius voor om na te gaan welke kwatrijnen volgens hen inmiddels waren uitgekomen, gestaafd met historisch verifieerbare gegevens. Deze inzendingen zouden dan kunnen worden gepubliceerd in een aanvullend artikel. Tot een dergelijk aanvullend artikel is het niet gekomen. 
In juni 1980 zond ik een artikel in over Nostradamus, waarvan de inhoud was gebaseerd op een astrologische benadering van de CenturiŽn. Vanwege de vele berekeningen was dit artikel volgens de redactie van Sagittarius niet geschikt voor publicatie.
Van tijd tot tijd bleef ik de CenturiŽn bestuderen. In 1986 werd in Sagittarius het eerste deel gepubliceerd van een door mij geschreven 12-delige serie artikelen over Nostradamus en de CenturiŽn. Verdere studie mondde in 2002 uit in de publicatie van het boek Nostradamus, astrologie en de Bijbel en de gelijknamige website.

 

J.B. Gieles
J.B. Gieles

OVER SAGITTARIUS EN J.B. GIELES
Het astrologisch tijdschrift Sagittarius is opgericht in oktober 1973 door Jan Bernard Gieles, geboren in Halsteren op 2 juni 1918, overleden in Den Haag op 23 september 2007. Gieles, die aan huis een astrologische praktijk voerde en lezingen en cursussen gaf, was hoofdredacteur en uitgever. Verreweg de meeste artikelen in Sagittarius zijn van zijn hand. Het laatste nummer van Sagittarius is verschenen in de zomer van 2002.
Vaste rubrieken in Sagittarius waren onder andere de beschrijvingen van de Dierenriemtekens, de lessen in astrologie en numerologie, boekbesprekingen, voorspellingen over de toestand in de wereld aan de hand van de actuele planeetstanden, de rubriek "bezwaren tegen astrologie" en horoscoopanalyses van bekende persoonlijkheden in binnen- en buitenland (artiesten, politici, geestelijk leiders enz). 
In de lessen in astrologie en de horoscoopanalyses liet Gieles zien hoe met het door hem ontwikkelde min-ťťn-systeem van primaire en secundaire directies voorspellingen op datum kunnen worden gedaan bij een horoscoop waarvan de geboortetijd goed is gecorrigeerd aan de hand van gebeurtenissen die zich in het verleden hebben voorgedaan. Zo voorspelde hij de val van de Amerikaanse president Richard Nixon. 
Gieles heeft de geschriften van Ptolemeus als uitgangspunt genomen voor zijn astrologische denkwijze en dit aangevuld met materiaal, afkomstig uit de Griekse mythologie. Hij heeft gebruik gemaakt van de zeven klassieke planeten (Zon, Maan, Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en Saturnus), de drie transsaturnale planeten (Uranus, Neptunus en Pluto), de Draconis (middelbare Noordelijke Maansknoop), het Pars Fortunae, het Placidus-huizensysteem, de Vaste Sterren volgens de opsomming van Vivian Robson in Fixed Stars and constellations in astrology, de majeure aspecten (conjunctie, sextiel, vierkant, driehoek en oppositie), de mineure aspecten (halfsextiel, halfvierkant, anderhalfvierkant en inconjunct) en de declinatie-parallel. Hij heeft geen gebruik gemaakt astrologische systemen uit andere culturen en ook niet van astrologische systemen waarvan het gebruik niet resulteert in concrete voorspellingen die op datum nauwkeurig uitkomen.

In de jaren dat ik als freelancemedewerker werkzaam was bij Sagittarius, heb ik geleerd artikelen te schrijven en te redigeren. De heer Gieles heeft mij enorm veel bijgebracht, niet alleen wat betreft astrologische kennis, maar ook wat betreft het voortdurend kritisch benaderen van astrologische fenomenen en het handhaven van het uitgangspunt dat een astrologiebeoefenaar zich aan zijn cliŽnt, lezers of gehoor moet bewijzen in de vorm van concrete voorspellingen, op datum nauwkeurig. Wie niet op datum nauwkeurig kan voorspellen of voortdurend uitspraken doet over de toekomst zonder data te noemen, diskwalificeert zichzelf. Het is vanuit deze overtuiging dat ik vanaf 1980 de CenturiŽn ben gaan onderzoeken. Aan de heer Gieles heb ik in dit opzicht heel veel te danken. 

 

 

Geachte redactie,

Met belangstelling volg ik uw artikelen over Nostradamus. Sinds enige tijd heb ik de uitgave van Schors naast de artikelen gelegd en er, voor zover mogelijk, mijn gedachten over laten gaan. Ik zou graag uw mening willen weten over het kwatrijn 01-70, dat luidt:

Regen, honger en oorlog zijn in PerziŽ niet opgehouden, het te sterke geloof zal de monarch verraden. In GalliŽ begint het einde, het zal kunnen zijn een heimelijk teken van de schikgodin.

Ik ben ervan overtuigd dat hiermee de machtsomwenteling, zoals bewerkstelligd door de ayatollah Khomeiny en de zijnen, staat omschreven. Mijn interpretatie is als volgt:

1e regel: 
Armoede, vervolging, hongersnood zijn steeds aanwezig geweest, maar voor de buitenwereld versluierd (de regen.).

2e regel: 
De islam vindt een vaste basis van waaruit zij veranderingen in het staatsbestel kan bewerkstelligen, ten koste van de Sjah.

3e regel: 
Khomeiny en zijn volgelingen waren bannelingen in Parijs.

4e regel: 
Herhaaldelijk worden in diverse kwatrijnen toespelingen gemaakt op een Islamitische invasie in de Europese landen. Geen mens weet wanneer dat kan gebeuren, maar de tijd zou inderdaad aangebroken kunnen zijn, want de materialistische mens uit de geÔndustrialiseerde landen beseft de kracht van de religie niet altijd. Er is denk ik een evident verschil tussen het huidige Islamitische bestel in Iran en de communistische structuren van het Oostblok en China. Laatstgenoemden kunnen zich immers slechts manifesteren door de macht die eigen is aan hun instituten. Breznjev noch de Chinese leiders hebben momenteel een charismatisch karakter. Iets wat de ayatollah wťl heeft, dit ontlenend aan de geloofsstructuur van zijn volk. Waarbij we bij het tweede regeltje nog kunnen aantekenen dat dit "te sterke geloof" kan duiden op het geloof in de komst van de Imam, dat ondanks de activiteiten van Savak en andere veiligheidsdiensten in Iran (alwťťr machtsinstituten) post heeft gevat en heeft geresulteerd in de huidige situatie.

Th. van Berkel

 

Uw interpretatie van dit kwatrijn is uitstekend doordacht en zo sluitend, dat ik er weinig aan toe te voegen heb. Een compliment is hier zeker op zijn plaats. Nochtans moeten we wel steeds beseffen (zeker in verband met uw interpretatie van de viede regel) dat wij bij Nostradamus' kwatrijnen altijd op INTERPRETATIES zijn aangewezen, want eenduidige bewijzen zijn niet te leveren. Zie in dit verband het laatste artikel over de ProfetieŽn in ons maart-nummer. Niettemin dank voor uw reactie. De serie over Nostradamus en zijn kwatrijnen is inmiddels afgesloten, maar dat betekent niet dat we er niet meer op terug zullen komen. Misschien zouden de lezers van Sagittarius die Vreede's "ProfetieŽn van Nostradamus" bezitten, eens hun gedachten over de kwatrijnen kunnen laten gaan en hun bevindingen gestaafd met historisch verifieerbare gegevens op papier zetten en inzenden.

Wanneer er voldoende reacties komen, zouden we uit de inzendingen een selectie kunnen maken en er nog een artikel aan kunnen wijden. Daarbij raad ik u echter aan voorzichtig te zijn met speculaties over de directe toekomst van onze wereld, omdat dergelijke veronderstellingen niet of nauwelijks op juistheid te controleren zijn. Ga er dus niet klakkeloos van uit dat er wel een atoomoorlog of iets dergelijks zal komen, om dat vervolgens in allerlei kwatrijnen te gaan "zien". We hebben al genoeg onheilsprofeten. Eťn en ander betekent overigens niet dat dergelijke speculaties direct in de prullenbak verdwijnen. Wanneer ze interessant en goed gefundeerd lijken, zullen ze zeker in het te plaatsen artikel besproken kunnen worden. Maar in de eerste plaats richten we ons op kwatrijnen die de gebeurtenissen uit het verleden, dus van 1560 tot 1980, lijken weer te geven. Heeft u ideeŽn, schroom dan niet ze uit te werken en in te zenden naar de redactie van Sagittarius.

W. Rietman


Huidige visie op kwatrijn 01-70
Vandaag de dag denk ik anders over de mogelijkheid kwatrijn 01-70 te koppelen aan de gebeurtenissen in Iran in januari/februari 1979. Er zijn treffende overeenkomsten tussen kwatrijn 01-70 en de gebeurtenissen in Iran zoals een monarch die het veld moet ruimen voor een geestelijk leider en het feit dat die leider het laatste jaar van zijn ballingschap doorbracht in Frankrijk (GalliŽ). Wat niet in kwatrijn 01-70 staat, is een vervullingdatum of een aanwijzing waaruit blijkt welke vervullingdatum met dit kwatrijn werd beoogd. Vanwege het ontbreken van dit soort aanwijzingen kan dit kwatrijn naar mijn mening niet worden gekoppeld aan de gebeurtenissen in Iran in januari/februari 1979, hoe treffend de overeenkomsten met die gebeurtenissen ook zijn.

 

De Meern, 1 oktober 2007
T.W.M. van Berkel

 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top