Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
ONDERZOEKSRESULTATEN
De boodschap van de Centuriën
- T.W.M. van Berkel -

English version
  

Voorwoord, gericht aan César

...Kom en hoor in dit uur, mijn zoon, hoe ik door studie van de rondloop van de sterren en in overeenstemming met de geopenbaarde wijsheid heb gevonden dat het zwaard des doods ons nu nadert, vergezeld van pest, oorlog - erger dan hij gedurende drie mensenleeftijden ooit is geweest - en hongersnood...

 

Het onderzoek dat ten grondslag ligt aan Nostradamus, astrologie de de Bijbel heeft de boodschap aan het licht gebracht die Nostradamus wilde meedelen aan de mensheid. Hij heeft deze boodschap het meest duidelijk verwoord in het Voorwoord, gericht aan César. Sommige data staan in deze brief genoemd, andere vloeien voort uit het onderzoek.
Volgens Nostradamus voltrekt God zijn vonnis aan de mensheid door middel van 1000 onherroepelijke, rampzalige gebeurtenissen. Dit zal plaatsvinden tussen 1 maart 1555 en 9 november 3797. Op 25 april 2827 begint het bijbelse duizendjarige rijk. Op 9 november 3979 begint Satan zijn laatste oorlog met de hemelse legers. Op 25 april 3827 delft hij voorgoed het onderspit. God zal het Laatste Oordeel voltrekken. Hemel en aarde verdwijnen en er komen een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

 

T.W.M. van Berkel

 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top