Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
onderzoeksresultaten
Index

English version

Nostradamus

In deze rubriek wordt een gevarieerde reeks onderwerpen besproken zoals voorspellingssystemen, verbanden met de Bijbel, vertalingen die zijn verschenen van de CenturiŽn en publicaties van collega-onderzoekers.
 
 VROEGE PUBLICATIES 
Brief over kwatrijn 01-70 (astrologisch tijdschrift Sagittarius, NL, 1980)
Zons- en Maansverduisteringen (astrologisch tijdschrift Sagittarius, NL,1989)

 

 STRUCTUREN 
Tijdschema's
Het millenniummodel
Het uurhoeksysteem
Het volgnummersysteem
Voorspellingssystemen
De functies van de Bijbel

 

 DE CENTURIňN: BRIEVEN EN KWATRIJNEN 
Landen en steden in de CenturiŽn
De boodschap van de CenturiŽn
Kwatrijn 03-56: begin van de looptijd van de kwatrijnen
Kwatrijn 09-73: het raadsel van de Urn
Kwatrijn 10-72: het jaar 1999
Verlopen voorspellingen
De voorspellingwaarde van de kwatrijnen en brieven

 

 DE BIJBELSE CHRONOLOGIEňN 
De Brief aan Henri II: de eerste bijbelse chronologie
De Brief aan Henri II: de tweede bijbelse chronologie
De Brief aan Henri II: de samenstelling van de bijbelse chronologieŽn

 

De Brief aan Henri II: grappen en grollen in de tweede bijbelse chronologie
De scheppingsjaartallen die voortvloeien uit de Almanachs voor 1557, 1559, 1562, 1563, 1565, 1566 en 1567

 

 BOEKEN, GESCHREVEN DOOR / TOEGESCHREVEN AAN NOSTRADAMUS 
De Prognostication for the year of our Lorde 1559 en het Recueil des Prťsages ProsaÔques
De Almanach ende Pronosticatie vanden Iare MDLXVI (1566)

  

Quadrains de Nostradamus Imprimez ŗ Aix-en-Provence, 1525 / Eenige Prophetien van Michiel Nostradamus, van 't jaer 1525, tot Ake in Proventie gedruckt, dewelcke nu in dese tijd worden vervuldt

 

 HOROSCOPEN, GEŌNTERPRETEERD DOOR NOSTRADAMUS 
03-02-1562: uurhoek diefstal heilige voorwerpen uit de kathedraal van Orange

 

 DE VERTALING-VREEDE-1941 (NL) 
De vertaling-Vreede-1941 (NL) en de editie-Lyon-1558
De vertaling-Vreede-1941 (NL) en de Tweede Wereldoorlog
Nostradamus De grootste ziener aller tijden (J. Vandervoort, NL, 1998)

 

 DIVERSEN 
Nostradamus en zijn tijdgenoten: Roussat, Videl, humanisme
Voorwoord bij Nostradamus: voorspellingen voor de 21ste eeuw (M. Dimde)
Astrologische ongerijmdheden in Almanachs, Pronostications en correspondentie
 
 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top