Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
NIEUWE ARTIKELEN
Index

English version

Nostradamus

    

Regelmatig verschijnen op deze site nieuwe of herziene artikelen. Op deze pagina staat een overzicht van de zes meest recente artikelen. Door aanklikken van de titel wordt het artikel voor u geopend. 
Op de pagina bijgewerkte artikelen staat een overzicht van artikelen die op grond van nieuwe informatie of correcties zijn bijgewerkt.

Wanneer u op de hoogte wilt worden gehouden van het verschijnen van nieuwe artikelen op deze site, kunt u zich aanmelden voor de gratis nieuwsbrief.
   

19-08-2013

Substudie "Tweede Wereldoorlog:" Nostradamus Seer and Prophet .. Quatrains that Apply to Today (W.D. Pelley, Indianapolis, 1941)
In 1941 bracht de Fellowship Press Inc, gevestigd in Indianapolis, de brochure Nostradamus Seer and Prophet .. Quatrains that Apply to Today uit, een rechts-extremistische brochure waarin de lezers wordt voorgehouden dat volgens Nostradamus de Joden uit Duitsland, Engeland en Frankrijk zouden worden verjaagd, de ondergang van Engeland op handen is en de Tweede Wereldoorlog zal uitmonden in een langdurige periode van vrede en welvaart in Europa, waarin Duitsland een verbond sluit met het Frankrijk van de nieuwe koning Henri V, die ook over Spanje en ItaliŽ regeert, en met de nieuwe paus, Gregorius XVII.
In dit artikel wordt uiteengezet dat grote delen van de tekst van Nostradamus Seer and Prophet terug te voeren zijn op de editie-1940 van het door Charles A. Ward in 1891 geschreven Oracles of Nostradamus. Andere delen van de tekst lijken te kunnen worden teruggevoerd op een bewerkte versie van de editie-1940 van Oracles of Nostradamus. De door Edgar Leoni in de jaren '60 in Nostradamus and his prophecies gepubliceerde veronderstelling dat Nostrdaamus Seer and Prophet gebaseerd was op de brochure What will happen in the near future?, is niet langer houdbaar. 

09-08-2013

Substudie "Tweede Wereldoorlog": "Zag" Nostradamus dezen oorlog? (in: De Telegraaf, 5 oktober 1939)
In Frankrijk leidde de Duitse inval in september 1939 in Polen tot een hausse in de verkoop van commentaren op de ProfetieŽn van Nostradamus. Hoe stond men in Nederland tegenover dit wapenfeit en zochten de mensen hun heil bij de ProfetieŽn van Nostradamus? In de editie van 5 oktober 1939 van het dagblad De Telegraaf werden in het artikel "Zag" Nostradamus dezen oorlog? een Frans en een Engels commentaar met elkaar vergeleken en werd de nadruk gelegd op tegenstrijdigheden en nationalistisch getinte uitspraken van de auteurs. 
De schrijver van "Zag" Nostradamus dezen oorlog? heeft geen gewag gemaakt van een hausse in Nederland in de verkoop van Nostradamusliteratuur. Hij stelde niet de vraag hoe de nabije toekomst van Nederland eruit zou zien, laat staan of daarover in de ProfetieŽn van Nostradamus iets geschreven was. Ook heeft hij geen aandacht besteed aan wat men eind 1939 in Duitsland over de ProfetieŽn van Nostradamus dacht. In aanvulling op zijn artikel kunt u hierover lezen waarom men in Duitsland in september 1939 van mening was dat Nostradamus de Duitse inval in Polen had voorspeld en hoe nationaalsocialistische propagandisten hiermee aan de haal gingen om het moreel in de neutrale landen te ondermijnen.

09-07-2012

Substudie "Tweede Wereldoorlog": Le prophŤte de Salon (Brussel, 1941)
Op zijn website Superstition Psyop heeft de gepensioneerde Amerikaanse sergeant-majoor Herbert A. Friedman, die zich heeft toegelegd op het bestuderen van oorlogspropaganda, informatie gegeven over een nationaalsocialistische Nostradamusbrochure die in 1941 in BelgiŽ in omloop is gebracht onder de titel Le prophŤte de Salon. Vergelijking van de opmerkingen van Friedman over de inhoud van deze brochure met de inhoud van Der Seher von Salon, deel 38 in de serie Informations-Schriften, wijst uit dat het exemplaar van Le prophŤte de Salon dat in het bezit is van Friedman, een Franstalige versie is van Der Seher von Salon, die geen deel uitmaakte van een serie propagandabrochures.

17-05-2012

 

Substudie "Tweede Wereldoorlog": What will happen in the near future? (L.F.W. StaŽl von Holstein alias "Norab", Stockholm, 1940)
Dit artikel, daterend uit november 2006, is voor het overgrote deel herschreven. De aanleiding hiervoor was het beschikbaar komen van Was bringt das Jahr 1940? en de ontbrekende pagina's van What will happen in the near future?.
De Zweedse baron Lage Fabian Wilhelm StaŽl von Holstein, een overtuigd nationaal-socialist en activist, heeft in 1940 een Zweedse en een Engelse vertaling van Was bringt das Jahr 1940? gemaakt. De Zweedse vertaling was bedoeld voor verspreiding in Zweden, de Engelse vertaling voor verspreiding in de Verenigde Staten. In de afgelopen jaren was het reeds duidelijk dat de inhoud van deze vertalingen op sommige punten erg verschillend was. Met het beschikbaar komen van de ontbrekende pagina's van What will happen in the near future? en van Was bringt das Jahr 1940? kunnen beide vertalingen van StaŽl von Holstein vergeleken worden met de tekst vanwaaruit ze vertaald zijn. Zo wordt duidelijk wat StaŽl von Holstein aan zijn vertalingen heeft toegevoegd, welke delen van Was bringt das Jahr 1940? hij heeft weggelaten en welke delen hij heeft vervangen, om de propagandistische slagkracht zo groot mogelijk te laten zijn.
Uit het vergelijkend onderzoek blijkt dat What will happen in the near future?, vergeleken met de inhoud van Was bringt das Jahr 1940? het meest afwijkend is van alle vertalingen die ervan gemaakt zijn.

01-05-2012

 

Substudie "Tweede Wereldoorlog": äto se dogadjalo i öto će se dogoditi. Odgovor u centurijama i proročanstvima Maestra Mihaela Nostradamusa. Interpretacija Antuna Rossier-a koji je u reviji "Predictions" predkazao sudbinu Kine i Evrope u prvoj polovini 1940. Godine (Zagreb, 1940)
Bespreking van de Kroatische versie van Was bringt das Jahr 1940?, die een vertaling is van Que se passera-t-il entre le printemps 1940 et le printemps 1941?, de eind april 1940 uitgebrachte Franse vertaling van Was bringt das Jahr 1940?. In de bespreking wordt onder andere aandacht besteed aan de overeenkomst qua hoofdstukindeling met andere versies van deze brochure en aan het mogelijke doel van de afbeeldingen, die in geen enkele andere voorhanden zijnde vertaling van Was bringt das Jahr 1940? voorkomen of in Was bringt das Jahr 1940? zelf.

27-04-2012

 

Substudie "Tweede Wereldoorlog": Was bringt das Jahr 1940? Die Antwort geben uns "Les vrayes Centuries et Propheties de Maistre Michel Nostradamus" (H.W. Herwarth von Bittenfeld c.s., typescript, Berlijn, 1939)
Onder nummer R 9350/1083 bevindt zich in het Bundesarchiv in Berlijn een ongedateerd, ongeÔllustreerd, anoniem, 26 pagina's tellend typescript, getiteld Was bringt das Jahr 1940? Die Antwort geben uns "Les vrayes Centuries et Propheties de Maistre Michel Nostradamus". Op deze brochure kan de tekst worden teruggevoerd van de brochures Hoe zal deze oorlog eindigen?, Que se passera-t-il entre le printemps 1940 et le printemps 1941?, Le profezie del Maestro Michele Nostradamus anno 1558, Sta nam donosi 1940?, What will happen in the near future?, Nostradamus spŚdomar om kriget en äto se dogadjalo i öto će se dogoditi.
Het beschikbaar komen van Was bringt das Jahr 1940?
heeft geleid tot het herschrijven van het artikel "De Duitse grondtekst van o.a. Hoe zal deze oorlog eindigen? [...]" en het bijwerken van de artikelen over de vertalingen ervan. Duidelijk valt nu te zien dat Herwarth von Bittenfeld c.s. bij het samenstellen van Was bringt das Jahr 1940? vaak vrijwel letterlijk teksten hebben overgenomen uit Duitse Nostradamusliteratuur uit de jaren '20 en '30. Van de kwatrijnen die in slechts ťťn vertaling voorkomen, wordt duidelijk dat ze geen deel hebben uitgemaakt van Was bringt das Jahr 1940? en dat de vertaler ze aan zijn vertaling heeft toegevoegd. Het voorwoord in Hoe zal deze oorlog eindigen?, waarin de lezer wordt voorgehouden dat deze brochure is gebaseerd op onderzoek van wijlen Jean FranÁois Pasteur, blijkt geen deel uit te maken van Was bringt das Jahr 1940? en is dus eveneens een bedenksel van de vertaler. Zo ontstaat een meer gedetailleerd beeld over de geschiedenis van de brochure waarmee Goebbels het moreel in wat hij de neutrale landen noemde, wilde ondermijnen, het aandeel van Herwarth von Bittenfeld c.s. en het aandeel van de vertalers.

 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top