Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
LEZINGEN
Bijgeloof uitbuiten - de ProfetieŽn van Nostradamus in de Tweede Wereldoorlog
- T.W.M. van Berkel -

English version
 

Bijgeloof uitbuiten

 

Welke rol hebben de ProfetieŽn van Nostradamus in de Tweede Wereldoorlog gespeeld? Hoe hebben de strijdende partijen er propaganda mee gevoerd? Wat hebben zij ermee bereikt? Wat is er na de Tweede Wereldoorlog met het propagandamateriaal gebeurd? In de lezing Bijgeloof uitbuiten - de ProfetieŽn van Nostradamus in de Tweede Wereldoorlog wordt aan de hand van de ontstaansgeschiedenis en de inhoud van de nationaalsocialistische brochure Hoe zal deze oorlog eindigen? die in 1940 in Den Haag is verschenen, een antwoord gegeven op al deze vragen. 

 

De lezing Bijgeloof uitbuiten - de ProfetieŽn van Nostradamus in de Tweede Wereldoorlog heeft een gevarieerd en levendig karakter en is bedoeld voor mensen die geÔnteresseerd zijn in aangelegenheden met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog, verenigingen op astrologisch of paranormaal gebied, genootschappen, groeperingen (al of niet religieus van aard), scholen, studiegroepen of anderszins. De opzet van de lezing is dusdanig dat u niet vertrouwd hoeft te zijn met de ProfetieŽn van Nostradamus om de lezing te kunnen volgen.
D
e lezing Bijgeloof uitbuiten - de ProfetieŽn van Nostradamus in de Tweede Wereldoorlog duurt ongeveer 2 uur, inclusief pauze en gelegenheid tot het stellen van vragen.
De inhoud van Bijgeloof uitbuiten - de ProfetieŽn van Nostradamus in de Tweede Wereldoorlog wordt ondersteund met een diapresentatie met daarin overzichtstabellen en afbeeldingen van uiteenlopende aard zoals portretten, omslagen van propagandabrochures en pagina's uit boeken over Nostradamus.

 

Inhoud van de lezing
I
n de lezing Bijgeloof uitbuiten - de ProfetieŽn van Nostradamus in de Tweede Wereldoorlog komt materiaal aan de orde, gepubliceerd vanaf 2004 in de rubriek Substudie "Tweede Wereldoorlog" die deel uitmaakt van de website Nostradamus, astrologie en de Bijbel (www.nostradamusresearch.org). 
De lezing Bijgeloof uitbuiten - de ProfetieŽn van Nostradamus in de Tweede Wereldoorlog valt in zeven delen uiteen.

1. De ProfetieŽn van Nostradamus
Omschrijving aan de hand van een uit 1850 daterend Duits gedicht van de voornaamste kenmerken van de ProfetieŽn van Nostradamus.

2. Vooroorlogse commentaren op de ProfetieŽn
Bespreking van commentaren uit de jaren '30 waarin is ingegaan op de persoon van Hitler, en van commentaren uit de jaren '20 en '30 waarin de schrijvers zich uitspraken over het jaar waarin het eerstvolgende grootschalige conflict in Europa zou uitbreken waarbij Duitsland betrokken zou zijn.

3. De Nostradamusbrochure van het Propagandaministerie
Allereerst wordt uitgelegd hoe commentaren op kwatrijn 03-57 een sleutelrol hebben gespeeld bij het ontstaan in het najaar van 1939 van nationaalsocialistische propaganda, gebaseerd op de ProfetieŽn van Nostradamus. Man en paard worden genoemd: dr. Paul Joseph Goebbels, minister van Volksvoorlichting en Propaganda in nazi-Duitsland, die het idee uitwerkte om de ProfetieŽn van Nostradamus voor psychologische oorlogvoering te gebruiken, en Hans-Wolfgang Herwarth von Bittenfeld, werkzaam op de afdeling Auslandspresse van het Propagandaministerie, die eind 1939 van Goebbels de opdracht kreeg de tekst te schrijven van een Nostradamusbrochure, bedoeld voor de neutrale landen. Met deze brochure, waarvan de Duitse titel luidde: Was bringt das Jahr 1940?, diende Goebbels niet alleen het belang van Duitsland, maar ook zijn eigen belang. Door schandalen in de privťsfeer was zijn politieke positie verzwakt en het Propagandaministerie had bevoegdheden moeten afstaan aan het ministerie van Buitenlandse Zaken. De Nostradamusbrochure bood hem een kans terrein terug te winnen.
In dit gedeelte van de lezing wordt verder uitgelegd hoe Herwarth von Bittenfeld te werk is gegaan bij het schrijven van Was bringt das Jahr 1940? en uit welke boeken hij teksten heeft overgenomen. Ook wordt uitgelegd in welke mate in de vertalingen is ingespeeld op de specifieke omstandigheden in de landen waarin ze in omloop zouden komen.
Goebbels had niet veel op met het ministerie van Buitenlandse Zaken; hij vond het een log instituut waarvan de medewerkers niet vooruit te branden waren. Een vergelijking tussen het Propagandaministerie en het ministerie van Buitenlandse Zaken aangaande de vervaardiging van een Nostradamusbrochure laat het verschil in aanpak zien tussen beide departementen.

4. De Nostradamusbrochure van Buitenlandse Zaken
Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zes vertalingen in omloop gebracht van Nostradamus sieht die Zukunft Europas, een brochure, geschreven in mei-juni 1940 door de Zwitserse astroloog/statisticus Karl Ernst Krafft. In oktober 1940 vroeg Buitenlandse Zaken de afdeling Kulturaustausch van het Reichskommissariat fŁr die besetzte niederlšndische Gebiete of zij er zorg voor konden dragen dat deze brochure in het Nederlands werd vertaald en uitgegeven. De afdeling Kulturaustausch kwam aan dit verzoek niet tegemoet omdat in Nederland reeds een soortgelijke brochure in omloop was: de brochure Hoe zal deze oorlog eindigen?.

5. De brochure Hoe zal deze oorlog eindigen?
Na een bespreking van de samenstelling en vormgeving van deze brochure, ťťn van de acht vertalingen van Was bringt das Jahr 1940?, wordt beschreven wie in Nederland verantwoordelijk waren voor de vervaardiging en verspreiding ervan. Ook wordt ingegaan op de maatregelen die de samenstellers van Hoe zal deze oorlog eindigen? hadden genomen om de Duitse herkomst van deze brochure te verhullen. Middels gefingeerde ingezonden brieven en recensies is de propagandistische boodschap van Hoe zal deze oorlog eindigen? in de zomer van 1940 uitgedragen in tal van dag- en weekbladen.

6. Tegenwicht
In dit gedeelte wordt ingegaan op kritiek op Hoe zal deze oorlog eindigen? die geleverd werd in Het Nieuwsblad van het Zuiden, een in Tilburg uitgegeven dagblad, en op de eerste, volledige Nederlandse vertaling van de ProfetieŽn van Nostradamus, en wordt uitgelegd hoe deze vertaling tegenwicht moest bieden aan Hoe zal deze oorlog eindigen?, waarop in de inleidende hoofdstukken verhulde kritiek was geleverd.

7. Naspel: de facsimile-uitgave van de vertaling-Vreede-1941 en Nostradamus De grootste ziener aller tijden
In dit gedeelte van de lezing wordt ingegaan op de herkomst van de omslagillustratie van de facsimile-uitgave van de vertaling-Vreede-1941 die eind jaren '70 bij uitgeverij Schors in Amsterdam verscheen. Deze illustratie blijkt afkomstig te zijn uit een boek van dr. N. Alexander Centurio, een Duits Centurie-onderzoeker. Achter deze naam gaat dr. phil. Alexander Max Centgraf schuil, de schrijver in 1941 van de Duitse grondtekst van Voorspellingen die uitgekomen zijn... Verder wordt ingegaan op de taalkundig gemoderniseerde versie van de vertaling-Vreede-1941 die in 1998 bij uitgeverij Schors in Amsterdam verscheen als vervanging van de facsimile-uitgave van de vertaling-Vreede-1941. Het onderzoek dat aan deze lezing ten grondslag heeft gelegen, heeft uitgewezen dat in begeleidende hoofdstukken in Nostradamus De grootste ziener aller tijden stilzwijgend grote delen van Hoe zal deze oorlog eindigen? zijn verwerkt.

Een kopie van Taking advantage of superstition, de Engelstalige versie van deze lezing, maakt deel uit van de bibliotheek van het Institut fŁr Zeitgeschichte in MŁnchen.

 

 

 recensies   agenda   aanvraag 

 

 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top