Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
LezingEN - ONLINE AANVRAGEN
Voorwaarden

 

Nostradamus

 

De kosten van de lezing bedragen 50,- , vermeerderd met de reiskosten. 
Betaling binnen veertien dagen na factuurdatum.

De locatie en de audiovisuele middelen (overheadprojector, scherm, eventuele geluidsinstallatie) worden geregeld en verzorgd door de aanvrager.

Annulering: per aangetekende brief. Kosteloze annulering is mogelijk tot aan zeven dagen vr de lezing. 
Bij te late annulering wordt 50,- in rekening gebracht.

Bij ziekte of bijzondere omstandigheden van de lector wordt een nieuwe datum afgesproken, zonder dat daarvoor extra kosten zijn verschuldigd.

Het is de lector toegestaan verslagen van de lezing en exemplaren van het boek Nostradamus, astrologie en de Bijbel ter plekke te verkopen.

 
Klik op onderstaande hyperlink als u accoord gaat met de voorwaarden.
U gaat dan door naar het aanvraagformulier.

     Ik ga accoord  

 

 
top

T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top