Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
LEZINGEN
De ProfetieŽn van Nostradamus - hun betekenis voor onze tijd
- T.W.M. van Berkel -

English version
 

De ProfetieŽn van Nostradamus - hun betekenis voor onze tijd

 

Wie was Nostradamus? Waarom is hij zo bekend en worden zijn voorspellingen na ruim 400 jaar nog steeds gelezen? Hoe zijn ze tot stand gekomen? Welke voorspellingen zijn inmiddels in vervulling gegaan? 
In de lezing De ProfetieŽn van Nostradamus - hun betekenis voor onze tijd wordt een antwoord gegeven op al deze vragen. U gaat uitgebreid kennismaken met Nostradamus en zijn werk en onderzoek dat ernaar wordt gedaan.

De lezing De ProfetieŽn van Nostradamus - hun betekenis voor onze tijd heeft een gevarieerd karakter en is bedoeld voor een breed publiek: verenigingen op astrologisch of paranormaal gebied, genootschappen, groeperingen (al of niet religieus van aard), scholen, studiegroepen of anderszins. Het informatieve aspect staat voorop, het technische aspect ontbreekt niet en de confrontatie met heersende opvattingen over het werk van Nostradamus wordt niet uit de weg gegaan. 
D
e lezing De ProfetieŽn van Nostradamus - hun betekenis voor onze tijd duurt ongeveer 2 uur, inclusief pauze en gelegenheid tot het stellen van vragen. Ter verduidelijking worden dia's getoond waarop overzichten staan, afbeeldingen en  horoscoopfiguren.

 

 
Lezing Studium Generale, Delft
 
De ProfetieŽn van Nostradamus - hun betekenis voor onze tijd
Studium Generale, Technische Universiteit, Delft
17 november 2009
(foto: A. Verhallen)
 

Inhoud
I
n de lezing De ProfetieŽn van Nostradamus - hun betekenis voor onze tijd komt materiaal aan de orde, gepubliceerd in 2002 in Nostradamus, astrologie en de Bijbel, aangevuld met bevindingen uit het onderzoek dat de heer Van Berkel in de verdere jaren heeft verricht en die hij heeft gepubliceerd op de website Nostradamus, astrologie en de Bijbel (www.nostradamusresearch.org). In het hiernavolgende vindt u een korte beschrijving van de inhoud van de lezing.

  1. Aan de hand van gegevens over het aantal bezoekers van de website Nostradamus, astrologie en de Bijbel wordt uitgelegd hoe de CenturiŽn ruim 400 jaar na hun ontstaan nog steeds in de belangstelling staan.

  2. In het kort worden werkterreinen besproken waartoe onderzoek van het leven en werk van Nostradamus zich kan uitstrekken.

  3. In de lezing wordt ingegaan op de levensloop van Nostradamus, publicaties, de samenstelling van de CenturiŽn, de meest vroeg gedateerde Franse edities en Nederlandse vertalingen. Ook wordt ingegaan op de geografische reikwijdte van de CenturiŽn, de looptijd, de opbouw van voorspellingen in de CenturiŽn en de opbouw van een kwatrijn.

  4. Nadat de reputatie van de CenturiŽn is besproken en is opgesomd wat Nostradamus volgens een aantal commentatoren zoal heeft voorspeld, worden ze kritisch tegen het licht gehouden. Bij het vaststellen van de voorspellingwaarde wordt gekeken naar onder andere vervullingdata, bronnen, momenten waarop de wereld wordt geacht te vergaan, geografische spreiding, tijdstructuren en bijbelse argumenten.

  5. In het laatste gedeelte van de lezing komen een aantal vormen van misbruik van het oeuvre van Nostradamus ter sprake. In het bijzonder wordt ingegaan op de publicatie Les Significations de líEclipse qui sera le 16. Septembre 1559, volgens sommigen door Nostradamus bedoeld als verweer tegen critici, volgens anderen een vervalsing, met het doel aan te tonen dat hij in 1558 het overlijden in 1559 van de Franse koning Henri II heeft voorspeld. Ook wordt uitgelegd hoe dr. Paul Joseph Goebbels, minister van Propaganda in nazi-Duitsland, in 1939 besloot de CenturiŽn te gebruiken voor psychologische oorlogvoering en wordt aandacht besteed aan Nederlandstalige nationaalsocialistische commentaren op de CenturiŽn die in de jaren 1940-í41 zijn verschenen en naoorlogse commentaren waarin teksten staan, die stilzwijgend zijn overgenomen uit nationaalsocialistische commentaren die in de oorlogsjaren zijn verschenen.

 

 

 

 recensies   agenda   aanvraag 

 

 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top