Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
ANALYSE KWATRIJNEN
Kwatrijn 10-91: een kwaadaardige Paus in 3164
- T.W.M. van Berkel -

English version
 

Commentaar van Van Berkel

Brontekst: facsimile-Chomarat-2000
Clergé Romain l'an mil six cens & neuf,
Au chef de l'an feras election
D'vn gris & noir de la Compagne yssu,
Qui onc ne feut si maling.

Vertaling (Van Berkel, 2002)
De Romeinse clerus in het jaar zestienhonderdnegen
Houdt in het begin van dat jaar verkiezingen.
Een grijze en zwarte wordt gekozen, uit Campania.
Nog nooit was er zo'n kwaadaardig iemand.

Van Berkel rekent dit onderzoek tot de jaartalkwatrijnen.
Het laagste jaartal dat in de kwatrijnen staat, is het jaartal 580 in kwatrijn 06-02. Het hoogste jaartal is het jaartal 1999 in kwatrijn 10-72. Deze jaartallen zijn getalsmatig kleiner dan 2242, het aantal jaren looptijd van de kwatrijnen. Dit heeft geleid tot het "volgnummersysteem". Het idee achter het "volgnummersysteem" is dat de jaartallen die Nostradamus in de kwatrijnen vermeldt, geen jaartallen zijn, maar volgnummers in de reeks van jaren tussen 1555 en 3797 die wordt bestreken door de kwatrijnen.
Dit kwatrijn gaat in vervulling in het begin van het jaar 3164 (1555 + 1609).

 

Commentaar van Wöllner

Brontekst: Le Pelletier, 1867
Clergé Romain l'an mil six cens & neuf,
Au chef de l'an feras election:
D'vn gris & noir de la Compagne yssu,
Qui onc ne fut si maling.

Vertaling (Wöllner, 1926)
Römischer Klerus, im Jahre 1609 wirst du
Zum Führer des Jahres Wahl treffen
eines grauen und eines schwarzen, der Campagna Entstammenden,
der niemals so verderblich war.

Wöllner interpreteert de eerste regel als een verwijzing naar 1609 AD. Hij interpreteert de derde regel als een verwijzing naar twee Pausen die in 1605 na elkaar de troon bestegen: Leo IX en Paulus V. Hij geeft geen astrologische verwijzing.[1]

 

De Meern, 19 februari 2004
T.W.M. van Berkel

 

Noten
De titels, de plaats en het jaar van uitgifte van de publicaties van de in deze noten genoemde auteurs staan in de bibliografie.

  1. Wöllner, p.43.  [tekst]

 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top