Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
analyse kwatrijnen
Kwatrijn 10-72: het jaar 1999
- T.W.M. van Berkel -

English version
 

Commentaar van Van Berkel

Brontekst: facsimile-Chomarat-2000
L'an mil neuf cens nonante neuf sept mois
Du ciel viendra vn grand Roy deffraieur
Resusciter le grand Roy d'Angolmois.
Avant apres Mars regner par bon heur.

Vertaling (Van Berkel, 2002)
Het jaar negentienhonderd negen en negentig, zeven maanden:
Uit de hemel komt een grote koning der verschrikking
Om de grote koning uit Angoulmois tot leven te brengen.
Daarvoor en daarna regeert Mars door geluk.

Van Berkel rekent dit kwatrijn tot de jaartalkwatrijnen.
Het laagste jaartal dat in de kwatrijnen staat, is het jaartal 580 in kwatrijn 06-02. Het hoogste jaartal is het jaartal 1999, dat in dit kwatrijn staat. Deze jaartallen zijn getalsmatig kleiner dan 2242, het aantal jaren looptijd van de kwatrijnen. Dit heeft geleid tot het "volgnummersysteem". Het idee achter het "volgnummersysteem" is dat de jaartallen die Nostradamus in de kwatrijnen vermeldt, geen jaartallen zijn, maar volgnummers in de reeks van jaren tussen 1555 en 3797 die wordt bestreken door de kwatrijnen.
Kwatrijn 10-72 is door een aantal onderzoekers in verband gebracht met de afgelopen millenniumwisseling 1999-2000 en de algehele Zonsverduistering die zichtbaar was boven Europa op 11 augustus 1999. Zij zijn van mening dat Nostradamus de datum van deze Zonsverduistering heeft berekend en dat de inhoud van dit kwatrijn voortvloeit uit de astrologische uitleg van deze Zonsverduistering. Volgens hen verwijst hij in de eerste regel naar  1 augustus 1999. Deze datum zou volgens de Juliaanse kalender zijn, die in zijn tijd gebruikelijk was. Zij tellen 10 dagen bij deze datum op, zijnde het verschil tussen de Juliaanse en de vandaag de dag gebruikte Gregoriaanse kalender. Zo ontstaat 11 augustus 1999.
In het onderzoek dat ten grondslag ligt aan Nostradamus, astrologie en de Bijbel, is vastgesteld dat deze onderzoekers een rekenfout hebben gemaakt. Het verschil van 10 dagen tussen de Juliaanse en Gregoriaanse kalender geldt voor de tijd van Nostradamus. In de eeuwen erna neemt dit verschil toe. In 1999 is het verschil 13 dagen. De herberekende datum moet 14 augustus 1999 zijn. Op die datum was er geen Zonsverduistering.
De vervullingdatum van kwatrijn 10-72 is (1 maart 1555 + 1999 jaar + 7 maanden) 1 oktober 3554.

 

Commentaar van Wöllner

Brontekst: Le Pelletier, 1867
L'an mil neuf cens nonante neuf sept mois,
Du ciel viendra vn grand Roy d'effrayeur:
Resusciter le grand Roy d'Angolmois,
Auant apres Mars regner par bon-heur.

Vertaling (Wöllner, 1926)
Im Jahre 1999 (sieben Monate)
wird vom Himmel ein grosser Schreckenskönig kommen
und den grossen König van Angoulème wieder erwecken,
bevor nachher Mars glücklich herrscht.

Wöllner meent dat het astrologisch fundament van dit kwatrijn een totale Zonsverduistering is die zich voordoet op 29 Juli 1999 (Juliaanse kalender) op 18 Leeuw. Met betrekking tot de vierde regel schrijft hij dat Mars een 36-jarige periode regeert, die loopt van 2008 tot 2044.[1]

 

De Meern, 19 februari 2004
T.W.M. van Berkel

 

Noten
De titels, de plaats en het jaar van uitgifte van de publicaties van de in deze noten genoemde auteurs staan in de bibliografie.

  1. Wöllner, p.58-59.  [tekst]

 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top