Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
analyse kwatrijnen
Kwatrijn 09-73: het raadsel van de Urn
- T.W.M. van Berkel -

English version
 

Commentaar van Van Berkel

Brontekst: facsimile-Chomarat-2000
Dans Fois entrez Roy ceiulee Turbao,
Et regnera moins reuolu Saturne,
Roy Turban blanc Bizance coeur ban,
Sol,Mars,Mercure pres la hurne.

Vertaling (Van Berkel, 2002)
In Foix treedt een koning met een hemelsblauwe tulband binnen
En hij zal regeren korter dan een rondloop van Saturnus.
Een koning met witte tulband en Byzantium met het hart van de heirban.
De Zon, Mars en Mercurius zijn samen dichtbij de Urn.

Van Berkel rekent dit kwatrijn tot de uurhoekkwatrijnen.
Nostradamus schrijft in de kwatrijnen 06-52, 09-73 en 10-50 over de "Urn". Deze naam heeft betrekking op een sterrenbeeld, maar komt niet voor in de lijsten van sterrenbeelden zoals samengesteld door bijvoorbeeld Claudius Ptolemeus of Richard Roussat. In kwatrijn 09-73 schuilt het antwoord op de vraag om welk sterrenbeeld het gaat.
In 1594 publiceerde De Chavigny, de secretaris van Nostradamus, commentaren op de Présages, de politieke maandvoorspellingen van Nostradamus. In de Présage voor juni 1555 stond in de eerste regel: Ver dichtbij de Urn draait de booswicht zich naar achteren. De Chavigny legde een verband tussen deze regel en kwatrijn 06-02. In de eerste regel van dat kwatrijn had Nostradamus geschreven: Ongeveer in het jaar 580...  Volgens De Chavigny bedoelde Nostradamus de periode 1580-1581. In die jaren liep Saturnus, die in de astrologie een malefic is (booswicht), door het teken Waterman. Dit teken wordt vaak afgebeeld als een mens, die een kruik water over de aarde uitgiet. Volgens De Chavigny is de naam "Urn" een synoniem voor het teken Waterman. Kwatrijn 06-02 zou betrekking hebben op de periode rond 1585, die voor Frankrijk rumoerig verliep.
Deze interpretatie klopt niet. Nostradamus heeft de Présages geschreven als zijnde maandvoorspellingen, niet als zijnde voorspellingen die pas na in dit geval 30 jaar zouden uitkomen. De eerste regel van de Présage voor juni 1555 heeft betrekking op juni 1555, niet op een andere maand. 
In juni 1555 stond Saturnus niet in Waterman, maar in Ram. Mars, de andere "booswicht" in de astrologie, stond op de 23e graad Maagd, in samenstand met de Vaste Ster Labrum op de 21e graad Maagd. Deze Ster maakt deel uit van het sterrenbeeld Crater, een Grieks/Latijnse naam die "beker" betekent of "oliekruik". Dit sterrenbeeld was bekend bij Ptolemeus en wordt ook genoemd door Richard Roussat.
[1] In de tijd van Nostradamus strekte het sterrenbeeld Crater zich uit van de 8e tot de 25e graad Maagd.
In de eerste regel van kwatrijn 09-73 staat dat de Zon, Mars en Mercurius dichtbij de "Urn" staan. Dit betekent dat ze dichtbij de 8e graad Maagd staan, het begin van het sterrenbeeld Crater.
In het onderzoek dat ten grondslag ligt aan Nostradamus, astrologie en de Bijbel, is vastgesteld dat de planeetposities die in de kwatrijnen staan, zich voor hebben gedaan tussen 16 oktober 1524 en 11 oktober 1553. In deze periode, die de "voorstellingenperiode" is genoemd, is er slechts één keer sprake van de samenstand van Zon, Mars en Mercurius dichtbij het begin van het sterrenbeeld Crater. Dit was op 18 augustus 1530. De Zon stond toen op de 4e graad Maagd, Mars op de 5e graad Maagd en Mercurius, die retrograde liep, op de 6e graad Maagd. In het onderzoek is vastgesteld dat kwatrijn 09-73 is geschreven omstreeks 18 augustus 1530 en dat de vervullingdatum 4 oktober 2006 is, Gregoriaanse kalender. De in de eerste regel genoemde vorst regeert korter dan 29 jaar en 168 dagen, de duur van een volledige rondgang van Saturnus door de Dierenriem.
In kwatrijn 06-52 staat in de vierde regel: de Zon in de Urn. Dit wijst op de gang van de Zon door de graden van het sterrenbeeld Crater (de 8e t/m de 25e graad Maagd). Deze aanwijzing levert niet het jaar op waarin dit kwatrijn is geschreven, maar wel dat dit tussen 22 augustus en 12 september is geweest in één van de jaren tussen 1525 en 1553.
In kwatrijn 10-50 staat in de tweede regel: zal ontdekken Saturnus en drie in de Urn. Deze aanwijzing is niet concreet genoeg om vast te stellen wanneer dit kwatrijn is geschreven.
Dit kwatrijn is verlopen. In oktober 2006 heeft zich niets voorgedaan dat ook maar in enige mate overeenstemt met waar in kwatrijn 09-73 op is gezinspeeld.

Brind'Amour en Leoni tekenen bij de woorden "de Urn" aan dat hiermee een stand van Saturnus in Waterman wordt bedoeld. Zij refereren niet aan De Chavigny.[2]

 

De Meern, 15 februari 2004
T.W.M. van Berkel
bijgewerkt op 6 augustus 2011

 

Noten
De titels, de plaats en het jaar van uitgifte van de publicaties van de in deze noten genoemde auteurs staan in de bibliografie.
1. Roussat, p.72. Voor Ptolemeus: zie Robson, p.41. [tekst]
2. Brind'Amour 1996, p.311-312; Leoni, p.456-457. [
tekst]

 

 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top