Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
analyse kwatrijnen
Kwatrijn 08-71: vervolging van astrologen
- T.W.M. van Berkel -

English version
 

Commentaar van Van Berkel

Brontekst: facsimile-Chomarat-2000
Croistra le nombre si grand des astronomes
Chassez,bannis & liures censurez,
L'an mil six cens & sept par sacre glomes
Que nul aux sacres ne seront asseurez.

Vertaling (Van Berkel, 2002)
Het aantal astrologen zal sterk toenemen,
Verdreven, verbannen, boeken gecensureerd,
In het jaar zestienhonderdzeven, door heilige vergaderingen,
Zodat niemand veilig zal zijn voor de heiligen.

Van Berkel rekent dit kwatrijn tot de jaartalkwatrijnen.
Het laagste jaartal dat in de kwatrijnen staat, is het jaartal 580 in kwatrijn 06-02. Het hoogste jaartal is het jaartal 1999 in kwatrijn 10-72. Deze jaartallen zijn getalsmatig kleiner dan 2242, het aantal jaren looptijd van de kwatrijnen. Dit heeft geleid tot het "volgnummersysteem". Het idee achter het "volgnummersysteem" is dat de jaartallen die Nostradamus in de kwatrijnen vermeldt, geen jaartallen zijn, maar volgnummers in de reeks van jaren tussen 1555 en 3797 die wordt bestreken door de kwatrijnen.
Dit kwatrijn gaat in vervulling in 3162 (1555 + 1607).

 

Commentaar van Wöllner

Brontekst: Le Pelletier, 1867
Croistra le nombre si grand des astronomes
Chassez, bannis & liures censurez.
L'an mil six cens & sept par sacre glomes
Que nul aux sacres ne seront asseurez.

Vertaling (Wöllner, 1926)
Die Zahl der durch die heilige Inquisition verjagten
und mit dem Bann belegten Sternkundigen und der verbotenen Bücher
wächst mächtig an um das Jahr 1607,
und niemand wird vor ihr sicher sein.

Wöllner interpreteert de derde regel als een verwijzing naar 1607 AD. Hij legt een verband tussen dit kwatrijn en Galileo Galilei, wiens boek, waarin hij de leerstellingen van Copernicus verdedigde, in 1613 werd uitgegeven en in 1616 door de Kerk werd verboden. Wöllner geeft geen astrologische configuratie.[1]

 

De Meern, 18 februari 2004
T.W.M. van Berkel

 

Noten
De titels, de plaats en het jaar van uitgifte van de publicaties van de in deze noten genoemde auteurs staan in de bibliografie.

  1. Wöllner, p.42.  [tekst]

 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top