Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
ANALYSE KWATRIJNEN
Kwatrijn 08-48: aanval op Spanje
- T.W.M. van Berkel -

English version
 

Commentaar van Van Berkel

Brontekst: facsimile-Chomarat-2000
Saturne en Cancer,Iupiter auec Mars,
Dedans Feurier Chaldondon saluaterre.
Sault Castallon assailly de trois pars,
Pres de Verbiesque conflit  mortelle guerre.

Vertaling (Van Berkel, 2002)
Saturnus in Kreeft, Jupiter met Mars:
In februari heilzaam Chaldondon.
De Sierra Moreña van drie kanten aangevallen,
Dichtbij Verbiesque strijd, dodelijke oorlog.

Van Berkel rekent dit kwatrijn tot de uurhoekkwatrijnen.
De tweede regel. Dit kwatrijn zal in februari in vervulling gaan. Nostradamus noemt niet het jaar van vervulling.
De eerste regel. In de voorstellingenperiode (16 oktober 1524 - 27 februari 1554) stond Saturnus in Kreeft van 7 juni 1532 tot 20 juli 1534. Op 26 december 1532 stond Mars exact conjunct Jupiter. Saturnus stond toen retrograde in Kreeft, oppositie Zon, Maan en Mercurius in Steenbok.
De vervullingdatum die voor dit kwatrijn is aangehouden, ligt op of rond 10 februari 2189. Deze datum correspondeert met de tweede regel.

 

Commentaar van Wöllner

Brontekst: Le Pelletier, 1867
Saturne en Cancer, Jupiter auec Mars,
Dedans Feurier Chaldondon saluaterre.
Saut Castallon assailly de trois pars,
Pres de Verbiesque conflit  mortelle guerre.

Vertaling (Wöllner, 1926)
Saturn im Krebs, Konjunktion von Jupiter und Mars
im Februar Heilsames Vorzeichen!
Das Waldgebirge Castulo von drei Seiten angegriffen!
Nahe Urbicua Zusammenstoss! Todbringender Krieg!

Wöllner schrijft over dit kwatrijn dat een interpretatie van de eerste twee regels in de zin van een conjunctie van Mars, Jupiter en Saturnus in Kreeft niet mogelijk is, omdat een dergelijke conjunctie zich in duizenden jaren niet voordoet. Hij dateert de configuratie die in de eerste twee regels staat op grond van de veronderstelling dat de conjunctie van Jupiter en Mars zich in februari voordoet, terwijl Saturnus dan in Kreeft staat. Dit levert als configuratiedatum 1 februari 2769 op, met als posities: Zon: 2 Vissen, Mars: 4 Vissen, Jupiter, 13 Vissen, Saturnus: 4 Kreeft. De conjunctie doet zich volgens Wöllner ook nog voor in de jaren 3006 en 3623.[1]
De datum 1 februari 2769 is een datum volgens de Juliaanse kalender. Volgens de Gregoriaanse kalender gaat het om 21 februari 2769. Softwaregegevens wijzen uit dat op 21 februari 2769 sprake is van de volgende configuratie: Zon: 2 Vissen, Mars: 5 Vissen, Jupiter: 11 Vissen en Saturnus retrograde: 4 Kreeft. Op 21 februari 3006 staan Mars en Jupiter op 8 Vissen en Saturnus retrograde op 28 Kreeft. Op 17 februari 3623 staat de Zon op 28 Waterman, Mars en Jupiter op 19 Vissen en Saturnus retrograde op 22 Kreeft.

 

De Meern, 15 februari 2004
T.W.M. van Berkel

 

Noten
De titels, de plaats en het jaar van uitgifte van de publicaties van de in deze noten genoemde auteurs staan in de bibliografie.

  1. Wöllner, p.62-63.  [tekst]

 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top