Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
ANALYSE KWATRIJNEN
Kwatrijn 06-24: lange tijd vrede vanaf 2701
- T.W.M. van Berkel -

English version
 

Commentaar van Van Berkel

Brontekst: facsimile-Chomarat-2000
Mars & le sceptre se trouuera conioinct,
Dessoubz Cancer calamiteuse guerre:
Vn peu apres sera nouueau Roy oingt,
Qui par long temps pacifiera la terre.

Vertaling (Van Berkel, 2002)
Mars zal conjunct de scepter staan;
Onder Kreeft rampzalige oorlog.
Kort daarna wordt een nieuwe koning gezalfd
Die de aarde voor lange tijd vrede zal brengen.

Van Berkel rekent dit kwatrijn tot de uurhoekkwatrijnen.
De eerste en tweede regel. De "scepter" is een andere naam voor Jupiter. De eerste twee regels wijzen op een conjunctie van Mars en Jupiter in Kreeft.
In de voorstellingenperiode (16 oktober 1524 - 27 februari 1554) is deze conjunctie slechts één keer voorgekomen: op 11 augustus 1539. 
De vervullingdatum van dit kwatrijn is 13 september 2701.

 

Commentaar van Wöllner

Brontekst: Le Pelletier, 1867
Mars & le sceptre se trouuera conioinct,
Dessoubs Cancer calamiteuse guerre:
Vn peu apres sera nouueau Roy oingt,
Qui par long temps pacifiera la terre.

Vertaling (Wöllner, 1926)
Mars und Jupiter befindet sich in Konjunktion
im Krebs, wenn der unheilvolle Krieg.
Ein wenig später wird der neue König gesalbt,
der lange Zeit hindurch der Erde Frieden bringt.

Wöllner interpreteert de eerste twee regels als een verwijzing naar een Mars-Jupiter conjunctie in Kreeft op 21 juni 2002 (Juliaanse kalender), waarbij Mars op 24 Kreeft staat en Jupiter op 23 Kreeft. Hij ziet ook een verband met kwatrijn 10-72.[1]

 

De Meern, 18 februari 2004
T.W.M. van Berkel

 

Noten
De titels, de plaats en het jaar van uitgifte van de publicaties van de in deze noten genoemde auteurs staan in de bibliografie.

  1. Wöllner, p.59. Volgens softwaregegevens was in 2002 de Mars-Jupiter conjunctie vol op/rond 4 juli, Gregoriaanse kalender, op 24 Kreeft.  [tekst]

 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top