Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
ANALYSE KWATRIJNEN
Kwatrijn 06-02: twee voorspellingen
- T.W.M. van Berkel -

English version
 

Commentaar van Van Berkel

Brontekst: facsimile-Chomarat-2000
En l'an cinq cens octante plus & moins,
On attendra le siecle bien estrange:
En l'an sept cens,& trois cieux en tesmoings.
Que plusieurs regnes vn à cinq feront change.

Vertaling (Van Berkel, 2002)
Ongeveer in het jaar vijfhonderd en tachtig
Zal men een zeer vreemde eeuw verwachten.
In het jaar zevenhonderd en drie zullen de hemelen er getuige van zijn
Dat een aantal rijken zullen veranderen van één in vijf.

Van Berkel rekent dit kwatrijn tot de jaartalkwatrijnen.
Het laagste jaartal dat in de kwatrijnen staat, is het jaartal 580, in dit kwatrijn. Het hoogste jaartal is het jaartal 1999 in kwatrijn 10-72. Deze jaartallen zijn getalsmatig kleiner dan 2242, het aantal jaren looptijd van de kwatrijnen. Dit heeft geleid tot het "volgnummersysteem". Het idee achter het "volgnummersysteem" is dat de jaartallen die in de kwatrijnen staan, geen jaartallen zijn, maar volgnummers in de reeks van jaren tussen 1555 en 3797 die wordt bestreken door de kwatrijnen.
Een aantal onderzoekers schrijft over het jaar 580 dat het jaar 1580 is bedoeld. Dit gebeurde voor het eerst door De Chavigny, de secretaris van Nostradamus, die de Présages heeft uitgegeven en een aantal kwatrijnen van commentaar heeft voorzien.
[1] De woorden cinq cens octante kunnen volgens sommigen ook een verkorte schrijfwijze zijn van mil cenq cens octancte.[2] Anderen denken dat Nostradamus het woord mil is vergeten, al of niet opzettelijk. 
Al deze onderzoekers kunnen niet verklaren waarom het woord mil consequent is gebruikt in de overige jaartalkwatrijnen.
Het vervullingjaar van de eerste twee regels is volgens het volgnummersysteem (1555 + 580) 2135. De eerste twee regels duiden op een periode van een eeuw, zodat de voorspelling in de eerste twee regels een looptijd heeft van 2135 tot 2235.
Het vervullingjaar van de laatste twee regels is (1555 + 703) 2258.
Het interessante van dit kwatrijn is dat er twee voorspellingen in staan met elk een eigen vervullingjaar.

 

Commentaar van Brind'Amour
Brind'Amour is van mening dat de eerste twee regels betrekking hebben op het jaar 1580. Hij schrijft dat in de tijd waarin de Profetieën werden geschreven, het duizendtal wel vaker werd vergeten.[3]

 

Commentaar van Halbronn
Halbronn meent dat de eerste twee regels een zinspeling kunnen zijn op de periode rond 1583, die wordt genoemd in de "profetie van Regiomontanus". Volgens deze voorspelling zou rond 1583 een Jupiter-Saturnus conjunctie plaatsvinden in Ram. Deze conjunctie zou het begin zijn van een 200 jaar durende reeks van Jupiter-Saturnus conjuncties in vuurtekens. De laatste twee regels van kwatrijn 06-02 kunnen volgens Halbronn verwijzen naar het jaar 1702. Hij brengt dit jaar in verband met de periode van 177 jaar, 3 maanden en 11 dagen, die is genoemd in de brief aan César. Die periode is de helft van een periode van 354 jaar en 4 maanden in de Tritheemse cyclus. Volgens Halbronn, die zich baseert op een opmerking van Laurens Videl in Declaration d'abus...,  begon in 1525 in de Tritheemse cyclus een periode van 354 jaar en 4 maanden, die werd geregeerd door de Maan. Hierbij 177 jaar, 3 maanden en 11 dagen optellend, ontstaat het jaar 1702.[4] 
Halbronn veronderstelt dat er in kwatrijn 01-16 en kwatrijn 01-51 ook zinspelingen staan op de "profetie van Regiomontanus".

 

Commentaar van Wöllner

Brontekst: Le Pelletier, 1867
En l'an cinq cens octante plus & moins,
On attendra le siecle bien estrange:
En l'an sept cens, & trois cieux en tesmoings,
Que plusieurs regnes vn à cinq feront change.

Vertaling (Wöllner, 1926)
Im Jahre 1580 ungefähr 
erwartet man den sehr selsamen Zeitlauf. 
Desgleichen im Jahre 1703. Die Himmel sind Zeugen, 
dass mehrere Reiche (eins zu fünf) verändert werden.

Wöllner meent dat de vervullingjaren 1580 en 1703 zijn. Wat betreft 1703 verwijst hij naar de Spaanse Successieoorlog, die woedde van 1703 tot 1713.[5]
Volgens de Encarta Encyclopedie begon deze oorlog in 1701. In 1703 raakte Frankrijk erbij betrokken. In april 1713 werd de "vrede van Utrecht" gesloten.

 

De Meern, 24 februari 2004
T.W.M. van Berkel

 

Noten
De titels, de plaats en het jaar van uitgifte van de publicaties van de in deze noten genoemde auteurs staan in de bibliografie.

  1. Chevignard, p.116. [tekst]

  2. In één van zijn publicaties heeft César het jaar 1546 geschreven als 546 (Leroy, p.66). [tekst]

  3. Brind'Amour, in: Halbronn: La centurie VI et l'an cinq cens octante plus & moins, versie 25 juli 2003  [tekst]

  4. Halbronn: La centurie VI et l'an cinq cens octante plus & moins, versie 25 juli 2003 Volgens softwaregegevens deed deze conjunctie zich in 1584 niet voor. Wel was er op 3 mei 1583 een Jupiter-Saturnus conjunctie op 21 Vissen.  [tekst]

  5. Wöllner, p.45-46.  [tekst]

 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top