Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
ANALYSE KWATRIJNEN
Kwatrijn 04-84: Franse leider verbannen
- T.W.M. van Berkel -

English version
 

Commentaar van Van Berkel

Brontekst: facsimile-Chomarat-2000
Vn grand d'Auxerre mourra bien miserable,
Chaffé de ceux qui soubz luy ont esté:
Serré de chaines,apres d'vn rude cable,
En l'an que Mars,Venus,&Sol mis en esté.

Vertaling (Van Berkel, 2002)
Een groot personage van Auxerre zal zeer ellendig sterven,
Verjaagd door degenen die onder hem zijn geweest.
Hij wordt in ketenen geslagen en vervolgens met een ruw kabeltouw gebonden,
In het jaar dat Mars, Venus en de Zon in samenstand zijn.

Van Berkel rekent dit kwatrijn tot de uurhoekkwatrijnen.
In de vierde regel wordt verwezen naar een conjunctie van Mars, Venus en de Zon. 
In de voorstellingenperiode (16 oktober 1524 - 27 februari 1554) kwam deze conjunctie alleen voor in juli 1545. Het kwam niet tot een exacte conjunctie, mede omdat Venus retrograde liep, maar een exacte drievoudige conjunctie van welke astrologische factoren dan ook is uiterst zeldzaam.
Misschien is dit kwatrijn geschreven op 29 juli 1545, de dag dat deze conjunctie het meest exact was. Venus stond toen op de 14e graad Leeuw, de Zon op de 15e graad Leeuw en Mars op de 18e graad Leeuw. 
De vervullingdatum van dit kwatrijn is 8 januari 3163.

 

De Meern, 4 maart 2004
T.W.M. van Berkel

 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top