Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
ANALYSE KWATRIJNEN
Kwatrijn 03-97: de ondergang van Babylon
- T.W.M. van Berkel -

English version
 

Commentaar van Van Berkel

Brontekst: facsimile-Chomarat-2000
Nouuelle loy terre neufue occuper,
Vers la Syrie Iudee,& Palestine:
Le grand empire barbare corruer,
Auant que Phebés son siecle determine.

Vertaling (Van Berkel, 2002)
De nieuwe wet neemt bezit van het nieuwe land
In de richting van Syrië, Judea en Palestina.
Het grote barbaarse rijk stort ineen
Voordat Phoebus zijn omlooptijd voleindigt.

Van Berkel rekent dit kwatrijn tot de millenniumkwatrijnen.
De derde regel. Het "grote barbaarse rijk" is het rijk Babylon, waarvan de ondergang is beschreven in Openbaring 16-18. Deze ondergang gaat vooraf aan de komst van het duizendjarige rijk.
De vierde regel. Phoebus is de verkorte naam van Phoibos Apollo, een andere naam voor de Zon. Nostradamus schrijft over de Zon in diens hoedanigheid van heerser over het zevende millennium.
De derde en vierde regel geven aan dat dit kwatrijn kort voor 2827 in vervulling zal gaan, het jaar waarin het zevende millennium overgaat in het achtste.

 

Commentaar van Brind'Amour

Brontekst: editie-Bonhomme-1555
Nouvelle loy terre neufve occuper,
Vers la Syrie, Judée,& Palestine:
Le grand empire barbare corruer,
Auant que Phebe son cycle determine.

Brind'Amour is van mening dat de vierde regel betrekking heeft op het ten einde lopen van het heerserschap van de Zon over een tijdperk van 354 jaar en 4 maanden, dat in 1533 AD begon en in 1887 eindigde. Hij veronderstelt dat 1887 AD het vervullingjaar van dit kwatrijn is.[1] Dergelijke tijdperken zijn onder andere beschreven door Richard Roussat in Livre de l'estat et mutation de temps. Volgens Brind'Amour ligt in dat boek de bron van een aantal kwatrijnen en delen van de brief aan César.

 

Commentaar van Wöllner

Brontekst: Le Pelletier, 1867
Nouuelle loy terre neuuue occuper,
Vers la Syrie, Iudée,& Palestine:
Le grand empire barbare corruer,
Auant que Phebés son siecle determine.

Vertaling (Wöllner, 1926)
Neues Gesetz nimmt neue Erde ein.
Gegen Syrien, Judäa und Palestina
bricht das grosse barbarische Reich zusammen,
bevor Phoebus seine Zeitherschafft festsetzt.

Wöllner is van mening dat de vierde regel duidt op een 36-jarige cyclus van de Zon als heerser, en derhalve op het eind van de periode 1576 - 1612 AD.[2] In één van de cyclusreeksen waarmee Wöllner rekent, is sprake van 36 jaar durende heerserschappen van planeten. Het beginjaar van deze cyclusreeks is 4220 vChr. De volgorde van de heersers in deze cyclusreeks is: Zon - Saturnus - Venus - Jupiter - Mercurius - Mars - Maan.[3] 

 

De Meern, 15 februari 2004
T.W.M. van Berkel

 

Noten
De titels, de plaats en het jaar van uitgifte van de publicaties van de in deze noten genoemde auteurs staan in de bibliografie.

  1. Brind'Amour 1996, p.460-461.  [tekst]

  2. Wöllner, p.41.  [tekst]

  3. Wöllner, p.5-6.  [tekst]

 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top