Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
ANALYSE KWATRIJNEN
Kwatrijn 03-96: moord in Italië
- T.W.M. van Berkel -

English version
 

Commentaar van Van Berkel

Brontekst: facsimile-Chomarat-2000
Chef de Fossan aura gorge coupee
Par le ducteur du limier & leurier:
Le faict patré par ceux du mont Tarpee,
Saturne en Leo 13.de Feurier.

Vertaling (Van Berkel, 2002)
Van de leider van Fucino zal de keel worden doorgesneden
Door de leider van de speur- en hazewindhond.
De daad wordt tegengegaan door de lieden van de Tarpeïsche rots.
Saturnus in Leeuw op 13 februari.

Van Berkel rekent dit kwatrijn tot de uurhoekkwatrijnen.
De vierde regel. In de voorstellingenperiode (16 oktober 1524 - 27 februari 1554) stond Saturnus in Leeuw op 13 februari 1535 en 1536 retrograde. Op 13 februari 1535 stond Saturnus oppositie Mars en Mercurius in Waterman. Op 13 februari 1536 stond Saturnus vierkant Maan in Schorpioen en oppositie Mercurius in Waterman. In de eerste regel wordt een moord voorspeld. In de astrologie valt moord onder Schorpioen. Om die reden is 13 februari 1536 aangehouden als totstandkomingsdatum.
De vervullingdatum van dit kwatrijn is 11 juni 2431.

 

Commentaar van Brind'Amour

Brontekst: editie-Bonhomme-1555
Chef de foussan aura gorge coupée
Par le ducteur du limier & leurier:
Le faict patré par ceux du mont tarpee,
Saturne en Leo XIII.de Fevrier.

Brind'Amour interpreteert de vierde regel als verwijzing naar 13 februari als vervullingdatum. Van de jaren waarin dit plaatsvindt, noemt hij 1535, 1536, 1565, 1566, 1594 en 1595.[1]

 

Commentaar van Wöllner

Brontekst: Le Pelletier, 1867
Chef de Fossan aura gorge couppee
Par le ducteur du limier & leurier:
Le faict patré par ceux du mont Tarpee,
Saturne en Leo 13. de Feurier.

Vertaling (Wöllner, 1926)
Dem Führer wird zu Fossano die Gurgel durchgeschnitten
von dem Wärter des Spürhundes und des Windhundes.
Die Tat geht aus von denen am Tarpeïschen Felsen
wenn Saturn im Löwe ist, am 13. Februar.

Wöllner interpreteert de vierde regel eveneens als verwijzing naar 13 februari als vervullingdatum. Voor de periode 1555-2772 noemt hij 42 jaren waarin Saturnus in Leeuw staat op 13 februari.[2]

 

De Meern, 16 februari 2004
T.W.M. van Berkel

 

Noten
De titels, de plaats en het jaar van uitgifte van de publicaties van de in deze noten genoemde auteurs staan in de bibliografie.

  1. Brind'Amour 1996, p.458-459.  [tekst]

  2. Wöllner, p.55-56.  [tekst]

 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top