Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
ANALYSE KWATRIJNEN
Kwatrijn 03-77: crisis in Perzië rond 3282
- T.W.M. van Berkel -

English version
 

Commentaar van Van Berkel

Brontekst: facsimile-Chomarat-2000
Le tiers climat sous Aries comprins,
L'an mil sept cens vingt & sept en Octobre:
Le Roy de Perse par ceux d'Egypte prins:
Conflit,mort,perte:à la croix grand opprobre.

Vertaling (Van Berkel, 2002)
Het derde klimaat, begrepen onder Ram,
Het jaar zeventienhonderdzevenentwintig, in oktober:
De koning van Perzië wordt gevangen genomen door degenen van Egypte.
Strijd, dood, verlies, een grote schande voor het kruis.

Van Berkel rekent dit kwatrijn tot de jaartalkwatrijnen.
Het laagste jaartal dat in de kwatrijnen staat, is het jaartal 580 in kwatrijn 06-02. Het hoogste jaartal is het jaartal 1999 in kwatrijn 10-72. Deze jaartallen zijn getalsmatig kleiner dan 2242, het aantal jaren looptijd van de kwatrijnen. Dit heeft geleid tot het "volgnummersysteem". Het idee achter het "volgnummersysteem" is dat de jaartallen die Nostradamus in de kwatrijnen vermeldt, geen jaartallen zijn, maar volgnummers in de reeks van jaren tussen 1555 en 3797 die wordt bestreken door de kwatrijnen.
De vervullingmaand van dit kwatrijn is oktober 3282 (1555 + 1727).
De woorden "het derde klimaat, begrepen onder Ram" hebben betrekking op astrologische aanduidingen van landen.

 

Commentaar van Brind'Amour

Brontekst: editie-Bonhomme-1555
Le tiers climat soubz Aries comprins,
L'an mil sept cens vingt & sept en Octobre,
Le Roy de Perse par ceux d'Egypte prins:
Conflit, mort, perte: à la croix grand opprobre.

Brind'Amour legt een verband tussen de eerste regel en het aardrijkskundig/astrologisch systeem dat Ptolemeus heeft beschreven in de Almagest. Hij constateert dat er geen bijzondere configuratie is in oktober 1827. Een interpretatie van de tweede regel als een verwijzing naar 27 oktober 1700 (Juliaanse kalender) levert volgens hem evenmin een bijzondere configuratie op.[1] 

 

Commentaar van Wöllner

Brontekst: Le Pelletier, 1867
Le tiers climat sous Aries comprins
L'an mil sept cens vingt & sept en Octobre,
Le Roy de Perse par ceux d'Egypte prins
Conflit mort, perte:à la croix grand opprobre.

Vertaling (Wöllner, 1926)
Das dritte Klima, das under dem Widder steht,
im Jahre 1727 im Oktober.
Der König von Persien wird durch die von Ägypten gefangengenommen.
Streit, Tod, Verlust! Für das Kreuz ein grosser Schimpf!

Wöllner legt een verband tussen de eerste regel en het aardrijkskundig/astrologisch systeem dat Ptolemeus heeft beschreven, maar brengt dit kwatrijn op één of andere manier in verband met Gallië, dat in dit systeem onder Ram valt. Hij bespreekt verder de lotgevallen van de Perzische Sjah Hussein, die regeerde van 1694 tot 1722. Als astrologische factor noemt hij een Zonsverduistering die zich heeft voorgedaan op 3 september 1727, Juliaanse kalender.[2]

 

De Meern, 18 februari 2004
T.W.M. van Berkel

 

Noten
De titels, de plaats en het jaar van uitgifte van de publicaties van de in deze noten genoemde auteurs staan in de bibliografie.

  1. Brind'Amour 1996, p.434-435. [tekst]

  2. Wöllner, p.49-50. Volgens softwaregegevens vond de Zonsverduistering plaats op 15 september 1727, Gregoriaanse kalender, op 22 Maagd, met de Caput Draconis op 22 Vissen. [tekst]

 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top