Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
ANALYSE KWATRIJNEN
Kwatrijn 03-56: begindatum looptijd kwatrijnen
- T.W.M. van Berkel -

English version
 

Commentaar van Van Berkel

Brief aan César
Brontekst: facsimile-Chomarat-2000

...pour d'icy à l'annee 3797.

Vertaling (Van Berkel, 2004)
...vanaf heden tot het jaar 3797.

Brief aan Henri II
Brontekst: facsimile-Chomarat-2000

...depuis le temps present , qui est le 14.de Mars,1557.

Vertaling (Van Berkel, 2004)
...vanaf de huidige tijd, dat wil zeggen 14 maart 1557.

Kwatrijn 03-56
Brontekst: facsimile-Chomarat-2000

Montauban,Nismes,Auignon & Besier,
Peste tonnerre & gresle à fin de Mars:
De Paris pont,Lyon mur,Montpellier,
Depuis six cens & sept vingts trois pars.

Vertaling (Van Berkel, 2004)
Montauban, Nîmes, Avignon en Bésiers:
Pest, donder en hagel tegen het eind van maart.
De brug van Parijs, de muur van Lyon, Montpellier:
Sinds zes honderd en zeven, drieentwintig delen.

De looptijd van de kwatrijnen begint op 1 maart 1555. Dit blijkt uit de brief aan César. Nostradamus verwijst met het oog op de looptijd naar de datum waarop deze brief is geschreven. 
In kwatrijn 03-56 staat een verwijzing naar deze datum. In de vierde regel van kwatrijn 03-56 staat de tijdsaanduiding "sinds". De "zeshonderd en zeven, drieëntwintig delen" duiden op een periode van 607 jaar en 23 dagen. De duur van deze periode moet worden opgeteld bij 1 maart 1555, de begindatum van de looptijd van de kwatrijnen. Dit levert de vervullingdatum op van dit kwatrijn: 24 maart 2162, Juliaanse kalender. Deze vervullingdatum komt overeen met de opmerking in de tweede regel dat pest, donder en hagel zich voordoen tegen het eind van maart.
Volgens het CD4-systeem, het systeem om voor de kwatrijnen vervullingdata te berekenen, is kwatrijn 03-56 geschreven op 21 augustus 1532, 01:46:07 G.M.T.
In de brief aan Henri II schrijft Nostradamus dat hij uitgaat van "de huidige tijd, dat wil zeggen 14 maart 1557". Deze datum is niet de begindatum van de looptijd van de kwatrijnen. Als de periode van 607 jaar en 23 dagen wordt opgeteld bij 14 maart 1557, ontstaat de datum 6 april 2164, Juliaanse kalender. Dit is na het einde van maart en komt dus niet overeen met de opmerking in de tweede regel. 
De brief aan Henri II vergezelt de centuriën 8, 9 en 10. De verwijzing van Nostradamus naar de datum 14 maart 1557 betekent waarschijnlijk dat er in deze drie centuriën geen kwatrijnen staan die voor 14 maart 1557 in vervulling gaan.

 

Commentaar van Brind'Amour

Brontekst: editie-Bonhomme-1555
Montauban, Nismes, Avignon & Besier,
Peste, tonerre & gresle à fin de Mars:
De Paris pont, Lyon mur, Montpellier,
Depuis six cent & sept XXIII. pars.

Brind'Amour schreef dat het overlijden van François I op 31 maart 1547 door verscheidene wonderen was aangekondigd, vergezeld of benadrukt. Op 10 december 1547 stortte de St. Michel brug in Parijs in als gevolg van overstromingen. In Nostradamus Astrophile, p.259, heeft Brind'Amour het woord pars in de vierde regel opgevat als een astronomische verwijzing naar een deel van het jaar. De vierde regel zou op die manier duiden op 20 mei 1607. Aan het eind van zijn commentaar op kwatrijn 03-56 schreef Brind'Amour dat het raadsel van de getallen in de vierde regel voor hem onoplosbaar was.[1]

 

De Meern, 3 maart 2004
T.W.M. van Berkel

 

Noten
De titels, de plaats en het jaar van uitgifte van de publicaties van de in deze noten genoemde auteurs staan in de bibliografie.

  1. Brind'Amour 1996, p.408-410.  [tekst]

 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top