Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
ANALYSE KWATRIJNEN
Kwatrijn 02-48: een leider opgehangen
- T.W.M. van Berkel -

English version
 

Commentaar van Van Berkel

Brontekst: facsimile-Chomarat-2000
La grand copie qui passera les monts,
Saturne en l'Arq tournant du poisson Mars: 
Venins cachés soubz testes de saulmons,
Leur chief pendu à fil de polemars.

Vertaling (Van Berkel, 2002)
De grote troep die over de bergen zal trekken
Saturnus in Boogschutter, Mars draait zich in Vissen
Er is venijn verborgen onder de hoofden van de zalmen
Hun leider wordt opgehangen aan een draad van de veldheer.

Van Berkel rekent dit kwatrijn tot de uurhoekkwatrijnen.
De tweede regel. Het "draaien van Mars" in Vissen betekent dat Mars in dat teken van bewegingsrichting verandert, hetzij van direct in retrograde, hetzij van retrograde in direct. Deze verandering in bewegingsrichting moet zich voordoen terwijl Saturnus in Boogschutter staat.
In de voorstellingenperiode (16 oktober 1524 - 27 februari 1554) was er op 8 oktober 1546 een configuratie waarbij Mars op de 20e graad Vissen niet meer retrograde ging lopen, maar direct. Mars stond toen vierkant Saturnus op de 21e graad Boogschutter.
De vervullingdatum van dit kwatrijn is 19 mei 3255.

 

Commentaar van Brind'Amour

Brontekst: editie-Bonhomme-1555
La grand copie que passera les monts,
Saturne en l'Arq. tournant du poisson Mars: 
Venins cachés sous testes de saulmons,
Leur chief pendu à fil de polemars.

Brind'Amour interpreteert de tweede regel als een verwijzing naar het retrograde gaan lopen van Mars in Vissen terwijl Saturnus in Boogschutter staat. Hij dateert de configuratie in de tweede regel in de herfst van 1546.[1]
Uit softwaregegevens blijkt dat de retrogradegang van Mars op 6-7 augustus 1546 begon, op 1 Ram. Vanaf 19 augustus 1546 ging Mars in zijn retrogradegang in Vissen lopen.

 

Commentaar van Wöllner

Brontekst: Le Pelletier, 1867
La grand copie qui passera les monts.
Saturne en l'Arq tournant du poisson Mars: 
Venins cachés soubs testes de saumons,
Leur chief pendu à fil de polemars.

Vertaling (Wöllner, 1926)
Das grosse Heer, das die Berge überschreidet,
Saturn im Schützen und rücklaüfig in den Fischen Mars.
Giften sind verborgen unter den Köpfen von Lachsen.
Ihr Führer wird gehangen an der Schnur von... (?)

Wöllner interpreteert de tweede regel als een verwijzing naar het retrograde gaan lopen van Mars in Vissen terwijl Saturnus in Boogschutter staat. Volgens zijn berekeningen is dat het geval op 18 juli 1546, 17 juli 1751 en 13 juli 2193 (alle data volgens de Juliaanse kalender).[2]
Softwaregegevens wijzen uit dat op 18 juli 1546, 17 juli 1751 en 13 juli 2193 Mars niet stationair retrograde is. 

 

De Meern, 17 februari 2004
T.W.M. van Berkel

 

Noten 
De titels, de plaats en het jaar van uitgifte van de publicaties van de in deze noten genoemde auteurs staan in de bibliografie.

  1. Brind'Amour 1996, p.261-264.  [tekst]

  2. Wöllner, p.61-62.  [tekst]

 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top