Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
ANALYSE KWATRIJNEN
K
watrijn 02-10: de laatste oorlogen
- T.W.M. van Berkel -

English version
 

Commentaar van Van Berkel

Brontekst: facsimile-Chomarat-2000
Auant long temps le tout sera rangé,
Nous esperons vn siecle bien senestre:
L'estat des masques & des seulz bien changé,
Peu trouueront qu'à son rang vueille estre.

Vertaling (Van Berkel, 2002)
Voordat alles zal zijn geordend
Verwachten wij een heel rampzalige eeuw.
Van de maskers en van de enkelingen wordt de toestand zeer veranderd.
Weinigen zal men er vinden die zijn plaats zullen willen innemen.

Van Berkel rekent dit kwatrijn tot de millenniumkwatrijnen.
De eerste regel. In de visie van Nostradamus is alles geordend als het achtste millennium is aangebroken, het duizendjarige rijk, het "gouden tijdvak van Saturnus". Dit gebeurt in 2827.
De eeuw die aan het duizendjarige rijk voorafgaat, zal rampzalig verlopen.
Dit kwatrijn heeft een looptijd van 2727 tot 2827.
In de brief aan Henri II wordt gezinspeeld op een rampzalige periode van 25 jaar die voorafgaat aan het achtste millennium. Die periode vormt het sluitstuk van wat in dit kwatrijn staat beschreven.

 

Commentaar van Brind'Amour

Brontekst: editie-Bonhomme-1555
Avant long temps le tout sera rangé,
Nous esperons un siecle bien senestre:
L'estat des marques & des scelz bien changé,
Peu troveront qu'à son rang veuille estre.

Brind'Amour interpreteert de tweede regel als een verwijzing naar de 17e eeuw.[1]

 

De Meern, 16 februari 2004
T.W.M. van Berkel

 

Noten
De titels, de plaats en het jaar van uitgifte van de publicaties van de in deze noten genoemde auteurs staan in de bibliografie.

  1. Brind'Amour 1996, p.207-208.  [tekst]

 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top