Home (NL)
Nieuwe artikelen
Bijgewerkte artikelen
Nostradamus
Onderzoeksresultaten
Analyse kwatrijnen
Tweede Wereldoorlog
Discussieplatform
Publicaties
Lezingen
Interviews/recensies
Frans onderzoek
Web links
Contact
Gratis nieuwsbrief
Privacy / cookies
Redactioneel
top

NOSTRADAMUS, ASTROLOGIE EN DE BIJBEL
analyse kwatrijnen
Kwatrijn 01-63: een vredig achtste millennium
-
T.W.M. van Berkel - 

English version
 

Commentaar van Van Berkel

Brontekst: facsimile-Chomarat-2000
Les fleurs passés diminue le monde,
Long temps la paix terres inhabitées:
Seur marchera par ciel,terre mer,& onde
Puis de nouueau les guerres suscitées.

Vertaling (Van Berkel, 2002)
Wanneer de gesels voorbij zijn, is de wereld kleiner geworden.
Lange tijd zal er vrede zijn en zijn de landen onbewoond.
Veilig zal men door de hemel, over de aarde, over zee en golf gaan.
Vervolgens worden opnieuw oorlogen gewekt.

Van Berkel rekent dit kwatrijn tot de millenniumkwatrijnen.
De eerste regel. De "gesels" zijn een verwijzing van Nostradamus naar Openbaring 6, waarin zeven zegels worden verbroken en tal van rampen plaatsvinden. Het "kleiner worden van de wereld" sluit aan op Openbaring 8,1 vv. Daarin staat dat door tal van rampen éénderde van de schepping wordt vernietigd.
De tweede regel. De "lange tijd van vrede" is het duizendjarige rijk, dat beschreven is in Openbaring 20. Over dit rijk schrijft Nostradamus aan Henri II dat het zich kenmerkt door een algemene vrede tussen God en de mensen.
De vierde regel sluit aan op Openbaring 20,7-10. Satan wordt voor korte tijd vrijgelaten en gaat voor het laatst de strijd aan met de hemelse legers. Ook in de brief aan Henri II schrijft Nostradamus over de vrijlating van Satan. Het onderzoek dat ten grondslag ligt aan Nostradamus, astrologie en de Bijbel heeft uitgewezen dat deze oorlog woedt van 9 november 3797 tot 25 april 3827.

 

Commentaar van Brind'Amour

Brontekst: editie-Bonhomme-1555
Les fleaux passés diminué le monde:
Long temps la paix terres inhabitées: 
Seur marchera par ciel, terre mer & onde:
Puis de nouveau les guerres suscitées.

Brind'Amour dateert dit kwatrijn niet en geeft geen commentaar op de strekking ervan. Hij parafraseert het wel.[1]

 

De Meern, 16 februari 2004
T.W.M. van Berkel

 

Noten 
De titels, de plaats en het jaar van uitgifte van de publicaties van de in deze noten genoemde auteurs staan in de bibliografie.

  1. Brind'Amour 1996, p.138-139.  [tekst]

 

 
top

© T.W.M. van Berkel, De Meern, NL
alle rechten voorbehouden / all rights reserved

top